Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Liepos 13–22


7 MD

Share |
Thomo Manno festivalis Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje

Koncertai

Vilnius

Kristupo vasaros festivalis

15 d. 19 val. VU botanikos sode – A. Kaniava (vokalas, gitara), S. Mickis (klavišiniai), A. Ten (gitara)

17 d. 18.30 Šv. Kazimiero bažnyčioje – Sakralinės muzikos valandos. Ch. Andrewsas (vargonai, D. Britanija). Programoje J.S. Bacho, J. Brahmso, M. Regerio, A. Heillerio kūriniai

19 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje – „Baltas paukštis“. Skiriama V. Kernagio atminimui. Solistas L. Mikalauskas (bosas), styginių kvartetas „Bass Arco“: G. Daunoravičius (violončelė), T. Šatas (violončelė), D. Jakštas (violončelė), D. Rudvalis (kontrabosas)

20 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje – „Motion Trio“ – spektaklis trims akordeonams“. „Motion Trio“ (Lenkija): J. Wojtarowiczius (akordeonas), P. Baranekas (akordeonas), M. Gałażynas (akordeonas). Programoje M. Nymano, F. Chopino, P. Baraneko, J. Wojtarowicziaus, W. Kilaro ir kt. kūriniai

21 d. 21 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje – „Ant romantikos sparnų“. Fortepijoninis kvintetas „Efvioli“: P. Rudokas (fortepijonas), R. Grakauskaitė (I smuikas), J. Plauškaitė (II smuikas), K. Rudokas (altas), R. Vaitkevičius (violončelė). Programoje E. Elgaro, J. Brahmso kūriniai

Kaunas

Pažaislio muzikos festivalis

14 d. 17 val. Skarulių Šv. Onos bažnyčioje – „International brass quintet“:

W. Huppertzas (trimitas, Nyderlandai), W. Jankus (trimitas), W. Junkeris (valtorna, Vokietija),  Th. Lindtas (trombonas, Vokietija), B. Petz as(tūba, Austrija). Programoje J.S. Bacho, A. Vivaldi, J.-J. Mouret, V. Augelli, E. Bozza, G.F. Händelio, G. Rossini kūriniai

14 d. 18 val. Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje – Kelno koncertinis choras (vad. – W. Siegenbrinkas, Vokietija), Niurnbergo filharmonijos choras (vad. – G. Rillingas, Vokietija). Dir. – G. Rillingas (Vokietija). Dalyvauja W. Siegenbrink (vargonai, Vokietija)

15 d. 19 val. Pažaislio vienuolyne – Kauno miesto simfoninis orkestras (orkestro vad. – A. Treikauskas), Kelno choras (Vokietija, vad. – W. Siegenbrinkas),

Niurnbergo filharmonijos choras (vad. – G. Rillingas, Vokietija), Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. P. Bingelis), Kauno berniukų choras „Varpelis“ (meno vad. – K. Plančiūnas). Solistė L. Bendžiūnaitė (sopranas). Dir. – J. Serovas ( Rusija)

21 d. 19 val. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje – V. Sriubikis (fleita), P. Bingelis (fagotas), R. Jaraminaitė (violončelė), V. Eidukaitytė-Storastienė (klavesinas). Programoje J.S. Bacho, P. Vasko, O. Bergo kūriniai

22 d. 18 val. Kauno choralinėje sinagogoje – R. Karpis (tenoras), D. Mažintas (fortepijonas). Programoje M. Gebirtigo, Y. Kotliar, A. Olshanetsky, Ch. Chaytin (aranž. V. Miškinis), M. Ravelio kūriniai, žydų liaudies dainos

Nida

Tarptautinis Thomo Manno festivalis

14 d. 19 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – pradžios koncertas. R. ir Z. Ibelhauptai (fortepijoninis duetas), kamerinis choras „Aidija“ (meno vad. – R. Gražinis). Programoje F. Liszto, P. Vasko, M.K. Čiurlionio kūriniai

15 d. 16 val. Th. Manno memorialiniame muziejuje – pokalbis su filosofu B. Szlachta (Lenkija). Moderatorius filosofas A. Jokubaitis

15 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – H.-G. Lie (fortepijonas, Vokietija, Austrija). Programoje F. Couperino, F. Schuberto, A. Schönbergo, F. Chopino kūriniai

16 d. 15.30 Th. Manno memorialiniame muziejuje – susitikimas su rašytoju F. Mannu (Vokietija). Moderuoja istorijos mokslų daktarė R. Leiserowitz

16 d. 18 val. Nidos meno kolonijoje – fotografijų paroda „Nuobodulio estetika“. Kuratorė A. Narušytė

16 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – Dedikacija fortepijonui. D. Kirilauskas (fortepijonas), J. Karnavičius (fortepijonas). Programoje C. Francko, Š. Nako, R. Schumanno kūriniai

17 d. 16 val. Th. Manno memorialiniame muziejuje – susitikimas su filosofu A. Jokubaičiu. Moderatorius vertėjas A. Gailius

17 d. 18 val. Neringos istorijos muziejuje – O. Dubeneckienės-Kalpokienės (1891-1967) paroda „Kuršių nerijos apžavėta“ atidarymas. Kuratorė I. Šarakauskienė

17 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – kompozitoriaus V. Jakubėno (1904-1976) kamerinė ir chorinė muzika. H.-G. Lie (fortepijonas, Vokietija), Valstybinis Vilniaus kvartetas (A. Vainiūnaitė, A. Šilalė, G. Jakaitis, A. Vasiliauskas), kamerinis choras „Aidija“ (meno vad. – R. Gražinis)

17 d. Kino naktys Nidos meno kolonijoje: 21 val. – muzikinė programa; 22 val. – kino programa

18 d. 16 val. Th. Manno memorialiniame muziejuje – Modernaus meno programa. Autorė F. Nast (Vokietija)

18 d. 18 val. V. ir K. Mizgirių menininkų namuose – metalo meno dailininkių paroda „Ribos“. Parodoje dalyvauja H. Herb (Vokietija, Italija), V. Pukštaitė, Š. Vaitkutė

18 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – Prancūzų muzikos vakaras.

I. Armonaitė (smuikas), I. Baikštytė (fortepijonas), kamerinis choras „Aidija“ (meno vad. – R. Gražinis). Programoje C. Debussy, F. Poulenco, M. Ravelio kūriniai

18 d. Kino naktys Nidos meno kolonijoje: 21 val. – muzikinė programa; 22 val. – kino programa

19 d. 16 val. Th. Manno memorialiniame muziejuje – Žodžio programa. Susitikimas su rašytoju E. Ruge (Vokietija)

19 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – Kamerinės muzikos valanda.

Valstybinis Vilniaus kvartetas (A. Vainiūnaitė, A. Šilalė, G. Jakaitis, A. Vasiliauskas), Kauno kvartetas (K. Beinarytė, D. Terminaitė, E. Karžinauskaitė, S. Bartulis). Programoje W.A. Mozarto, M. Brucho kūriniai

19 d. Kino naktys Nidos meno kolonijoje: 21 val. – instrumentinė-elektroninė S. Petreikio muzikinė programa; 22 val. – kino programa

20 d. 16 val. Th. Manno memorialiniame muziejuje – susitikimas su filosofu, Europos humanitarinio universiteto rektoriumi A. Michailovu (Baltarusija). Moderatorius poetas L. Katkus

20 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – „Pavergtas protas“ ir epochos kontekstai. D. Šostakovičiaus kūryba. I. Armonaitė (smuikas), I. Baikštytė (fortepijonas), Armonų trio: I. Armonaitė (smuikas), R. Armonas (violončelė), I. Uss (fortepijonas)

20 d. Kino naktys Nidos meno kolonijoje: 21 val. – grupės „Saulės broliai“ koncertas; 22 val. – filmas „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ (rež. G. Žičkytė)

21 d. 16 val. Th. Manno memorialiniame muziejuje – žurnalisto L. Stepanausko knygos „Tomas Manas ir Nida“ pristatymas. Dalyvauja L. Stepanauskas ir D. Langner

21 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – pabaigos koncertas. Kauno kvartetas (K. Beinarytė, D. Terminaitė, E. Karžinauskaitė, S. Bartulis), kamerinis choras „Aidija“ (meno vad. – R. Gražinis), solistai. Programoje B. Kutavičiaus, F. Schuberto kūriniai

Druskininkai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

„Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“

15 d. 17 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje – koncertas „Laiškai sau pačiam“. „Duo Strimaitis“: A. Strimaitis (smuikas), E. Kasteckaitė-Strimaitienė (fortepijonas), P. Venslovas (aktorius). Programoje M.K. Čiurlionio, G. Pauliukevičiūtės-Dabulskienės, G. Kuprevičiaus, J. Massenet, C. Debussy kūriniai,

M.K. Čiurlionio laiškai, poetiniai eskizai, ištraukos iš spektaklio „Svajonių piligrimas“

15 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje R. Žemaitienė (sopranas), M. Žemaitis (baritonas), R. Marcinkutė-Lesieur (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, Z. Bružaitės, A. Kačanausko, G.S. Ritterio kūriniai

22 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje – D. Puišys (baritonas), V.M. Zabrodaitė (fleita),

J. Kazakevičiūtė (vargonai)

Vilkaviškis

Paežerių dvaro festivalis

14 d. 19 val. Paežerių dvaro rūmų parke– festivalio uždarymo koncertas. S. Skjervoldas (baritonas, Norvegija), Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. – M. Bačkus). Programoje P. Čaikovskio, G. Donizetti, F. Leharo, G. Rossini, J. Rutterio, A. Coplando, B. Britteno, K. Weillio kūrinai


Vakarai

Vilnius

Vilniaus mokytojų namai

15 d. 12–16 val. Kiemelyje – „Blusų turgus“: antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, šiaip mielos smulkmenos bei kūrybinės dirbtuvėlės

Projektas „Pietų muzika gyvai“ Vilniaus S. Moniuškos skverelyje

13 d. 12 val. – grupė „Dublis“: V. Kazlauskas, G. Labutis (dainuojamoji poezija)

16 d. 12 val. – G. Kašelionytė (dainuojamoji poezija)

17 d. 12 val. – grupė „Ilgumos“ (dainuojamoji poezija)

18 d. 12 val. – grupė „Z/ Brodas“ (populiarioji muzika)

19 d. 12 val. – grupė „Trys mūzos“ (dainuojamoji poezija)

20 d. 12 val. – S. Bušma (klasikinė gitara)

Palanga

„Ramybės“ kultūros centras

13 d. 20 val. – N. Malūnavičiūtė ir „4tango“

14 d. 20 val. – J. Šeduikytės akustinis koncertas

15 d. 20 val. – spektaklis „Gaidukas“. Vaidina M. Jampolskis

16 d. 20 val. – filmo „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ pristatymas. Dalyvaus režisierė G. Žickytė

17 d. 20 val. – „Knygos teatro“ spektaklis „Altorių šešėly“

18 d. 17 val. – teatralizuotas koncertas visai šeimai „Operos paštetas“

18 d. 20 val. – grupės „El Fuego“ koncertas

19 d. 20 val. – projektas „Re: Muzika, kuri gimė vakar...“. G. Nakas (klavišiniai), K. Janutaitė (smuikas, vokalas ) ir L. Pilkauskas (saksofonas)


„7 meno dienos“ Nr.28 (996), 2012-07-13

Versija spausdinimui

Komentarai

BWM8DSjB, 2017-03-22 08:07

That's more than seselbin! That's a great post!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti