Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Lapkričio 12-21


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

12 d. 18.30 – G. Verdi TRAVIATA. Dir. – R. Šervenikas

13 d. 12 val. – PREMJERA! K. Chačaturiano ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys, choreogr. – H. Majorovas (Rusija), dail. – V. Leventalis (JAV)

14 d. 18 val. – P. Čaikovskio GULBIŲ EŽERAS. Dir. – R. Šervenikas

17 d. 18.30 – A. Šenderovo „DEZDEMONA“. Dir. – R. Šervenikas

18 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

19 d. 18.30 – H. Løvenskioldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

20 d. 18 val. – R. Wagnerio „VALKIRIJA“. Dir. – M. Pitrėnas

21 d. 12 val Kamerinėje salėje – J. Gaižausko „BURATINAS“. Dir. – M. Staškus

21 d. 18 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

12 d. 18 val. – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

13 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

14 d. 12 val. – J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – E. Jaras

14 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

16 d. 18 val. – W. Shakespeare‘o „HAMLETAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

17 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

18, 26 d. 18 val. – brolių Presniakovų HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS). Rež. R. Kudzmanaitė

19 d. 18 val. – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

20 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

21 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

14 d. 16 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

16 d. 18 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

19 d. 18 val. – „ANTIGONĖ“ (pagal Sofoklį). Aktorės B. Mar monospektaklis

20 d. 16 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

21 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

12 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

13 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

13 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

14 d. 16 val. – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

17 d. 18.30 – M.  Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai – R. Tuminas, A. Dapšys

18 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. – G. Padegimas

19 d. 18.30 – E. Albee „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

20 d. 12 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. Agnė Sunklodaitė

20 d. 18.30 – A. Strindberg „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

21 d. 16 val. – PREMJERA! D. Lindsay-Abaire „TRIUŠIO LANDA“. Rež. – V. Malinauskas

Valstybinis jaunimo teatras

12 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

13 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

13 d. 18 val. – J. Vaitkaus „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (pagal J. Griniaus pjesę). Rež. – J. Vaitkus

14 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

14 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

16 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus. Rež. – P.E. Landi

17 d. 18 val. – M. McDonagh „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

18, 19 d. 18 val. – PREMJERA! H. Melville „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

20 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauska (Salė 99)

20 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

21 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

21 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

Oskaro Koršunovo teatras

12 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

12 d. 18 val. – F. Veberio KVAILIŲ VAKARIENĖ Rež. – M. Poliščiukas

13 d. 12 val. – E. Stankevičiūtės MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – E. Stankevičiūtė

13 d. 18 val. – J.J. Bricaire’o, M. Lasaygues DIDYSIS ZEBRAS. Rež. – A. Girba

14 d. 12 val. – S. Maršako KATĖS NAMAI Rež. – A. Uteganovas

14 d. 18 val. – M. Macevičiaus PRAKEIKTA MEILĖ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

15 d. 19 val. – I. Linaburgytės koncertas „Jei mirt, mylėdamas temirsiu aš!“

17 d. 18 val. – L. Adomaitienės „BĖGANTI SU VILKAIS“ (pagal M. Tikkanen romaną „Raudonkepuraitė“). Rež. – L. Adomaitienė

18, 19, 20, 21 d. 19 val. – „Vilnius Mama Jazz 2010“

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

12 d. 18.30 Premjera! „VARDAN TOS“ (pagal W. Shakespeare‘o pjesę „Romeo ir Džuljeta“). Inscen. aut. ir rež. A. Jalianiauskas, dail. V. Binkis, komp. V. Labutis

13 d. 12 val. S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. A. Mikutis

14 d. 12 val. S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. A. Mikutis

19 d. 18.30 – „PRIVATI VALDA“ (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras

20 d. 12 val. „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. ir dail. V. Mazūras

21 d. 12 val. S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. A. Mikutis

21 d. 18.30 – „ŠEKSRYSAP“, t.y. Šekspyras“ (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė

Mažoji salė

13 d. 14 val. N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

13 d. 18.30 V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. V.V. Landsbergis

14 d. 14 val. N. Indriūnaitės „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. N. Indriūnaitė

20 d. 14 val. „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

20 d. 18.30 – A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems „PASVYDO“. Rež. ir dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

21 d. 14 val. „KIŠKIŲ SUKILIMAS” (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

12 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „ŠVENTĖ“. Choreogr. – R. Butkus

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“. Rež. – I. Stundžytė

(teatras „Atviras ratas“)

16 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „PUPI PIPA PUPI“. Rež. – E. Mikulionytė (LMTA IV vaidybos kursas)

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SALAMANDROS SAPNAS (PAVEIKSLAS) “. Aut. – L. Juodkaitė, V. Masalskis

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „NUTOLĘ TOLIAI“ (poezijos spektaklis pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

19, 20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „MONO SAPIENS“. Rež. – V. Kublinskas

20 d. 12val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „MONO TYLA“. Choreogr. – G. Ubartaitė, komp. –E. Sirvidytė

„Audronio liugos produkcija“

13 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga

14 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – K. Smedso „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

13 d. 18 ir 20 val. – „Kostiumas“. Rež. – O. Kesminas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

12 d. 19 val. Didžiosios salės fojė – Kauno džiazo kvintetas ir „Contra Jazz“

12, 13, 16 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Inscenizacijos aut. ir rež. – R. Kazlas

13 d. 15 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

13 d. 18 val. Parketinėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

13 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

13 d. 19 val. Didžiosios salės fojė – „Dependent trio“ (Lietuva, Belgija, Kanada); „Anguli Jazz Connections“ (Lietuva, Italija, Olandija)

14 d. 15 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas

14 d. 18 val. Ilgojoje salėje – R. W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. – G. Varnas, rež. – R. Ramanauskas

14 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas

16 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI (pagal F. von Schillerio) „Klastą ir meilę“. Rež. – A. Areima

17 d. 18 val. Penktojoje salėje – H.  Ibseno „ŠMĖKLOS. Rež. – A. Areima

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI. Rež. – A. Jankevičius

18 d. 18 val. Parketinėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

18 d. 19 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS. Rež. – G. Varnas

19 d. 18 val. Penktojoje salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE. Rež. – V. Lencevičius

19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ. Rež. – A. Jankevičius

20 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Rež. – D. Juronytė

20 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis. Rež. – A. Jankevičius

21 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE. Rež. – I. Pukelytė

21 d. 17 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS. Rež. – Inesa Paliulytė

21 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI. Rež. – A. Kurienius

Kauno muzikinis teatras

12, 20 d. 18 val. – PREMJERA! „Dulkių spindesys“. Muzika – L. Adomaičio, choreogr. – D. Bervingis ir G. Visockis

13 d. 15 val. – Kauno valtornų kvartetas: E. Stanelis, A. Gervė, A. Dirmauskas, L. Dakinevičius. Dalyvauja Ž. Lunskienė (vokalas), M. Lunskys (tūba) ir pianistė N. Balčiūnaitė

13 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

14 d. d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

14 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

17 d. 17 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

18 d. 18 val. – L. Fallio „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

19 d. 18 val. – F. Flotow „Marta“. Dir. – J. Geniušas

21 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

21 d. 18 val.– J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

13 d. 18 val. – N. Kinas pristato psichologijos bei iliuzijos pasirodymą „Enigma“

14 d. 15 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas, gyvenimas“). Rež. –V. Balsys

19 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

20 d. 18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

21 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

21 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

13 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

14 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“ (pagal G. Beresnevičiaus pasakas). Rež. – O. Žiugžda

20 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. – A. Stankevičius

21 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

21 d. 15 val. – „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

12, 13 d. – 18.30 J. StraussoŠikšnosparnis“. Dir. – MBarkauskas

14 d. 15 val. V. KonstantinovoKą senelis padarys, viskas bus gerai...“. Dir. – VKonstantinovas

19 d. 18.30 – koncertas „Valerija Balsytė ir draugai“. Dir. – N. Vaicis

20 d. 18.30, 21 d. 15 val. – R. Paulso „Sesuo Kerė

21 d. 18.30 – džiazo muzikos koncertas „Ganelin Trio Priority“. V. Ganelinas (Izraelis, fortepijonas, elektronika, perkusija), P. Vyšniauskas (sopraninis saksofonas), K. Kugelis (Vokietija, mušamieji, perkusija)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

12 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas 13 d. 18 val. – P. Beaumarshais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

14 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis, atnaujinto spektaklio rež. – R. Urvinis

14 d. 18 val. – N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

16 d. 19.30 – „ANA KARENINA“ (L. Tolstojaus romano motyvais) (A. Cholinos šokio teatras)

19 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova 

20 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

21 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas

21 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

12 d. 12 val. M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. V. Blė dis

Šiaulių dramos teatro spektakliai

12 d. 18 val. „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

13 d. 18 val. – C. Goldoni VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

14 d. 12 val. „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

14 d. 18 val. I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. L. Vaskova

19 d. 18 val. – A. Smilgevičiūtė ir „Skylė“ pristato naują albumą „Broliai“

19 d. 18.30 – „KAS ŠITĄ VĖJĄ PAVADINO LIKIMU...“. G. Storpirštis ir L. Kondrotaitė

20 d. 18 val. – N. Simonas „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

20 d. 18.30 – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris

21 d. 18 val. – H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIM...“. Rež. – S. Varnas

Marijampolė

Dramos teatras

12 d. 18 val. PREMJERA! „ESU STEBUKLAS?“ (pagal K. Sajos pjesę „Ubagų sala“). Rež. V. Gvazdaitienė (Marijampolės dramos teatro jaunimo studija „Gaja“)

14 d. 18 val. – „DRĄSI ŠALIS („LIETUVOS DIENA“). Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

J. Miltinio dramos teatro spektakliai

18 d. 12 val. – W. Hauffo „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – V. Mazūras

18 d. 18 val. – E. De Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis


„7 meno dienos“ Nr.40 (916), 2010-11-12

Versija spausdinimui

Komentarai

npGGOZkm, 2012-06-06 11:06

I saw this last night and thought, Dang it! This is so good! Now I want to redo mine . Of cosrue I didn't have time but I love this! Very whimsical.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti