Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografijos žinios


7 MD

Share |
Fiodoras Dostojevskis (1821-1881)

BENDRASIS SKYRIUS

 

Pamirštoji mecenatystė, 1792-1832 : dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; sudarytojas ir parengėjas Arvydas Pacevičius ; [perrašo mokslinė redakcija ir bibliografija: Lilia Kowkiel, Iwona Pietrzkiewicz ; vertimas iš lenkų kalbos: Arvydas Pacevičius]. – Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla] : Daba expo, 2011 ([Kaunas] : Kopa). – 319, [1] p. : iliustr., faks. portr. – (Fontes et studia historiae Universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: Vygintas Bronius Pšibilskis (pirmininkas) … [et al.]). – Virš. antr.: Dovanų knyga Vilniaus universiteto bibliotekai. – Dalis gretut. teksto liet., lenk. – Santr. angl., lenk. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-33-629-7 (įr.)

 

PAŽINTINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

 

Pažink gamtą : [paukščiai, medžiai ir laukinės gėlės / iš anglų kalbos vertė Zigmantas Gudžinskas] ; dailininkai Brin Edwards, Trevor Boyer, Ian McNee ir Ian Jackson ; konsultantai Derek Nieman, Derek Patch ir Mark A. Spencer. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 239, [1] p. : iliustr. – Virš. virš antr.: Usborne. – Tiražas 3000 egz. (papild.). – ISBN 978-609-01-0011-0 (įr.)

 

FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA

 

ir kiti : etikos vadovėlis 4 klasei / Vilija Zeliankienė ; [dailininkės Raminta Štaudė, Bronė Kanoverskytė]. – 1-asis leid., 2011 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2011 (Vilnius : Spauda). – 112, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-430-05326-0

 

Naujųjų amžių racionalizmo etika : mokomasis metodinis leidinys / Rūta Marija Vabalaitė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Edukologijos fakultetas. Pedagogikos ir psichologijos institutas. Etikos didaktikos katedra. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011 (Vilnius : VPU l-kla). – 55, [1] p. – (Metodinės priemonės). – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-20-620-0

 

Taro kortų veidrodyje / Tarologė Lidija. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 271, [2] p., [20] taro kortų lap. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0022-6

 

MENAS

 

Karpiniai – savęs paieška = Paper cutting = Вырезки из бумаги : [karpinių albumas] / Laimutė Benešiūnaitė-Fedosejeva ; [vertimai – Romualda Fedosejevaitė]. – [Vilnius : L. Fedosejeva, 2011] (Vilnius : Grafija). – 159, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., rus. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-408-166-8 (įr.)

 KALBA. KALBOTYRA

 

À travers les mots vers les connaissances : mokymo priemonė aukštųjų mokyklų studentams / Zita Tarvydienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Filologijos fakultetas. Prancūzų filologijos ir didaktikos katedra. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011 (Vilnius : VPU l-kla). – 138, [1] p. – (Metodinės priemonės). – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-20-616-3

 

В добрый путь! : rusų kalba : septintieji mokymo metai : vadovėlis / Jelena Brazauskienė, Danguolė Bučienė. – 1-asis leid., 2011 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2011-    .

Kn. 1. – 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-430-05277-5

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

Amžino žydo kelionė per Lietuvą : [legendinė poema / Vytautas Petronis ; piešiniai autoriaus]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2010 (Utena : Utenos sp.). – 49, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodytas virš. – Virš. antr.: Amžinas žydas. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-35-092-7

 

Apysakos / Fiodoras Dostojevskis. – Vilnius : Margi raštai, 2010-    . – ISBN 978-9986-09-407-4 (įr.)

T. 2 / iš rusų kalbos vertė Leonas Žurauskas ; [redaktorė Ramutė Rybelienė]. – Nauja vert. red. – 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 441, [3] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-09-412-8

 

Dilgės : romanas / Edmundas Malūkas. – Panevėžys : Magilė, 2011 (Vilnius : Spauda). – 342, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-956-71-6 (įr.)

 

Džonas Miežius, arba Atsiminimai apie alkoholį / Jack London ; [iš anglų kalbos vertė Kęstutis Choromanskis]. – Vilnius : Margi raštai, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 261, [3] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-09-399-2 (įr.)

 

Ir niekas kaip viskas : eilėraščiai / Stefa Juršienė ; [iliustracijos Vilijos Zujienės]. – Prienai : Aipek, 2010 (Prienai : Aipek). – 126, [2] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-558-05-7

 

Krito žvaigždė į delnus : eilėraščiai / Česlava Girdziušaitė-Pribušauskienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp., 2010). – 91, [3] p. : iliustr., portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-096-5

 

Man labai gaila, mielasis! : [romanas] / Catherine Alliott ; iš anglų kalbos vertė Loreta Gema Baltaduonė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Spindulio sp.). – 524, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0031-8 (įr.)

 

Man nereikia likimo kito : prisiminimų ir apmąstymų labirintai / Rimantas Greičius. – Prienai : [Aipek], 2010 (Prienai : Aipek). – 407, [3] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-558-06-4

 

Metai – tartum viena diena : [prisiminimai ir publicistika] / Aleksas Navickas. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 115, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-35-099-6

 

Nenusisuk : [eilėraščiai] / Danutė Grigaliūnienė ; [nuotraukos Ovidijaus Kavaliausko]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 111, [2] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-445-029-7

 

Niekada nesakyk niekada : romanas / Melissa Hill ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 418, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0043-1 (įr.)

 

No ir aš : [romanas] / Delphine de Vigan ; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 212, [2] p. – (Beveik suaugę, ISSN 1822-6981). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0030-1

 

Parduota : [romanas] / Patricia McCormick ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 267, [2] p. – Tiražas 2000 egz. (papild.). – ISBN 978-9955-38-969-9 (įr.)

 

Pažemintieji ir nuskriaustieji : keturių dalių romanas su epilogu / Fiodoras Dostojevskis ; [iš rusų kalbos vertė Leonas Žurauskas]. – 3-ioji patais. laida. – Vilnius : Margi raštai, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 389, [3] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-09-413-5 (įr.)

 

Pro pinigą, pro uogą… : apsakymai ir ciklas novelių "Be mamos" / Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 202, [1] p. : iliustr. – Tiražas [250] egz. – ISBN 978-9955-35-102-3

 

Pūgos gėlė : sonetų vainikas / Stefa Juršienė ; [grafika Vilijos Zujienės]. – Prienai : Aipek, 2010 (Prienai : Aipek). – 62, [3] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-558-07-1

 

"Pui, špoke, pui!" : Žagarės vyšnių festivalis : [eilėraščiai apie kaliauses / Egidijus Žiedas – tekstai, Raimonda Vengrienė – nuotraukos ; tekstą į anglų kalbą vertė Vilma Žvinklienė, į latvių kalbą vertė Daiva Navickaitė]. – [Kaunas : Judex spauda, 2011] (Kaunas : Judex spauda). – 71, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodyti p. 4 (virš.). – Tekstas liet., angl., latv. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-443-004-6

 

Rito rato ratuto : literatūros vadovėlis 6 [klasei] / Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė. – 1-asis leid., 2011 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2011-    . – (Šok). – Virš. aut. nenurodytos

Kn. 1: Su vėjų vėjais. – 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 175, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-5-430-05046-7

 

Svydėjimas : [eilėraščiai] / Nijolė Labuckaitė-Bielinienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 113, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-097-2

 

Taip subyram į smėlį : poezija / Antanas Cibulskis ; [paruošė ir redagavo Juozas Nekrošius]. – Vilnius : Alka, 2011 ([Vilnius] : Spauda). – 102, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-540-34-2

 

Tėviškės žemė : [atsiminimai] / Regina Trimonytė-Vainienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 123, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-35-101-6

 

Timas : romanas / Colleen McCullough ; iš anglų kalbos vertė Gražina Zolubienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 261, [2] p. – Tiražas 1800 egz. (papild.). – ISBN 978-9955-38-845-6 (įr.)

 

Ubagėčka : [apsakymai] / Janin

a Juzėnienė. – Vilnius : Kriventa, 2011. – 274, [1] p. : portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-526-69-8

 

Užrašai iš Mirusiųjų namų / Fiodoras Dostojevskis ; [iš rusų kalbos vertė Dominykas Urbas]. – 3-ioji patais. laida. – Vilnius : Margi raštai, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 314, [4] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-09-415-9 (įr.)

 

Ventos tekmėj : Kuršėnų literatų klubo "Atgaiva" kūrybos almanachas / [sudarė Valerija Aleksandravičienė, Justina Žukinskaitė]. – Šiauliai : Lucilijus, 2010 ([Šiauliai : Lucilijus], 2011). – 90, [1] p. : portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-32-116-3

 

Теплый свет : [стихи] / Винцас Лукша. – Utena : Utenos spaustuvė, 2010 (Utena : Utenos sp.). – 48, [3] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-35-087-3

 

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

 

Griaustinukas : pasakojimai mažiesiems / Zita Danelevičienė ; [iliustracijos Zitos Danelevičienės]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2011 (Kėdainiai : Spaudvita). – 15, [1] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-637-67-7

 

Labai alkanas vikšrelis : [žaislinė knygelė] / Eric Carle ; [iš anglų kalbos vertė Aistė Dagytė ; iliustravo autorius]. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Spausd. Kinijoje). – [26] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-704-6

 

Mažų širdelių aidas : aštuntojo mažųjų kūrėjų sambūrio "Kas krenta širdelėn – virsta žodeliais" leidinys : [ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūryba / sudarė Ramutė Stanislovaitienė, Julija Bakūnaitė ; iliustracijos Ramutės Bateikienės]. – Kaunas [i.e. Kaišiadorys] : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 56 p. : iliustr. – Tiražas 130 egz. – ISBN 978-609-445-030-3

 

Skruzdžių rūmai : [spalvinimo knygelė su eilėraščiais] / Vilija Dobrovolskienė ; [iliustravo Laura Mikalauskaitė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-027-3

 

Šlepetė : [apysaka vaikams ir tėvams] / Vytautas Račickas ; [dailininkė Ramunė Bateikienė]. – 7-asis leid. – Vilnius : V. Račickas, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 157, [2] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-609-408-171-2 (įr.)

 

Voro vestuvės : [poema] / Justinas Marcinkevičius ; iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : BALTO print). – [22] p. : iliustr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-391-8 (įr.)

 

Žaismingoji vaivorykštė : knygelė vaikams / parašė Sheila Sweeny Hogginson [i.e. Higginson] ;

iš lenkų k. vertė Žana Kairienė ; iliustravo Loter, Inc. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – [24] p., [1] įd. lipdukų lap. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Peliuko Mikio klubas. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-414-264-2


Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras


„7 meno dienos“ Nr.27 (949), 2011-07-08

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti