Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
SKELBIMAI

Lenkijos intelektualai steigia Dialogo ir bendradarbiavimo forumą


Skelbimas


7 MD

Share |
Lenkiją ir Lietuvą nuo seniausių laikų sieja istorija ir kultūra. Neįsivaizduojamas yra šio bendrumo, stipresnio už valstybinius darinius, suardymas. Geriausiai šį bendrumą liudija įvairių epochų – gotikos, renesanso, baroko, apšvietos, romantizmo paveldas. Tai europinė mūsų tradicija.

Naujausi laikai, sukėlę tautinio atgimimo sąjūdžius, lėmė ir politinių skirtumų tarp bendrijų atsiradimą. Per praėjusį amžių šiuos procesus ne tik mūsų šalyse neretai lydėjo sunkiai pamirštamos žmonių dramos ir tragedijos.

 

Naujojo tūkstantmečio pradžioje mūsų demokratinės šalys, abi visuomenės ir jas kuriančios tautos, išsilaisvinusios iš totalitarizmo pančių, įstojusios į NATO bei kuriančios Europos Sąjungą, pasirinko laisvųjų ir lygiųjų bendriją. Tai mūsų dabartis ir mūsų ateities pamatai.

 

Tačiau valstybių sąjungos neapsaugo nuo kaimyninių nesusipratimų ir diplomatinių ginčų. Lenkų ir lietuvių santykius vis dar drumsčia senosios negatyvios nuostatos, jos kelia nepasitikėjimą ir apsunkina tarpusavio supratimą. Kad ir kokios skirtingos būtų mūsų pažiūros, neturime pasiduoti blogų prisiminimų, baimių ir atgyjančių stereotipų retorikai.

 

Net sunkiausiais laikais tarp mūsų netrūko geros valios žmonių. Šiandien reikia remtis jų palikimu, – konceptualiomis Jerzy Giedroyco ir Paryžiaus „Kultūros“ įžvalgomis: Lenkija ir Lietuva neturi kitos perspektyvos, kaip tik gerą kaimynystę, tarpusavio supratimo kūrimą ir regiono saugumą užtikrinantį bendradarbiavimą. Reikia remtis Stanislawo Stommos ir Czesławo Miłoszo palikimu, galiausiai – Jono Pauliaus II, supratusio gilią, universalią mūsų bendrų tradicijų esmę, mąstymu.

 

Lenkų ir lietuvių santykiai neturėtų apsiriboti vien tik valstybiniais ryšiais. Remdamiesi tarpusavio supratimu turėtume kurti geros kaimynystės, demokratinės kultūros ir pilietinės civilizacijos bendriją. Būtina pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų ir bažnyčių bendra veikla, būtina teisinga informacija. Būtini jaunimo mainai, turizmo plėtra, bendradarbiavimas meno, kultūros, mokslo, švietimo srityse. Reikalinga nuolatos vykstanti istorinė ir visuomeninė diskusija. Reikalinga bendra ekonominė veikla. Reikia žinoti vieniems apie kitus.

 

Šių siekių vedami žemiau pasirašę visuomeninių, kultūrinių, ekonominių organizacijų ir žiniasklaidos atstovai bei intelektualai nusprendžia steigti Dialogo ir bendradarbiavimo forumą. Įsipareigojame inicijuoti ir remti visokeriopą veiklą, skatinančią Lenkijos ir Lietuvos visuomenių ir tautų tarpusavio supratimą, santarvę ir bendradarbiavimą. Stengsimės, kad mūsų šalių viešoji nuomonė gautų teisingą informaciją, kad nuolat turtintume vieni kitus žiniomis.

 

 

URSZULA AUGUSTYNIAK – istorikė, profesorė, Varšuvos universiteto Istorijos instituto Senosios lenkų kultūros katedros vedėja

 

JERZY AXER – klasikinės filologijos profesorius, Varšuvos universiteto Tarpdisciplininių studijų centro „Artes Liberales“ vadovas

 

KLAUS BACHMANN – žurnalistas, politologas, Stepono Batoro fondo valdybos narys

 

BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA – publicistė, rašanti Ukrainos XX a. istorijos ir lenkų bei ukrainiečių santykių temomis, Nacionalinio kultūros centro programų skyriaus vadovė

 

JACEK BOCHEŃSKI – rašytojas, buvęs Lenkijos PEN klubo pirmininkas

 

WOJCIECH BOROWIK – Laisvojo žodžio draugijos pirmininkas

 

ANDRZEJ BRZEZIECKI – žurnalistas, „Nowa Europa Wschodnia“ vyriausiasis redaktorius

 

WIESŁAW CABAN – istorikas, Kielcų Jano Kochanowskio universiteto Istorijos fakulteto profesorius, universiteto prorektorius

 

JOLANTA CHOIŃSKA-MIKA – istorikė, hab. dr., Varšuvos universitetas

 

MIROSŁAW CHOJECKI – leidėjas, Laisvojo žodžio draugijos garbės pirmininkas

 

JULIUSZ CHROŚCICKI – istorikas, Varšuvos universiteto Meno istorijos fakulteto profesorius

 

ANDRZEJ CHWALBA – istorikas, Jogailos universiteto profesorius

 

KRYSTYNA CHWIN – poetė, leidėja

 

STEFAN CHWIN – rašytojas

 

STEFAN CIARA – istorikas, hab. dr., Varšuvos universiteto Istorijos instituto profesorius

 

KRZYSZTOF CZYŻEWSKI – eseistas, kultūrologas, fondo „Pogranicze“ Seinuose steigėjas, žurnalo „Krasnogruda“ vyriausiasis redaktorius

 

JAN ANDRZEJ DĄBROWSKI – Vroclavo Jano Nowako-Jeziorańskio Rytų Europos kolegijos pirmininkas

 

KRZYSZTOF DROBA – muzikologas, Krokuvos muzikos akademija

 

ROBERT FIRMHOFER – filosofijos istorikas, Varšuvos Koperniko mokslo centro direktorius

 

GRZEGORZ GAUDEN – Knygos instituto direktorius

 

ANDRZEJ GIL – istorikas, hab. dr., Liublino Vidurio Rytų Europos instituto direktoriaus pavaduotojas

 

ANDRZEJ GRAJEWSKI – istorikas, publicistas, „Gość Niedzielny“

 

JANUSZ GRZELAK – psichologas

 

JULIA HARTWIG – poetė

 

IRENA HERBST – fondo „Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego“ pirmininkė

 

AGNIESZKA HOLLAND – kino režisierė

 

PAWEŁ HUELLE – rašytojas, buvęs Lenkijos PEN klubo pirmininkas

 

INGA IWASIÓW – rašytoja

 

IGOR JANKE – žurnalistas, dienraščio „Rzeczpospolita“ publicistas, portalo „Salon 24.pl“ vadovas

 

JERZY JEDLICKI – istorikas, Lenkijos mokslų akademijos profesorius

 

WIESŁAW JUSZCZAK – meno istorikas, Lenkijos mokslų akademijos Meno instituto profesorius

 

ADOLF JUZWENKO – istorikas, Nacionalinio Ossolińskių instituto direktorius

 

IGOR KĄKOLEWSKI – istorikas, hab. dr., Olštino Varmijos – Mozūrų universiteto profesorius  

 

JOANNA KILISZEK – Adomo Mickevičiaus instituto direktoriaus pavaduotoja

 

TOMASZ KIZWALTER – istorikas, profesorius, Varšuvos universiteto Istorijos instituto Mokslo tarybos pirmininkas

 

KRZYSZTOF KNITTEL – kompozitorius, profesorius, Lenkijos muzikos tarybos pirmininkas

 

MARIA KOCZERSKA – istorikė, profesorė, Varšuvos universiteto Istorijos instituto direktorė

 

MICHAŁ KOPCZYŃSKI – istorikas, hab. dr., Lenkijos istorijos muziejus

 

JERZY KORNOWICZ – kompozitorius, Lenkijos kompozitorių sąjungos pirmininkas

 

ROBERT KOSTRO – istorikas, Lenkijos istorijos muziejaus direktorius

 

WOJCIECH KRIEGSEISEN – istorikas, Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto profesorius ir direktorius

 

RYSZARD KULESZA – istorikas, hab. dr., Varšuvos universiteto Istorijos institutas

 

EWA KULIK-BIELIŃSKA – Stepono Batoro fondo direktorė

 

MAREK KUNICKI-GOLDFINGER – istorikas

 

JAROSŁAW KURSKI – dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas

 

WŁODZIMIERZ LENGAUER – istorikas, profesorius, Varšuvos universiteto prorektorius

 

ANNA LEWICKA-MORAWSKA – meno istorikė, profesorė

 

PAWEŁ LISICKI – „Uważam Rze“ vyriausiasis redaktorius

 

TOMASZ MAKOWSKI – Nacionalinės bibliotekos direktorius

 

WOJCIECH MATERSKI – istorikas, profesorius, Lenkijos mokslų akademijos Politinių studijų instituto direktorius

 

JACEK S. MATUSZEWSKI – istorikas, Lodzės universiteto profesorius

 

ANDRZEJ MENCWEL – literatūros ir kultūros istorikas, Varšuvos universiteto profesorius

 

ADAM MICHNIK – dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiasis redaktorius

 

KRZYSZTOF MIKULSKI – istorikas, profesorius, Lenkijos istorikų draugijos pirmininkas

 

PIOTR MITZNER – rašytojas, literatūros istorikas, žurnalo „Nowaja Polsza“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, Lenkijos PEN klubo valdybos narys

 

MIROSŁAW NAGIELSKI – istorikas, Varšuvos universiteto Istorijos instituto profesorius

 

ZDZISŁAW NAJDER – literatūros istorikas, publicistas, Gdansko Antrojo pasaulinio karo muziejaus tarybos narys

 

ANNA NASIŁOWSKA – rašytoja, Lenkijos PEN klubo generalinė sekretorė

 

MICHAŁ NAWROCKI – fizikas, Varšuvos universiteto Fizikos instituto profesorius

 

ZBIGNIEW NOSOWSKI – publicistas, katalikų žurnalo „Więź“ vyriausiasis redaktorius

 

ANDRZEJ NOWAK – istorikas, Jogailos universiteto Istorijos instituto profesorius, „Arcana“ vyriausiasis redaktorius

 

JAN OŁDAKOWSKI – Varšuvos sukilimo muziejaus Varšuvoje direktorius

 

WŁODZIMIERZ PASZYŃSKI – polonistas, pedagogas, Varšuvos mero pavaduotojas

 

JERZY POMIANOWSKI – rašytojas, publicistas, žurnalo „Nowaja Polsza“ vyriausiasis redaktoriu,  Jerzy Giedroico bendradarbis

 

ADAM POMORSKI – vertėjas, eseistas, Lenkijos PEN klubo pirmininkas

 

MARIA PRZEŁOMIEC – žurnalistė

 

ANDRZEJ RACHUBA – istorikas, Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto profesorius

 

PIOTR RYPSON – meno kritikas ir istorikas, Varšuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas

 

JOLANTA RZEGOCKA – teatro ir literatūros istorikė, dr., Kunigo Józefo Tischnerio Europos aukštoji mokykla Krokuvoje

 

ARKADY RZEGOCKI – politologas, hab. dr., Jogailos universiteto Politinių mokslų ir tarptautinių santykių institutas

 

HENRYK SAMSONOWICZ – istorikas, profesorius, Lenkijos mokslų akademijos narys

 

PAULA SAWICKA – psichologė, vertėja, draugijos prieš ksenofobiją ir antisemitizmą „Otwarta Rzeczpospolita“ pirmininkė

 

MIROSŁAW SAWICKI – pedagogas, demokratinės opozicijos veikėjas

 

JOLANTA SIKORSKA-KULESZA – istorikė, hab. dr., Varšuvos universiteto Istorijos institutas

 

ALEKSANDER SMOLAR – publicistas, politologas, Stepono Batoro fondo pirmininkas

 

IWONA SMOLKA – rašytoja, literatūros kritikė, Lenkijos PEN klubo pirmininko pavaduotoja

 

MAŁGORZATA SPOREK-CZYŻEWSKA – fondo „Pogranicze“ Seinuose įkūrėja ir valdybos narė

 

BEATA STASIŃSKA – leidėja, leidyklos W.A.B. pirmininkė 

 

SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK – rašytojas, Lenkijos rašytojų sąjungos pirmininkas

 

JAROSŁAW SUCHAN – Lodzės meno muziejaus direktorius

 

BOGDAN SZLACHTA – politinės minties istorikas, Jogailos universiteto Politinių mokslų ir tarptautinių santykių instituto profesorius

 

JAN TĘGOWSKI – istorikas, Balstogės universiteto profesorius

 

BARBARA TORUŃCZYK – „Zeszyty Literackie“ vyriausioji redaktorė

 

ROBERT TRABA – istorikas, politologas, kultūrologas, Lenkijos mokslų akademijos Istorijos tyrimų centras Berlyne, kultūros draugija „Borussia“ 

 

ANNA TRZECIAKOWSKA – vertėja, Lenkijos PEN klubas

 

WOJCIECH TYGIELSKI – istorikas, Varšuvos universiteto Meno istorijos instituto profesorius 

 

TADEUSZ WIELECKI – kompozitorius, tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Varšuvos ruduo“ direktorius

 

ANDRZEJ WIELOWIEYSKI – publicistas

 

JACEK WIJACZKA – istorikas, Torūnės Mikalojaus Koperniko universiteto Istorijos ir archyvistikos instituto direktorius

 

PIOTR WOJCIECHOWSKI – rašytojas

 

NATALIA WOROSZYLSKA – vertėja, Lenkijos radijo Rusų redakcijos vadovė

 

KAZIMIERZ WÓYCICKI – publicistas, istorikas, dr., Varšuvos universitetas

 

HANNA WRÓBLEWSKA – meno kritikė, Varšuvos galerijos „Zachęta“ direktorė

 

LUDWIKA WUJEC – visuomenininkė, pedagogė

 

ANDRZEJ ZAKRZEWSKI – teisės istorikas, profesorius, Varšuvos universiteto Teisės istorijos instituto direktorius 

 

LESZEK ZASZTOWT – istorikas, Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų profesorius, Lenkijos mokslų akademijos Mokslo istorijos instituto direktorius

 

MACIEJ ZIĘBA – dominikonas, kunigo Jóżefo Tischnerio Europos aukštosios mokyklos Krokuvoje dėstytojas ir globėjų tarybos narys

 

ANDRZEJ ŻBIKOWSKI – istorikas, hab. dr., Žydų istorijos institutas


 

 

„7 meno dienos“ Nr.21 (989), 2012-05-25

Versija spausdinimui

Komentarai

MeFLzLWp85Oo, 2017-03-22 13:53

exceptional we&&1tes#8230;Ib#82i7;ve not extreme work ago started any internet site, the unique data somebody provide applying this site provides assisted properly greatly. Thanks relating within all of your immediate & perform….

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti