Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografijos žinios


7MD informacija

Share |

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

81 cm² jausmų… : romanas / Edgaras Krinickis. – Vilnius : [E. Krinickis], 2011 (Vilnius : Biznio
mašinų komp.). – 214, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-408-150-7


Balsas iš tamsos : [eilėraščiai] : skiriu Beatričei Grincevičiūtei / Vaclovas Areima. – Vilnius :
Brailio spauda, [2011]. – 92, [3] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-742-05-0


Euklidijos : [poezija] / Guillevic ; iš prancūzų kalbos vertė Eduardas Klimenka. – Vilnius :
Aidai, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 124, [6] p. – Gretut. tekstas liet., pranc. – Tiražas
300 egz. – ISBN 978-9955-656-98-2


Jotvingiai : poema / Robertas Keturakis ; [dailininkas Edmundas Saladžius]. – Kaunas :
Pasaulio lietuvių centro leidykla [i.e. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras],
2011 (Kaunas : Aušra). – 67, [3] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-418-69-6 (įr.)


Kapitono Granto vaikai : [romanas] / Jules Verne ; iš prancūzų kalbos vertė Rožė Jankevičiūtė
ir Juozas Naujokaitis ; [iliustravo Edouard Riou]. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas :
Aušra). – 724, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-198-3 (įr.) : [19 Lt 77 ct]


Lempa ieško Aladino : [romanas] / Darja Doncova ; iš rusų kalbos vertė Gražina Svetikaitė. –
Kaunas : Mileda, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 367, [2] p. – (Ironiškasis detektyvas : Jevlampija
Romanova: bylą tiria diletantė ; 14). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-787-16-7


Mano išgalvota šalis : [romanas] / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Valdemaras
Kvietkauskas. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 192, [4] p. – Tiražas
3000 egz. – ISBN 978-9955-38-982-8 (įr.) : [16 Lt 95 ct]


Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga
; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010 (Kaišiadorys
: Printėja). – 143, [1] p. – Tiražas 140 egz. – ISBN 978-609-409-034-9


Meninis tekstas: suvokimas, analizė, interpretacija = Художественный текст: восприятие,
анализ, интерпретация : mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus pedagoginis universitetas,
Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas, Vroclavo universitetas ; redakcinė kolegija:
pirmininkas Gintautas Kundrotas … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto
leidykla, 2010. – ISSN 1648-1496


Nr. 7(1). – 2010 (Vilnius : VPU l-kla). – 236, [1] p. – Str. liet., lenk., rus. – Santr. angl.–
Tiražas 85 egz.


Nr. 7(2). – 2010 (Vilnius : VPU l-kla). – 229, [1] p. : iliustr. – Str. lenk., rus. – Santr. angl. – Tiražas
85 egz.


Naktis pražydusi diena : Vilniaus Pilaitės gyventojų ir jų bičiulių kūryba : Pilaitės „Poezijos
pavasaris‘2011“ skiriamas gynusiems ir ginantiems šventus Laisvės iškovojimus / [sudarė
Angelė Šarlauskienė]. – Vilnius : Pilaitės bendruomenė, 2011 (Vilnius : Varosa). – 127, [1] p. :
portr. – Tekstas liet., rus. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-95075-4-5


Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste : [konferencijos medžiaga,
2010 04 08] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ;
[sudarytoja Audronė Palionienė]. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 167, [1] p. :
iliustr., faks. – Santr. angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-659-41-9


Prabėgančios stotys : eilėraščiai / Kazimieras Barėnas. – Panevėžys : Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2011 (Panevėžys : Spalvų spektras). – 127, [1]
p., [4] iliustr. lap. : faks., portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-95275-0-5


Širdimi apkabinu metų tekėjimą… : atsiminimai, eilėraščiai, laiškai / Birutė Silevičienė. – Jonava
: Dobilo leidykla, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 121, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. –
ISBN 978-609-409-038-7


Tūkstantmetė Lietuva : giesmė / Klemensas Gerulis. – Vilnius : [Karminas], 2011 (Vilnius :
Karminas). – 46, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-8031-12-6


Varpai : literatūros almanachas / vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius. –
Šiauliai : Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2011. – ISSN 1392-0669


[Nr.] 26 (2011). – 2011 (Šiauliai : Neoprintas). – 304 p. : iliustr., faks. – Tiražas 1000 egz.

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

16 mėnulių : [romanas] / Kami Garcia, Margaret Stohl ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė.
– Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 580, [3] p. – Tiražas 3000 egz. –
ISBN 978-9955-38-986-6 (įr.) : [32 Lt 42 ct]


Angelo pabučiuota : [romanas] / Elizabeth Chandler ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė.
– Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 205, [1] p. – Tiražas 2000 egz. –
ISBN 978-9955-38-978-1 (įr.) : [16 Lt 95 ct]


Heroinas : [romanas] / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Andrius Patiomkinas. – Vilnius
: Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 307, [1] p. – (Beveik suaugę). – Tiražas 1500
egz. – ISBN 978-9955-38-302-4 : [14 Lt 12 ct]


Mažieji troliai ir didysis potvynis : [apysaka] / Tove Jansson ; iš švedų kalbos vertė Laima
Bareišienė ; iliustravo autorė. – Vilnius : Garnelis, [2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 60,
[6] p. : iliustr. – (Troliai Mumiai). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-883-17-3 (įr.)


Skrybėlė, pilna dangaus : viena Plokščiojo pasaulio istorijų : [romanas] / Terry Pratchett ;
[iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė ; iliustravo Paulas Kidby]. – Vilnius : Garnelis, [2011]
(Kaunas : Spindulio sp.). – 303, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-883-
18-0 (įr.) : [19 Lt 62 ct]

ISTORIJA

Dienoraštis / Ana Frank ; iš anglų kalbos vertė Audra Kairienė. – Vilnius : Alma littera, 2011
(Kaunas : Aušra). – 342, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-38-824-1 (įr.) : [19 Lt 77 ct]


Istorija / Jūratė Litvinaitė. – 1-asis leid., 2011 [m. tiražas]. – Kaunas :Šviesa, 2011 (Kaunas :
Aušra). – 239, [1] p. : iliustr., faks., žml. – (Prieš egzaminą). – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas
1000 egz. – ISBN 978-5-430-05222-5Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

„7 meno dienos“ Nr.19 (941), 2011-05-13

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti