Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 19 (987), 2012 gegužės 11 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gegužės 11–20


7 MD

Share |
„Vėjas tuopų viršūnėse“ Rusų dramos teatre. Eglės Ivanauskaitės nuotr.

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

18, 19, 20 d. 18.30 – PREMJERA! P. Čaikovskio „EUGENIJUS ONEGINAS“. Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas, rež. – V. Barchatovas (Maskva), scenogr. – Z. Margolinas (Maskva)     

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

11 d. 18 val. – W. Shakespeare‘o „HAMLETAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

16 d.18.30 – A. Čechovo DĖDĖ VANIA. Rež. – E. Lacascade'as (Prancūzija)

17 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

20 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

Mažoji salė

11 d.16 val., 12 d. 21 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross

13 d. 16 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS. Rež. – V. Masalskis

15, 16 d. 19 val. M. Mayenburgo „AKMUO“. Rež. – A. Jankevičius

17, 18 d. 16 val. – J. Pommerat „ŠITAS VAIKAS“. Spektaklio aut. – V. Kuodytė, D. Gavenonis  19, 20 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – V. Masalskis  

Studija

13 d. 16val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

Vilniaus mažasis teatras

Debiutų festivalis „Tylos!“

11 d. 18.30 – „Lisistratė“. Rež. – R. Cicėnas (Vilniaus kolegijos III vaidybos kurso studentai, kurso vad. – E. Gabrėnaitė)  

12 d. 18 val. – D. Čepauskaitės ir V. Mazūro „Jūratė ir Kastautas“. Rež. – V. Mazūras (Vilniaus teatras„Lėlė“)

Valstybinis jaunimo teatras

11 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

12 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

12 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

13 d. 18 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

16 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

17 d. 18 val. – P.E. Landi „STRIP MAN SHOW – VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – P.E. Landi

18, 23 d. 18 val. – PREMJERA! O. Bogajevo „SLAPTOJI DVIRATININKŲ DRAUGIJA“. Rež. – A. Latėnas

19 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

19 d. 18val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

20 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

11 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

12 d. 12 val. – J. Ščiuckio „Coliukė“. Rež. – J. Ščiuckis

12 d. 18 val. – R. Cooney „Nr. 13“. Rež. – E. Murašovas

13 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

13 d. 18 val. – V. Klimo „Vilties kabaretas“. Rež. – D. Turčianinovas

19 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

19, 20 d. 18 val. – Premjera! G. Sibleyro „VĖJAS TUOPŲ VIRŠŪNĖSE“. Rež. – A. Ščiuckis

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

13 d. 12 val. – S. SiudikosTrys paršiukai“. Rež. – A. Mikutis

20 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

12 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

13 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

19 d. 12, 14 val. – „Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas“. Rež. – R. Driežis

20 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

„Menų spaustuvė“

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

12 d. 19 val. Juodojoje salėje HERAKLIS IR AUGĖJO TVARTAI. Rež. – G. Liutkevičius (LMTA diplominis darbas)

13 d. 14 val. Juodojoje salėje ZITA – PELYTĖ. Rež. – A. Vidžiūnas (aktorių ansamblis „Degam“)

13 d. 20 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

14 d. 12 val. – Kišeninėje salėje – Pasakų pirmadieniai mažyliams. Ch. Perrault pasakų salonas. Pasakas seka S. Degutytė („Stalo teatras“)

Naujosios dramos akcija‘ 12

15 d. 18 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – „NORVEGIJOS KELIAS“ – įžanga į „Nafta-Menui“ programą. Projekto autorius ir atlikėjas A.S. Sveen (Norvegija)

15 d. 20 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – T. Tolstaja „SONIA“. Rež. – A. Hermanis

(Naujasis Rygos teatras)

Kaunas

Kauno dramos teatras

11 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

11 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

12 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

12 d. 18 val. Penktojoje salėje – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus („Mens publica“)

13 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

15 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

15 d. 18 val. Rūtos salėje – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Valstybinis jaunimo teatras)

16 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

16 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Schimmelpfennigo „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

17 d. 18 val. Parketinėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

17 d. 19 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! Y. Reza „TRYS GYVENIMO VERSIJOS“. Rež. – A. Jankevičius (VDU teatras, „Mens publica“)

18 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

19 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

19 d. 19 val. Mažojoje scenoje–Pas pulkininko našlę“. Rež. – D. Juronytė

20 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

20 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis

Kauno mažasis teatras

11 d.19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

13 d. 18 val. – G. Burke’o „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

16 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

17 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

18 d. 19 val. – PREMJERA! A. Slapovskio „NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. Rež. – D. Rabašauskas

19 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

Kauno kamerinis teatras

11–13 d. – trečiasis tarptautinis vieno aktoriaus teatro festivalis „Monobaltija“

16, 17 d. 10, 12 val. – D. Čepauskaitės–Ch. Perrault„NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI“. Rež. – S. Rubinovas

18 d. 18 val. P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. – S. Rubinovas

20 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

13 d. 17 val. – koncertas, skirtas teatro 25 metų jubiliejui

17 d. 18.30 – koncertas „Debiutai“

19 d. 18.30 – G. Verdi „Traviata

20 d. 12 val. – teatralizuotas koncertas „Metų laikai“ (šokių mokykla „Coda“)

Klaipėdos lėlių teatras

12 d. 12 val. ir 14 val. – koncertas-koliažas LĖLIŲ TEATRO ŽVAIGŽDĖS“. Rež. GRadvilavičiūtė

13 d. 12 val. – „Trys paršiukai“. Rež. – S. Bartulytė

17 d. 18 val. – susitikimų-pokalbių ciklas „Reveransas: Klaipėdos lėlių teatro žmonės“ (II). Vakaras su Klaipėdos lėlių teatro režisieriais

19 d. 12 val. ir 14 val. – koncertas-koliažas „LĖLIŲ TEATRO ŽVAIGŽDĖS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

20 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

11 d. 18 val. – A. Rappo „INERTIŠKOS DUJOS“. Rež. – T. Jašinskas

12 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

13 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė

15 d. 16 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergio

18 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova

19 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

20 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Inscenizacijos aut. ir rež. – I. Norkutė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

11 d. 18 val. – E.E. Schmitto „OSKARAS IR PONIA ROŽĖ“. Rež. – P. Gaidys

12 d. 17 val. – E. Kišono „EI, DŽULJETA!“. Rež. – A. Vizgirda

 

13 d. 12 val. S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

13 d. 17 val. N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.

19 d. 17 val. – R. Cooney, J. Chapmeno „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys

20 d. 17 val. – L. Gersche's „LAISVIEJI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas


„7 meno dienos“ Nr.19 (987), 2012-05-11

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti