Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos > Nr. 5 (927), 2011 vasario 04 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

4 d. 18.30 - P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. - R. Šervenikas

5 d. 18.30 - F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. - J. Geniušas

6 d. 12 val. - K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. - A. Šulčys

9 d. 18.30 - L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. - M. Staškus

10 d. 18.30 - „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.). Dir. - R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

4 d. 18.30 - M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. - O. Koršunovas

5 d. 18.30 - R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“. Rež. - Y. Ross

6 d. 12 val. - J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. - J. Dautartas

10 d. 18.30 - F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. - J. Vaitkus

Mažoji salė

5 d. 16 val. - J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. - A. Dainavičius

6 d. 16 val. - R. Granausko „DUBURYS“. Rež. - S. Račkys

9 d. 18.30 - E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. - J. Smoriginas

Vilniaus mažasis teatras

4, 5 d. 18.30 - M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. - R. Tuminas

6 d. 12 val. - V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. - V.V. Landsbergis

9 d. 18.30 - F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. R. Tuminas, A. Dapšys

10 d. 18.30 - T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. - G. Padegimas

Valstybinis jaunimo teatras

4 d. 18 val. - P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. - J. Vaitkus

5 d. 12 val. - V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. - V.V. Landsbergis (Salė 99)

5 d. 18 val. - A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“.

Rež. - D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

6 d. 12 val. - J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. - A. Jalianiauskas (Salė 99)

6 d. 18 val. - M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. - J. Vaitkus

8 d. 18 val. - M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. - P.E. Landi

9 d. 18 val. - M. Norman „LABANAKT, MAMA“. Režisieriai - A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

10 d. 18 val. - „BARBORA IR ŽYGIMANTAS (pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“).

Rež. - J. Vaitkus

Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras

5 d. 18 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje - E. O`Neillo „PRAKEIKTIEJI“. Rež. - A. Areima

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

5 d. 12 val. - Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. - A. Mikutis

6 d. 12 val. - J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ (V. Bonzelso knygos motyvais). Rež. ir dail. - V. Mazūras

Mažoji salė

5 d. 14 val. - N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. - N. Indriūnaitė

6 d. 14 val. - „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Rež. ir dail. - R. Driežis

„Menų spaustuvė“

4 d. 19 val. Juodojoje salėje - C. Graužinio „PABAIK KAIP BECKHAMAS“. Rež. - C. Graužinis (teatras „Viirus“, Suomija)

4 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita“). Rež. - V. Bareikis

5 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „ŠVENTĖ“. Choreogr. - R. Butkus

6 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. - S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

6 d. 19 val. Juodojoje salėje - A. Slapovskio „BATRAIŠTIS“. Rež. - K. Glušajevas

6 d. 19 val. Kišeninėje salėje - J. Tertelio „PRA“. Rež. - A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

7 d. 16 val. Infotekoje - „PASAKŲ POPIETĖ MAŽYLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

8 d. 19 val. Juodojoje salėje - PREMJERA! „MONO TYLA“. Choreogr. - G. Ubartaitė

9 d. 19 val. Juodojoje salėje - „NO CONCERT“. Rež. - V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje - „BUDĖJIMAI“. Choreogr. - V. Jankauskas

(V. Jankausko šokio teatras)

10 d. 19 val. Kišeninėje salėje - K. Sajos „UBAGŲ SALA“. Rež. - T. Varnas

(Naujasis teatras)

„Audronio Liugos produkcija“

13 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje - M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. - A. Liuga

Teatras „Utopia“

11 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje - N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. - V.Sodeika

Keistuolių teatras

11, 12 d. 19 val. - PREMJERA! „VASAROTOJAI“ (pagal M. Gorkio kūrybą). Rež. - A. Giniotis

VGTU teatras-studija „Palėpė“

5 d. 18 ir 19.30 - „SAPFO“.Rež. - O. Kesminas

Kaunas

Kauno dramos teatras

4 d. 18 val. Tavernos salėje - J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. - D. Juronytė

5 d. 17 val. Tavernos salėje - I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. - I. Pukelytė

5 d. 18 val. Penktojoje salėje - J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS! “ Rež. - R. Vitkaitis

5 d. 19 val. Parketinėje salėje - „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. - C. Graužinis („cezario grupė“)

6 d. 12 val. Mažojojoje scenoje - A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. - A. Sunklodaitė

6 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. - I. Paliulytė

6 d. 18 val. Tavernos salėje - Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. - A. Pociūnas

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. Rež. - V. Malinauskas

8 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. - R. Kazlas

9 d. 18 val. Tavernos salėje - I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. - D. Juronytė

9 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. - A. Jankevičius

10 d. 19 val. Mažojoje scenoje - D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA“. Rež. - A. Jankevičius

10 d. 19 val. Ilgojoje salėje - T. de Fombelle'io „ŠVYTURYS“. Rež. - G. Varnas

Kauno muzikinis teatras

4 d. 18 val. - L. Fall „MADAM POMPADUR“. Dir. - J. Janulevičius

5 d. 18 val. - G. Bizet „KARMEN“. Dir. - J. Geniušas

6 d. 18 val. - koncertas „Petras Geniušas ir draugai“. Dir. - J. Geniušas

9 d. 18 val. - L. Adomaičio „DULKIŲ SPINDESYS“. Choreogr. ir libreto aut. - D. Bervingis ir G. Visockis

10 d. 18 val. - F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. - J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

5 d. 18 val. - „MOKĖK - DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. - V. Balsys

9 d. 19 val. - „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. - V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

5 d. 12 val. - „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. - A. Stankevičius

6 d. 12 val. - „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

4, 5 d. 18.30 - G. Kuprevičiaus „VERONIKA“. Dir. - D. Pavilionis

6 d. 15 val. - A. Spadavecchios „PELENĖ“. Dir. - V. Konstantinovas

9, 11 d. 18.30 - Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. - D. Zlotnikas

10 d. 18.30 - flamenko muzikos koncertas. Dalyvauja V. Čaikinas (gitara, Rusija), A. Bačinskis (gitara, Baltarusija)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

4 d. 18 val. - K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Insc. aut. ir rež. - A. Pociūnas

5 d. 18 val. - H. Ibseno „NORA“. Rež. - S. Račkys.

6 d. 12 val. - „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ (K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų motyvais). Insc. aut. ir rež. - I. Norkutė

6 d. 18 val. - C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. - R. Steponavičiūtė

10 d. 18 val. - T. Lettso „VESTONAI“. Rež. - V. Malinauskas (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

4 d. 18 val. - P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. - A. Pociūnas

5 d. 17 val. - N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. - A. Pociūnas

6 d. 12 val. - S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. - V. Mazūras

6 d. 17 val. - M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. - A. Kėleris


 

 

„7 meno dienos“ Nr.5 (927), 2011-02-04

Versija spausdinimui

Komentarai

jbdwZvRVm, 2012-03-16 21:02

That kind of thniikng shows you're an expert

WNVAzKraKzj, 2011-06-23 12:42

Do you have more great atricels like this one?

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti