Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gegužės 18–27


7 MD

Share |
„Eugenijus Oneginas”

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

18, 19, 20 d. 18.30 – PREMJERA! P. Čaikovskio „EUGENIJUS ONEGINAS“. Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas, rež. – V. Barchatovas (Maskva), scenogr. – Z. Margolinas (Maskva)

22 d. 18.30 – P. Čaikovskio GULBIŲ EŽERAS. Dir. – R. Šervenikas

23 d. 18.30 – G. Verdi „OTELAS“. Dir. – G. Rinkevičius

24 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir kt. muziką). Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

20 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

23 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas Didžioji salė

Mažoji salė

18 d. 16 val. – J. Pommerat „ŠITAS VAIKAS“. Spektaklio aut. – V. Kuodytė, D. Gavenonis

19, 20 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – V. Masalskis

22 d. 19 val. – R. Granausko DUBURYS. Rež. – S. Račkys

19 d. 20, 23, 25 d. 19 val. Studijoje – T. Kavtaradzės „NAMISĖDA“. Rež. – G. Tuminaitė

22 d. 17, 20 val. Fojė – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

20 d. 16 val., 19, 22 d. 19 val. Dekoracijų dirbtuvėse – G. Labanauskaitės „RAUDONI BATRAIŠČIAI“. Rež. – Y. Ross

Valstybinis jaunimo teatras

18, 23 d. 18 val. – PREMJERA! O. Bogajevo „SLAPTOJI DVIRATININKŲ DRAUGIJA“. Rež. – A. Latėnas

19 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

19 d. 18val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

20 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

24 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

25 d. 18 val. – PREMJERA! A. Juozaičio „ŠIRDIS VILNIUJE“. Režisieriai – J. Vaitkus, A. Vidžiūnas

26 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

26 d. 18val. – PREMJERA! „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. aut. ir rež. – B. Mar (Salė 99)

27 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

Rusų dramos teatras

19 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

19, 20 d. 18 val. – Premjera! G. Sibleyras „VĖJAS TUOPŲ VIRŠŪNĖSE“. Rež. – A. Ščiuckis

22 d. 19 val. – Moliere‘o „SKAPENO KLASTOS“ („Užupio teatras“)

23 d. 19 val. – „HIROSIMA, MANO MEILE“ (pagal M. Duras) („Užupio teatras“)

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

20 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

24 d. 18.30 – PREMJERA! G. Apollinaire'o „TEIRESIJO KRŪTYS“. Rež. – G. Varnas, dail. – J. Skuratova, komp. – V. Bartulis

Mažoji salė

19 d. 12, 14 val. – „Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas“. Rež. – R. Driežis

20 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

26 d. 12, 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą „Kiškių sukilimas“). Scenarijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis

27 d. 12, 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

„Menų spaustuvė“

Naujosios dramos akcija‘ 12

21 d. 17 val. – „(A)POLLONIA“ (spektaklio vaizdo įrašas). Rež. – K. Warlikowski

21 d. 22 val. – dokumentinis f. apie spektaklio „(A)pollonia“ kūrimą „Krzysztof Warlikowski – Aukojimosi palikimas“

Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis vaikams ir jaunimui „Dansema“

18 d. 13 val. Juodojoje salėje – „XTRA DIDELIS“ („Company Irene K.“, Belgija)

19 d. 12 val. Juodojoje salėje – „NEBYLUSIS KINAS“ („De Stilte“, Nyderlandai)

19 d. 15 val. Kišeninėje salėjeKAMPAVORIS („Dansema“)

20 d. 15 val. Kišeninėje salėje„VVV+V“ („Žuvies akis“)

 

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje Premjera! „BRANGIOJI MOKYTOJA“. Rež. – I. Stundžytė

(teatro laboratorija „Atviras ratas“)

23 d. 19 val. Studijoje II – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

24 d. 19 val. Kišeninėje salėje Premjera! „DIDIEJI ARKANAI“. Rež. – G. Kazlauskaitė

(Klaipėdos universiteto Menų fakulteto diplominis darbas)

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas (teatras „Utopia“)

25 d. 19 val. Kišeninėje salėje Premjera! „ĮKALINTI“. Rež. – E. Kazickaitė (Klaipėdos universiteto Menų fakulteto diplominis darbas)

26 d. 19 val. Juodojoje salėje – V. Bareikio „Rėkiantis“ koncertas

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

Kaunas

Kauno dramos teatras

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! Y. Reza „TRYS GYVENIMO VERSIJOS“. Rež. – A. Jankevičius (VDU teatras, „Mens publica“)

18 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

19 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

19 d. 19 val. Mažojoje scenoje–Pas pulkininko našlę“. Rež. – D. Juronytė

20 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

20 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis

27, 30 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! E. Scribe’o „PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS“. Rež. – R. Banionis

Kauno mažasis teatras

18 d. 19 val. – PREMJERA! A. Slapovskio „NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. Rež. – D. Rabašauskas

19 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

23 d. 18 val. – M. Fratti „SESUO“. Rež. – A. Žukauskas

Kauno kamerinis teatras

18 d. 18 val. P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. – S. Rubinovas

20 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

22 d. 10 val., 23 d. 10, 12 val. – D. Čepauskaitės–Ch. Perrault „NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI“. Rež. – S. Rubinovas

22 d. 18 val. – „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“ (pagal W. Shakespayre'ą). Rež. – S. Rubinovas

24 d. 18 val. – PREMJERA! E. Ionesco „PLIKAGALVĖ DAINININKĖ“. Rež. – S. Rubinovas

25 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas

27 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

19 d. 18.30 – G. Verdi „Traviata

20 d. 12 val. – teatralizuotas koncertas „Metų laikai“ (šokių mokykla „Coda“)

21 d. 18 val. – J. Karoso muzikos mokyklos moksleivių koncertas

22 d. 18 val. – J. Kačinsko muzikos mokyklos moksleivių koncertas

23 d. 18 val. – Klaipėdos jaunimo centro kolektyvų koncertas „Žibintų pasaka“

Klaipėdos lėlių teatras

19 d. 12, 14 val. – koncertas-koliažas „LĖLIŲ TEATRO ŽVAIGŽDĖS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

20 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

24 d. 18 val. – susitikimų-pokalbių ciklas „Reveransas: Klaipėdos lėlių teatro žmonės“ (III). Vakaras su Klaipėdos lėlių teatro aktoriais, kompozitoriais, dramaturgais, dailininkais

26 d. 12 val. – „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

27 d. 12 val. – „Ožkelė Melagėlė“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

18 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova

19 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

20 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Inscenizacijos aut. ir rež. – I. Norkutė

24 d. 18 val. – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

25 d. 18 val. – Moliere'o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

26 d. 18 val. – premjera! Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

19 d. 17 val. – R. Cooney, J. Chapmeno „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys

20, 26, 27 d. 17 val. – L. Gersche's „LAISVIEJI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas

Marijampolė

Dramos teatras

23 d. 18 val. – PREMJERA! T. Wilderio „MŪSŲ MIESTELIS“. Rež. – R. Kučiauskas


„7 meno dienos“ Nr.20 (988), 2012-05-18

Versija spausdinimui

Komentarai

83SvtPGVGq, 2017-03-22 14:13

Some will forget, but I can promise I won't. It will be with me forever- the sacrifices that have been made and the lives that have suffered such a great loss. He is a part of history, and our future gearnetions will learn about why he and others like him were so proud to serve this country.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti