Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Liepos 6–15


7 MD

Share |
Vargonininko Edmundo Andlerio-Borićiaus koncertas Šv. Jonų bažnyčioje

Koncertai

Vilnius

Kristupo vasaros festivalis

8 d. 17 val. Šešuolėlių dvare – M. Vitulskis (tenoras), Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – D.  Katkus. Programoje W.A. Mozarto, G. Donizetti ir kt. Kūriniai

10 d. 18.30 Šv. Kazimiero bažnyčioje – M. Duella (vargonai, Milanas, Italija). Programoje G. Boehmo, V.A. Petrali, A. Guilmant’o, J.S. Bacho kūriniai

10 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje – Reykholto fortepijoninis trio (Islandija): A. Hafsteinsdóttir (smuikas), B.H. Gylfadóttir (violončelė), S.B. Ragnarsdóttir (fortepijonas). Programoje G.F. Händelio, J. Haydno, J. Brahmso, J. Halvorseno ir kt. kūriniai

12 d. 18.30 Šv. Kazimiero bažnyčioje – Imperatoriškosios kolegijos mišrusis choras (vad. Ch. Gray, D. Britanija), Imperatoriškosios kolegijos orkestras (vad. G. Herbert, D. Britanija). Programoje A. Vivaldi, W.A. Mozarto ir kt. kūriniai

15 d. 19 val. VU botanikos sode – A. Kaniava (vokalas, gitara), S. Mickis (klavišiniai), A. Ten (gitara)

Šv. Jonų bažnyčia

7 d. 18 val. – vargonininkas E. Andleris-Borićius (Kroatija). Programoje J.S. Bacho, J.K. Kucharo, A. Klobučaro kūriniai

Kaunas

Pažaislio muzikos festivalis

6 d. 18 val. Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje – Valstybinis Vilniaus kvartetas: A. Vainiūnaitė, A. Šilalė, G. Jakaitis, A. Vasiliauskas. Solistas L. Mikalauskas (bosas). Programoje J. Mačiulio-Maironio, J. Naujalio, Č. Sasnausko, J. Tallat-Kelpšos, G. Kuprevičiaus, A. Bražinsko, K. Kavecko, V. Bagdono kūriniai

8 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje – Vengrijos valstybinis folkloro ansamblis (muzikinės dalies vadovas L. Kelemenas, vad., choreogr. ir meno vad. – G. Mihályi)

14 d. 17 val. Skarulių Šv. Onos bažnyčioje – International brass quintet:

W. Huppertzas (trimitas, Nyderlandai), W. Jankus (trimitas), W. Junkeris (valtorna, Vokietija),  Th. Lindtas (trombonas, Vokietija), B. Petz as(tūba, Austrija). Programoje J.S.Bacho, A. Vivaldi, J.-J. Mouret, V. Augelli, E. Bozza, G.F. Händelio, G. Rossini kūriniai

14 d. 18 val. Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje – Kelno koncertinis choras (vad. – W. Siegenbrinkas, Vokietija), Niurnbergo filharmonijos choras (vad. – G. Rillingas, Vokietija). Dir. – G. Rillingas (Vokietija). Dalyvauja W. Siegenbrink (vargonai, Vokietija)

15 d. 19 val. Pažaislio vienuolyne – Kauno miesto simfoninis orkestras (orkestro vad. – A. Treikauskas), Kelno choras (Vokietija, vad. – W. Siegenbrinkas),

Niurnbergo filharmonijos choras (vad. – G. Rillingas, Vokietija), Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. P. Bingelis), Kauno berniukų choras „Varpelis“ (meno vad. – K. Plančiūnas). Solistė L. Bendžiūnaitė (sopranas). Dir. – J. Serovas ( Rusija)

Tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje 2012“
6 d. 20 val. – operos, operetės ir miuziklo vakaras. Dalyvauja E. Fentonas (JAV), B. Barbara (Vengrija), K. Pelleris (Vengrija), S. Davidas (Vengrija), V. Noreika, V. Juozapaitis, E. Seilius, K. Zmailaitė, K. Alčauskis, E. Sašenko, J. Milius, E. Chrebtovas, I. Vaznelytė, A. Širvinskaitė, E. Šidlauskaitė, M. Rojus, choro ir baleto artistai, Rusijos ir Europos šalių jaunimo simfoniniai orkestrai. Dir. – J. Geniušas, S. Rolduginas (Rusija), J. Janulevičius
7 d. 20 val. – PREMJERA! Operetė „KARALIAUS ANTRININKAS“. Rež. – K. Jakštas. Dir. – V. Visockis, scenogr. – V. Jakutis. Vaidina R. Baranauskas, K. Siurbytė, G. Maciulevičius, T. Ladiga, Ž. Voronovas, G. Pečkytė, R. Tallat-Kelpšaitė, D. Vėbra, choro ir baleto artistai. Rusijos ir Europos šalių jaunimo simfoninis orkestras
Menininkų namai
Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje
6 d. 11.30 – G. Kuprevičiaus varpų muzikos koncertas
7, 8 d. 16 val. – karilionininko S. Žilevičiaus koncertas

Nida

Tarptautinis Thomo Manno festivalis

14 d. 19 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – pradžios koncertas . R. ir Z. Ibelhauptai (fortepijoninis duetas), kamerinis choras „Aidija“ (meno vad. R. Gražinis). Programoje F. Liszto, P. Vasko, M.K. Čiurlionio kūriniai

15 d. 16 val. Th. Manno memorialiniame muziejuje – pokalbis su filosofu B. Szlachta (Lenkija). Moderatorius filosofas A. Jokubaitis

15 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – H.-G. Lie (fortepijonas, Vokietija, Austrija). Programoje F. Couperino, F. Schuberto, A. Schönbergo, F. Chopino kūriniai

16 d. 15.30 Th. Manno memorialiniame muziejuje – susitikimas su rašytoju F. Mannu (Vokietija). Moderuoja istorijos mokslų daktarė R. Leiserowitz

16 d. 18 val. Nidos meno kolonijoje – fotografijų paroda „Nuobodulio estetika“. Kuratorė A. Narušytė

16 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – Dedikacija fortepijonui. D. Kirilauskas (fortepijonas), J. Karnavičius (fortepijonas). Programoje C. Francko, Š. Nako, R. Schumanno kūriniai

Druskininkai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

„Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“

8 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje A. Cicėnaitė (sopranas), Ž. Survilaitė (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, G.F. Walterio, J.S. Bacho, G. Frescobaldi kūriniai

15 d. 17 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje – koncertas „Laiškai sau pačiam“. „Duo Strimaitis“: A. Strimaitis (smuikas), E. Kasteckaitė-Strimaitienė (fortepijonas), P. Venslovas (aktorius). Programoje M.K. Čiurlionio, G. Pauliukevičiūtės-Dabulskienės, G. Kuprevičiaus, J. Massenet, C. Debussy kūriniai,

M.K. Čiurlionio laiškai, poetiniai eskizai, ištraukos iš spektaklio „Svajonių piligrimas“

15 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje R. Žemaitienė (sopranas), M. Žemaitis (baritonas), R. Marcinkutė-Lesieur (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, Z. Bružaitės, A. Kačanausko, G.S. Ritterio kūriniai

Vilkaviškis

Paežerių dvaro festivalis

6 d. 13 val. Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – „Neužmigdys naktis žvaigždės“. Aktorius A. Latėnas, R. Preikšaitė (mecosopranas), D. Jatautaitė (vargonai), V. Zabrodaitė (fleita), A. Strimaitis (smuikas), M. Rutkauskas (violončelė). Programoje J.S. Bacho, G.F. Händelio, W.A. Mozarto, G. Bizet, C. Debussy muzika, Maironio poezija

14 d. 19 val. Paežerių dvaro rūmų parke– festivalio uždarymo koncertas. S. Skjervoldas (baritonas, Norvegija), Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. – M. Bačkus). Programoje P. Čaikovskio, G. Donizetti, F. Leharo, G. Rossini, J. Rutterio, A. Coplando, B. Britteno, K. Weillio kūrinai


Vakarai

Vilnius

Vilniaus mokytojų namai

7 d. 11–18 val. Kiemelyje – Moksleivių dainų šventės pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertai

8 d. 12–16 val. Kiemelyje Blusų turgus

8 d. 17–19 val. Kiemelyje – Moksleivių dainų šventės pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertai

11 d. 19 val. Kiemelyje – K. Smorigino autorinis koncertas

Projektas „Pietų muzika gyvai“ Vilniaus S. Moniuškos skverelyje

9 d. 12 val. – G. Ambrazevičius (dainuojamoji poezija)

10 d. 12 val. – D.D. Dvareckas (gitaros)

11 d. 12 val. – T. Pupinis (dainuojamoji poezija)

12 d. 12 val. – R. ir D. Timofejevai

13 d. 12 val. – grupė „Dublis“: V. Kazlauskas, G. Labutis (dainuojamoji poezija)

Prancūzų institutas

9 d. 18 val. – filosofo R. Ogieno paskaita

10 d. 18 val. – Globali netvarka ir lokalūs sprendimai (rež. C. Serreau, dok. f.)

11 d. 18 val. – architektės N. Roseau paskaita „Tvarus miestas“

12 d. 18 val. – geopolitikos mokslų dr. Franko Tétart'o paskaita „Kaliningrado sritis, Rusijos anklavas Europos Sąjungoje. Rusijos atsakomybė šios ypatingos srities atžvilgiu ir jos valdymas“

Palanga

„Ramybės“ kultūros centras

6 d. 20 val. – grupė „Rasabasa“

7 d. 20 val. – grupė „Antis“

8 d. 20 val. – R. Kazlas – „Mano dainų šventė“

9 d. 20 val. – V.V. Landsbergio autorinis vakaras

10 d. 20 val. – V. Čepinskis ir S. Krinicinas „Serenada tau vienai“

11 d. 20 val. – „Domino“ teatro spektaklis „2 vyrai. 1 tiesa“

12 d. 20 val. – „Elton John Project“. J. Sakalauskas ir grupė


„7 meno dienos“ Nr.27 (995), 2012-07-06

Versija spausdinimui

Komentarai

hU4KqjI0, 2015-09-21 15:34

ha! na that one i no follow, NO s*x, NO DEMANDS i give at will, peoird. You can hardly see a girl that doesn't demand this days, but they exist. And when you see one, bros hold am tight VN:F [1.9.21_1169](from 0 votes)

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti