Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Spalio 14–23


7 MD

Share |
„Apsivalymas“ (Kauno dramos teatras)

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

14 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

15 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

16 d. 12 val. Kamerinėje salėje – „BURATINAS“

16 d. 18 val. – L.A. Minkus „DON KICHOTAS“. Dir. – R. Šervenikas

18 d. 18.30 Kamerinėje salėje – koncertas „Rudens elegija“ 

19 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

20 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

21 d. 19 val. – N. Paltinienės sceninės veiklos 60-čio koncertas

22 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

23 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

18 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

22 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – E. Lacascade‘as (Prancūzija)

23 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

15 d. 16 val. – F. Dostojevskio NUOLANKIOJI. Rež. – V. Masalskis

16 d. 16 val. – A. Škėmos SAULĖTOS DIENOS. Rež. – R. Kudzmanaitė

18 d. 19 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

19 d. 19 val. – V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

20 d. 19 val. – B. Mar „UNĖ“ (aktorės U. Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

21 d. 19 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

22 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

23 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

V tarptautinis lenkų teatrų festivalis

14 d. 19 val. – „WORKSHOP. Aktorinė virtuvė“ (Lenkų teatras Maskvoje)

15 d. 15 val. – „SENIJI DAMA PERI“ (Lenkų liaudies teatras Lvove)

16 d. 15 val. – „MEILĖ (teatras „LOGOS“ Lodzėje)

17 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“

18 d. 18.30 – V. Sagaitytės ir N. Narmontaitės „SELAVY!“

19 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – M. Lermontovo „MASKARADAS“. Rež. – R. Tuminas

19 d. 18.30 – „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

20 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

21 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. – J. Vaitkus

22 d. 18.30 – F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

23 d. 12 val. – J. Donaldson „KAS TAS GRUFAS?“ Rež. – A. Gluskinas

23 d. 16 val. – T. Letts „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

Valstybinis jaunimo teatras

14 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

15 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

15 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – C. Graužinis

16 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

16 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež.– J. Vaitkus

18 d. 18 val. – M. McDonagho PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 17 val. – Europos pjesių skaitymai. Lenkija, Čekija, Slovakija. J. Pokorny TĖTIS MUŠA ĮVARČIUS“. Rež. – A. Mikutis (Salė 99)

19 d. 19.30 – Europos pjesių skaitymai. Lenkija, Čekija, Slovakija. M. Walczako KASYKLA“.

Rež. – V. Kublinskas (Salė 99)

20 d. 18 val. – KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

21 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 12 val. – V.V. Landsbergio ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

22 d. 18 val. – LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare‘o pjesę). Rež. – A. Latėnas

23 d. 15 val. – Europos pjesių skaitymai. Lenkija, Čekija, Slovakija. P. Kolečko SALOMĖJOS BYLA“. Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

23 d. 18 val. – Europos pjesių skaitymai. Lenkija, Čekija, Slovakija. V. Klimačeko ČECHOVAS BOKSININKAS“. Rež. – D. Survilaitė (Salė 99)

OKT/Vilniaus miesto teatras

21 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas

21 d. 19, 21 val. OKT studijoje (Ašmenos g. 8) – K. Marčiulyno-Bo Haengo „AUKSINĖ ŠVENTYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė ir K. Marčiulynas-Bo Haeng

Rusų dramos teatras

14 d. 19 val., 15 d. 16, 20 val. – džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2011“

19 d. 18 val. – „GEIŠA. Choreogr. – J. Smoriginas (teatras „Vilniaus baletas“)

20 d. 18 val. – L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

21 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

22 d. 18 val. – R. Cooney „Nr. 13“.Rež. – E. Murašovas

23 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS. Rež. – S. Račkys

23 d. 12, 14 val. – Z. Hoppo „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ. Rež. – O. Lapina

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

15 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

16 d. 18.30 val. – Premjera! V. Mazūro, D. Čepauskaitės „JŪRATĖ IR KASTAUTAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras, komp. – F. Latėnas

22 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

23 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

23 d. 19 val. – „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas No Theatre“)

Mažoji salė

15 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal Kazio Binkio poemą „Kiškių sukilimas“). Scenarijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis

16 d. 12, 14 val. – „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Rež. ir dail. – R. Driežis

21 d. 18.30 – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

22 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scenarijaus aut. ir rež. – R. Driežis

23 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

Keistuolių teatras

14 d. 19 val. – „Vasarotojai“ (pagal M. Gorkio kūrybą). Rež. – A. Giniotis

15 d. 12 val. – „Mamulė Mū“. Rež. – A. Sunklodaitė

15 d. 19 val. – „Meilė iš paskutinio žvilgsnio“ (pagal D. Čepauskaitės kūrybą). Rež. – G. Beinoriūtė

16 d. 12 val. – „Mano senelis buvo vyšnia“ (pagal A. Nanetti apysaką). Rež. – A. Gluskinas

20 d.19 val. – M. Schisgalo „MAŠININKAI“. Rež. – A. Giniotis

21 d.19 val. – „Pinokio kronikos

22 d.19 val. – „Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą“. Rež. – A. Giniotis 23 d. 12 val. – „Geltonų plytų kelias“. Rež. – A. Giniotis

„Menų spaustuvė“

14 d. 19 val. Juodojoje salėje – „RAUDONOS KURPAITĖS. Rež. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

13, 14 d. 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! „GEISMAS. Kūrybinė grupė G. Malinauskaitė, A. Teresiūtė, M. Vaidotas, M. Stončius (programa „Atvira erdvė“)

15 d. 11, 12.30, 14 val. Kišeninėje salėje – „LABAS, MAŽYLI! Rež. – K. Jurkštaitė (Klaipėdos lėlių teatras)

16 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

16 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

18, 19 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VABI SABI VASABI. Aktorius ir rež. – B. Šarka

20 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „FEEL LINK. Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė (programa „Atvira erdvė“)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KOKIA ČIA TEISYBĖ? („Trupė liūdi“)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS) . Rež. – I. Stundžytė

23 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAMPAVORIS“. Kūrėjos S. Mikalauskaitė, I. Pačėsaitė (teatras „Dansema“)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

Teatras „Utopia“

15, 16 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA. Rež. – G. Varnas

20 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – N. Gogolis „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

Vilniaus universiteto teatras

20 d. 19 val. – „Gretė Poke'27“. Rež. ir choreogr. – A. Pulkauninkas

Kaunas

Kauno dramos teatras

14, 25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

15 d. 12 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! L. Carrollo „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

16 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

19, 20 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Inscenizacijos aut. ir rež. – R. Kazlas

21, 22 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

22 d.18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! K. Marčiulyno „AUKSINĖ ŠVENTYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė ir K. Marčiulynas (teatras „JAJA“)

23 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

23 d. 18 val. Parketinėje salėje – B. Slade’o „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

Kauno muzikinis teatras

14 d. 18 val. – E. KálmánoGrafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

15 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

16 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas. Dir. – J. Geniušas

19 d. 17 val. C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

20 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

21 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

22 d. 18 val. – Kijevo operetės teatro svečių ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistų koncertas

23 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

23 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

14, 21 d. 19 val., 15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

20 d. 19 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

22 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

23 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno kamerinis teatras

14 d. 18 val. – A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. – S. Rubinovas

15 d. 14, 18 val. – A. Volodino „PENKI VAKARAI“. Rež. – A. Pociūnas

16, 22 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

20 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

21 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

23 d. 18 val. – C. Fréchette „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

15 d. 12 val. – „PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS“. Rež. – O. Žiugžda

16 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

22 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

22 d. 18 d. – koncertas „Jūs to negirdėjot…“. Dalyvauja A. Kulikauskas, S. Bareikis, G. Storpirštis, O. Ditkovskis ir Vilniaus m. savivaldybės Šv. Kristoforo orchestras. Dir. – D. Katkus

23 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

15 d. 18.30 – „Kruvinos vestuvės(pagal F. Garsia Lorcos pjesę, A. Piazzollos muziką)

16 d. 15 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“. Dir. – D. Zlotnikas

21 d. 18.30 – PREMJERA! „Smuikininkas ant stogo“. Dir. – S. Domarkas, M. L. Nizynski

22 d. 18.30 – G. Puccini „Sesuo Andželika“, „Džanis Skikis“. Dir. – D. Pavilionis

23 d. 17 val. – labdaros akcija-koncertas „Statykime naują teatrą!“

Klaipėdos lėlių teatras

15 d. 12 val. – „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

16 d. 12 val. – „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“. Rež. – R. Bunikytė

22 d. 12 val. – „Labas, mažyli“. Rež. – K. Jurkštaitė

23 d. 12 val. – „Trys paršiukai“. Rež. – Sigita Bartulytė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

14 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

15 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

16 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

16 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

18 d. 18 val. – „KITAS KAMPAS“

21 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

22 d. 18 val. – E.M. Remarque‘o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė                        

23 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio baladės“). Rež. – I. Norkutė

23 d. 18 val. – aktorės N. Mirončikaitės vakaras „Švęskime kartu su Anele iš Naisių“

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

15, 22 d. 17 val., 16 d. 18 val. – PREMJERA! E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

16 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

17, 18 d. 15 val., 23 d. 17 val. – PREMJERA! J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

Nacionalinio dramos teatro spektakliai

19 d. 18 val. – R. Granausko „DUBURYS“.Rež. – S. Račkys

20 d. 18 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus


„7 meno dienos“ Nr.36 (958), 2011-10-14

Versija spausdinimui

Komentarai

tUZKSQqAbMyRiKcv, 2012-01-08 12:18

Wait, I cannot fathom it being so starihgftowrard.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti