Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


vasario 11–20


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

11 d. 18.30 – J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. – M. Staškus

12 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – R. Šervenikas

13 d. 18val. – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – M. Staškus

17 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – M. Staškus

18 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

19 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

20 d. 18 val. – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

11 d. 18.30 – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

12 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

13 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

15 d. 18.30 – Kinijos radijo valstybinis liaudies instrumentų orkestras. Koncertas Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių 20-mečiui
16 d. 16 ir 20 val. – „MOTERŲ KRANTAS“ (pagal M. Dietrich dainas). Choreogr. – A. Cholina (Maskvos J. Vachtangovo teatras)

18 d. 18.30 – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

19 d. 18.30 – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

20 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

11 d. 18.30 – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

12 d. 18.30 – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

13 d. 16 val. L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

17 d. 18.30 – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

18 d. 18.30 – M. Duras „MEILUŽIS“ (aktorės B. Mar monospektaklis)

19 d. 16 val. V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

20 d. 16 val. A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

12 d. 12 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

12 d. 18.30 – J. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 16 val. – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

17 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

18 d. 18.30 – D. Lindsay-Abaire „TRIUŠIO LANDA“. Rež. – V. Malinauskas

19 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

19 d. 18.30 – koncertas „Boogie Night“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas

20 d. 16 val. – „SELAVY! “ (N. Narmontaitės muzikinis spektaklis)

Valstybinis jaunimo teatras

11 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus. Rež. – P.E. Landi

12 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

13 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’o

komediją). Rež. – C. Graužinis

15 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas

(Salė 99)

17 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

18 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė

(Salė 99)

19 d. 18 val. – H. Melville’io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

20 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

20 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

Rusų dramos teatras

11 d. 18 val. – V. ir E. Juozapaičių koncertas „Negaliu nemylėti...“

12 d. 11val. – J. Šiuckio „TRYS PARŠIUKAI“ Rež. – J. Ščiuckis

12 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Uteganovas

13 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

17 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas

18 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

19 d.18 val. – A.A. Bajor „CHOCHOCHOCHOCHOPIN“. Rež. – L. Kiejzik

20 d. 12val. – J. Ščiuckio „SNIEGO KARALIENĖ“ Rež. – A. Ščiuckis

20 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

Oskaro Koršunovo/ Vilniaus miesto teatras

18 d. 19 val. Teatro arenoje – brolių Presniakovų „VAIDINANT AUKĄ“. Rež. – O. Koršunovas

19 d. 19 val. Teatro arenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

12 d. 12 val. – S. Siudikos PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS. Rež. – A. Mikutis

13 d. 12 val. – S. Maršako KATĖS NAMAI. Rež. – A. Mikutis

19 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

19 d. 18.30 val. – Premjera! PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal K. Borutos knygą „Jurgio Paketurio klajonės“). Rež. ir scenar. aut. J. Čižauskaitė

20 d. 12 val. – A. Griciaus DAKTARAS DOLITLIS (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

20 d. 18.30 val. – GELEŽIS IR SIDABRAS (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

Mažoji salė

11 d. 18.30 val. – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė–Paukštienė

12 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

12 d. 18.30 val. – K.I. Galczynskio „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“. Rež. ir dail. – A. Mikutis

13 d. 14 val. – N. Indriūnaitės SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

19 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje”). Rež. ir dail. – J. Skuratova

20 d. 14 val. – V. Palčinskaitės BJAURUSIS ANČIUKAS (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

„Menų spaustuvė“

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „8 KVADRATINIAI METRAI“. Choreogr. – G. Ivanauskas

(G. Ivanausko teatras)

12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

12 d. 14 val. Juodojoje salėje – „NEKLAUSINĖK, JULYTE! “ Rež. – A. Dilytė

12 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“ (pagal J. Anouilh’aus pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. V. Kublinskas

(„Trupė liūdi“)

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „VABI SABI VASABI“. Aktorius ir rež. B. Šarka

18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

19 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

20 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS)“. Rež. – I. Stundžytė

(teatras „Atviras ratas“)

20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KOKIA ČIA TEISYBĖ?“ („Trupė liūdi“)

„Audronio Liugos produkcija“

13 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga

Teatras „Utopia“

11 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

18, 19 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

Keistuolių teatras

11, 12 d. 19 val. premjera!Vasarotojai“ (pagal M. Gorkio kūrybą). Rež. – A. Giniotis

VGTU teatras-studija „Palėpė“

12 d. 17, 19 val. – „Laukiu laiško“. Rež. – D. Bražiūnas

Kaunas

Kauno dramos teatras

11 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas 

11 d. 19 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius  

12 d. 18 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas 

12 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

13 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė 

13 d. 17 ir 19 val. Didžiosios salės fojė – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

15 d. 18 val. Ilgojoje salėje – R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. – G. Varnas, rež. – R. Ramanauskas 

15 d. 18 val. Parketinėje salėje – A. Čechovo „LAIMINGI ŽMONĖS. PRIE BARJERO“. Rež. – A. Lebeliūnas 

15, 18 d. 19 val. Mažojoje scenoje E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas 

17 d. 19 val. Parketinėje salėje – „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“

17 d. 19 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis    

18 d. 18 val. Parketinėje salėje – „JERICHONO ROŽĖ“. Rež. – D. Jankauskaitė (Marijampolės miesto municipalinis dramos)

19 d. 12 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas 

19 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.-M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima 

19 d. 19 val. Mažojoje salėje – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus („Mens publica“)

20 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

20 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė 

20 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima  

20 d. 19 val. Parketinėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“ ir „Menų spaustuvė“

Kauno muzikinis teatras

11 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

12 d. 18 val. – K. Millöckerio „Studentas elgeta“. Dir. – V. Visockis

13 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės. Dir. – V. Visockis

13 d. 18 val. – Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“. Dir. – J. Geniušas

17 d. 18 val. – F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. – J. Janulevičius

18 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

19 d. 18 val. – I. Kálmáno „Silva“. Dir. – V. Visockis

20 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

20 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

11 d. 19 val., 20 d. 18 val. – L.  de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

12 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

13 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

13 d. 18 val., 18 d. 19 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“ (pagal B. Srbljanovič pjesę „Belgrado trilogija“). Rež. – D. Rabašauskas

17 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

19 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

20 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

12 d. 12 val. – „PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS“. Rež. – O. Žiugžda

13 d. 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. – E. Piotrovska

19 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. – A. Stankevičius

20 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

11 d. 18.30 – Z. Liepinio „Paryžiaus katedra“. Dir. – D. Zlotnikas

12 d. 18.30 – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – D. Pavilionis

13 d. 15 val. – B. Pavlovskio „Snieguolė ir septyni nykštukai“. Dir. – A.J. Lukoševičius

14, 15 d. 18.30 – koncertas „Meilės giesmių tramvajus“. Dirigentai V. Konstantinovas, D. Zlotnikas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

11 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova

12 d. 18 val. – G. Figueiredo „EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžio teatro „Menas“ spektakliai

13 d. 12 val. – „NE KIEKVIENAM LEMTA TURĖTI ILGĄ NOSĮ“ (C. Collodi ir A. Tolstojaus pasakų motyvais). Rež. – A. Povilauskas

13 d. 18 val. – B. Sruogos „DOBILĖLIS PENKIALAPIS“. Rež. – V. Kaniušonis

14 d. 18 val. – „WOODY ALLEN NUODĖMIŲ MIESTAS“. Rež. – O. Šapošnikovas („Domino“ teatras)

17 d. 18 val. – P. Gladilino „IŠ MIGLOS IŠNIRO ANGELAS“. Rež. – R. Rimeikis (Klaipėdos dramos teatras) 

18 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

19 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

20 d. 12 val. – G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. – J. Javaitis

20 d. 18 val. – P. Cheneau „Į SVEIKATĄ, PONE! “. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

11 d. 18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

11 d. 18.30 val. – „KRITIMAS Į TAMSĄ“ (V. Nabokovo romano „Kamera Obskura“ motyvais). Rež. – S. Varnas

12 d. 17 val. – H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIM...“. Rež. – S. Varnas

13 d. 12 val. – O. Šapko „KAIP TAPTI PARŠELIU?“. Rež. – R. Pazikas

13 d. 17 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“.

Rež. – V. Jevsejevas

14 d. 18 val. – PREMJERA! „AŠ MIEGOJAU, BET MANO ŠIRDIS BUDĖJO“ (poetinė-muzikinė kompozicija). Atlieka V. Kupšys, I. Talušytė, R. Januševičius)

18 d. 18 val. – P. Gladilino „IŠ MIGLOS IŠNIRO ANGELAS“. Rež. – R. Rimeikis (Klaipėdos dramos teatras)

19 d. 18 val. – P. Shafferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas 

20 d. 12, 14 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

20 d. 17 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“.

Rež. – G. Gabrėnas


„7 meno dienos“ Nr.6 (928), 2011-02-11

Versija spausdinimui

Komentarai

ZIprrVTGrgCNAR, 2011-06-23 13:44

That's not just the best ansewr. It's the bestest answer!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti