Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
Bažnyčia

Bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

7 MD
Bažnytinio paveldo muziejuje vasario 2 d. buvo pristatyta Liepos Griciūtės-Šverebienės monografija – „XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, 364 p. 113 iliustracijų).

Savojo laiko ir tradicijos liudytojai

Rita Pauliukevičiūtė
Paveikslo aptaisų dalis. Vilnius. XVIII a. III ketv. A.Baltėno nuotraukos
Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje nuolatinę ekspoziciją pratęsė nauja paroda, surinkusi Vilniaus auksakalių sakralinius dirbinius nuo XVI a. iki XX a. pradžios. Eksponatai atkeliavo iš Vilniaus, Kaišiadorių, Kauno, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijų bažnyčių bei Lietuvos dailės, Lietuvos nacionalinio ir Trakų istorijos muziejų.

Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų raštijos paveldas

Jolita Liškevičienė
Katalikiško mišiolo, skirto bernardinams, antraštinis lapas ir lapas su frontispisu
Jau beveik mėnesį veikia paroda, kurios pavadinimas nurodo Psalmių knygos žodžius „Ten aš eisiu prie Dievo altoriaus“ (Ps 42 (43), 4).

Šeima muziejuje

7 MD
Eksponatas iš parodos „Bernardinės” Bažnytinio paveldo muziejuje
Sausio 15 d. 12 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks edukacinis užsiėmimas šeimoms „Vilniaus bernardinių kasdienybė ir šventės“.

Ar būsime surinkti iš šukių?

Sigita Maslauskaitė
Taurės fragmentas. XVII a. K. Stoškaus nuotr.
Rūsio prieblandoje išdėstyta 20 apšviestų vitrinų su eksponatais - 1993-2008 m. bernardinių vienuolyno teritorijoje vykdytų archeologinių kasinėjimų radiniais. Ekspozicijos koncepcija aiški: norima parodyti, kad archeologiniai šios vietos radiniai - seserų vienuolių buičiai naudoti ir liturgijai tarnavę daiktai (dabar daugiausia daiktų fragmentai) - yra tikrieji „amžininkai“, kalbantys apie bernardinių gyvenimą ir regulą, leidžiantys įsivaizduoti jų kasdienybę ir šventes, primenantys Šv. Mykolo bažnyčios ir vienuolyno klestėjimo laikus ir jo gyventojas lydėjusius šventiškus ir tragiškus nutikimus.

Platesniu žvilgsniu

Violeta Tumasonienė
Grigališkojo choralo neumos
Kiekvieno darbo pradžia yra idėja, inspiracija, poreikis. Prieš daugiau nei dešimtmetį (1999) sumanytą idėją surengti pirmąją Tarptautinę muzikos teorijos konferenciją „Muzikos komponavimo principai“ inspiravo poreikis paskatinti susidomėjimą komponavimo teorija, kad ji leistų geriau susikalbėti kompozitoriams, muzikologams ir klausytojams.

Meno ir Bažnyčios pažinimo erdvė

Irena Vaišvilaitė
Ekspozicijos fragmentai. P. Zaleskio nuotrauka
Kai pasimirš triukšmas dėl „Vilniaus - Europos kultūros sostinės“ programos peripetijų ir ginčai dėl Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio šventimo, ko gero, paaiškės, kad Lietuvos kultūros raidoje 2009 metai vis dėlto buvo išskirtiniai ir negreitai kokie kiti metai jiems prilygs.

Bažnytinio paveldo muziejaus gimimas

7 MD
Sapiegų antkapis Šv.Mykolo bažnyčioje
Gegužės 21 d. Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje žurnalistams ir visiems besidomintiems buvo pristatyta šioje bažnyčioje besikuriančio Bažnytinio paveldo muziejaus veikla, būsimos ekspozicijos koncepcija ir maketas, buvo apžiūrėtos muziejaus saugyklos. Vilniaus arkivyskupijos sudaryta darbo grupė formuoja muziejaus ekspoziciją ir jo veiklos strateginę programą bendradarbiaudama su Kelno arkivyskupijos specialistais, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Vilniaus miesto savivaldybe ir valstybės kultūros bei švietimo institucijomis.

Bažnyčios drabužio kvapas

Monika Krikštopaitytė
Anja Westerfölke. J. Anieliaus nuotr.
Menininkė iš Linco kartą vaikštinėjo po Vilniaus kalvas ir aptiko įkalintą bažnyčią. Šalia trupančio jos fasado stovi kalėjimo apsaugos bokštelis. Tai pasirodė beesanti vizitiečių vienuolijos bažnyčia. Ir žodis „aplankymas“ čia pat išsiskleidė it vėduoklė. Mergelė Marija, sužinojusi, kad gimdys Dievo sūnų, aplankė šv. Elžbietą, vizitietės lankė vargstančias moteris, artimieji lankė kalinius, dabar mes lankome bažnyčią, kuri yra ne tik bažnyčia, bet ir daugybės laike susipynusių istorijų saugotoja.« Atgal

Kiti raktiniai žodžiai