Bibliografijos žinios

7 MD

BENDRASIS SKYRIUS

Media transformations / Vytautas Magnus University. Faculty of Political Science and Diplomacy. Department of Public Communications ; editors: Auksė Balčytienė, Peter Gross. – Kaunas : Vytautas Magnus University, [2011]. – ISSN 2029-865X

Vol. 5 (2011) / issue editors: Auksė Balčytienė, Aušra Vinciūnienė, Kristina Juraitė, J.D. Mininger. – [2011]. – 143 p. : iliustr.

Regioninės studijos / Vytautas Magnus University ; editor in-chief Ineta Dabašinskienė. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. – ISSN 2029-2074

[Vol.] 6: The development of 'Japan' in the West: comparative analysis / edited by Kyoko Koma. – 2012 (Kaunas : Vytautas Magnus Univ. Publ. Office). – 131, [1] p. : iliustr. – Str. angl. – Santr. liet. – Tiražas 100 egz.

FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA

Kodėl mano vaikas kaprizingas? : [kaip sumaniai elgtis sunkiais vaiko vystymosi etapais] : šeimos gidas / Angelika Tiefenbacher ; [iš vokiečių kalbos išvertė Biruta Luškevičienė]. – [Ramučiai (Kauno r.)] : Ramduva, [2012]. – 96 p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-657-43-9

Mokėkime vaikams pasakyti „ne“ : kaip palaikyti gerus santykius su vaikais ir išsaugoti savo autoritetą / Robert Langis ; iš prancūzų kalbos vertė Ilona Valujevičienė. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Kaunas : Indigo print). – 159, [1] p. – (Psichologija, ISSN 2029-1655). – Tiražas 1400 egz. – ISBN 978-9955-23-562-0

Nupiešk man avį : iššifruokite vaiko piešiniuose slypinčią informaciją / Joe-Ann Benoit, Graziella Pettinati ; iš prancūzų kalbos vertė Laura Liskytė. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Vilnius : Kopa). – 175, [1] p. : iliustr. – (Psichologija, ISSN 2029-1655). – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-23-550-7

Žinau, kad meluoji : melo psichologija santuokoje, versle ir politikoje / Paul Ekman ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke. – Vilnius : Aukso pieva, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 322, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-95125-5-6

POLITIKA

Diktatorių moterys / Diane Ducret ; iš prancūzų kalbos vertė Virginijus Baranauskas. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Vilnius : Kopa). – 343, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-568-2

MENAS

Petras ir Alfonsas Januliai : [architektas ir skulptorius / sudarytoja Vaida Almonaitytė-Navickienė ; tekstų autoriai Gražina Janulytė-Bernotienė, Albertas Lamauskas, Nijolė Tumėnienė ir Vaidas Petrulis]. – Kaunas : [Kopa], 2011 ([Kaunas] : Kopa). – 143, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-772-27-9 (įr.)

KALBA. KALBOTYRA

Baltų kalbų pradžiamokslis = Baltu valodu ābece / Violeta Butkienė, Kristina Vaisvalavičienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Letonikos centras, Asociacija "Lietuvos ir Latvijos forumas". – Kaunas : Aesti, 2012. – 20, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., latv. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-884-30-9

Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai : metodinė priemonė / Jolanta Zabarskaitė ; Lietuvos edukologijos universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra. – Vilnius : Edukologija, 2012. – 78, [2] p. : iliustr., faks. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-20-748-1

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aš ir tu – tas pats žmogus : [esė] / Elvina Baužaitė ; [dailininkė Ieva Židonytė]. – Kaunas : Kalendorius, 2012 (Kaunas : Aušra). – 126, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-746-96-6 (įr.)

Bankoko tatuiruotė : [romanas] / John Burdett ; iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 367, [1] p. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-565-1 (įr.)

Bijantis vilko : [detektyvinis romanas] / Karin Fossum ; iš anglų kalbos vertė Ignė Norvaišaitė-Aleliūnienė. – Vilnius : Metodika, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 255, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-072-4 (įr.)

Dingęs horizontas : [romanas] / James Hilton ; iš anglų kalbos vertė Rita Pilkauskaitė. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Kaunas : Indigo print). – 197, [1] p. – ("Baltų lankų" rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 1600 egz. – ISBN 978-9955-23-569-9

Kitur yra manyje : [prisiminimai] / Algis Augustaitis. – Kėdainiai : Spaudvita, 2012 (Kėdainiai : Spaudvita). – 155, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-637-84-4

Manhatano stotis : [romanas] / John Dos Passos ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Kaunas : Indigo print). – 463, [1] p. – ("Baltų lankų" rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-23-570-5

Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo : romanas / Jonas Jonasson ; iš anglų kalbos vertė Astra Alba. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 477, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-348-3 (įr.)

Tėviškės takais : [prisiminimai] / Nijolė Prūsaitė-Pigagienė. – Vilnius [i.e. Utena : Utenos Indra], 2012 ([Utena] : Utenos Indra). – 72 p. : iliustr., portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-455-043-0

Tigro žmona : romanas / Téa Obreht ; iš anglų kalbos vertė Vidas Morkūnas. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 367, [1] p. – (Šiuolaikinė proza, ISSN 2029-2570). – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9955-23-564-4 (įr.)

Visos tos kvailystės : [romanas] / Deborah Moggach ; iš anglų kalbos vertė Kristina Gudelytė. – Vilnius : Mintis, [2012] (Vilnius : Spauda). – 343, [1] p. – (Šiuolaikinis Europos romanas, ISSN 1822-721X). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-5-417-01040-8

На рубеже веков, тысячелетий… Юбилейное : лирический дневник / Андрияна Красикова. – Вильнюс : BMK leidykla, 2012. – 2 kn.

Кн. 1 : январь - июнь 2010 года. – 2012. – 321 p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-888-81-9

Кн. 2 : июль - декабрь 2010 года. – 2012. – 238 p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-888-82-6

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Kam sugalvota skraidanti šluota : [pasaka] / Julia Donaldson ; iš anglų kalbos vertė Violeta Palčinskaitė ; iliustravo Axel Scheffler. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Spausd. Kinijoje). – [26] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-23-554-5 (įr.)

Klaros svajonė : romanas / Pia Hagmar ; iš švedų kalbos vertė Nadežda Kušner. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Indigo print). – 221, [2] p. – Ciklo 1-oji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-342-1

Lietuvos vaikų pasakos : Lietuvos vaikų pasakų konkurso dalyvių pasakos / [dailininkė Sigita Mamaitytė]. – Kaunas : Kalendorius, 2008-    .

Kn. 5 / [vyriausiasis redaktorius Aurelijus Noruševičius ; dailininkė Indrė Lelertavičiūtė]. – 2012 (Vilnius : BALTO). – 91, [4] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-746-97-3 (įr.)

Šypsenos ilgumo pasakaitės / Gianni Rodari ; iš italų kalbos vertė Asta Žūkaitė ; iliustravo Sophie Fatus. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 164, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-567-5 (įr.)

Veidrodėli, veidrodėli… : snieguolės istorija : romanas vaikams / atpasakojo Lexi Ryals ; iš anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Indigo print). – 159, [1] p., [4] iliustr. lap. – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-347-6

KRAŠTOTYRA

Gudaičių kaimas 1938-1948 metais [Vilkaviškio ir Šakių rajonai] : Kęstučio Almonaičio prisiminimai / užrašė ir leidinį sudarė Vytenis Almonaitis. – Kaunas : Keliautojo žinynas, 2012 ([Vilnius] : BALTO print). – 87, [1] p. : iliustr., žml. – Tiražas [550] egz. – ISBN 978-609-8063-04-2 (įr.)

ISTORIJA

Antrasis pasaulinis karas : [neįtikėtini faktai, likę istorijos vadovėlių paraštėse] / Jesús Hernández ; iš ispanų kalbos vertė Karolina Karpavičiūtė, Ieva Baranauskaitė, Lina Lelytė ir Akvilė Šimėnienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 639, [1] p., [48] iliustr. lap. – Turinys: Neįtikėtinos Antrojo pasaulinio karo istorijos ; Antrojo pasaulinio karo mįslės ir paslaptys ; Valkirija. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-361-2 (įr.)

Lietuvos istorija / Lietuvos istorijos institutas ; [redaktorių kolegija: Jūratė Kiaupienė (ats. red.) … [et al.]. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2005-    . – ISBN 9955-584-91-2 (įr.)

T. 3: XIII a. - 1385 m. : valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų / Darius Baronas, Artūras Dubonis, Rimvydas Petrauskas ; [ats. tomo redaktorius Artūras Dubonis]. – [2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 615, [1] p. : iliustr., žml. – Virš. aut. nenurodyti. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9955-23-566-8

Senosios ir naujosios Vilniaus gatvės, 1840-2012 / Vytautas Gocentas, Tadeusz Radjusz. – Vilnius : Mintis, [2012] (Vilnius : G&T LT). – 56, [1] p. : faks. – Leidinys skiriamas Lietuvos muziejų metams. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-417-01039-2

Stalino duktė : Svetlanos Alilujevos gyvenimas / Martha Schad ; [iš vokiečių kalbos vertė Aleksandras Krasnovas ir Eugenijus Kubilinskas]. – 2-asis papild. leid. – [Ramučiai (Kauno r.)] : Ramduva, [2012] (Vilnius : BALTO). – 471 p., [8] iliustr. lap. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-657-44-6 (įr.)

Tautų rekonstrukcija : Lenkija, Ukraina, Lietuva, Baltarusija, 1569-1999 / Timothy Snyder ; vertė Rimantas Matulis. – 2-oji laida. – Vilnius : Mintis, [2012] (Vilnius : Spauda). – 415, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-5-417-01041-5

Tie, kurie gelbėjo, 1941-1944 = Those who rescued, 1941-1944 : žydų gelbėjimas Lietuvoje / [sudarytoja Teresė Birutė Burauskaitė]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 195, [1] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-609-8037-18-0

Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį / Gintaras Lučinskas. – Alytus : Gintarinė svajonė, 2011 ([Kaunas] : Spindulio sp.). – 255, [1] p. : iliustr., portr., žml. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-95213-4-3 (įr.)


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.