Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografijos žinios


7 MD

Share |

MENAS. FOTOGRAFIJA

 

Kauno avangardinė fotografija: paskutinis sovietmečio dešimtmetis / [sudarytojos Margarita Matulytė, Ieva Mazūraitė-Novickienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; Kaunas : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 191, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-426-032-2

 

Liepsnojantis Maestro : [apie choreografą Elegijų Bukaitį / knyga iliustruota Elegijaus Bukaičio eskizais įvairiems baleto pastatymams]. – Vilnius : "Krantų" redakcija, [2012] (Vilnius : Petro ofsetas). – 127, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl., rus. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-857-14-3 (įr.)

 

The Lithuanian SSR Society of Art Photography (1969-1989): an image production network / Vytautas Michelkevičius ; translated by Jurij Dobriakov. – Vilnius : Vilnius Academy of Arts Press, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 415, [1] p. : iliustr. – Knygos aplanke inform. medžiaga. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-447-033-2

 

Moters savastis dailėje = The female self in art : [straipsnių rinkinys / sudarė Ramutė Rachlevičiūtė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 238, [1] p. : iliustr., portr. – (Acta Academiae Artium Vilnensis / redaktorių kolegija: pirmininkas Adomas Butrimas … [et al.], ISSN 1392-0316 ; 62). – Str. liet., angl. – Santr. liet., angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-447-039-4

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

~ / ° : poetinis fraktalas / Daiva Po ; [į anglų kalbą vertė Lili Ame]. – Kaunas : Naujasis lankas, [2012] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 191, [1] p. + 1 garso diskas (CD). – Virš. aut.: Daiva Po. – Gretut. tekstas liet., angl. – Autorės paaiškinimas: šios knygos pavadinimas neištariamas balsu, jis – suvokiamas, ~ / ° – tai kategorinė kriptograma, susidedanti iš trijų simbolinių jungčių: ~ – neapibrėžtumo, / – proporcijos ir ° – amžinojo ciklo. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-720-0

 

Ateitis – tai mintis : [miniatiūros] / Jeronimas Laucius. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2012 (Vilnius : Spauda). – 63, [1] p. – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-609-431-027-0

 

Depresija – mano viešnia : [miniatiūros] / Jeronimas Laucius. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2012 (Vilnius : Spauda). – 63, [1] p. – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-609-431-026-3

 

Išbučiuok man, vėjau, lūpas… : [kūrybos rinktinė] / Arvydas Pyragas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 142, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-714-9

 

Kasdienybės šviesa : [eilėraščiai] / Violeta Zabielskienė ; [dail. Aldona Jankauskienė]. – Vilnius [i.e. Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga], 2012. – 165, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9986-940-57-9

 

Roberto Keturakio kūryba : monografija / Inga Stepukonienė. – [Kaunas] : Naujasis lankas, [2011] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 461, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-672-2 (įr.)

 

Laiko žingsniai : įvardijimai : [eilėraščiai] / Dalia Poškienė ; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas : Naujasis lankas, [2012] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-717-0

 

Laiškai sau : [gyvenimo istorija] / Daiva Marija Aleknavičienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 158, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-719-4

 

Alfonsas Maldonis : eilėraščiai / [sudarė Donata Mitaitė]. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 62, [2] p. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė : pplb ; kn. 13). – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-729-3

 

Rudens šešėliai metuose nugulę : poezija / Jūra Vladas Vaitkevičius. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2012 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 126, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-863-54-0

 

Saulėlydžio spalvos : eilėraščiai, aforizmai ir miniatiūros / Janina Muzikevičiūtė ; [parengė Aurimas Saveras]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 128, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-726-2

 

Sudiev, Tėvyne, priešo pavergtoji!.. : dienoraščiai (1944-1948) / Alfonsas Jurskis. – Kaunas : Atmintis, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 414, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-760-70-2 (įr.)

 

Svetimi namai : romanas / Petras Deltuva. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 134, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-724-8

 

Tautos šauklio aidai : etiudai apie poetą Bernardą Brazdžionį / Petras Palilionis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2011 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 469, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-03-690-6 (įr.)

 

Žiemos saulėlydžio šviesa : eilėraščiai / Eugenija Kučinskaitė-Kumpauskienė ; [dailininkės Eugenija Kumpauskienė ir Kristina Kumpauskaitė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 175, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-721-7

 

Мой путь : воспоминания о пережитом / Павел Николаев. – Каунас : [Русский литературный клуб имени Г. Державина], 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 176 p. : iliustr., faks., portr. – ISBN 978-9955-851-05-9

 

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

 

Agutė : [knygelė vaikams / piešiniai ir tekstas Birutės Tiknevičiūtės]. – [Kaunas] : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 23, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodyta kn. metr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-03-718-7

 

Čyru vyru : [eilėraščiai vaikams] / Teresė Ūksienė ; [iliustravo Šilalės meno mokyklos moksleiviai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 74, [3] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-711-8

 

Nelaimingas Petsonas : [pasaka] / Sven Nordqvist ; iš švedų kalbos vertė Alma Braškytė ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 ([Turnhout] : Proost). – [24] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-441-050-5 (įr.)

 

Peliukas Džiugas, jo draugai ir kiti svarbūs dalykai : [pasaka] / Lydia Devos ; iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė ; iliustravo Pierre Cornuel. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 121, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-441-051-2 (įr.)

 

Troliai Mumiai sausumoje ir jūroje / parašė Tapani Bagge ; iliustravo Tuomas Mäkelä ; iš suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Kaunas : Aušra). – 126, [2] p. : iliustr. – (Didžioji trolių Mumių knyga ; kn. 3). – Nugar. tik serijos antr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-038-3 (įr.)

 

Žaliojo miško aidas : [edukacinis leidinys apie atliekų tvarkymą] / Jeronimas Laucius ; dailininkė Jurgita Balkevičiūtė. – Klaipėda : Klaipėdos banga ; [Vilnius : Trys žvaigždutės], 2012. – 23, [2] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 22 000 egz. – ISBN 978-609-460-038-8


 

 

„7 meno dienos“ Nr.24 (992), 2012-06-15

Versija spausdinimui

Komentarai

HDtihvtRU, 2016-05-02 11:18

At last! Someone who unansrtdeds! Thanks for posting!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti