Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Vasario 19–28


7MD informacija

Share |

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

20 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – F. Chopino gimimo 200-osioms metinėms.

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas Ph. Giusiano (fortepijonas, Prancūzija). Dir. – R. Šervenikas. Programoje F. Chopino, A. Glazunovo kūriniai

21 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – visai šeimai. Koncertas „Grojame ir piešiame džiazą“. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos džiazo orkestras

(vad. – A. Kučinskas). Solistai V. Vitkutė (vokalas), P. Batvinis (trombonas). Dalyvauja Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos moksleiviai (vad. – J. Stauskaitė). Programoje G. Millerio, B. Setzerio, S. Cropperio, J. Garlando, S. Kupkos, A. Noviko ir kt. kūriniai

21 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje,Valstybinis Vilniaus kvartetas, S. Astrauskas (vibrafonas, mušamieji). Programoje F. Schuberto, J. Tavener, V. Germanavičiaus kūriniai

24 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – F. Chopino gimimo 200-osioms metinėms. Tichų miesto kamerinis orkestras „Aukso“ (Lenkija, meno vad. ir dir. – M. Mosius. Solistai M. Kolakowskis (fortepijonas), P. Steczekas (smuikas, pučiamieji), M. Garbowskis (kontrabosas), K. Gradziukas (mušamieji). Programoje P. Steczeko ir M. Kolakowskio kompozicija „2010: Chopino odisėja“ džiazo ansambliui ir kameriniam orkestrui

25 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre – ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistai R. Vaicekauskaitė (sopranas), R. Beinaris (obojus). Programoje „Musica antiqua Vilnensis“ (XVII a. anonimas), A. Vivaldi, G.F. Händelio, W.A. Mozarto, O. Balakausko ir kt. kūriniai

27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Solistas S. Malovas (smuikas, Rusija). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje S. Prokofjevo, A. Chačaturiano kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

20 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Šiandien Maestro Gintaro Rinkevičiaus jubiliejus“. Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

24 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai E. Rožukaitė, M. Stručkova ir M. Bazaras. Programoje L. van Beethoveno, N. Paganini-F. Liszto ir S. Rachmaninovo kūriniai

Vilniaus rotušė

20 d. 16 val. – popietė su muzikologu V. Gerulaičiu. Dalyvauja I. Baikštytė (fortepijonas), P. Jacunskas (violončelė), K. Stonkus (akordeonas), Čiurlionio kvartetas: J. Tankevičius, D. Dikšaitis, G. Dačinskas, S. Lipčius (violončelė)

Šv. Jonų bažnyčia

21 d. 18 val. – koncertas „Fleitų ir vargonų dialogai“. Vargonininkė J. Landsbergytė ir fleitininkai Ž. Valkaitytė bei V. Oškinis. Programoje G. Petrassi, G. Hue, J. Pakalnio ir kt. kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

21 d. 13 val. – vargonuoja L. Digrys. Programoje J.S. Bacho kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

21 d. 14 val. – „Dainuojame viltį, aistrą ir meilę...“. Dalyvauja choras „Bel canto“, pianistai R. Gocentienė, D. Petručionytė ir V. Neugasimovas. Dir. – A. Dambrauskas (chormeisterės R. Gocentienė ir S. Vitkauskienė)

22 d. 19 val. – „Gitaros magija“. P. Kuchta (Baltarusija)

24 d. 19 val. – „Žiemos kelias. Šilumos link“. Instrumentinė grupė „Subtilu-Z“: L. Vaitkus (tenorinė birbynė), D. Michailovas (akordeonas), P. Velikis (akordeonas), V. Švažas (perkusija)

25 d. 19 val. – šventinis Šv. Kristoforo kamerinio orkestro 16-ojo gimtadienio koncertas. Dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras ir bičiuliai. Dir. – D. Katkus

26 d. 19 val. – „Šamanų būgnas“. Choras „Jauna muzika“ ir mušamųjų grupė

Kaunas

Kauno filharmonija

20 d. 18 val. – G. Masefieldas (akordeonas, N. Zelandija)

21 d. 14 val. – Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ (vad. – R. Žarėnas). Dalyvauja

merginų choreografinė grupė (vad. – S. Kazauskienė). Dir – V. Ramančiūnas

26 d. 18 val. – Kauno miesto simfoninis orkestras (vy. dir. – M. Pitrėnas). Solistas

P. Bingelis (fagotas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje T. Makačino, G. Rossini kūriniai

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

19 d. 18 val. – „Žaismingos muzikos orkestras“. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. – M. Bačkus). Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, J. Kačinsko ir J. Karoso muzikos mokyklų solistai. Dir. – M. Piečaitis

24 d. 18 val. – smuikininko A. Strimaičio ir pianistės E. Strimaitienės koncertinė programa „Scenos dviem: nuo klasicizmo iki minimalizmo“. Programoje L. van Beethoveno, J. Adamso, M. Ravelio, S. Slonimskio, R. Blömerio kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

19 d. 17 val. – V. Landsbergio-Žemkalnio knygos „Iš atminties ekrano: rašyta ir pasakota“ pristatymas. Dalyvauja knygos sudarytojas ir parengėjas V. Landsbergis, redaktorė M. Dautartienė, buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas G. Žemkalnis, istorikas A. Tyla

23 d. 17.30 – A. Šulskytės knygos „Dangus niekada nėra tuščias“ sutiktuvės. A. Šulskytės poeziją skaitys aktorė R. Staliliūnaitė, gros Naujų idėjų kamerinis orkestras (NIKO), kalbės profesorė V. Daujotytė, knygos iliustratorė L. Grikšaitė-Kėrienė ir sudarytoja V. Muschick. Vakarą ves V. Sventickas. Renginyje bus atidaryta L. Grikšaitės-Kėrienės grafikos paroda

26 d. 17 val. – poetų V. Gedgaudo ir E. Ignatavičiaus kūrybos vakaras „Du vienoje“ su knygomis „Kario šešėlis“ ir „Laikinųjų reikalų patikėtinis“. Vakare dalyvaus knygų autoriai V. Gedgaudas ir E. Ignatavičius, literatūros kritikas V. Sventickas, istorikas A. Eidintas, aktorius S. Balandis, džiazo pianistas, kompozitorius S. Šiaučiulis. Vakarą ves rašytoja D. Zelčiūtė

Bažnytinio paveldo muziejus

25 d. 17 val. – paskaita „Altorius ir jo istorija“. Seminarą ves I. Vaišvilaitė

Filmų ciklas „Senieji Lietuvos vienuolynai“

19 d. 16.30 – Palėvenės dominikonų vienuolynas ir bažnyčia, 17 val. – Videniškių atgailos kanauninkų vienuolynas ir bažnyčia
20 d. 17 val. – Vilniaus dominikonų vienuolynas ir Šventosios Dvasios bažnyčia
23 d. 16.30 – Vilniaus bernardinų konventas ir Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino bažnyčia,
17 val. – Vilniaus pranciškonų konventas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
24 d. 16.30 – Vilniaus benediktinų vienuolynas ir Šv. Kotrynos bažnyčia, 17 val. – Pažaislio kamaldulių vienuolynas ir bažnyčia
26 d. 16.30 – Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, 17 val. – Vilniaus trinitorių vienuolynai ir bažnyčios
27 d. 17 val. – Vilniaus jėzuitų kolegija

Vilniaus mokytojų namai

19 d. 18 val. Svetainėje Dainuojamosios poezijos svetainės koncertas. Dalyvauja A. Antanavičius – Šekspyras ir M. Ancevičius

21 d. 17 val. Mažojoje salėje „Balsai, kuriuos girdi visa Lietuva“. Vakaras, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai

21 d. 17 val. Svetainėje „Dividukas“ (pagal Th. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė

23 d. 18 val. Svetainėje – pasidainavimai su Veronika. Dalyvauja E. Bradūnaitė-Aglinskienė ir V. Aglinskaitė

Vilniaus rotušė

23 d. 17 val. – menotyrininko, teatrologo M. Petuchausko atsiminimų knygos „Santarvės kaina“ („Versus aureus“) sutiktuvės. Renginyje dalyvaus dainininkai A. Krikščiūnaitė, L. Nazarenko, R. Karpis, pianistas A. Anusauskas, birbynininkas K. Mikiška. Vakaro vedėja R. Aleknaitė-Bieliauskienė

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

19 d. 16.30 – naujos J. Mačiulio-Maironio ekspozicijos „Maironis ir Lietuvos kultūrinis gyvenimas“ atidarymas. Dalyvauja Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė ARuseckaitė, Senosios literatūros skyriaus vedėja RMažukėlienė, pianistė SBielionytė, aktorius AŽiurauskas

23 d. 17 val. – S. Gedos atminimo vakaras ir knygos „Siuita Virginijai“ sutiktuvės. Dalyvauja aktorė V. Kochanskytė, rašytojai D. Kajokas ir D. Zelčiūtė, žurnalistė V. Majorovienė, klarnetininkas V. Andriuškevičius

Kauno menininkų namai

23 d. 18 val. – poetės E. Perednytės naujausios knygos „Aš klausiausi nutilusios“ sutiktuvės. Dalyvauja autorė, poetas R. Keturakis ir aktorė D. Kazragytė


„7 meno dienos“ Nr.7 (883), 2010-02-19

Versija spausdinimui

Komentarai

kKWkmZbLqU, 2012-08-14 14:58

This shows real expertsie. Thanks for the answer.

SYYYzvStcxQPMrQuUL, 2012-08-14 14:58

A pleasingly rational asenwr. Good to hear from you.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti