Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Spalio 30–lapkričio 5


7MD informacija

Share |

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

30–XI. 5 d. – Maiklas Džeksonas. Pabaiga (JAV) – 11.30, 14, 16.30, 19, 21.20

Pjūklas VI (JAV) – 12.15, 14.45, 17.15, 19.30, 21.40

Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša (3D, JAV) – 11, 14, 17, 20.30

Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša (JAV) – 11.45, 14.15, 16.45, 18.45, 20.45

30–XI. 1 d. – Žaidėjas (JAV) – 14.15, 16.20, 19, 21.30; 2–5 d. – 16.20, 19, 21.30

30–XI. 5 d. – Artimos šviesos (rež. I. Miškinis) – 12.30, 15.15, 18, 20.30

Kelionė į vandenyno gelmes (3D, D. Britanija) – 13.40, 19.15, 22 val.

30 –XI. 4 d. – Šalti apkabinimai (Ispanija) – 15.15, 18.15, 21 val.; 5 d. – 21 val.

30–XI. 1 d. – Svetimas kūnas (JAV) – 14.25, 19.15; 2–5 d. – 19.15

30–XI. 5 d. – Baltoji pūga (JAV) – 16.40, 21.45

G būrys (3D, JAV) – 11.15, 16.15

Bjauri tiesa (JAV) – 18, 20.15

Negarbingi šunsnukiai (JAV, Vokietija) – 17.20, 20.30

30–XI. 1 d. – Aukštyn (JAV) – 13.15

30–XI. 1 d. – Duburys (rež. G. Lukšas) – 15 val.

30–XI. 5 d. – Devintasis (JAV) – 15.30

Forum Cinemas Akropolis

30–XI. 5 d. – Maiklas Džeksonas. Pabaiga (JAV) – 10.40, 13.10, 16, 18.30, 21 val.

Pjūklas VI (JAV) – 11.40, 14, 16.30, 19, 21.30

XI. 5 d. – Keliautojo laiku žmona (JAV) – 20.50

30–XI. 1 d. – Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša (JAV) – 10.30, 12.30, 14.45, 17, 19.10, 21.10; 2–5 d. – 17, 19.10, 21.10

30–XI. 1 d. – Artimos šviesos (rež. I. Miškinis) – 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.40, 21.40; 2–5 d. – 15.30, 17.30, 19.40, 21.40

30–XI. 1 d. – Baltoji pūga (JAV) – 12.40, 15.20, 18.10, 20.30; 2–5 d. – 15.20, 18.10, 20.30

30–XI. 1 d. – Svetimas kūnas (JAV) – 12, 15, 18, 20.30; 2–5 d. – 15, 18, 20.30

30–XI. 1 d. – Žaidėjas (JAV) – 14.10, 16.40, 19.30, 21.50; 2–5 d. – 16.40, 19.30, 21.50

30–XI. 1 d. – G būrys (JAV) – 10.10, 14.20

30–XI. 1 d. – Devintasis (JAV) – 12.10, 16.10; 2–5 d. – 16.10

30–XI. 4 d. – Bjauri tiesa (JAV) – 18.40, 20.50; 5 d. – 18.40

Skalvijos“ kino centras

Festivalis „Ad hoc: Nepatogus kinas 2009“

30 d. – Draugystė (rež. J. Naraškevičiūtė) – 16 val.

30 d. – Netikėtai, praėjusią žiemą (Italija) – 17.20

30 d. – Kvailumo amžius (D. Britanija) – 19 val.

30 d. – Nes mes gimėme (Prancūzija, Brazilija) – 20.45

31 d. – Lornos tylėjimas (Belgija, Italija, Prancūzija, Vokietija) – 21 val.; XI. 1, 4 d. – 17 val.; 2 d. – 19 val.; 5 d. – 20 val.
31 d. – Sapnas
(P. Korėja) – 19.10; XI. 1 d. – 19 val.; 2 d. – 17.10; 3 d. – 21.30; 4 d. – 19 val.

2 d. – Dar viena meilės istorija (Danija) – 21 val.; 4 d. – 20.50

Ciklas „Karlsono kinas“

31 d. – Bjaurusis ančiukas ir aš! (Danija) – 11, 13 val.; XI. 1 d. – 13 val.

1 d. – Karsteno ir Gitės kino išdaigos (animac., Danija) – 11 val.

ARTscape: Vengrija“

31 d. – Meilė (Vengrija) – 15 val.

XI. 1 d. – Ilgas savaitgalis tarp Budos ir Pešto (Vengrija) – 15 val.

2 d. – Giminaičiai (Vengrija) – 15 val.

3 d. – Dileris (Vengrija) – 17 val.

5 d. – Apleistieji (Vengrija) – 17 val.

Ciklas „3E-DOX“

31 d. – Darvino košmaras (dok. f., Prancūzija, Austrija, Belgija) – 17 val.

7 d. – Vienuolynas (dok. f., Danija) – 17 val.

Kino klasikos ciklas „52 savaitės“

1 d. – Liepsnojančios būtybės (JAV) – 21 val.

5 d. – Bangos ilgis (JAV) – 19 val.

3 d. – „Bulgarų kino dienos“. Ožio ragas (Bulgarija) – 19 val.

Pasaka

Šv. Ignoto 4/3

30 d. – Albertas Šveiceris (dok. f., JAV, Prancūzija) – 17 val.

30 d. – Viskas tvarkoj (JAV) – 17.10

30 d. – Sapnai apie žuvis (Brazilija) – 18.30; 2 d. – 21 val.; 4 d. – 19.15

30 d. – Trumpųjų filmų programa, II dalis – 19 val.

30 d. – Atminimo akmenys (Vokietija) – 20 val.

30 d. – Žemiau jūros lygio (Italija, JAV) – 21 val.

30 d. – Meksikietiška drama (Meksika) – 21.10; 31 d. – 17 val.; 4 d. – 21.30

30 d. – Moterys baltais drabužiais (Norvegija) – 21.40

31, XI. 1 d. – Egonas ir Doncis (Vengrija) – 13 val.

31 d. – Tarp dviejų mylimųjų (JAV) – 15, 19.15; XI. 1, 2 d. – 15 val.; 3 d. – 12.30, 17 val.; 4, 5 d. – 17 val.

31 d. – Kad ir kas benutiktų (JAV) – 15, 21.15; XI. 1 d. – 21.30; 2 d. – 17.15; 3 d. – 16 val.; 5 d. – 21 val.

31 d. – Rugpjūčio šventė (Italija) – 17.15, 21.15; XI. 1 d. – 15.30; 2 d. – 15.10; 4 d. – 17.15

31 d. – Kiekviena stiuardesė keliauja į dangų (Argentina) – 19 val.; 5 d. – 19.30

31 d. – „Vasaros media studija 2009“ – 19.30; XI. 1, 5 d. – 18 val.

31 d. – Dingstam! (dok. f., Vokietija) – 21 val.

XI. 1 d. – Vienuolynas (dok. f., Danija) – 17 val.

XI. 1 d. – Diena be meksikiečio (Meksika) – 17.30; 3 d. – 19 val.

XI. 1 d. – Sugrįžimas (Ispanija) – 19 val.; 4 d. – 21 val.

XI. 1 d. – Ir visa tai yra fado (Brazilija, Portugalija) 19.30; 2 d. – 19 val.; 3 d. – 21 val.

XI. 1 d. – Maskva, Belgija (Belgija) – 21.15; 4 d. – 19 val.

2 d. – Pasikalbėk su ja (Ispanija) – 17 val.; 5 d. – 21.30

2 d. – Blogas auklėjimas (Ispanija) – 19.15

2 d. – Viskas apie mano mamą (Ispanija) – 21.30

3 d. – Pabrolys (Vengrija, D. Britanija) – 11, 13.30

3 d. – Blogis (Švedija, Danija) – 15 val.

3 d. – Liepsnojančios būtybės (JAV) – 18 val.

3 d. – Virpantys kūnai (Ispanija, Prancūzija) – 19.15

3 d. – Mano paslapties gėlė (Ispanija) – 21.15; 5 d. – 17.30

5 d. – Lietuvio genas (rež. V. Urbienė) – 19 val.

Ozo kino salė

30 d. – Aš aptarnavau Anglijos karalių (Čekija) – 18 val.

31 d. – Kino klubas. Roko legendos: „Creedence clearwatter revival“ (muz.) – 16 val.

XI. 2–4 d. – Kino klubas. F. Dostojevskio ekranizacijos – 18 val.

5 d. – Lankas (P. Korėja) – 18 val.

6 d. – Išnarstytas Haris (JAV) – 18 val.

7 d. – Veidrodis (Rusija) – 16 val.

Kaunas

Forum Cinemas

30, 31 d. – Maiklas Džeksonas. Pabaiga (JAV) – 10.45, 13.30, 16.15, 18.45, 21.15, 23.45; XI. 1–5 d. – 10.45, 13.30, 16.15, 18.45, 21.15

30–XI. 1 d. – Pjūklas VI (JAV) – 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21, 23.15; 2–5 d. – 16.45, 19, 21, 23.15

30 d. – Keliautojo laiku žmona (JAV) – 20.45; 31 d. – 18 val.

3 d. – Skafandras ir drugelis (Prancūzija) – 18 val.

30–XI. 1 d. – Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša (JAV) – 11, 13, 15, 17.15, 19.30; 2–5 d. – 15, 17.15, 19.30

30–XI. 5 d. – Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša (3D, JAV) – 12.30, 15.30, 18.30

30–XI. 1 d. – Artimos šviesos (rež. I. Miškinis) – 12.45, 14.45, 17, 19.15, 22 val.; 2–5 d. – 17, 19.15, 22 val.

30, 31 d. – Žaidėjas (JAV) – 16, 18.15, 20.30, 22.45; XI. 1– 5 d. – 16, 18.15, 20.30

30, 31 d. – Kelionė į vandenyno gelmes (3D, D. Breitanija) – 10.15, 21.30, 23.59; XI. 1– 5 d. – 10.15, 21.30

30–XI. 1 d. – G būrys (JAV) – 12, 14 val.

30 d. – Šalti apkabinimai (Ispanija) – 13.15; 31 d. – 13.15, 23 val.; XI. 1 d. – 13.15, 18 val.; XI. 2, 4, 5 d. – 18 val.

30 d. – Baltoji pūga (JAV) – 15.45, 23 val.; 31–XI. 5 d. – 15.45, 20.45

30–XI. 5 d. – Svetimas kūnas (JAV) – 21.45

Cinamonas

30 d. – Pjūklas V; Pjūklas VI (JAV) – 21.45

30–XI. 1 d. – Keliautojo laiku žmona (JAV) – 19 val.

30 d. – Pjūklas VI (JAV) – 11.45, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45; 31–XI. 5 d. – 12, 14, 16, 18.10, 20.05, 22.05

30–XI. 5 d. – Maiklas Džeksonas. Pabaiga (JAV) – 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15

30–XI. 3 d. – Boltas (JAV) – 13.20

30–XI. 3 d. – Madagaskaras 2 (JAV) – 11.30

30–XI. 5 d. – Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša (JAV) – 10.45, 12.35, 14.25, 16.15, 18.30, 20.30

Žaidėjas (JAV) – 17.15, 19.30, 21.30

30–XI. 1 d. – Baltoji pūga (JAV) – 13, 21.15; XI. 2– 5 d. – 13, 19, 21.15

30–XI. 5 d. – Svetimas kūnas (JAV) – 11, 15 val.

Dženiferės kūnas (JAV) – 17 val.

30–XI. 3 d. – G būrys (JAV) – 15.15; 4, 5 d. – 11.30, 13.20, 15.15

Klaipėda

Cinamonas

30 d. – Pjūklas V, Pjūklas VI (JAV) – 21.45

30–XI. 1 d. – Keliautojo laiku žmona (JAV) – 19 val.

30 d. – Pjūklas VI (JAV) – 12, 14, 16, 17.45, 19.45; 31–XI. 5 d. – 12, 14, 16, 18.10, 20.05, 22.05

30–XI. 5 d. – Maiklas Džeksonas. Pabaiga (JAV) – 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15

30–XI. 3 d. – Boltas (JAV) – 13.45

30–XI. 3 d. – Kung fu panda (JAV) – 11.45

30–XI. 5 d. – Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša (JAV) – 10.45, 12.35, 14.25, 16.15, 18.30, 20.45

Žaidėjas (JAV) – 18, 20.15, 22.15

Artimos šviesos (rež. I. Miškinis) – 12.15, 19.30, 21.45

30–XI. 1 d. – Baltoji pūga (JAV) – 16.45, 21.15; 2–5 d. – 16.45, 19, 21.15

30–XI. 5 d. – Šalti apkabinimai (Ispanija) – 14.30, 17 val.

Svetimas kūnas (JAV) – 12.45, 14.45

30–XI. 3 d. – G būrys (JAV) – 15.45; 4, 5 d. – 11.45, 13.45, 15.45

Šiauliai

Forum Cinemas

30–XI. 5 d. – Pjūklas VI (JAV) – 10.45, 13, 15.05, 17.10, 19.30, 21.40

30, XI. 2– 5 d. – Žaidėjas (JAV) – 16.45, 18.50, 21 val.; 31, XI. 1 d. – 12, 14.30, 16.45, 18.50, 21 val.

30–XI. 5 d. – Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša (3D, JAV) – 10.30, 15.40, 18.30

30, XI. 2– 5 d. – G būrys (JAV) – 16 val.; 31, XI. 1 d. – 11.15, 13.40 16 val.

30–XI. 5 d. – Svetimas kūnas (JAV) – 18.15, 20.45

Kelionė į vandenyno gelmes (3D, D. Britanija) – 12.40, 21.20

30, XI. 2– 5 d. – Julie ir Julia (JAV) – 17.50; 31, XI. 1 d. – 12.30, 17.50

30–XI. 5 d. – Baltoji pūga (JAV) – 15.20, 20.30

31, XI. 1 d. – Aukštyn (JAV) – 10.15

Atlantis Cinemas

3D salė

30, XI. 1–5 d. – Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša (JAV) – 11, 12.45, 14.30, 16.15, 19.45; 31 d. – 11, 12.45, 14.30, 16.15

30–5 d. – Kelionė į vandenyno gelmes (D. Britanija) – 18 val.

Galutinis tikslas 4 (JAV) – 21.30

31 d. – Kruvinoji Valentino naktis (JAV) – 19.45

I salė

30 d. – Tapti žvaigžde (JAV) – 11.10, 13.10, 17.20; 31–XI. 5 d. – 11.10, 13.10, 17.20, 19.20

30 d. – Našlaitė (JAV, Kanada) – 15.10; 31–XI. 5 d. – 15.10, 21.20

30 d. – Keliautojo laiku žmona (JAV) – 19.20, 21.30

Laikas

30–XI. 5 d. – Rikis (Prancūzija, Italija) – 11, 13, 17.10

Duburys (rež. G. Lukšas) – 19.20

Pandorum (JAV, Vokietija) – 15.10, 21.45

31 d. – Pandorum (JAV, Vokietija), Pagieža 2 (JAV) – 21.45

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

30, XI. 2–5 d. – Pjūklas VI (JAV) – 16.20, 19, 21.15; 31, XI. 1 d. – 11.30, 14, 16.20, 19, 21.15

30, XI. 2–5 d. – Devintasis (JAV) – 16.40; 31, XI. 1 d. – 12.30, 16.40

30, XI. 2–5 d. – Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša (JAV) – 15, 17.15, 19.30, 21.30; 31, XI. 1 d. – 10.30, 13, 15, 17.15, 19.30, 21.30

30, XI. 2–5 d. – Baltoji pūga (JAV) – 18.30; 31, XI. 1 d. – 14.20, 18.30

30 –XI. 5 d. – Dženiferės kūnas (JAV) – 20.45

Garsas

Didžioji salė

30– XI. 1 d. – Pandorum (JAV, Vokietija) – 12 val.; 2– 5 d. – 19.45

30 d. – Pandorum (JAV, Vokietija), Pagieža 3 (JAV), Našlaitė (JAV, Kanada) – 21 val.

30–XI. 1 d. – Bjauri tiesa (JAV) – 14 val., 2–5 d. – 18 val.

30– XI. 5 d. – Našlaitė (JAV, Kanada) – 15.45

Galutinis tikslas 4 (JAV) – 21.45

Mažoji salė

30–XI. 5 d. – Našlaitė (JAV, Kanada) – 15.45

Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis 2009“

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

30 – XI. 1 d. – G būrys (JAV) – 13, 15 val.; XI. 2–5 d. – 15 val.

30, 31, XI. 2–5 d. – Našlaitė (JAV, Kanada) – 17.30, 20 val.; XI. 1, 5 d. – 17.30

XI. 3 d. – G būrys (JAV) – 15 val.

XI. 5 d. – Išminuotojų būrys (JAV) 20 val.

Mažoji salė

30, 31 d. – Bjauri tiesa (JAV) – 14.15, 16.15, 19.15; XI. 1 d. – 14.15, 16.15 val.; 2–5 d. – 16.15, 19.15

„7 meno dienos“ Nr.39 (868), 2009-10-30

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti