Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Sausio 9-18


7MD informacija

Share |

VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras

9 d. 18.30 — L.A. Minkaus „DON KICHOTAS”. Dir. — V. Viržonis

10 d. 18.30 — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS”. Dir. — M. Staškus

11 d. 12 val. — B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI”. Dir. — A. Šulčys

15 d. 18.30 — P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS”. Dir. — V. Viržonis

16 d. 18.30 — W.A.Mozarto „DON ŽUANAS”. Dir. — M. Staškus

17 d. 18.30 — „RAUDONOJI ŽIZEL”. Dir. — M. Pitrėnas

18 d. 12 val. — I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA”. Dir. — A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

9 d. 18 val. — Moliêre'o „ŠYKŠTUOLIS”. Rež. — I. Bučienė

10 d. 18 val. — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS”. Rež. — J. Vaitkus

11 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ”. Rež. — A. Večerskis

11 d. 12 val. — A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS”. Rež. — S. Mykolaitis

14 d. 18 val. — R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)”. Rež. — Y. Ross

15 d. 18 val. — „DIENOS IR DAINOS”. Rež. — R. Morkūnas

16 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS”. Rež. — V. Masalskis

17 d. 18 val. — J. Ortono „GROBIS”. Rež. — A. Večerskis

18 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ”. Rež. — E. Jaras

Mažoji salė

10 d. 16 val. — PREMJERA! „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA”

11 d. 16 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI”. Rež. — V. Masalskis

13 d. 18 val. — R. Granausko „DUBURYS”. Rež. — S. Račkys

17 d. 16 val. — „POETĖ”. Rež. — R. Garuolytė

18 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO”. Rež. — V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

9 d. 18.30 val. — „ŠEDEVRAS”. Rež. — S. Aškelavičius

10, 11 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS”. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

14, 15 d. 18.30 — PREMJERA! A. Čechovo „ŽUVĖDRA”. Rež. — R. Tuminas

16 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI”. Rež. — S. Račkys

17 d. 18.30 — B. Srbljanoviã „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS”. Rež. — R. Tuminas

18 d. 18.30 — J. Cartwrighto „KELIAS”. Rež. — A. Areima

Valstybinis jaunimo teatras

9, 10 d. 18 val. — M. Frayno „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ”. Rež. — P.E. Landi

10 d. 12 val. — „PELIUKAS GITAROJE” (A. Holl kūrinio motyvais). Rež. — S. Degutytė (Stalo teatras prie naujosios muzikos komunikacijos centro) (Salė 99)

11 d. 12 val. — „EGLĖ — ŽALČIŲ KARALIENĖ”. Rež. — S. Degutytė (Stalo teatras prie naujosios muzikos komunikacijos centro) (Salė 99)

11 d. 18 val. — A. Anros „KATINAS TEMZĖJE”. Rež. — G. Makarevičius (VšĮ „Panoptikumas”)

14 d. 18 val. — L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA”. Rež. — I. Jonynas

16, 17 d. 18 val. — I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS”. Rež. — A. Latėnas

17 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ”. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

18 d. 12 val. — A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS”. Rež. — A. Giniotis

18 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)”. Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

Lietuvos rusų dramos teatras

10, 17 d. 18 val. — PREMJERA! G. Nagorno „LIFE-LIFE”. Rež. — J. Popovas

11 d. 12, 15 val., 18 d. 12 val. — PREMJERA! J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ”. Rež. — A. Ščiuckis

12 d. 20 val. — „BOEING BOEING” („Baltic Music”)

14 d. 19 val. — teatralizuotas muzikinis projektas „Pasaulio šalių retro dainos”. Rež. — B. Smirnovas. Dalyvauja V. Noreika, V. Rakauskaitė, A. Saltykovas, LRT vaikų choras

17 d. 12 val., 18 d. 16 val. — PREMJERA! N. Gumiliovo „PERMAINŲ MEDIS”. Rež. — A. Gluskinas

Vilniaus teatras „Lėlė”

Didžioji salė

11 d. 12 val. — S. Gedos „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI” (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. — R. Driežis

15, 16 d. 18 val. — V. Masalskio, R. Valčik, R. Zubovo „PERAS GIUNTAS” (pagal H. Ibseno dramą, muzika E. Griego). Groja ir vaidina ansamblis „Nepaklusnieji”

18 d. 12 val. — A.A. Jonyno, V. Mazūro „CIRKAS YRA CIRKAS”. Rež. ir dail. — V. Mazūras

Mažoji salė

10 d. 12, 14 val. — „BALTOS PASAKOS”. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė

10, 11, 17, 18 d. 16 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS” (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. — R. Driežis

11 d. 14 val. — „PELENĖ”. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė,

17 d. 12, 14 val. — K. Csato „SENELĖS PASAKA”. Rež. — K. Csato

18 d. 14 val. — „RAUDONKEPURĖ”. Rež. ir dail. — V. Mazūras

Keistuolių teatras

15-17 d. 19 val. — „TAISYKLĖ NR.1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA!” Rež. — A. Giniotis

17 d. 12 val. — PREMJERA! „INTERVIU SU ŠLYKŠTUKAIS”. Rež. — A. Sunklodaitė

18 d. 12 val. — „DŪKSTANTMEČIO KURMIS”


KAUNAS

Kauno dramos teatras

9 d. 18 val. Parketinėje salėje — B. Shaw „SUDUŽUSIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI”. Rež. — A. Savickaitė

10 d. 15 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS”. Rež. — I. Paliulytė

10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — F. Garcia Lorcos „DONJA ROSITA, arba GĖLIŲ KALBA”. Rež. — G. Varnas

11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — D. Loher „RUZVELTO AIKŠTĖ”. Rež. — G. Varnas

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS”. Rež. — J. Vaitkus

13 d. 19 val. Mažojoje scenoje — E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI”. Rež. — R. Banionis

14 d. 19 val., 16 d. 18 val. Tavernos salėje — I. Vyrypajevo „SAPNAI”. Rež. — K. Glušajevas

15 d. 19 val. Mažojoje scenoje — V. Djačenkos „RUDENS STILIAUS MOTERIS”. Rež. — S. Paciukas

15 d. 19 val. Parketinėje salėje — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS”. Rež. — J. Ušinskaitė

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — N. Erdmano „SAVIŽUDIS”. Rež. — A. Jankevičius

16 d. 19 val. Parketinėje salėje — A. Kulikausko, S. Bareikio ir O. Ditkovskio koncertas

17 d. 12 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ”. Rež. — I. Paliulytė

17 d. 15 val. Didžiojoje scenoje — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS”. Rež. — R. Kudzmanaitė

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS”. Rež. — J. Vaitkus

17, 18 d. 19 val. Mažojoje scenoje — M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS”. Rež. — V. Malinauskas

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — Keturakio „AMERIKA PIRTYJE”. Rež. — V. Lencevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras

9 d. 18 val. — Ch. Gounod „ROMEO IR DŽULJETA”. Dir. — J. Geniušas

11 d. 12 val. — „SNIEGO KARALIENĖ”. Dir. — J. Janulevičius

11 d. 18 val. — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS”. Dir. — J. Geniušas

14 d. 18 val. — C. Porterio „BUČIUOK MANE, KEIT”. Dir. — J. Geniušas

15 18 val. — I. Kãlmãno „MONMARTRO ŽIBUOKLĖ”. Dir. — V. Visockis

16 d. 18 val. — „TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS”. Choreogr. — A. Kurienius

17 d. 18 val. — F. Lehãro „LINKSMOJI NAŠLĖ”. Dir. — J. Geniušas

18 d. 12 val. — Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA”. Dir. — V. Visockis

18 d. 18 val. — G. Rossini „Sevilijos kirpėjas”. Dir. — J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

11 d. 18 val. — Aristofano „LISISTRATĖ”. Rež. — S. Rubinovas

14, 15, 18 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS”. Rež. — S. Rubinovas

16 d. 18 val. — J. Glovackio „ANTIGONĖ NIUJORKE”. Rež. — S. Rubinovas

17 d. 18 val. — K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS”. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

15 d. 19 val. — KATYTĖ „P”. Rež. — V. Balsys

16 d. 19 val. — „MOKĖK — DUOSIU”. Rež. — V. Balsys

17 d. 18 val. — „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!” Rež. — D. Rabašauskas

Kauno valstybinis lėlių teatras

10 d. 12 val. — V. Šoblinskaitės „UŽKERĖTAS VEIDRODIS”. Rež. — A. Stankevičius

11 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje — „KIŠKIS DRĄSUOLIS”. Rež. — A. Žiurauskas

17 d. 12 val. Mažojoje scenoje — „KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ”. Rež. — A. Žiurauskas

18 d. 12 val. — „ZUIKIO KAPRIZAI”. Rež. — A. Stankevičius

Gyčio Ivanausko teatras

15 d. 18 val. Kauno valstybiniame dramos teatre — „8 KVADRATINIAI METRAI”. Choreogr. — G. Ivanauskas


KLAIPĖDA

Klaipėdos muzikinis teatras

9 d. 18.30 — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS”. Dir. — V. Lukočius

10 d. 18.30 — „KRUVINOS VESTUVĖS”. Choreogr. — J. Smoriginas

11 d. 15 val. — A. Spadavecchios „PELENĖ”. Dir. — V. Konstantinovas

15 d. 18.30 — Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos dienai skirtas koncertas

16 d. 18.30 — E. Kãlmãno „ČARDAŠO KARALIENĖ”. Dir. — S. Domarkas

17 d. 18.30 — P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE”. Dir. — D. Zlotnikas


ŠIAULIAI

Šiaulių dramos teatras

10 d. 18 val. — E. Rostando „SIRANO DE BERŽERAKAS”. Rež. — A. Pociūnas

11 d. 18 val. — R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS”. Rež. — R. Steponavičiūtė

16 d. 18 val. — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS”. Inscenizacijos aut. ir rež. — A. Pociūnas

17 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT”. Rež. — A. Giniotis

18 d. 18 val. — S. Šaltenio „KAIP UŽMUŠT JASONĄ?” Rež. — R. Steponavičiūtė


PANEVĖŽYS

J. Miltinio dramos teatras

9 d. 18 val. — F. Goodrich, A. Hackett „VISADA TAVO. ANNA FRANK”. Rež. — V. Jevsejevas

10 d. 18 val. — P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS”. Rež. — A. Pociūnas

11 d. 18 val. — E. De Filipo „MANO ŠEIMA”. Rež. — R. Rimeikis

13 d. 18 val. — S. Sinclairo, A. McCarteno „STRIPTIZO ERELIAI”. Rež. — A. Jakubikas („Domino” teatras)

17 d. 18 val. — J. Balasko „GIRTA NAKTIS”. Rež. — V. Kupšys


ALYTUS

Alytaus teatras

14 d. 18 val. — I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE” (teatro klubas iš Kauno)

16 d. 19 val. — J.K. Jeromo „Trise valtimi”. Rež. — D. Kimantaitė

„7 meno dienos“ Nr.1 (830), 2009-01-09

Versija spausdinimui

Komentarai

GrcvRSbQAwB, 2012-03-16 12:53

Danielle I had such a great time shooting with you! I tlatloy forgot about the dynamic duo that we were LOL! What I didn't forget was the note you got on your car for parking in a private lot LOL! Thank goodness your car wasn't towed! We've got to shoot together again- it really was a blast! (And I'm sure there will be more lighting sweetness- isn't City Hall just dreamy?)

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti