Koncertai ir vakarai

7 MD

Koncertai

Vilnius

Kristupo vasaros festivalis

VII. 1 d. 19 val. VU Botanikos sode – „Kristupo vasaros festivalio“ atidarymas

O. Castro (tenoras, Dominikos Respublika), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – D. Katkus

3 d. 18.30 Šv. Kazimiero bažnyčioje – Sakralinės muzikos valandos. Šv. Trejybės koledžo choras (Melburnas, Australija). Programoje J.S. Bacho, O. Gibbonso, C. Monteverdi ir kt. kūriniai

8 d. 17 val. Šešuolėlių dvare – M. Vitulskis (tenoras), Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – D.  Katkus. Programoje W.A. Mozarto, G. Donizetti ir kt. kūriniai

„Piano.lt“ koncertų salė

29 d. 19 val. – koncertas iš ciklo „5 vakarai su Vladimiru Tarasovu“. Futurizmo šimtmečiui „Mąstant apie Chlebnikovą“. V. Tarasovas (perkusijos solo)

Kaunas

Pažaislio muzikos festivalis

30 d. 19 val. Lietuvos liaudies buities muziejaus Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje – Filadelfijos berniukų choras (vad. ir dir. – J.R. Smith, JAV). Programoje F. Schuberto ir kt. kūriniai

VII. 1 d. 19 val. Pažaislio vienuolyno bažnyčioje Laudate pueri Dominum“.

XVI ir XVII a. sandūros mišparų rekonstrukcija Zigmanto III Vazos rūmų koplyčioje. Choras ir konsortas „Brevis“ (pjekto muzikiniai vadovai M. Skiba (Lenkija, Vokietija), D. Stabinskas, G. Venislovas). Choro „Brevis“ solistai: M. Skiba, E. Bagdonaitė-Venislovienė, V. Mažintaitė, K. Jakeliūnas, M. Bargaila, G. Venislovas, M. Jankūnas ir N. Masevičius. Konsortas: D. Stabinskas, M. Kowalski (Lenkija), R. Bliškevičius, J. Rekść-Raubo (Lenkija), F. Pschichholzas (Vokietija), G. Funk (Vokietija)

5 d. 21.30 Kauno pilyje – „Maironis – Didysis Vytautas – Karalius“. Rež. – V. Rumšas, scenogr. – V. Idzelytė-Dautartienė, muziką pritaikė A. Kučinskas. Vaidina E. Jaras, R. Rimeikis, J. Braškys, Dž. Siaurusaitis, M. Capas, I. Jankaitis, T. Vaškevičiūtė, I. Kvietkutė, J. Kalvaitytė, Š. Puidokas, V. Rumšas (jaun.), A. Vozbutas, A. Gradauskas, M. Vaitiekūnas, A. Butvilas, A. Arkauskas, M. Jusčius. Dalyvauja senojo šokio trupė „Festa cortese“ (vad. – A. Žutautaitė) ir kt.

6 d. 18 val. Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje – Valstybinis Vilniaus kvartetas: A. Vainiūnaitė, A. Šilalė, G. Jakaitis, A. Vasiliauskas. Solistas L. Mikalauskas (bosas). Programoje J. Mačiulio-Maironio, J. Naujalio, Č. Sasnausko, J. Tallat-Kelpšos, G. Kuprevičiaus, A. Bražinsko, K. Kavecko, V. Bagdono kūriniai

8 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje – Vengrijos valstybinis folkloro ansamblis (muzikinės dalies vadovas L. Kelemenas, vad., choreogr. ir meno vad. – G. Mihályi)

Tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje 2012“
6 d. 20 val. – operos, operetės ir miuziklo vakaras. Dalyvauja E. Fentonas (JAV), B. Barbara (Vengrija), K. Pelleris (Vengrija), S. Davidas (Vengrija), V. Noreika, V. Juozapaitis, E. Seilius, K. Zmailaitė, K. Alčauskis, E. Sašenko, J. Milius, E. Chrebtovas, I. Vaznelytė, A. Širvinskaitė, E. Šidlauskaitė, M. Rojus, choro ir baleto artistai, Rusijos ir Europos šalių jaunimo simfoniniai orkestrai. Dir. – J. Geniušas, S. Rolduginas (Rusija), J. Janulevičius
7 d. 20 val. – PREMJERA! Operetė „KARALIAUS ANTRININKAS“. Rež. – K. Jakštas. Dir. – V. Visockis, scenogr. – V. Jakutis. Vaidina R. Baranauskas, K. Siurbytė, G. Maciulevičius, T. Ladiga, Ž. Voronovas, G. Pečkytė, R. Tallat-Kelpšaitė, D. Vėbra, choro ir baleto artistai. Rusijos ir Europos šalių jaunimo simfoninis orkestras

Druskininkai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

„Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“

VII. 1 d. 16 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje R. Valuntonis (fortepijonas), M. Valaitis (trombonas); 18 val. prie M.K.Čiurlionio paminklo

Druskininkų kultūros centro moterų choras „Gija“, Lazdijų kultūros centro kamerinis choras „Gaustas“; 12 val. S. Varėnos bažnyčioje, 19.30 Druskininkų bažnyčioje

I. Belickaitė (smuikas), R. Beinaris (obojus), K. Juodelytė (vargonai), G. Kviklys (vargonai)

8 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje A. Cicėnaitė (sopranas), Ž. Survilaitė (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, G.F. Walterio, J.S. Bacho, G. Frescobaldi kūriniai

Biržai

Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „Biržai 2012“

VII. 2 d. 17.30 Pilies rūmų salėje – baigiamasis koncertas. S. ir R. Zubovai (fortepijonas), V. Pigagaitė (sopranas), U. Daugirdaitė, V. Daugirdienė (fortepijonas), V. Giedraitis (klarnetas)

Vilkaviškis

Paežerių dvaro festivalis

VII. 4 d. 18 val. Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje – Laudate pueri Dominum“. XVI ir XVII a. sandūros mišparų rekonstrukcija Zigmanto III Vazos rūmų koplyčioje. Choras ir konsortas „Brevis“ (projekto muzikiniai vadovai M. Skiba (Lenkija, Vokietija), D. Stabinskas, G. Venislovas). Choro „Brevis“ solistai: M. Skiba, E. Bagdonaitė-Venislovienė, V. Mažintaitė, K. Jakeliūnas, M. Bargaila, G. Venislovas, M. Jankūnas ir N. Masevičius. Konsortas: D. Stabinskas, M. Kowalski (Lenkija), R. Bliškevičius, J. Rekść-Raubo (Lenkija), F. Pschichholzas (Vokietija), G. Funk (Vokietija)

6 d. 13 val. Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – „Neužmigdys naktis žvaigždės“. Aktorius A. Latėnas, R. Preikšaitė (mecosopranas), D. Jatautaitė (vargonai), V. Zabrodaitė (fleita), A. Strimaitis (smuikas), M. Rutkauskas (violončelė). Programoje J.S. Bacho, G.F. Händelio, W.A. Mozarto, G. Bizet, C. Debussy muzika, Maironio poezija


Vakarai

Vilnius

Vilniaus mokytojų namai

5 d. 19 val. Kiemelyje – dainuojamosios poezijos koncertas iš ciklo „Jubiliejinio festivalio „Tai – aš“ aidai“ Dalyvauja duetas „Mustard‘s retreat“ (JAV): D. Tamulevich ir M. Hough bei S. ir J. Bareikiai, A. Zaleska-Zala ir A. Driukas

Projektas „Pietų muzika gyvai“

29 d. 12 val. – „Sen Svaja“

Prancūzų institutas

VII. 2 d. 18 val. – „Siuvinėtojos“ (rež. E. Faucher)

3 d. 18 val. – A. Poulantzas paskaita „Rankų darbo vaikai“

4 d. 18 val. – „Kelios motinos“ (dok. f., rež. A. Poulantzas)

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

29 d. 17 val. – rašytojo A. Kaminsko knygų „Ūkanos atnašavimas“ I dalies „Įskilę naščiai“ ir II dalies „Pamesti klauptai“ sutiktuvės. Kartu su autoriumi dalyvauja poetas R. Keturakis ir aktorė O. Dautartaitė

Palanga

„Ramybės“ kultūros centras

29 d. 20 val. – grupė „G&G Sindikatas“

30 d. 20 val. – projektas „Tribute to Celine Dion“

2 d. 20 val. – komedija „Tėtis“. Vaidina D. Petkevičius

3 d. 20 val. – L. Nazarenko romansų vakaras

4 d. 20 val. – I. Berinas, „Hiperbolė“

5 d. 20 val. – A. Kulikausko autorinių dainų vakaras


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.