Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Parodos


Kovo 30–balandžio 8


7 MD

Share |
Olgos Boldyreff paroda „Kelionės piešiniai ir skulptūros“ „Artifex“ galerijoje

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Michało Budny paroda „Didelė šalis“

nuo 30 d. – Elenos Urbaitytės-Urbaitis paroda „Pasirinkimai“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Tarptautinė paroda „Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai“

Paroda „Fecit ad vivum. Dailininkų portretai xvI-xviii amžių Vakarų Europos graviūrose“

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Paroda „Sankt Peterburgo imperatoriškasis porcelianas“

iki IV. 1 d. – danų tapybos, skulptūros, keramikos, plakato, fotografijos ir dizaino paroda „Kristianija mene“ 

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Paroda „Nuo mini iki maksi. Septintojo dešimtmečio mada“ (iš Aleksandro Vasiljevo Paryžiaus kolekcijos)

„Du mados šimtmečiai“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

„Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“ 

 

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

„Lietuvos diplomatinė tarnyba 1918–1940 m.“

„Algimanto Miškinio dovana“

Paroda „Tautodailininkės Michalinos Stanevičiūtės-Počiulpienės molinukai“

Senasis arsenalas       

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

Paroda „Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 150“

 

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 16 44

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda „Vilniaus sakralinė auksakalystė“

 

*  *  * 

 

Vilniaus dailės akademijos galerijos

Galerija „Akademija“

Pilies g. 44/2

iki 31 d. – Albino Purio paroda Oro bučinys Harpijoms“

Austės Jurgelionytės-Varnės paroda Eksperimentinė animacija: judesio tekstilė“

Parodų salės „Titanikas“

Maironio g. 3

iki 31 d. – paroda „Postidėja“

Ingeborg zu Schleswig-Holstein ir Rudolfo zur Lippe’s tapybos paroda

Tekstilės galerija „Artifex“

Gaono g. 1

Olgos Boldyreff paroda „Kelionės piešiniai ir skulptūros“

„ARgenTum“ galerija

Latako g. 2

iki 31 d. – kvapų juvelyrikos paroda „Kovok su kvapu“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Dailininkų Tamošaičių kūryba

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno rinkiniai

 

*  *  *

 

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

nuo 30 d. – „Dviejų Vokietijų architektūra 1949–1989“

nuo IV. 6 d. – paroda „Galimas modernizmas“

„Lietuvos aido“ galerija

Trakų g. 13

iki 31 d. – Valentino Antanavičiaus kūrybos paroda „Negražumo grožybės“

Galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki 31 d. – Laisvydės Šalčiūtės paroda „Orlando. Biografija“

Paroda Marcė Katiliūtė (1912–1937): svajojau meninę svajonę“

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

Vilmos Šileikienės paroda

nuo IV. 5 d. – Raimondos Sereikaitės instaliacija

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

iki 31 d. – Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Lietuvos senamiesčiai (1974-1985)“

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

Olgos Boldyreff paroda „Kelionės piešiniai ir skulptūros“

Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salė

Vokiečių g. 4/2

Slawomiro Lipnickio (Lenkija) tapyba

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

Jolantos Kyzikaitės instaliacija „Šiaudų sodai“

iki 31 d. – Irmos Balakauskaitės paroda „Stebėjimai. Kiti procesai“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Pilies g. 40

Kazio Venclovo „Cepelinas“ (vieno kūrinio paroda muziejaus kiemelyje)

nuo 30 d. – Jono Varno karikatūrų paroda „Kirsk į akį!“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Paroda: „Dar kartą Liudas Truikys“

Paroda „Spalvos ir šokio paviliota“, skirta baletmeisterės, šokio pedagogės ir teatro dailininkės Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės 120-osioms gimimo metinėms

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Galerija AV17

Aušros Vartų g. 17

Paroda „Naujojo avangardo objektas“

„Juškus Gallery“

B. Radvilaitės g. 6B

Viktoro Vizgirdos tapybos ir piešinių paroda

Prancūzų institutas Lietuvoje

Didžioji g. 1

Olgos Boldyreff paroda „Kelionės piešiniai ir skulptūros“

iki 31 d. – Vaclovo Šiugždinio 100-mečiui skirta paroda

Senamiesčio menininkų galerija

Totorių g. 22–4

Algirdo Jako, Eriko Perlikovskio paroda „Forma“

„Užupio galerija“

Užupio g. 3.

iki 31 d. – juvelyrikos paroda „Karaliai“

Galerija „Kristina Norvilaitė ir Edita Suchockytė“

Užupio g. 1

Grafikių Kristinos Norvilaitės ir Editos Suchockytės paroda

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6

Žemaitijos vaikų ir jaunimo darbų paroda „Žvilgsnis į Žemaitiją“

Vilniaus mokytojų namai

Vilniaus g. 39/6

iki IV. 2 d. – Jono Strazdausko fotografijos paroda „Žemaitijos rūkai“

Seimo parodų galerija

Gedimino pr. 53

Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda „Į Laisvę: 1988 birželis – 1990 kovo 11“

Nuotraukų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Algirdo Ražausko 60-osios gimimo metinėms

Ernesto Žvaigždino tapybos paroda

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Marijos Mačiuikienės tapybos paroda

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės, Jūragio Burkšaičio, Giedrės Riškutės, Dalės Dubonienės, Viktorijos Gatavynaitės, Rūtos Kučinskaitės, Arūno Vasiliausko, Egilo Skujos ir kitų dailininkų S. Vainiūno namams dovanotų paveikslų paroda

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Paroda „Jie atėjo tam, kad pasiliktų. Lenkijos žydai“

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „Musica sacra et profana (Bažnytinė ir pasaulietinė muzika)“, skirta Europos akademinio paveldo dienai ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams

VGTU biblioteka

Saulėtekio al. 14

iki 31 d. – grupės „Devyni vėjai“ tapybos paroda „Šalta šilta“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto 6

iki 31 d. – Hermio Preikšto fotografijų paroda „Apie atspindžius ir kita“

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Paroda „Gydytojams – knygnešiams Aušrą ir Varpą kėlusiems“

Pylimo galerija

Pylimo g. 30

Paroda „Visada šiuolaikiškas modernizmas“ (Adomo Galdiko, Broniaus Murino, Vytauto Kasiulio, Algirdo Petrulio, Aloyzo Stasiulevičiaus, Leonardo Tuleiko, Rimo Bičiūno ir kt. darbai)

„Dailininkų menė“

Šeimyniškių g. 23

Leonardo Gutausko tapybos darbų paroda

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

Lino Giedrimo medžio drožiniai ir pastelės

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Aušros Vartų g. 5

Jolantos Sereikaites paroda „Vaizdinės improvizacijos“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Paroda „Mirábile Visu / Nuostabu matyti“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

iki IV. 8 d. – tarptautinio projekto „Trys tapybos pamokos“ paroda „Nauja konceptuali tapyba“. Pawełas Łubowskis (Lenkija), Kaido Ole (Estija) ir Jonas Gasiūnas

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Putvinskio g. 64

Chen Chieh-jen (Taivanas) paroda

iki 31 d. – Antano Žmuidzinavičiaus 135-osioms gimimo metinėms skirta paroda

Istorinė LR Prezidentūra

Vilniaus g. 33

Kristinos Čyžiūtės fotografijų paroda „Kauno miesto herojai“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

iki 31 d. – Rolando Karaliaus personalinė paroda „Tylos zona“

nuo IV. 4 d. Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės, Agnės Deveikytės-Liškauskienės ir Sauliaus Paliuko paroda „Netapyba“

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

„Sugrįžimai“ (skirta išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais)

„Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: rašytoja, pedagogė, politikė“ (1861–1943)

„Man patiko tik vandenys  gilūs…“ (Vytautui Mačerniui 90)

„Poezija – man pasaulis“ (Julijai Švabaitei – 90)

„Pasaulis – tarsi įstabi pasaka“ (paroda skirta Juliui Viktorui Kaupui)

„Muziejaus istorijos fragmentai“ (paroda skirta muziejaus 75-mečio jubiliejui)

Paroda „Visą kraštą užsėsiu eilėraščiais... (Albinui Žukauskui – 100)“

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Baltijos šalių šiuolaikinės keramikos paroda „Pavasaris“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Tekstilininkės Ramintos Baltrušytės kūrinių paroda „Išbalinti“

Kauno fotografijos galerija

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

Vytauto Pletkaus fotografijų paroda „Skaudėjimai“

Galerija „Kauno langas“

M. Valančiaus g. 5

Gintaro Kuro juvelyrikos darbų paroda „Melchioro magija“

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

iki IV. 5 d. – Kęstučio Milkevičiaus (1953–2009) darbų paroda

Kauno apskrities viešoji biblioteka

K. Donelaičio g. 8

Paroda „Jono Petronio muzikinė leidyba“

Galerija „Aukso pjūvis“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

Roko Dovydėno paroda „Plėviakojis vs Louhan”

Aido Ryčio Vasiliausko paroda „Žydėjimas“

iki IV. 2 d. – Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės ir Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės tapybos paroda

nuo IV. 3 d. – Vytauto Povilaičio (1927–2009) ir jo sūnaus Vytauto Povilaičio (g. 1970) tapybos paroda iš ciklo „Duetai“

VDU menų galerija „101“

Laisvės al. 53

iki IV 6 d. – paroda Postidėja“ (Jurga Barilaitė, Ina Budrytė, Cooltūristės, Eglė Gineitytė, Orūnė Morkūnaitė, Paulina Eglė Pukytė, Eglė Ridikaitė, Laisvydė Šalčiūtė, Beatričė Vanagaitė, Marta Vosyliūtė ir Laura Zala)

VDU „Menų virtuvė“

Laisvės al. 53

Ryčio Gervicko fotografijos darbų paroda „26 žvilgsniai“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

„Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Česlovo Janušo (1907–1993) paroda „Prie Baltijos ir prie Atlanto“

Paroda „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“

KKKC parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

iki IV. 1 d. – paroda „Estetika vs informacija“

Gyčio Skudžinsko paroda „Tyla“

Tado Šarūno paroda „Tai tik juodas lagaminas“

Jurgos Juodytės paroda „Moteriškos relikvijos“

nuo IV. 4 d. – VDA Nidos meno kolonijos menininkų rezidentų paroda

nuo IV. 6 d. – Kristinos Inčiūraitės projektas „Sekimas“

Baroti galerija

Aukštoji g. 3/3a

Aurimo Anuso paroda „Klaipėda–Memel: prarasto laiko beieškant“

Klaipėdos galerija

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Tomos Šlimaitės grafikos paroda „Di“

„Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

Agnės Kišonaitės tapybos paroda „Raudona ne mėlyna“

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

Klaipėdos menininkų tapybos darbų paroda „Laikas ir miestas“

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

Šiaulių krašto 46-oji tautodailės paroda

Vaclovo Onaičio medžio drožyba

Virginijos Kutkienės tapyba

Jono Rudzinsko grafika

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

„Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“

„Valstiečių buitis ir būtis“

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Philips“ radijo imtuvams – 90“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Nuolatinės ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“, neregiams ir silpnaregiams skirta ekspozicija „Daiktai, kurie kalba“

Šiaulių senamiesčio maketo paroda, skirta miesto savivaldos 220-mečiui „Prarasto miesto beieškant...“

Poeto Jovaro namas

Vytauto g. 116

Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir atnaujinta poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)

Radijo ir televizijos muziejus

Vilniaus g. 174

Lietuvos radijo 85-mečiui skirta paroda „Pasaulis, telpantis dėžutėje“

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141

Dainiaus Trumpio tapybos ir Vaivos Kovieraitės grafikos ,,Žmonės fraktaluose“ paroda 

Šiaurės Lietuvos kolegija 

Tilžės g. 22

iki 31 d. – Rolando Andrijausko fotografijų paroda „Metaliniai chameleonai 2“

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyba

Architektų g. 73

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Duonos istorija“

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

Paroda „Juozas Lebednykas. Skulptūra“

„Galerija XX“

Laisvės a. 7

nuo 30 d. – Kristinos Norvilaitės „Parašyk man laišką“

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

Panevėžio 5-osios gimnazijos mokinių ir absolventų fotografijų paroda

Druskininkai

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

Paroda „Žingsniai iš praeities“, skirta V. K. Jonyno 105-osioms gimimo metinėms

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Gintaro ekspozicija

Istorinių rūmų interjerų ekspozicija

Mažeikiai

Mažeikių muziejus

Burbos g. 9

Paroda „Mažeikių kraštas tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“

Varėna

Kultūros centro parodų salė

J. Basanavičiaus g. 17

nuo 30 d. – Jono Bilinsko fotografijų paroda „Langas į gamtą“ 


„7 meno dienos“ Nr.13 (981), 2012-03-30

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti