Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gruodžio 23–sausio 1


7 MD

Share |
„Žydrasis Dunojus”

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

26 d. 18.30 Kamerinėje salėje – Kalėdų muzikos koncertas. Dalyvauja arfų duetas J. Baliunienė ir D. Šlyžienė, operos solistai J. Stupnianek, R. Šilinskaitė, V. Bakula

31 d. 19 val. – PREMJERA! „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal J. Strausso muz.) Choreogr. ir libreto aut. – A. Melanjinas (Rusija). Muzikos vad. ir dir. – M. Staškus, dail. – V. Okunevas (Rusija)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

23, 31 d. 18.30 – Premjera! M. Ivaškevičiaus IŠVARYMAS. Rež. – O. Koršunovas

27 d. 18.30 – M. Bulgakovo MEISTRAS IR MARGARITA. Rež. – O. Koršunovas

28 d. 18.30 – A. Čechovo DĖDĖ VANIA. Rež. – E. Lacascade'as (Prancūzija);

29 d. 18.30 – A. Schnitzlerio 10 DIALOGŲ APIE MEILĘ. Rež. – Y. Ross

30 d. 18.30 – R.W. Fassbinderio JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA) “. Rež. – Y. Ross

Mažoji salė

23 d. 12 val. – Premjera! Just. Marcinkevičiaus GRYBŲ KARAS. Rež. – V. Masalskis

27 d. 19 val. – B. Mar UNĖ (aktorės Unės Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

28 d. 19 val. – J. Griškoveco PLANETA. Rež. – A. Dainavičius

29 d. 19 val.– I. Villqisto HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

30 d. 19 val. – M. Duras MEILUŽIS“ (B. Mar monospektaklis)

Studija

28, 29 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

Vilniaus mažasis teatras

23, 30 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

27 d. 18.30 – PREMJERA! M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas, scenogr., kost. dail. – M. Jacovskis, komp. – F. Latėnas. Vaidina E. Gabrėnaitė, L. Pobedonoscevas, M. Vaitiekūnas, G. Latvėnaitė, A. Šataitė, M. Capas, R. Bagdzevičius, D. Gumauskas ir kt.

29 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

31 d. 18.30 – „ŠEDEVRAS“. Idėjos aut. – V. Rumšas jaun.

Valstybinis jaunimo teatras

23 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

27 d. 18 val. – P.E. Landi „STRIP MAN SHOW – VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – P.E. Landi

28 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

29 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare‘o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

30 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

31 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

OKT/Vilniaus miesto teatras

29 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – W. Shakespeare'o „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“. Rež. – O. Koršunovas

30 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – W. Shakespeare'o „Vasarvidžio nakties sapnas“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

23, 28, 29 d. 10, 11.30, 13 val. – „RUSIŠKA EGLUTĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

30 d. 18 val. – PREMJERA! A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus

31 d. 19 val. – naujametis koncertas. „Trimitas“ ir žvaigždžių ketvertukas

„Menų spaustuvė“

27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BŪN TEP“. A. Kulikausko ir grupės „Kuli Family“ koncertas (teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – teatralizuotas koncertas „MetroNomes“. Rež. – Z. Antonyan (teatro judėjimas „No Theatre“)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

29 d. 17.30 Juodojoje salėje – „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

29 d. 20.30 Juodojoje salėje – koncertas „STIPRIAI KITAIP“ (teatro judėjimas „No Theatre“)

29 d. 18, 20 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

30 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

31 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

Vilniaus kamerinis teatras

Konstitucijos pr. 23B

26 d. 13 val. – „Kalėdinės atostogos Havajuose, arba Gelbėkime Kalėdas kartu“ (pagal B. Majeski pjesę). Rež. – M. Mačiulis, A. Gian (JAV)

27 d. 18.30 – PREMJERA! Miuziklas „Mirtinas bučinys“. Rež. – J. Staniunas (JAV)

29 d. 18.30 – PREMJERA! Gyvo garso miuziklas „Kuprelis“ (pagal I. Šeiniaus romaną). Rež. – R. Banionis

30, 31 d. 18.30 – PREMJERA! Muzikinė lyrinė komedija „Meilė be akcento

(pagal Adam R. Burnett). Rež. – A. Gian (JAV)

Kaunas

Kauno dramos teatras

23 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Aksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

27, 28 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

28 d. 18 val. Mažojoje scenoje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

30 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

30 d. 18 val., 31 d. 20 val. Rūtos salėje – J. Dello ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“ Rež. – R. Vitkaitis 

31 d. 17 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

Kauno muzikinis teatras

26 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

26 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice'o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

30 d. 18 val. – G. Verdi. „Traviata“. Dir. – J. Geniušas

31 d. 20 val. – Naujametinis reviu. Dir. – J. Geniušas, J. Janulevičius, V. Visockis

Kauno mažasis teatras

27 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

28 d. 19 val., 29 d. 20 val. – B. Srbljanovič „Belgrado trilogija“. Rež. – D. Rabašauskas

30 d. 12, 16 val. – „ŠUNYTĖ ROJA“. Pjesės aut. ir rež. – A. Kavaliauskaitė

Kauno kamerinis teatras

23, 27 d. 10, 12 val., 26 d. 12, 14 val. – D. Čepauskaitės–Ch. Perrault‘o „NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI“. Rež. – A. Rubinovas

23, 26, 27, 28, 30 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – A. Rubinovas

29 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“ (pagal R. Bredberį). Rež. – S. Rubinovas

31 d. 18 val. – A. Volodino „PENKI VAKARAI“. Rež. – A. Pociūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

26 d. 12 val. – premjera! E. Drungytės „KALĖDŲ SAULĖ“. Rež. – A. Žiurauskas, dail. – A. Jankauskienė, komp. – R. Martinkėnas

26 d. 13 val. – D. Čepauskaitės „KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ“ (H.K. Anderseno kūrinių motyvais). Rež. – A. Žiurauskas

29 d. 19 30 – koncertų ciklas „Palėpės muzika“. E. Sašenko, PZdanavičius (fortepijonas),

N. Bakula (akordeonas)

31 d. 19 val. – „Naujametės medinės žvaigždės“

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

29 d. 18.30 – PREMJERA! Teatralizuotas koncertas „Operetė – mano meilė“. Dalyvauja D. Norvilas, R. Voitechovskaja. Dir. – V. Konstantinovas

30 d. 18.30 – PREMJERA! Teatralizuotas koncertas „Didysis kankanas“. Dir.– D. Pavilionis

31 d. 17 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – S. Domarkas, M.L. Nizynski

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

26 d. 12 val. – kalėdinis vaidinimas vaikams

27 d. 18 val. – M. Levickis (akordeonas)

30 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

31 d. 19.30 – autorinių dainų vakaras „Tokia naktis...“. Savo kūrybos dainas atlieka aktoriai S. Bareikis ir J. Bareikis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

27 d. 18 val. – E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

29 d. 18 val. – „VILNIUS-DAKARAS“. Rež. – K. Smoriginas („Domino“ teatras)

30 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmano „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys

31 d. 17 val. – N. Gogolio „VEDYBOS“ . Rež. – R. Augustinas A.

Alytus

Alytaus dramos teatras

26 d. 13 val. – PREMJERA! „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos“ (pagalK. Kolodį). Rež. – L. Liausaitė

30 d. 18 val. – PREMJERA! Moliere'o „Tartiufas“. Rež. – D. Kimantaitė

Marijampolė

Marijampolės dramos teatras

27 d. 11, 13 val. – „LAI LAI LAI“ (teatras „cezario grupė“)


„7 meno dienos“ Nr.46 (968), 2011-12-23

Versija spausdinimui

Komentarai

QKOnrb8O, 2015-09-21 10:40

Guy i will tell u 2 try and ask her y she don't want s*x,mayb she has a very cogent rsoaen,but if she can't open up 2 u. Let her knw exactly how u feel,if she can't trust u enuf 4 her 2 tell u wats happening,i dnt think she deserves u.VN:F [1.9.21_1169](from 0 votes)

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti