Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
Nekrologas

Vladislovas Žilius

In Memoriam
Vladislovas Žilius
Gegužės 28 d. Niujorke (JAV), kur gyveno ir kūrė pastaruosius kelis dešimtmečius, mirė dailininkas – grafikas, tapytojas ir skulptorius – Vladislovas Žilius.

Ilgiausioj dienoj

Arvydas Šaltenis
Augustinas Savickas (1919–2012)
Augustinas Savickas – tokia galinga figūra mūsų kultūroje, mūsų tapyboje, menotyroje, memuaristikoje. Kad sunku jį aprėpti – tarsi kokį šimtmečių ąžuolą... Ir pats buvo galingo stoto, aukštas, gražus ir jaunas, ir subrendęs, apaštališkas sulaukęs senatvės... Daugybė tapybos drobių, akvarelių, piešinių, knygų, straipsnių, gausybė mokinių, begalė gyvenimo istorijų... Pašaipus geranoriškai, sarkastiškai ar kandžiai ir sau, ir kitiems, tik po ta šypsenėle tarsi graudulys ir skausmas dėl išgyvento likimo.

Netekome kompozitoriaus Vlado Švedo

In Memoriam
Nuotrauka:Vladas Švedas. Michailo Raškovskio nuotrauka
Eidamas 79-uosius gyvenimo metus, birželio 8 d. staiga mirė kompozitorius, muzikologas, pedagogas, muzikos visuomenininkas Vladas Švedas.

Artėjant prie kranto

Regina ir Arvydas Každailiai
Romas Orantas (1949–2012). Nuotrauka iš žurnalo „Dailė” archyvo
Atėjo laikas tarti tau sudie, brangus Romai.

Mariam Azizbekova

In Memoriam
Mariam Azizbekova (1919–2012)
Marietta Akimovna, Jūs išėjote jau prasidėjus pavasariui, lyg įsitikinusi, kad apsaugojote mus, pasiliekančius, nuo ypač žvarbių šalnų.

Lionginas Virbickas

In Memoriam
Lionginas Virbickas (1932–2012)
Lietuvos dailininkų sąjunga su liūdesiu praneša, kad vasario 26 d. netekome skulptoriaus Liongino Virbicko.

Pilnatvės valandos

Edmundas Gedgaudas
Rimas Geniušas (1920 08 28 – 2012 02 01)
Rimas Geniušas gimė Petrapilyje, Juozo Geniušo ir Stasės Blaževičiūtės-Geniušienės šeimoje. 1921 m. šeima įsikūrė Kėdainiuose, kur tėvas mokytojavo gimnazijoje ir Lietuvos mokytojų seminarijoje. Jo būta talentingo jaunimo ugdytojo, istorijos vadovėlių autoriaus. Teatro ir literatūros trauką rodo dar Petrapilyje rašyti „Scenos vaizdeliai vaikų teatrui“, o ir vėliau parašė vienaip ar kitaip su netiesmuku ugdymu, scena, aktoriškumu susijusių darbų.

Amžinybė šiandien

Narius Kairys
Theo Angelopoulos (1935–2012)
Kartais atrodo, kad vienintelis dalykas, kurį turintis neabejoji, – tai mūsų prisiminimai. Net ir dabartį šviesos pavidalu sąmonė aktualizuoja keliomis milijoninėmis sekundės dalimis vėliau, nei ji iš tikrųjų įvyksta.

In memoriam Laimutė Cieškaitė-Brėdikienė

Juozas Adomonis
Laimutė Cieškaitė-Brėdikienė. 1936 06 11 – 2012 01 03
Tik peržengus 2012 metų slenkstį, sausio 3 d. po ilgos ir sunkios ligos ramiai užgeso Laimutės Cieškaitės-Brėdikienės gyvybė.

Antanas Rimvydas Čaplinskas

In Memoriam
Antanas Rimvydas Čaplinskas (1939 - 2011)
Eidamas 73-iuosius metus, po sunkios ligos mirė Vilniaus praeities tyrinėtojas, senųjų sostinės vietovardžių gaivintojas, rašytojas, kolekcininkas ir mecenatas Antanas Rimvydas Čaplinskas.

In memoriam Aspazija Surgailienė

7 MD
Aspazija Surgailienė (1928-2011)
Lapkričio 3 d. sulaukusi 83 metų staiga mirė grafikė Aspazija Surgailienė.

Jūratės ženklas

Audronis Liuga
Jūratė Paulėkaitė (1962-2011). V. Hyvönen nuotr.
Jūratės Paulėkaitės išėjimas - kaip dūris peiliu į nugarą. Esi bejėgis suvokti įvykusį faktą ir atsakyti - kodėl?

In memoriam Konstantinas Bogdanas

Monika Krikštopaitytė
Skulptorius Konstantinas Bogdanas. S. Venckaus nuotr.
Jau kuris laikas nedaug žinių buvo iš žymaus skulptoriaus Konstantino Bogdano.

In Memoriam Marijonas Giedrys

Linas Vildžiūnas
Filmuoja Marijonas Giedrys
Marijonas Giedrys taip ilgai ir atkakliai priešinosi giltinei, kad žinia apie Jo mirtį atėjo netikėtai.

Mirė kino režisierius Marijonas Giedrys

In Memoriam
Marijonas Giedrys. 1933-2011
Gegužės 24 d., eidamas 79-uosius metus, po ilgos ir sunkios ligos mirė vienas žymiausių lietuvių kino režisierių MARIJONAS GIEDRYS.

Exegi monumentum

Konstantinas Borkovskis
Rūta Staliliūnaitė (1938–2011)
Amžinybėn pasitraukė Rūta Staliliūnaitė, iš Monikos Mironaitės perėmusi mūsų scenos karalienės neformalų titulą... Sostas ištuštėjo...

Tai, kas didinga, matosi iš toli

Čingizas Guseinovas
Atėjo liūdna žinia: eidamas 81-uosius, mirė vienas didžiausių nūdienos rašytojų – lietuvių literatūros klasikas Justinas Marcinkevičius. Simboliška, kad jis išėjo iš gyvenimo Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kuri visada buvo įsirėžusi visuose jo apmąstymuose dar tada, kai ši problema buvo uždrausta – tarybiniais laikais.

Tobulos gyvenimo klausos poetas

Vladas Braziūnas
V. Braziūno nuotr.
Ne kartą buvo, kad tomis šviesaus gedulo dienomis žmonėms nė nereikėjo minėti Justino Marcinkevičiaus vardo pavardės: tarei, girdėjai „Poetas" - ir visa buvo pasakyta, visa aišku.

Prieš ekraną

Vaidas Jauniškis
Skirmantas Valiulis. 1938-2011. Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka
„Skalvijoje“, pirmoje eilėje, dešinė kraštinė kėdė būdavo Skirmanto Valiulio. Premjeros, retrospektyvos, festivaliai – joje beveik visada sėdėjo Skirmantas Valiulis greta savo žmonos. Tas galvos siluetas salės tamsoj, ekrano šviesoj toliau sėdintiems buvo tarsi savotiškas ženklas, kad „budėtojo prie kino“ pareigos „einamos“.

Buvo laisva

Darius Kuolys
Vanda Zaborskaitė (1922-2010) Nuotrauka iš „7MD“ archyvo

Puslapiai: |1|2|3|« Atgal

Kiti raktiniai žodžiai