Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
TARP DISCIPLINŲ

Vertimas kaip vertinimas


Arba „queer” teorija lietuviškai


Laima Kreivytė, Lina Žigelytė

Share |
Nan Goldin. „Misty ir Jimmy Paulette taksi“. Niujorkas. 1991 m.
... Tai, kad žodis „queer“ naudojamas ir kaip įžeidžiantis homoseksualų apibūdinimas, nepanaikina kitų jo reikšmių, ypač akademiniame diskurse. Būtent dėl savo nevienareikšmiškumo ir subversyvaus potencialo queer terminas plačiai paplito ir naudojamas ne tik feminizmo ar lyčių teorijoje, bet ir filosofijoje, literatūros, medijų, net geografijos studijose. ...

Laima Kreivytė: Šį pokalbį įkvėpė vienas žodis, tiksliau – jo vertimas į lietuvių kalbą. Tas nepatogus ir mūsų ausiai keistai skambantis angliškas žodis – „queer“. „Google translate“ paslaugiai paaiškina, kad tai galėtų būti: keistas, keistuoliškas, ekscentriškas, jaučiantis galvos svaigimą, įtartinas, abejotinas, negaluojantis, lytiškai iškrypęs; gėjus, pederastas. Jei nepakanka tokio vertimo ir norisi suprasti, ką „queer“ reiškia akademiniuose tekstuose, galima atsiversti šiemet Dailės akademijos išleistą vadovėlį „Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos“ (sudarė Giedrė Mickūnaitė). Feminizmui ir lyčių studijoms skirtame skyriuje skaitome: „Lytiškumo vaidybiškumu rėmėsi ir prieš normalumo sociolingvistinę tironiją sukilo lesbiečių ir gėjų judėjimas. Judėjimo vertimas į lietuvių kalbą problemiškas, dažnai vartojamas anglų kalbos žodis queer, transliteruojamas į kvyrų arba verčiamas kaip „kreivas“. Tačiau visi pasiūlyti terminai yra akademiško padorumo gaubtas, nes „queer“ – tai „iškrypėlis“, niekinamas homo- ir biseksualių asmenų apibūdinimas, nurodantis, jog ji (jis) iškrypo iš normatyvumo rėmų. Feministinė nuostata reikalauja tikslumo, todėl šiame vadovėlyje toliau vartojamas iškrypusių žmonių teorijos terminas“ (p. 153–154). Nuorodoje dėkojama terminą 2008 m. pasiūliusiems VDA Dailėtyros pagrindinių studijų II kurso studentams. Studentai, matyt, nestokojo humoro jausmo, o štai jaunesni jų kolegos vadovėlį skaitys ir cituos kuo rimčiausiai kas kartą kaldami normatyvumo pleištą tarp „iškrypusių“ ir „normalių“ žmonių: „Nukrypimą nuo heteroseksualinės daugumos apibrėžto normatyvo iškrypimu vadinanti visuomenė varžo homoseksualų raišką. Iškrypusių žmonių kūrybą tyrinėjanti dailėtyra... “ (p. 154) ir pan.

 

„Įdomu, ką galvoja I kurso studentai?“ – diskusijoje socialiniame tinkle paklausė dramaturgė. Termino vertimas sulaukė didelio atgarsio tarp diskusijoje dalyvaujančių kultūros, filosofijos, kino, literatūros, teisės, lyčių studijų dėstytojų ir studentų. Atsiliepimų būta įvairių: nuo ironiško pasiūlymo išversti terminą į anglų kalbą ir vietoje queer vartoti theory of perverted people ar tiesiog theory of perverts iki nuostabos, kad vadovėlis nerecenzuotas. Diskusija parodė, kad queer problematika verta išsamesnio aptarimo.

 

Tai, kad žodis queer naudojamas ir kaip įžeidžiantis homoseksualų apibūdinimas, nepanaikina kitų jo reikšmių, ypač akademiniame diskurse. Būtent dėl savo nevienareikšmiškumo ir subversyvaus potencialo queer terminas plačiai paplito ir naudojamas ne tik feminizmo ar lyčių teorijoje, bet ir filosofijoje, literatūros, medijų, net geografijos studijose. Kritikai teigia, kad toks platus vartojimo spektras ir yra didžiausia problema. Pasak Davido Halperino, queer pagal apibrėžimą yra bet kas, kas nesutampa su norma, legitimia ir dominuojama padėtimi. Nėra nieko konkretaus, į ką terminas referuoja. Tai identitetas be esmės. Queer“ nurodo ne pozityvią [anksčiau naudoto kaip įžeidimas – L.K.] termino reikšmę, o normatyvumui priešingą poziciją („Šventasis Foucault“, 1995, p. 62).

 

Halperinas queer teoriją traktuoja kaip gėjų ir lesbiečių studijų normalizaciją, kai atsisakoma identiteto politikos ir akcentuojama teorija, queer siejant ne tik su nenormatyviniu seksualumu. Jo nuomone, taip prarandama disciplinos specifika ir nutolstama nuo konkrečių patirčių. Halperinas rašo, kad queer teorija gimė kaip pokštas, kai 1990-aisiais Kalifornijos Santa Kruzo universiteto profesorė Teresa de Lauretis taip pavadino konferenciją. Lauretis siekė išprovokuoti diskusijas, išmušti (homo)seksualumą tyrinėjančius daugiausia baltuosius vidurinės klasės sociologus iš patogios pozicijos, atverti tyrimų lauką skirtingoms disciplinoms ir teorijoms. Tai, ką Halperinas įvardija kaip queer teorijos normalizaciją, iš tiesų yra jos ribų išplėtimas ir principinis atvirumo, neprisirišimo prie vienos stabilios pozicijos ar identiteto deklaravimas. Apie tai rašo Judith Butler tekste Critically Queer, analizuodama queer kaip niekinančio termino pasisavinimą ir apvertimą, suteikiant jam teigiamą reikšmę.

 

Lina Žigelytė: Užuot mėgindama išsiaiškinti, koks gi būtų kuo tikslesnis queer vertimas, manau, Lietuvos akademikai, aktyvistai ir menininkai, kuriems svarbūs seksualumo, kūno ir reprezentacijos klausimai, galėtų jautriau reaguoti į tai, ką atveria queer perspektyva. Istoriškai žodžio queer reikšmė radikaliai pasikeitė 9-ajame dešimtmetyje JAV plintant AIDS epidemijai (anksčiau tai buvo užgaulus žodis, kuriuo dar XX a. pradžioje kasdienėje kalboje buvo vadinami seksualinių mažumų atstovai – dažniausiai su vyrais santykiavę vyrai). Reaguodami į epidemiją, seksualinių mažumų atstovai vis dažniau ėmė vartoti žodį queer įvardindami savo tapatybę ir siekius, kurie buvo tiesiogine šio žodžio prasme iškrypę, nes jie neapsiribojo seksualinių mažumų teisių klausimais, bet sujungė įvairius asmenis (vargšus, engiamas etnines mažumas, sveikatos apsaugos sistemos ignoruojamus žmones, feministes). Šie istoriniai atskaitos taškai neturėtų būti supaprastinti iki to, kad jie tiesiog yra svetimos kronikos. Netolima praeitis ypač pastaruoju metu randa labai daug atgarsio su dabar Vakaruose tarp queer teoretikų ir aktyvistų vykstančiomis ir teorizuojamomis asambliažų strategijomis, kurių tikslas yra inicijuoti solidarumą tarp seksualinių mažumų, žmonių su negalia, pabėgėlių, etninių mažumų. Šių mažumų marginalizavimas neatsiejamas nuo globalios heteroseksualios sistemos dominavimo, kuria propaguojama monogamija, užmarštin nustumiami kūnai su negalia ir remiamas Vakarų imperializmas. Apie šias tendencijas queer teorijoje rašiau 7 meno dienose, pristatydama jaudinantį Sins Invalid kolektyvo performansų vakarą Toronte. Įvairių marginalizuojamų mažumų asambliažai negali būti supaprastinti iki vienos aiškios strategijos. Kontrolės visuomenė, kaip ją pavadino Gilles Deleuze’as, būtent to ir siekia – supaprastinti tapatybes iki aiškių tikslų ir geismų. Tai jau atsitiko su gėjų ir lesbiečių judėjimu JAV, kuris pastaraisiais metais užsifiksavo prie tos pačios lyties asmenų santuokų klausimo. Viename Niujorko knygyne nuėjusi prie lentynos, skirtos lyčių ir seksualumo studijoms, išvydau, jog pusė knygų lentynoje buvo apie santuoką. Queer pozicija priešinasi tapatybės supaprastinimui.

 

Ką reiškia Lietuvoje, kaip dažnai sakoma angliškai, daryti queer teoriją? Manau, vis daugiau dėmesio reiktų kreipti ne į vakarietiškų kanonų percitavimą (filmų, literatūros, dailės analizę), o vis aktyviau kreipti dėmesį į vietines iniciatyvas, meno projektus, aktyvumo modelius ir nesusipratimus, net nesėkmes, atsirandančias kuriant iškrypusio gyvenimo formas ir tokį gyvenimą ginantį aktyvumą. Man grįžus į Lietuvą kartą per metus, į akis krinta baisi nesėkmės baimė, kurią mumyse puoselėja ir politikai, ir geismas būti pakankamai vakarietiškais (ir net neonacių patriotizmas yra simptomiška nesėkmės baimės išraiška). Pastaruoju metu Sara Ahmed, Lauren Berlant ir Judith Halberstam daug rašo apie tai, jog kapitalizmas remiasi būtent sėkmės ir laimės retorika. Jei nesiseka mums, mes tikimės, jog pasiseks mūsų vaikams. Pamirštame šiandienos sunkumus įtikėdami, jog gal rytoj bus lengviau. Tokia kapitalizmo retorika, įsukta nuolatinio progreso siekio, nukreipia mūsų dėmesį nuo to, kas rytojaus nebegali laukti, nes buvo pernelyg ilgai žlugdoma. Queer teorija šiandien vertina nesėkmę ne kaip kažką, ko reiktų vengti, bet kaip tai, kas yra radikaliai priešinga kapitalizmą lubrikuojantiems progreso ir laimės pažadams. Seksualinės mažumos juk nuo seno buvo tikinamos, jog neheteronormatyvūs asmenys yra nevykėliai – esą jų vyriškumas nepakankamai vyriškas, jų moteriškumas atgrasus, o translytiškumas nesuprantamas. Kuo labiau mūsų gyvenimas nepateks į dominuojančias sėkmės formules, tuo jis bus labiau iškrypęs. Tai nėra patogi pozicija. Ir todėl – totaliai... iškrypusi. 

 

L. K.: Kol neatsirado akademiniuose debatuose ir queer bendruomenėse priimtino lietuviško termino, geriau vartoti anglišką – taip daro daugybė šalių. Taip, nepatogu tarti, bet gal šis nepatogumas geresnis už tą, kurį pajunti išgirdusi „iškrypusių žmonių teorija“. Tai labiau primena diagnozę ir netenka viso termino subversyvumo, normatyvinės seksualumo sampratos ignoravimo. Heteronormatyvumas remiasi binariniu mąstymu, rūšiuodamas žmones į „tiesius“ ir „iškrypusius“. Queer logika ne binariška, o daugialypė ir kintanti, todėl heteronormatyvų neatitikimas ar nepaisymas nėra vienintelis queer bruožas. Kitaip šalia „iškrypusių žmonių teorijos“ turėtų gyvuoti ir normalių žmonių teorija.

 

L. Ž.: Būtent. Užuot tikslinę vertimą galėtume patys daugiau žaisti su savo kalba, nes kalbos perkonstravimas buvo be galo svarbus daugiausiai angliškai queer teoriją rašiusiems akademikams ir aktyvistams. Be to, pirmieji tokie tekstai pasirodydavo nelaukiant akademinių institucijų palaiminimo – jie atsirasdavo „zine’uose“ (savilaidos leidiniuose), gatvėse platinamuose manifestuose, labiau įsitvirtinusiems menininkams savo pinigais remiant radikalesnių knygų leidybą. Queer teorijos užuomazgos – tai perkurtų socialinių, o ne vien seksualinių santykių įdirbis. Tiesa, mūsų šalyje švietimo, kultūros institucijos ir visa politinė sistema blokuoja esmines diskusijas apie seksualumą ir lyčių studijų klausimus. Siūlant dėstyti kursus apie lyčių studijas dėstytojams tenka aiškinti, kodėl šie kursai neturėtų būti dėstomi gamtos mokslų fakultetuose. Tuo tarpu kultūros spauda ir universitetų leidyklos spausdina atviru tekstu kraštutinį dešinįjį nacionalizmą propaguojančius tekstus ir monografijas, kuriais Lietuvoje kurstoma įtarimais ir baime persunkta atmosfera. Akademikams, menininkams ir aktyvistams metas intensyviau solidarizuotis metant iššūkį mus varžančiai sistemai. Seksualumas, kūnas ir geismas ne tik yra esminiai elementai lyčių studijose ar seksualinių mažumų reprezentacijoje, bet visuomet yra pagrindiniai dėmenys, kuriuos kontroliuojant valstybėje įtvirtinama socialinė hierarchija, kurstomas nacionalizmas ir iš viešumos ištrinami ištisi socialiniai sluoksniai.


„7 meno dienos“ Nr.25 (993), 2012-06-22

Foto galerija
Versija spausdinimui

Komentarai

KojCb2oJ6, 2015-09-21 08:54

57 of 62 people found the fooniwllg review helpful Almost Baked 22 December 2003 div From target = (Austin, TX United States) review is from: To to be a reference, a book must have a decent index! So many publishers overlook this point. Having read through volumes of data, I remembered seeing me, interesting points, but had a devil of a time locating it again. I literally had to scroll through a second time with sticky notes the book. Do not count on using this book as a reference. Did you include a comprehensive nutritional information. (Just analyze the dogma.) It is the best book I've read on nutrition: readable, thorough and pragmatic. Help other customers find the Helpful reviews < span class = voting prompt > Was this review helpful to you?

hm , 2012-06-23 12:40

"iškrypusių žmonių teorijos terminas ": oi čia kaip platu, turbūt be išimčių visi mes iškrybę įvairiausiais būdais. Visai netinka versti queer.

hudoznik, 2012-06-22 23:07

Cenzura Vivat! Blokuojami komentarai-geda! 7md atidaro fronta pries laisva nuomone-geda!

tikrai įdomu, 2012-06-22 12:13

"būtų rašoma iš peties" - gerai pasakyta. kaip tik galvojau, kaip apibūdinti didesnę dalį lietuviškos rašliavos - "atbulomis rankomis" neatspindi jai būdingo begalinio, perdėto entuziazmo, o "iš peties" - puiku!

hudoznik, 2012-06-22 12:11

na, tenka apgailestaut, jeigu viska darot kaip knygutese parasyta- Grazulis ir tai daugiau emocines inteligencijos parodo.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti