Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Vasario 10–19


7 MD

Share |
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir Robertas Šervenikas
M. Aleksos nuotr.

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

10 d. 11.10 Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje, 10 d. 13.30 val. Šėtos gimnazijoje, 10 d. 17 val. Kėdainių Daugiakultūriame centreČiurlionio kvartetas ir J. Leitaitė (mecosopranas). Programa „Gražiausia kino filmų muzika“

11 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda), valstybinis choras „Vilnius“ (meno vad. ir dir. – P. Gylys). Solistai J. Stupnianek (sopranas), K. Alčauskis (tenoras), I. Misiūra (bosas), U. Čaplikaitė (fleita), A. Baliunytė (arfa), G. Kviklys (vargonai). Programa „Mozartas ir Prancūzijos baroko muzika“

12 d. 17 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centreBaltijos šalių muzikinių mainų programos „Baltic Concerts Express“ dalis. Čiurlionio kvartetas ir I. Zahharenkova (fortepijonas, Estija). Programoje W.A. Mozarto, F. Latėno, J. Brahmso kūriniai

12 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – „Svečiuose – animacinių filmų herojai 2“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. – M. Pitrėnas

14 d. 11.50 Prienų „Revuonos“ vidurinėje mokykloje, 14 d. 15 val. Marijampolės muzikos mokykloje, 14 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre – R. Janutėnaitė (mecosopranas), R. Švėgždaitė (smuikas), L. Burbaitė (fortepijonas). Programoje J. Offenbacho, S. Gastaldono, A. Piazzollos, J. Massenet, J. Raffo, E. Elgaro, V. Monti ir kt. kūriniai

16 d. 18.45 Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – iškilmingas koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Kauno valstybinis choras. Dir. – R. Šervenikas. Solistai S. Beltė (diskantas), J. Gedmintaitė (sopranas), L. Mikalauskas (bosas), E. Ališauskas (birbynė). Koncertą veda A. Bialobžeskis. Programoje L. Rimšos, F. Bajoro, A. Remesos, V. Klovos, B. Dvariono, J. Tamulionio, G. Kuprevičiaus, S. Šimkaus kūriniai

18 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras. Meno vadovas, solistas ir dirigentas S. Krylovas. Programoje F. Schuberto, L. van Beethoveno kūriniai

19 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Čipolino nuotykiai. Varinių pučiamųjų kvintetas „Vilniaus Brass“. Dalyvauja aktoriai G. Kriaučionytė ir G. Zapalskis. Programoje teatralizuotas koncertas K. Chačaturiano baleto „Čipolinas“ motyvais

19 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – Valstybinis Vilniaus kvartetas, Ž. Smalys (fagotas), A. Gurinavičius (kontrabosas). Programoje A. Vivaldi, L. Boccherini, F. Danzi, E. Schulhoffo, J. Françaix kūriniai

Vilnius

Kongresų rūmai

11 d. 12 val. – koncertas vaikams „Cirkas atvažiavo!“ Dalyvauja Lietuvos cirko fokusininkas, žonglierius, akrobatai, burtininkas. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – R. Šumila

14 d. 19 val. – J. Milius, E. Sašenko. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

Dir. – G. Rinkevičius

Šv. Jonų bažnyčia

11 d. 18 val. – koncertas, skirtas vargonų klasės atkūrimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 50-mečiui. Vargonuoja LMTA Vargonų ir klavesino katedros absolventai J. Bundzaitė, J. Grigas, D. Jurkšaitė, J. Kazakevičiūtė, R. Moraitė, A. Petruškevičiūtė, V. Pinkevičius ir L. Vaitkūnaitė. Taip pat dalyvauja fleitininkė Ž.  Valkaitytė ir Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“ (vad. – R. Moraitė. Programoje J.P. Sweelincko, L. Vierne, J. Naujalio, J. Rheinbergerio, L. Vaitkūnaitės ir kt. kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

12 d. 13 val. – koncertų ciklas, skirtas Vargonų klasės Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje atkūrimo 50-mečiui. Vargonuoja L. Digrys, G. Kviklys, R. Marcinkutė Lesieur. Programoje J.S. Bacho, C. Francko, J. Tamulionio kūriniai

Taikomosios dailės muziejus

12 d. 16 val. – ansamblis „Vilniaus arsenalas“: L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (klavesinas). Solistai J. Gedmintaitė (sopranas) ir I. Misiūra (baritonas). Programoje W.F. Bacho, L. Korchino, G.B. Pergolesi, G. Rossini ir G. Donizetti kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

12 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – Vargonų klasės atkūrimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 50-mečiui. Vargonuoja J. Bundzaitė, D. Jatautaitė, J. Landsbergytė, Ž. Survilaitė, D. Sverdiolas, B. Vasiliauskas. Dalyvauja R. Preikšaitė (sopranas). Programoje J.S. Bacho, D. Buxtehude’s, W.A. Mozarto, M.K. Čiurlionio, A. Kalejso, E.Elgaro kūriniai 

S. Vainiūno namuose

14 d. 17 val. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos ekspertės J.T. Karosaitės fortepijono klasės mokiniai

15 d. 17 val. – Trečiadienio vakaras Lietuvos nepriklausomybės dienai. Koncertuoja LMTA II kurso studentė L. Kmieliauskaitė (smuikas, prof. J. Dvariono klasė) ir Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivis A. Kmieliauskas (violončelė, mokytojo A. Palšausko klasė). Koncertmeisterė I. Vyšniauskaitė. Programoje B. Dvariono, A. Dvoržako, N. Paganini, M. Ravelio, W.A. Mozarto ir kt. kūriniai

„Piano.lt“ koncertų salė

14 d. 19 val. – „Aš mylėjau tave tau nežinant...“. N. Malūnavičiūtė (vokalas, fleita), O. Ditkovskis (vokalas, gitara)

Užutrakio dvaro sodybos rūmai

12 d. 15 val. – koncertas „Meilės svajos“. Atlikėjai J. Leitaitė (mecosopranas), R. Beinaris (obojus), B. Asevičiūtė (fortepijonas)

Kaunas

Kauno menininkų namai

16 d. 16.30 – A. Dingelis (tenoras) ir M. Katinas (fortepijonas)

11 ir 12 d. 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje – G. Kuprevičiaus atliekamų varpų muzikos koncertai. Programoje D. Šostakovičiaus ir S. Prokofjevo kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

10 d. 17 val. – poeto, literatūros kritiko, publicisto V. Kukulo poezijos knygų „Saulėlydis mano giesmė“ (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla) ir „Antausis sienai“ (išleido leidykla „Homo liber“) pristatymas. Dalyvauja poetai A. Baltakis, A. Kaziliūnaitė, M. Martinaitis, A. Šimkus, literatūrologas M. Šidlauskas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiasis redaktorius V. Sventickas, leidyklos „Homo liber“ vadovas V. Gužauskis, aktorius R. Bagdzevičius

14 d. 17.30 – J. Kubiliaus knygos „Prasmė – kaip gyvybė. Straipsniai, esė, etiudai“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius J. Kubilius, literatūrologas P. Bražėnas, literatūros kritikė J. Riškutė, Nepriklausomybės akto signataras M. Laurinkus. Vakarą veda leidyklos „Versus aureus“ redaktorė O. Gudžiūnienė

Vilniaus mokytojų namai

10 d. 18 val. Svetainėje Dainuojamosios poezijos svetainės koncertas, skirtas poeto S. Gedos kūrybai. Dalyvauja R. Petrauskaitė, G. Arbačiauskas, R. Mikalajūnas. S. Gedos eilėraščius skaito G. Bleizgys, V. Stankus ir kt.

11 d. 14 val. Svetainėje Vilniaus mokytojų namų senjorų klubo „Svetoč“ koncertas.

Svečiuose Kauno vairių tautų kultūros centro ansmblis „Metai“ (vad. – G. Mikalauskienė)
11 d. 18 val. Svetainėje – koncertas „Aš padainuosiu...“, skirtas folkloristės, kanklininkės D. Čičinskienės 75-mečiui. Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ (vad. – D. Čičinskienė) ir kt.

13 d. 18 val. 215 auditorijoje A. Žarskaus paskaita „Prievartinis virsmas arba netekties išgyvenimas“

13 d. 18 val. Svetainėje – vakaras iš ciklo „Pažinkime Vilnių“. „Vilniaus istorijos paslaptys architekto tyrėjo Sigito Lasavicko darbuose“. Pranešėja menotyrininkė E. Povilaitytė

14 d. 18 val. Svetainėje – vakaras „Pasidainavimai su Veronika“. Dalyvauja M. Riomerio universiteto folkloro ansamblis „Ritingo“ (vad. – A. Kirda)

16 d. 16 val. Didžiojoje salėje Šventinis koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų moterų choras „ Aidas“ (vad. – L. Mačiulienė), tautiškos muzikos ansamblis „Vilnija“ (vad. – V. Zaikinas),

Rygos kultūros ir laisvalaikio centro „Imanta“ vaikų ir jaunimo vokalinis ansamblis „Tu un Es“ (vad. – A. Miltinis)

Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla

11 d. 18 val. Koncertų salėje – knygos-albumo, skirto M.K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus 50-mečiui, pristatymas

Palanga

Ramybės kultūros centras

11 d. 19 val. – E. Gimenezas ir kvartetas „4tango“


 

„7 meno dienos“ Nr.6 (974), 2012-02-10

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti