Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Gruodžio 5-14


7MD informacija

Share |

VILNIUS

Forum Cinemas Vingis

5—11 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 11.50, 14.20, 17, 19.30, 22 val.
Saulėlydis (JAV) — 11, 13.30, 16.10, 18.40, 21.10
Puikybė ir garbė (JAV) — 11.20, 13.50, 16.30, 19.10, 21.50
5—7 d. — Japonijos animacijos dienos „Otaka" — 19, 21.30
11 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 22 val.
11 d. — Galbūt, mažyte (D. Britanija) — 17.30
5, 7—11 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 11.30, 14, 16.40, 19.10, 21.20; 6 d. — 14, 16.40, 19.10, 21.20 (lietuvių k.); 5—8, 10, 11 d. — 12.30, 14.50, 17.20, 20, 22 val.; 9 d. — 12.30, 14.50, 17.20, 22 val. (anglų k.)
5—10 d. — Karantinas (JAV) — 13.10, 15.10, 17.30, 19.40, 21.40; 11 d. — 13.10, 15.10, 19.40, 21.40
5—11 d. — Viki, Kristina, Barselona (Ispanija, JAV) — 11.40, 13.40, 16.20, 18.50, 21 val.; Melo pinklės (JAV) — 12.10, 14.40, 17.20, 19.50, 22.20
5—7 d. — 007. Paguodos kvantas (D. Britanija, JAV) — 11.50, 14.20, 16.25, 18.40, 21 val.; 8—10 d. — 14.20, 16.25, 18.40, 21 val.; 11 d. — 14.20, 16.25
5—7 d. — Įkvėpimas žudyti (Rusija) — 12, 17, 21.50; 8—10 d. — 17, 21.50; 11 d. — 17 val. 5—11 d. — Žakas Merinas: mirties instinktas (Prancūzija, Kanada, Italija) — 14.30, 19.30

Forum Cinemas Akropolis

5—11 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 11, 13.30, 16.30, 19, 21.20
Saulėlydis (JAV) — 11.20, 13.50, 16.40, 19.10, 21.40
Puikybė ir garbė (JAV) — 10.40, 13.20, 16, 18.50, 21.30
11 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 22 val.
5—11 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 10.30, 11.30, 12.40, 14, 14.50, 16.10, 17.30, 18.40, 19.30, 20.50, 21.35
Viki, Kristina, Barselona (Ispanija, JAV) — 10.20, 15.10, 19.40
Melo pinklės (JAV) — 12.30, 17.10, 21.45 Karantinas (JAV) — 11.10, 13.10, 15, 17, 19.20, 21.10
5—10 d. — 007. Paguodos kvantas (D. Britanija, JAV) — 10.50, 15.30, 19.50; 11 d. — 10.50, 15.30
Žakas Merinas: mirties instinktas (Prancūzija, Kanada, Italija) — 13, 17.40, 21.55; 11 d. — 13, 17.40

„Skalvijos" kino centras

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis (VDFF)

5 d. — Motina (Šveicarija, Prancūzija, Rusija) — 17.10; 8 d. — 21.30; 11 d. — 16.50; 5 d. — Keturi žingsniai (rež. A. Stonys) — 19 val. (VDFF atidarymas), 20.15; 5 d. — Palnos dukterys (Suomija) — 21.20; 6 d. — 14 val.; 5 d. — Beprotiška meilė (JAV) — 22.45; 6 d. — 15.20; 9 d. — 15 val.; 6 d. — Nidos ekspresija (rež. A. Tarvydas) — 17.10; 6 d. — Bažnyčia atvyks vakarėjant (Latvija) — 18 val.; 6 d. — Tai nutapė mano vaikas (JAV, D. Britanija) — 19.10; 7 d. — 13 val.; 8 d. — 13 val.; 6 d. — Sugrįžimas į Normandiją (Prancūzija) — 20.50; 6 d. — Kas bijo Kathy Acker? (Austrija, Vokietija) — 23 val.; 11 d. — 21.10; 7 d. — Tėvo muzika (Vokietija) — 14.35, 9 d. — 21.15; 7 d. — Išpažintis (rež. O. Buraja) — 16.40; 7 d. — Gyveno senelis ir bobutė (rež. G. Beinoriūtė) — 17.45; 7 d. — Ispanų kalba suaugusiems (rež. T. Tamošaitis) — 17.45;


7 d. — Akla meilė (Slovakija) — 19.25; 8 d. — 15 val.; 7 d. — Savaitgalis neišvengiamai (rež. S. Vilkaitė) — 21 val.; 7 d. — Helvetika (D. Britanija) — 22 val.; 9 d. — 19.35; 10 d. — 15 val.; 8 d. — Džonatanas iš Australijos (Estija) — 16.35; 8 d. — Stotys (Latvija) — 16.35; 8 d. — 100 dienų iki olimpiados (rež. T. Bručas) — 19 val.; 8 d. — Nekaltybė (Rusija) — 19.45; 9 d. — Trys vyrai ir žuvų tvenkinys (Latvija) — 16.45; 9 d. — Mažojo paukštuko dienoraštis (Latvija) — 16.45; 9 d. — Ruošiantis kino filmui „Margiris" (rež. V. Misevičius) — 18.20; 10 d. — Žaidėjas (Estija) — 16.40; 10 d. — Varpas (rež. A. Stonys) — 16.40; 10 d. — Jaunasis jakudza (Prancūzija, JAV) — 19 val.; 11 d. — 15 val.; 10 d. — Atvaizdas (Prancūzija) — 21 val.; 10 d. — Nenaudinga (Kinija, Prancūzija) — 22 val.; 11 d. — Naciai ir blondinės (Estija) — 18.20; 11 d. — Pasirodymas (Vokietija, Rusija, Ukraina) — 19.30

Ozo kino salė

5 d. — Pilietis Keinas (JAV) — 18 val.
6 d. — Roko legendos: Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin (muz.) — 16 val.
8 d. — Idiotas (Rusija) — 18 val.
9 d. — Profesija: reporteris (Italija, Prancūzija, Ispanija) — 18 val.
10 d. — Nostalgija (Italija, Rusija) — 18 val.
11 d. — Kabirijos naktys (Italija, Prancūzija) — 18 val.
12 d. — Intymus dienoraštis (Anglija, Prancūzija, Olandija, Japonija) — 18 val.
13 d. — Roko legendos: „The Doors", „T. Rex" (muz.) — 16 val.


KAUNAS

Forum Cinemas

5—11 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 11, 13.15, 15.30, 17.50, 20.20, 22.30
5, 6 d. — Saulėlydis (JAV) — 11.20, 13.40, 16.10, 18.50, 21.20, 23.50; 7—11 d. — 11.20, 13.40, 16.10, 18.50, 21.20
5, 6 d. — Puikybė ir garbė (JAV) — 10.20, 13.10, 15.50, 18.30, 21.10, 23.40; 7—11 d. — 10.20, 13.10, 15.50, 18.30, 21.10
5 d. — frankofoniškų trumpametražių filmų naktis su kino pusryčiais — 23.30—6 val.
6 d. — GALA kino festivalio naktinis seansas — 23.45
9 d. — Galbūt, mažyte (D. Britanija) — 17.40
11 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 22 val.
5, 6 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 10.30, 11.30, 12.40, 14, 14.50, 16.20, 17.10, 18.40, 19.30, 20.50, 21.40, 23.20; 7—11 d. — 10.30, 11.30, 12.40, 14, 14.50, 16.20, 17.10, 18.40, 19.30, 20.50, 21.40
5—10 d. — Viki, Kristina, Barselona (Ispanija, JAV) — 10.40, 15.30, 20.15; 11 d. — 10.40, 15.30
5—8, 10 d. — Melo pinklės (JAV) — 12.50, 17.40, 22.20; 9 d. — 12.50, 22.20; 11 d. — 12.50, 17.40
5, 6 d. — Karantinas (JAV) — 11.10, 13, 17.20, 19.20, 23.55; 7—11 d. — 11.10, 13, 17.20, 19.20
5—10 d. — Žakas Merinas: mirties instinktas (Prancūzija, Kanada, Italija) — 15, 21.30; 11 d. —15 val.

Cinamonas

5—11 d. — Nenugalimas (Rusija) — 11.45, 16.30, 18.45, 21 val.; Saulėlydis (JAV) — 11.15, 13.45, 16.15, 19, 21.30; Transporteris 3 (Prancūzija) — 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15; Madagaskaras 2 (JAV) — 10.30, 12.15, 14, 16, 18, 20.15, 22.15; Karantinas (JAV) — 19.45, 21.45; Melo pinklės (JAV) — 12, 14.45, 17.15; 007. Paguodos kvantas (JAV) — 11, 14.15

KLAIPĖDA

Cinamonas

5—11 d. — Kaip prarasti draugus ir atstumti žmones (D. Britanija) — 13.15, 17.45, 20, 22.15; Nenugalimas (Rusija) — 11.30, 13.45, 18.45, 21 val.; Saulėlydis (JAV) — 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30; Transporteris 3 (Prancūzija) — 12.30, 14.45, 17, 19.30, 22 val.; Madagaskaras 2 (JAV) — 10.45, 12.45, 15, 17.15, 19.15, 21.15; Karantinas (JAV) — 18.15, 20.15, 22.15; Melo pinklės (JAV) — 13.30, 16.15; Įkvėpimas žudyti (Rusija) — 11 val.; Viki, Kristina, Barselona (JAV) — 15.30;
007. Paguodos kvantas (D. Britanija, JAV) — 11.15, 16 val.

Jūratė ir Kastytis

7 d. — Kung Fu Panda (JAV) -14.40; 13, 14 d. — 12.30; 5 d. — Žvaigždžių karai : klonų karai(JAV) -15 val.; 13, 14 d. — 14.30; 5 d. — Naktys Rodantėje (JAV) — 17 val.; 7, 13, 14 d. — 19 val.; 12 d. — 16.30; 5 d. — Mamma mia! (D. Britanija, JAV) — 19 val.; 7 d. — 12.30; 7 , 13, 14 d. — Admirolas (Rusija) -16.30; 12 d. — 19 val.; 12 d. — Hortonas (JAV) — 14.30


ŠIAULIAI

Saulė

5—11 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 11, 13, 15, 17, 19, 21 val.

Atlantis Cinemas

I salė

5—11 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 11, 13, 15, 17,19, 21 val.

II salė

5—11 d. — Melo pinklės (JAV) — 14.40, 17.10; Karantinas (JAV) — 11, 12.50, 19.40, 21.30

Laikas

5—11 d. — Galingasis Stenas (JAV) — 11 val.; Seksturas (JAV) — 13, 15.10; Reikalai Brugėje (D. Britanija, Belgija) — 17.20; Žakas Merinas: mirties instinktas (Prancūzija, Kanada, Italija) — 19.30, 21.40


PANEVĖŽYS

Babilonas

5, 6 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 11.40, 14, 16.20, 18.40, 21.20, 23.30; 7—11 d. — 11.40, 14, 16.20, 18.40, 21.20; 5—11 d. — Saulėlydis (JAV) — 12, 16.40, 19.10; 5 d. — GALA kino festivalio naktinis seansas — 23.50
6 d. — frankofoniškų trumpametražių filmų naktis su kino pusryčiais — 23.30—6 val.; 11 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 22 val.
5, 6 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 11, 13.10, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40, 23.40; 7—11 d. — 11, 13.10, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40
5—11 d. — Karantinas (JAV) — 14.30, 21.50


MARIJAMPOLĖ

Spindulys

Didžioji salė

5—10 d. — Pjūklas 5 (JAV) — 15, 20 val.; 11 d. — 15 val.; 5, 7—11 d. — Seksturas (JAV) — 17.30; 6 d. — 13, 17.30; 7 d. — Auksinis kompasas (JAV) — 13 val.
11 d. — Hercogienė (D. Britanija, Prancūzija, Italija) — 20 val.

Mažoji salė

5, 7—11 d. — Vidurinės mokyklos miuziklas 3: baigiamieji metai (JAV) — 15.15, 19.15;
6 d. — 13.15, 15.15, 19.15; 5, 6, 8—11 d. — Admirolas (Rusija) — 17.15; 7 d. — 13.15, 17.15

„7 meno dienos“ Nr.44 (826), 2008-12-05

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti