Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografijos žinios


7 MD

Share |
MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI. SPORTAS

Kūrybos erdvės = The spaces of creation : mokslo darbų žurnalas / Šiaulių universitetas ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Rytis Urniežius … [et al.]. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011. – ISSN 1822-1076

Nr. 15 (2011). – 2011 (2012). – 111, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 150 egz.

Septynios dienos ir naktys su Marilyna Monroe / Colin Clark ; iš anglų kalbos vertė Aistė Kvedaraitė-Nichols. – Vilnius : Šarkos knygos [i.e. Gimtasis žodis, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 395, [2] p., [4] iliustr. lap. – Virš. ir nugar. antr.: 7 dienos ir naktys su Marilyna Monroe. – ISBN 978-9955-16-400-5 (įr.)

KALBA. KALBOTYRA

Kalba ir kontekstai = Language in different contexts : mokslo darbai / Lietuvos edukologijos universitetas. Filologijos fakultetas ; redaktorių kolegija: atsakingoji redaktorė Ernesta Račienė … [et al.]. – Vilnius : Edukologija, 2011. – ISSN 1822-5357

T. 4(2) (2011). – 2011 (Vilnius : Edukologija). – 257, [1] p. : iliustr. – Str. angl., baltar., latv., lenk., rus. – Santr. liet., angl. – (Mokslinių straipsnių rinkiniai : MSR serija). – Tiražas 100 egz.

Žmogus ir žodis = Man and the word : mokslo darbai / Lietuvos edukologijos universitetas ; redaktorių kolegija: Danutė Sabromienė (vyriausioji redaktorė) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2012. – ISSN 1392-8600

T. 14, Nr. 1 (2012): Didaktinė lingvistika = Didactic linguistics / ats. red. Regina Rinkauskienė. – 2012 (Vilnius : Edukologija). – 161, [1] p. : iliustr., žml. – Str. liet., angl., pranc., rus. – Santr. liet., angl. – Tiražas 150 egz.

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS


Amžinai tavo : romanas / Nicholas Sparks ; iš anglų kalbos vertė Giedrė Tartėnienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 495, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-356-8

Apkartęs rojus : romanas / Kaui Hart Hemmings ; iš anglų kalbos vertė Agnė Mackevičiūtė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 414, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-354-4 (įr.)

Baltųjų akmenėlių tango : [eilėraščiai] / Angelina Naciūtė-Zalatorienė. – [Vilnius : Spauda, 2012] (Vilnius : Spauda). – 190, [1] p. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-9986-485-86-5 (įr.)

Brangusis Džonai : romanas / Nicholas Sparks ; iš anglų kalbos vertė Vaiva Lešinskaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 478, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-358-2

Emos pilis : romanas / Gražina Karaliūnė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 525, [2] p. – Ciklo "Vandenio era" 3-ioji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-359-9 (įr.)

Gal taip reikėjo : nuo siautulingosios Apaščios iki Vilniaus pušynų… : gyvenimo, kūrybos bruožai, pikantiški nutikimai / Algimantas Zurba. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 399, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-16-395-4 (įr.)

Gyvenimas trumpas, o geismas begalinis : romanas / Patrick Lapeyre ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Vilnius : Sapnų sala). – 279, [1] p. – ([Šiuolaikinė proza], ISSN 2029-2570). – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9955-23-563-7

Kartu, bet – vienas… : monografinė studija apie [poeto, pedagogo, režisieriaus] Vladislovo Blinstrubo gyvenimą ir kūrybą / Alfredas Guščius. – Vilnius : Homo liber, [2012] (Vilnius : Spauda). – 151, [1]  p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [350] egz. – ISBN 978-609-446-026-5 (įr.)

Laimė delne : [romanas] / Edita Samajauskaitė-Younas. – Vilnius : Ciklonas, 2011 (Vilnius : Ciklonas). – 697, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-880-85-1

Lerchenau : [romanas] / Kerstin Hensel ; iš vokiečių kalbos vertė Birutė Danilevičiūtė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 438, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-16-366-4 (įr.)

Mano draugystė su Jėzumi Kristumi : [romanas] / Lars Husum ; iš danų kalbos vertė Ieva Aukselytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 380, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-396-1 (įr.)

Palaimink liūdinčiojo langą : aktorei Romualdai Mikalauskaitei atminti : [eilėraščiai] / Daina Pranckietytė ; [dailininkas Gasparas Aleksa]. – Vilnius : Homo liber, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 70, [1] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-446-027-2

Pastatyk man Bachijos rūmus : lyrika / Loreta-Jūra ; [piešiniai autorės]. – Kaunas : G. Deržavino rusų literatūros klubas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 94, [2] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-851-06-6 (įr.)

Prakalbintoji upė : eilėraščiai / Stefa Juršienė. – Prienai : Aipek, 2012 (Prienai : Aipek). – 124, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-558-08-8

Sielos akys : novelės / Donatas Čepukas ; [Laimos Kriukelienės piešiniai]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 154, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-420-231-5 (įr.)

Smėlio krikštai : eilėraščių ciklai / Janina Survilaitė ; [knygoje panaudotos autorės iliustracijos]. – Vilnius : Andrena, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 63, [1] p., VIII iliustr. p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-37-065-9

Smilinėjimai : poezija / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2012 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 65, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-863-55-7

Šarlotė Izabelė Hansen : romanas / Tore Renberg ; iš norvegų kalbos vertė Lina Baltrukonienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 286, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-399-2 (įr.)

Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai Lietuvai : [sveikatos centro "Amžinoji sandora" organizuotos akcijos leidinys / sudarytoja Aurelija Davydavičienė]. – Kaunas : [A. Davydavičienė], 2012 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 368 p. : iliustr., portr. – Nugar. antr.: Vilties ir meilės laiškai Lietuvai. – Santr. angl. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-609-408-222-1 (įr.)

Vintažinis romanas / Isabel Wolff ; iš anglų kalbos vertė Dalia Žukauskienė. – Vilnius : Šarkos knygos [i.e. Gimtasis žodis, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 398, [2] p. – ISBN 978-9955-16-398-5 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Kurmis ir mamytė : [pasaka] / Hana Doskočilová ; iliustravo Zdeněk Miler ; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 ([Havličkův Brod] : Tiskárny Havličkův Brod). – 52, [4] p. : iliustr. – Virš. aut.: Zdeněk Miler, Hana Doskočilová. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-441-053-6 (įr.)

Likimai : romanas / Aprilynne Pike ; iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 414, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-360-5 (įr.)

Mano žvaigždutė : [eilėraščiai vaikams] / Nijolė Morkūnaitė ; iliustravo Neringa Jakaitienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 23, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-420-227-8

Neužmirštuolė : romanas / Anne Cassidy ; iš anglų kalbos vertė Rūta Jaskonė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 255, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-397-8 (įr.)

Pinokis : pagal Carlo Collodi originalą / atpasakojo Tania Zamorsky ; iš anglų kalbos vertė Lina Juodžbalienė ; iliustravo Lucy Corvino. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 155, [3] p. : iliustr. – (Mažoji klasika). – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-337-7 (įr.)

Sąmyšis darže : [pasaka] / Sven Nordqvist ; iš švedų kalbos vertė Alma Braškytė ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 ([Turnhout] : Proost). – [25] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-441-045-1 (įr.)

Sukrėtimas : romanas / Kathryn Lasky ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 270, [2] p. : iliustr. – (Pelėdų karalystės sargai ; kn. 5). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-357-5

Tomo Sojerio nuotykiai : pagal Mark Twain knygą / atpasakojo Martin Woodside ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė ; iliustravo Lucy Corvino. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Vilnius : BALTO print). – 155, [3] p. : iliustr. – (Mažoji klasika). – Virš. aut. nenurodytas. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-336-0 (įr.)

„7 meno dienos“ Nr.29 (997), 2012-07-20

Versija spausdinimui

Komentarai

kxQl8F1iEqN, 2017-03-22 10:47

Det ser serioest laekkert ud!! Det er meget muligt at nutella og snickers er lidt tabu, men det er jo mega laekkert. Det samme kan man dog ikke sige om supermarkedernes langtidsholdbare koria-roulader/cbtronmeaner/mazaeintaerter.

96HNo47kwF, 2017-03-22 08:15

Heck yeah this is exatcly what I needed.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti