Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografijos žinios


7 MD

Share |
J.Lozoraičio nuotr.

BENDRASIS SKYRIUS

 

Acta orientalia Vilnensia : mokslo darbai / Vilnius University. Centre of Oriental Studies ; editor-in-chief Audrius Beinorius. – Vilnius : Vilnius University Publishing House, 2011. – ISSN 1648-2662

 

Vol. 10, iss. 1/2 (2009) / edited by Audrius Beinorius, Marek Mejor. – 2011 (Vilnius : Grafija). – 226, [1] p. : iliustr. – Str. angl. – Tiražas 300 egz.

 

Naujoji cenzūra : monografija / Gintaras Aleknonis ; Mykolo Romerio universitetas. – Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011 (Vilnius : Baltijos kopija). – 223, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-19-294-7 (įr.)

 

KALBA. KALBOTYRA

 

Lituanistikos studijų 40-metis Klaipėdoje : [straipsnių rinkinys] / Klaipėdos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas ; [sudarė ir spaudai rengė A. Žalys, V. Drukteinytė, V. Kapsevičienė]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011 (Klaipėda : KU l-kla). – 84 p. : iliustr., portr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-18-590-1

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

Atminties fantomas : [romanas] / Aleksandra Marinina ; iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis. – [2-oji patais. laida]. – Kaunas : Jotema, [2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 366, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-306-3 (įr.)

 

Baltoji vizija : [romanas] / Nora Roberts ; iš anglų kalbos vertė Rasa Racevičiūtė. – Kaunas : Jotema, [2011] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 335, [1] p. – 1-oji "Nuotakų kvarteto" knyga. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-13-307-0

 

Geltonas Pikaso megztinis : realybės detektyvas / Marija Briker ; iš rusų kalbos vertė Janina Ona Išganaitytė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 324, [2] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0048-6 (įr.)

 

Homo religiosus : [eilėraščiai] / Dainius Sobeckis ; [dailininkas Edmundas Ragožius]. – Kaunas : Kauko laiptai, 2011 (Kaunas : Taurapolis). – 69, [3] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-95288-1-6

 

Mefisto klubas : [detektyvinis romanas] / Tess Gerritsen ; iš anglų kalbos vertė Paulina Kruglinskienė. – Kaunas : Jotema, [2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 350, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-312-4 (įr.)

 

Meilės žabangos : [apysaka] / Svaigūnas. – [Vilnius : Rotas] : A. Butkus, 2011 (Vilnius : Rotas). – 119, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-832-54-6

 

Susitarimas : romanas / Jodi Picoult ; iš anglų kalbos vertė Vilmantas Vilkončius. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 441, [1] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-609-01-0112-4 (įr.)

 

Šantaramas : romanas / Gregory David Roberts ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 755, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-855-3 : [49 Lt 10 ct]

 

Vidutinio svorio santuoka : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 245, [1] p. – Tiražas 7000 egz. – ISBN 978-9955-38-679-7 (įr.)

 

Vilniaus pokeris : [romanas] / Ričardas Gavelis. – 4-oji laida. – Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 523, [3] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-177-6 (įr.) : [29 Lt 76 ct]

 

Размышления одинокого сфинкса : стихотворения разных лет / Владимир Романов. – Каунас : Русский литературный клуб имени Г. Державина, 2011 (Каунас : Артрема). – 127, [1] p. : portr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-851-04-2. – ISBN 978-995-851-03-5 (klaidingas) (įr.)

 

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

 

Džordžas – Visatos lobių ieškotojas : [romanas] / Lucy ir Stephen Hawking ; [iš anglų kalbos vertė Alina Momkauskaitė] ; iliustravo Garry Parsons. – Kaunas : Jotema, [2011] (Vilnius : Spauda). – 299, [6] p. : iliustr. –  Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-13-308-7 (įr.)

 

Ką pasakojo Irutė : [poemėlė] / Zofija Čapkauskaitė ; [iliustravo Snieguolė Jasevičienė]. – Kaunas : [Z. Jurevičienė], 2011 (Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras). – 25, [2] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-408-165-1

 

Linksmoji abėcėlė : eilėraščiai vaikams / Zita Gaižauskaitė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas : Aušra, [2011] (Kaunas : Aušra). – [20] p. : iliustr. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 978-609-400-030-0

 

Sidabrinis pelekas : [romanas] / Charlie Higson ; iš anglų kalbos vertė Kęstutis Šidiškis. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Spauda). – 365, [2] p. – Ciklo "Jaunasis Bondas" 1-oji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0119-3 (įr.)

 

Tamsioji liepsna : [romanas] / Alyson Noël ; iš anglų kalbos vertė Aušra Kaziukonienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 301, [1] p. – Ciklo "Nemirtingieji" 4-oji knyga. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0117-9 (įr.)

 

ISTORIJA

 

Lietuvos sovietizacija 1940 metais : istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas / Mykolas Romeris ; [pabaigą parašė Mindaugas Maksimaitis ; Mykolo Romerio universitetas]. – Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas] : Baltijos kopija, 2011 (Kaunas : Vitae Litera). – 82, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-19-319-7


 

 

„7 meno dienos“ Nr.38 (960), 2011-10-28

Versija spausdinimui

Komentarai

irjaxsBBAJdZhHPS, 2011-12-01 14:07

Knowledge wants to be free, just like these artciles!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti