Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Vasario 4-10


7MD informacija

Share |

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

4 d. - Labai rusiškas filmas (3D, Rusija) - 11.30, 14.30, 21 val.; 5-10 d. - 11.30, 14.30, 18, 21 val.

4 d. - Juodosios raganos metai (JAV) - 16.15, 18.30, 20.45; 5-10 d. - 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45

4, 7-10 d. - Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį (Ispanija, JAV) - 13.45, 16.15, 19, 21.50; 5, 6 d. - 11.30, 13.45, 16.15, 19, 21.50

12 d. - J. Adamso „Niksonas Kinijoje“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos - 20 val.

9 d. - A. Vivaldi „Kaligula“. HD transliacija iš Nacionalinio Paryžiaus operos ir baleto teatro - 19.30

4-10 d. - Japonijos kino festivalis

4 d. - Guliverio kelionės (3D, JAV) - 19 val. 10 d. - Be įsipareigojimų (JAV) - 19 val.

4-10 d. - Juodoji gulbė (JAV) - 11, 13.30, 16, 18.45, 21.15

Mechanikas (JAV) - 12.30, 14.50, 17.10, 19.30, 21.50

4, 7-10 d. - Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) - 15.40, 18.40, 21.20; 5, 6 d. - 13, 15.40, 18.40, 21.20

4-8, 10 d. - Ilgo plauko istorija (3D, JAV) - 12, 15, 17.30, 20.20; 9 d. - 12, 15

4-9 d. - Ilgo plauko istorija - 11.15, 16.45; 10 d. - 11.15 (JAV); 4-10 d. - 14.15 (originalo k.)

4, 7-10 d. - Turistas (JAV, Prancūzija) - 16, 21.40; 5, 6 d. - 11.15, 16, 21.40

4-10 d. - Burleska (JAV) - 13.30, 18.20

4-9 d. - Dilema (JAV) - 19, 21.30

4, 7-10 d. - Meilė ir kiti narkotikai (JAV) - 18.15; 5, 6 d. - 12.30, 18.15

4-10 d. - Po vienu stogu (JAV) - 15.15, 20.40

4, 7-10 d. - Megamaindas (JAV) - 16.45; 5, 6 d. - 12.15, 16.45

4-10 d. - Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) - 14.20

Forum Cinemas Akropolis

4 d. - Labai rusiškas filmas (3D, Rusija) - 12.45, 15.45, 21.45; 5-10 d. - 12.45, 15.45, 18.45, 21.45

4-10 d. - Juodosios raganos metai (JAV) - 16, 18.15, 20.45; 5-10 d. - 11.15, 13.30, 16, 18.15, 20.45

4 d. - Guliverio kelionės (3D, JAV) - 19 val.; 5, 6 d. - 21 val.

4, 7-10 d. - Juodoji gulbė (JAV) - 14, 16.30, 19, 21.30; 5, 6 d. - 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30

4, 7-10 d. - Burleska (JAV) - 14.30, 17, 19.30, 21.50; 5, 6 d. - 12, 14.30, 17, 19.30, 21.50

4, 7-10 d. - Mechanikas (JAV) - 13.45, 16.15, 18.30, 21.15; 5, 6 d. - 11.45, 13.45, 16.15, 18.30, 21.15

4, 7-10 d. - Ilgo plauko istorija (3D, JAV) - 11, 14.15, 17.30, 21 val.; 5, 6 d. - 11, 14.15, 17.30

4-10 d. - Ilgo plauko istorija (JAV) - 10.30, 13, 15.15

Meilė ir kiti narkotikai (JAV) - 15.30, 20.30

Megamaindas (3D, JAV) - 10.15

Megamaindas (JAV) - 13.15

Po vienu stogu (JAV) - 18 val.

Turistas (JAV) - 17.45

Dilema (JAV) - 20.15

Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) - 10.45

„Skalvijos“ kino centras

Ciklas „Laikas eina per kiną. Almantui Grikevičiui atminti“

4 d. - Saulės pasakos, Bandymas išsiaiškinti (dok. f.) - 19 val.

5 d. - Jausmai - 18.50

6 d. - Ave, vita - 19 val.

7 d. - Sadūto tūto - 19 val.

8 d. - Sodybų tuštėjimo metas - 18.40

9 d. - Veidas taikinyje - 19 val.

 

4 d. - Kai apkabinsiu tave (rež. K. Vildžiūnas) - 17.10; 5 d. - 17 val.; 7 d. - 15 val. (seansas senjorams); 8 d. - 17 val.; 9 d. - 21.40; 10 d. - 17 val.

4 d. - Stounas (JAV) - 21.10, 7 d. - 17 val., 8 d. - 21.30, 10 d. - 21.10

5 d. - Gainsbourg`as. Didvyriškas gyvenimas (Prancūzija, JAV) - 20.50; 6 d. - 16.35; 7 d. - 20.50; 9 d. - 16.30; 10 d. - 18.50

6 d. - Kino klasikos vakarai. Rožės vardas (Vokietija, Italija, Prancūzija) - 21 val.

Ciklas „Karlsono kinas“

5 d. - Karsteno ir Gitės kino išdaigos (animac. f., Danija) - 13 val.

5 d. - Mažylė (Austrija, Italija) - 15 val.

6 d. - Vėžliuko Semio nuotykiai (Belgija) - 13 val.

6 d. - Eleonoros paslaptis (Prancūzija, Italija) - 15 val.

Pasaka

4 d. - Kažkur tarp ten ir čia (JAV) - 17.30, 19.30; 5 d. - 15, 19.15; 6 d. - 16, 20.15; 7 d. - 19.45; 8 d. - 11, 19.30; 9 d. - 20.15; 10 d. - 19.30

4 d. - Socialinis tinklalapis (JAV) - 18 val.; 5 d. - 20 val.; 6 d. - 17 val.; 7 d. - 20.30; 8 d. - 18 val.; 9 d. - 19 val.; 10 d. - 21.15

4 d. - Coco Chanel ir Igoris Stravinskis (Prancūzija) - 18.30; 6 d. - 18.30; 7 d. - 21.15; 8 d. - 21 val.; 9 d. - 17.30; 10 d. - 20 val.

4 d. - Myliu kulką tavo širdyje (rež. D. Vaišnoras) - 20.15, 21 val.; 5 d. - 14, 16 val.; 6 d. - 21.15; 7, 8 d. - 19 val.; 9 d. - 21.15; 10 d. - 17.45

4 d. - Širdžių ėdikas (Prancūzija) - 21.30; 5 d. - 17 val.; 5 d. - 21.15; 6 d. - 18 val.; 7 d. - 17.30; 8 d. - 17.15, 21.30; 9 d. - 22.05; 10 d. - 21.30

4 d. - Virtuvė sielai (Vokietija) - 21.45; 5 d. - 18 val.; 5 d. - 22.15; 10 d. - 17.30

5 d. - savaitgalis su „Pasaka“ - 12 val.

5, 6 d. - Eleonoros paslaptis (Prancūzija, Italija) - 13 val.

5 d. - Protingas sprendimas (Švedija, Suomija, Vokietija, Italija) - 15.30; 6 d. - 19.15; 7 d. - 21.30; 8 d. - 20.15; 10 d. - 19 val.

6 d. - Kūdikiai (Prancūzija) - 14.30

8 d. - Paslaptys ir melagystės (D. Britanija) - 13.30

9 d. - Maksas Manusas (Norvegija) - 18 val.

Ozo kino salė

4, 5 d. - Ūkų ūkai (rež. A. Stonys); Aš perėjau ugnį, tu buvai su manim (rež. A. Stonys) - 14 val.

4, 5 d. - Išpažinimas (rež. A. Maceina) - 16 val.

7, 8 d. - Paskutinis (rež. A. Maceina) - 14 val.

4, 5 d. - Žvėris, išeinantis iš jūros (rež. V. Žalakevičius) - 18 val.

7, 8 d. - Anarchija Žirmūnuose (rež. S. Drunga 2010 m., 93 min.) - 16 val.

7, 8 d. - Duburys (rež. G. Lukšas) - 18 val.

9, 10 d. - Rigoletas (rež. R. Banionis) - 14 val.

9, 10 d. - Mindaugas (rež. R. Banionis) - 16 val.

9, 10 d. - Susitikimas (rež. R. Banionis) - 18 val.

Kaunas

Forum Cinemas

4, 5 d. - Labai rusiškas filmas (3D, Rusija) - 17.15, 20.15, 21.30, 23.30; 6-10 d. - 17.15, 20.15, 21.30

4 d. - Juodosios raganos metai (JAV) - 16.30, 18.45, 21, 23.15; 5 d. - 14.15, 16.30, 18.45, 21, 23.15; 6-10 d. - 14.15, 16.30, 18.45, 21 val.

4-10 d. - Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį (Ispanija, JAV) - 17, 19.15, 21.15

4 d. - Guliverio kelionės (3D, JAV) - 19 val.

8 d. - Seksas yra komedija (JAV) - 18 val.

8 d. - Be įsipareigojimų (JAV) - 21 val.

4 d. - Ilgo plauko istorija (3D, JAV) - 11, 12, 14, 15 val.; 5-10 d. - 11, 12, 14, 15, 18.15

4-10 d. - Ilgo plauko istorija (JAV) - 10.15, 12.30, 14.45

4 d. - Mechanikas (JAV) - 14.30, 19.30, 21.45, 23.59; 5 d. - 12.15, 14.30, 19.30, 21.45, 23.59; 6 d. - 12.15, 14.30, 19.30, 21.45; 7-10 d. - 14.30, 19.30, 21.45

4, 7-10 d. - Juodoji gulbė (JAV) - 11.15, 13.30, 15.45, 18.30, 20.45; 5, 6 d. - 13.30, 15.45, 18.30, 20.45

4, 7, 9, 10 d. - Burleska (JAV) - 18 val.; 5, 6 d. - 10.45, 18 val.

4, 5 d. - Turistas (JAV, Prancūzija) - 13.15, 23 val.; 6-10 d. - 13.15

4-7, 9, 10 d. - Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) - 15.30, 20.30; 8 d. - 15.30

5, 6 d. - Megamaindas (JAV) - 11.15

4-10 d. - Geresniame pasaulyje (Danija, Švedija) - 16.45

4, 5 d. - Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas (Kanada) - 23.45

4-10 d. - Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) - 11.30

Klaipėda

Forum Cinemas

4 d. - Labai rusiškas filmas (3D, Rusija) - 11, 14, 20.15, 21.45; 5-10 d. - 11, 14, 19, 21.45

4 d. - Juodosios raganos metai (JAV) - 16.15, 18.30, 21 val.; 5-10 d. - 11.15, 13.45, 16.15, 18.30, 21 val.

4-10 d. - Dilema (JAV) - 13.15, 15.45, 18.15, 20.45

4 d. - Guliverio kelionės (3D, JAV) - 19 val.

4 d. - Ilgo plauko istorija (3D, JAV) - 10.15, 13, 16, 17.15; 5-10 d. - 10.15, 13, 16, 17.15, 20.15

4-10 d. - Mechanikas (JAV) - 15, 17, 19, 21.15

4, 7-10 d. - Megamaindas (JAV) - 12.45; 5, 6 d. - 10.30, 12.45

4-10 d. - Burleska (JAV) - 12.15, 18 val.

Turistas (JAV, Prancūzija) - 15.15, 20.30

5, 6 d. - Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) - 10.45

„Jūratė ir Kastytis“

4, 5, 8-10 d. - Non stop programa: Egonas ir Doncis (animac. f.); Duburys (rež. G. Lukšas); Paskutinis (dok. f., A. Maceina) - 16-20 val.

Šiauliai

Forum Cinemas

4 d. - Labai rusiškas filmas (3D, Rusija) - 22 val.; 5-10 d. - 19, 22 val.

4 d. - Juodosios raganos metai (JAV) - 16.30, 18.45, 21.15; 5-10 d. - 11.30, 14, 16.30, 18.45, 21.15

4 d. - Guliverio kelionės (3D, JAV) - 19 val.; 5 d. - 16 val.

4, 7-10 d. - Mechanikas (JAV) - 14.15, 16.15, 18.30, 20.45; 5, 6 d. - 11.45, 14.15, 16.15, 18.30, 20.45

4, 6-10 d. - Ilgo plauko istorija (3D, JAV) - 10.15, 13, 16 val.; 5 d. - 10.15, 13 val.

4-10 d. - Ilgo plauko istorija (JAV) - 11.15, 13.45, 16.45

4, 7-10 d. - Burleska (JAV) - 18 val.; 5, 6 d. - 12.30, 18 val.

4-10 d. - Turistas (JAVPrancūzija) - 15.15, 20.30

Po vienu stogu (JAV) - 19.15, 21.45


 

 

„7 meno dienos“ Nr.5 (927), 2011-02-04

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti