Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Vasario 6-15


7MD informacija

Share |

VILNIUS


Nacionalinis operos ir baleto teatras


6 d. 18.30 — Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ". Dir. — M. Staškus

7 d. 18.30 — A. Šenderovo „DEZDEMONA". Dir. — R. Šervenikas

8 d. 12 val. — L. Vilkončiaus „PITERIS PENAS" (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

8 d. 18 val. — M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA". Dir. — M. Pitrėnas

10 d. 18.30 — „RAUDONOJI ŽIZEL" (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo ir A. Shnittke's muz.). Dir. — M. Pitrėnas

12, 13 d. 18.30 — G. Verdi „LIKIMO GALIA". Dir. — G. Rinkevičius

14 d. 18.30 — S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA". Dir. — R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

6 d. 18 val. — J. Ortono „GROBIS". Rež. — A. Večerskis

7 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. — A. Večerskis

8 d. 12 val. — A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS". Rež. — S. Mykolaitis

8 d. 18 val. — „DIENOS IR DAINOS". Rež. — R. Morkūnas

10 d. 18 val. — B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ". Rež. — K. Kymantaitė

11 d. 18 val. — R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ". Rež. — Y. Ross

12 d. 18 val. — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. — J. Vaitkus

13, 14 d. 18 val. — PREMJERA! D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS". Rež. — A. Večerskis

Mažoji salė

6 d. 18 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI". Rež. — V. Masalskis

7 d. 16 val. — M.-F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO". Rež. — V. Masalskis

10 d. 18 val. — R. Granausko „DUBURYS". Rež. — S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

6 d. 18.30 — J. Žilėnienės kostiuminis šokio spektaklis „KARALIŠKA AISTRA"

7 d. 18.30 — E. Albee'io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. — R. Kudzmanaitė

8 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS". Rež. — R. Tuminas

10 d. 18.30 — B. Clark „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?" Rež. — J. Vaitkus

11 d. 18.30 — „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE"

12 d. 18.30 — P. Mérimée „ATSITIKTINUMAS". Rež. — G. Tuminaitė

13 d. 18.30 — W. Shakespeare'o „AUDRA". Rež. — E. Glaseris

OKT / Vilniaus miesto teatras

7, 8 d. 17 val. Kaune, Girstučio kultūros rūmuose, 15, 16 d. 17 val., Panevėžio kultūros rūmuose — W. Shakespeare`o „HAMLETAS". Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

6, 13 d. 18 val. — I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS". Rež. — A. Latėnas

7 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

7 d. 18 val. — M. Frayno „JEI TAIP, TAI ŠITAIP". Rež. — P.E. Budraitis

8 d. 12 val. — „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ". Rež. — D. Jokubauskaitė

8 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež. — B. Latėnas (Salė 99)

11 d. 18 val. — W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ". Rež. — J. Vaitkus

Lietuvos rusų dramos teatras

6 d. 19 val., 7 d. 16 val., 8 d. 17 val. Mažojoje salėje — PREMJERA! D. Harrowerio „JUODASIS STRAZDAS". Rež. — J. Vaitkus

8 d. 12, 15 val. — J. Ščiuckio „MOROZKO". Rež. — J. Ščiuckis

9 d. 19 val. — „BOEING BOEING" („Baltic Music")

11 d. 19 val., 15 d. 16 val. — V. Klimo „KABARETAS „BUCHENVALDAS". Rež. — D. Turčaninovas

12 d. 18 val. — PREMJERA! „BĖGANTI SU VILKAIS" (pagal M. Tikkanen romaną „Raudonkepuraitė"). Rež. — L. Adomaitienė

13 d. 19 val. — J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS". Rež. — A. Girba

Vilniaus teatras „Lėlė"

Didžioji salė

7 d. 12 val. — S. Maršako „KATĖS NAMAI". Rež. — A. Mikutis

8 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI". Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

7 d. 14 val. — „BALTOS PASAKOS". Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

8, 14 d. 14 val. — V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS" (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. — A. Pociūnas

8, 15 d. 16 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS" (pagal K. Binkio poemą) Scen. aut., rež. ir dail. — R. Driežis

Keistuolių teatras

7, 8 d. 12 val. — PREMJERA! „GELTONŲ PLYTŲ KELIAS". Rež. — A. Giniotis

7 d. 19 val. — PREMJERA! „IŠĖJAU AŠ STOTIN". Scen. aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

11 d. 19 val. — „MEILĖ IŠ PASKUTINIO ŽVILGSNIO" (pagal D. Čepauskaitės kūrybą). Rež. — G. Beinoriūtė

12 d. 19 val. — PREMJERA! M. Schisgalo „MAŠININKAI". Rež. — A. Giniotis

13, 14 d. 19 val. — „MEILĖ IR MIRTIS VERONOJE". Rež. — A. Giniotis

KAUNAS


Kauno dramos teatras

6, 7 d. 19 val. Mažojoje scenoje — M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS". Rež. — V. Malinauskas

7 d. 15 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS". Rež. — I. Paliulytė

8 d. 18 val. Tavernos salėje — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. — J. Ušinskaitė

8 d. 19 val. Mažojoje scenoje — V. Djačenkos „RUDENS STILIAUS MOTERIS". Rež. — S. Paciukas

11 d. 18 val. Tavernos salėje — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI". Rež. — A. Pociūnas

12 d. 18 val. Tavernos salėje — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. — D. Juronytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

6 d. 18 val. — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. — J. Geniušas

8 d. 12 val. — „SNIEGO KARALIENĖ". Dir. — J. Janulevičius

8 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS". Rež. — A. Giniotis

11 d. 17 val. — R. Rodgerso „MUZIKOS GARSAI". Dir. — J. Vilnonis

12 d. 18 val. — J. Kanderio „ZORBA". Dir. — V. Visockis

13 d. 18 val. — I. Kãlmãno „GRAFAITĖ MARICA". Dir. — J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

6 d. 18 val. — K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS". Rež. — S. Rubinovas

7, 13 d. 18 val. — Aristofano „LISISTRATĖ". Rež. — S. Rubinovas

11, 12 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

6 d. 19 val. — „MOKĖK — DUOSIU". Rež. — V. Balsys

10 d. 19 val. — „KATYTĖ „P". Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

7 d. 12 val. — „MAŽASIS MUKAS". Rež. — A. Stankevičius

8 d.12 val. — „TIGRIUKAS PETRIKAS". Rež. — A. Stankevičius

KLAIPĖDA


Klaipėdos muzikinis teatras

6 d. 18.30 — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. — D. Zlotnikas

7 d. 18.30 — M. Ravelio „ISPANIŠKOJI VALANDA"; M. de Fallos „MEILĖ BURTININKĖ". Dir. — I.H. Lapinschas

8 d. 15 val. — A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA". Dir. — D. Zlotnikas

13, 14 d. 18.30 — „AISTRŲ ŠĖLSMAS". Dir. — V. Lukočius

ŠIAULIAI


Šiaulių dramos teatras

6 d. 18 val. — H. Kunčiaus „00:45 PAGAL GOLDINGĄ". Spektaklio aut. — A. Vidžiūnas

7 d. 18 val. — R. Lamoureux „SRIUBINĖ". Rež. — N. Mirončikaitė

8 d. 12 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Insc. aut. ir rež. — R. Steponavičiūtė

8 d. 18 val. — R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. — N. Mirončikaitė

12 d. 18 val. — A. Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė" koncertas

13 d. 18 val. — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. — A. Pociūnas

PANEVĖŽYS


J. Miltinio dramos teatras

6 d. 18 val. — J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS". Rež. — A. Kėleris

7 d. 18 val. — F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK". Rež. — V. Jevsejevas

11 d. 18 val. — „URVINIS ŽMOGUS". Rež. — K. Smoriginas („Baltic Music")

13 d. 18 val. — M. Zalytės „MARGARITA". Rež. — A. Kėleris

MARIJAMPOLĖ


Municipalinis dramos teatras

P. Armino g. 2

12 d. 18 val. — G. Varno „Dekalogas" (teatras „Utopia")

ALYTUS


Alytaus teatras

10 d. 11 val. — „INTERVIU SU ŠLYKŠTUKAIS". Rež. — A. Sunklodaitė (Keistuolių teatras)

10 d. 18 val. — „MAŠININKAI". Rež. — A. Giniotis (Keistuolių teatras)

12 d. 18 val. — S. Townsendo „BRENDIMO KANČIOS". Rež. — D. Kimantaitė

„7 meno dienos“ Nr.5 (834), 2009-02-06

Versija spausdinimui

Komentarai

awQmhWKrEroaZrj, 2011-12-03 04:45

BION I'm impreessd! Cool post!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti