Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 2 (970), 2012 sausio 13 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Sausio 13–22


7 MD

Share |
L. Juodkaitės ir V. Masalskio „Salamandros sapnas“ „Menų spaustuvėje“. Nuotr. iš „Menų spaustuvės“ archyvo

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras
13 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys
14 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus
15 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – A. Šulčys
18 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir kt. muziką). Dir. – R. Šervenikas, choreogr. – A. Cholina
19 d. 18.30 – G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. – Martynas Staškus
20 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas
21 d. 18.30 – G. Verdi „OTELAS. Dir. – G. Rinkevičius
22 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys
Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
13 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus
15 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis
19 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas
20 d. 17 val. – T. Dorsto, U. Ehler „NUSIAUBTA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas
21 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – E. Lacascade‘as (Prancūzija)
22 d. 12 val. – „PELENĖ“ (pasaulio pasakų motyvais). Rež. – J. Dautartas
Mažoji salė
13 d. 19 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis
14, 15 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – V. Masalskis
21 d. 16 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys
22 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis
Fojė
17, 18 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus
Vilniaus mažasis teatras
13 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas
14 d. 18.30 – PREMJERA! „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA) “. Rež. – K. Glušajevas
17 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“
18 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. – G. Padegimas
20 d. 18.30 – A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima
21 d. 20 val. – „BOOGIE NIGHTS“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas, G. Tuminaitė, P. Ignatavičius, R. Balsevičiūtė   
Valstybinis jaunimo teatras
13 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

14 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

15 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

15 d. 18 val. – W. Shakespeare'o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis
17 d. 18 val. – H. Melville’io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. autorius – R. Kazlas
18 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – C. Graužinis
19 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus
20 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius
21 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)
21 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi
22 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)
22 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas
Rusų dramos teatras
13 d. 18 val. – N. Gogolio „LOŠĖJAI. Rež. – M. Byčkovas (Rusija)
14 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina
14 d. 18 val. – PREMJERA! A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus
15 d. 12 val. – J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. – J. Ščiuckis 15 d. 18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba
19 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija) 20 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus
21 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

21 d. 12val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

22 d. 18 val. – „KRITIMAS Į TAMSĄ“ (pagal V. Nabokovo romaną „Kamera obskura“). Rež. – S. Varnas (Panevėžio J. Miltinio teatras)
„Menų spaustuvė“
13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SALAMANDROS SAPNAS (PAVEIKSLAS)“. Aut. – L. Juodkaitė, V. Masalskis
14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „GEISMAS“. Kūrybinė grupė G. Malinauskaitė, A. Teresiūtė, M. Vaidotas, D. Stončius (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)
16 d. 12 val. Kišeninėje salėje – Pasakų pirmadieniai mažyliams. Pasakos ant sienos. Pasakas seka S. Degutytė („Stalo teatras“)
17–22 d. – festivalis „Kitoks teatras vaikams“

Kaunas

Kauno dramos teatras
13 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
14 d. 17 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas
14 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius
15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė
15 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas
17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle'io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas
18 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius.
19 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas
20 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima
21 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė
21 d. 17 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė.
21, 22 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! Y. Reza „TRYS GYVENIMO VERSIJOS“. Rež. – A. Jankevičius (VDU teatras, „Mens publica“)
22 d. 15 val. Penktojoje salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius
Kauno muzikinis teatras
13 d. 18 val. – G. Donizetti „LIUČIJA DI LAMERMUR“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas
14 d. 18 val. – C. Colemano „MIELOJI ČARITI“. Dir. – J. Geniušas
15, 22 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA“. Dir. – V. Visockis
15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi „ATILA“. Muzikinis vad. – E. Pehkas, dir. – V. Visockis
18 d. 17 val. – G. Gladkovo „BRĖMENO MUZIKANTAI“. Dir. – J. Vilnonis
19 d. 18 val. – L. Adomaičio „DULKIŲ SPINDESYS“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis
20 d. 18 val. – G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. – J. Janulevičius
21 d. 18 val. – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas
22 d. 12 val. – Z. Bružaitės „VORO VESTUVĖS“. Dir. – V. Visockis
22 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. – J. Geniušas
Kauno mažasis teatras
13 d. 19 val., 15 d. 18 val. – B. Srbljanovič „BELGRADO TRILOGIJA“. Rež. – D. Rabašauskas
17 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė 19 d. 19 val., 22 d. 18val. – G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys
20 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys 22 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas Kauno kamerinis teatras
13, 14 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas
15 d. 18 val. – A. Volodino „PENKI VAKARAI“. Rež. – A. Pociūnas
19 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas
20 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas
21 d. 18 val. – D. Fo, F. Rame „VIENA NAMUOSE“. Rež. – S. Rubinovas
22 d. 11, 13 val. – D. Čepauskaitės „LAPĖ IR VIŠTA“
Kauno valstybinis lėlių teatras
13 d. 18 val. – V.V. Landsbergio „ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU ARBA – VISIŠKAS RUDNOSIUKAS“. Rež. – V.V. Landsbergis
14 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė
15 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius
21 d. 12 val. – MEŠKIUKO GIMTADIENIS. Rež. – R. Bartninkaitė
22 d. 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos lėlių teatras
13 d. 18 val. – PREMJERA! „ŠALIA“ (pagal M. Valiuko pjesę). Rež. – G. Radvilavičiūtė
14 d. 12 val. – „LABAS, MAŽYLI“. Rež. – K. Jurkštaitė
15 d. 12 val. – „STEBUKLINGAS PELENĖS LAIKAS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė
21 d. 12 val. – „VILKAS IR OŽIUKAI“. Rež. – L. Zubė (teatras „Lino lėlės“)
22 d. 12 val. – „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – S. Bartulytė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras
13 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius
14 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas
15 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas
15 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė
17 d. 18 val. – PREMJERA! „MENAS“. Rež. – D. Kazlauskas („Idio teatras“)
19 d. 18 val. „ATĖJAU, PAMAČIAU, NUGALĖJAU“. Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis (VšĮ „Laimingi žmones“)
20 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas
21 d. 18 val. – J. Švarco „ŠEŠĖLIS“. Rež. – N. Ogaj Ramer
22 d. 12 val. – G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. – J. Javaitis
22 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras
13 d. 18 val. – A. Hacketto, F. Goodrich „VISADA TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas
14 d. 17 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.
15 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras
15 d. 17 val. – N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.
20 d. 18.30 – „KRITIMAS Į TAMSĄ“ (pagal V. Nabokovo romaną „Kamera obskura“). Rež. – S. Varnas
20 d. 18 val. – E. de Fillipo „MANO ŠEIMA“ („BERNIUKAS – TAU, MERGAITĖ – MAN“).
Rež. – R. Rimeikis    
21 d. 17 val. – N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.
22 d. 17 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius (Rusų dramos teatras)
Alytaus miesto teatras
17 d. 18 val. – M. Gavrano „MANO ŽMONOS VYRAS“. Rež. – K. Smoriginas („Domino teatras“)
18 d. 18 val. – „NESIBAIGIANTI VIENATVĖ DVIESE“ (pagal S. Parulskį). Rež. – A. Kinderis„7 meno dienos“ Nr.2 (970), 2012-01-13

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti