Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 19 (987), 2012 gegužės 11 d. > Repertuarai > Koncertai ir vakarai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Gegužės 11–20


7 MD

Share |
Juozas Domarkas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras D. Matvejevo nuotr.

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas 71-ojo sezono pabaigai. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė E. Rodrigues (fortepijonas). Dir. – J. Domarkas. Programoje S. Rachmaninovo, R. Strausso kūriniai

13 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Teatralizuotas koncertas „Draugystės traukinys“, skiriamas Europos dienai. Dalyvauja Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ chorai; Vilniaus kultūros centro teatro studija „Elementorius“ (vad. – E. Storpirštienė). Programoje L. Abario, Z. Bružaitės, O. Narbutaitės, M. Urbaičio, H.L. Hasslerio, D. Azurzos, R. Paulo kūriniai bei originalios ir harmonizuotos liaudies dainos įvairiomis Europos šalių kalbomis

13 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – ansamblis „Musica humana juventus“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda), choras „Jauna muzika“ (meno vad. ir dir. – V. Augustinas). Solistas V. Giedraitis (klarnetas). Dalyvauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. Programa „Mozartas ir Viena“

13 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – Popietė su Mozartu. Valstybinis Vilniaus kvartetas. M. Gecevičius ir V. Vidzbelis (valtornos). Dalyvauja Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubas

16 d. 18 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Koncertuoja Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai. Solistė R. Juzukonytė. Koncertą veda G. Mikalauskas ir G. Kvedaraitė.

Koncerto režisierius V. Kazlauskas. Programoje E. Balsio, J. Kalco, T. Makačino, E. Pilypaičio, V. Kernagio, M. Baranausko, J. Derbenko, A. Piazzollos kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Stasio Vainiūno namuose

11 d. 17 val. – V. Algirdo muzikos mokyklos smuiko mokytojos metodininkės A. Dainienės mokinių koncertas „Vaikystės spalvos“
Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“

13 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – R. Lamsodis (vargonai, Lietuva, Norvegija), V. Gurstis (fleita), S. Liamo (sopranas)

13 d. 16 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, 15 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – V. Barkauskas (vargonai, Lietuva, JAV), L. Norvaišas (bosas), R. Beinaris (obojus), V. Juodpusis (muzikologas). Programoje J.S. Bacho, J.L. Krebso, G. Verdi, F. Schuberto, Ch. Ives, L. Vierne, J. Françaix, C. Francko, V. Striaupaitės-Beinarienės, J. Juzeliūno kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

13 d. 19 val. – tarptautinio rusų sakralinės muzikos festivalio koncertas. Metropolito Ilariono „Pasijos pagal Matą“ skaitovui, solistams, chorui ir orkestrui. Dalyvauja V. Seliavko (skaitovas), S. Janušaitė (sopranas), N. Petročenko (mecosopranas), A. Janutas (tenoras), L. Mikalauskas (bosas), Kauno valstybinis choras (vad. – P. Bingelis), Valstybinis choras „Vilnius“ (vad. – P. Gylys), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Didžiojoje salėje

17 d. 18 val. – B. Vainiūnaitės fortepijoninis ansamblis „...4 3 2...“: R. Mikučionytė, L. Petkutė, I.M. Ubaitė, A. Vaitkutė. Programoje B. Smetanos, A. Skriabino, S. Rachmaninovo, A. Piazzollos, V.V. Barkausko kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

11 d. 19 val. – Vilniaus universiteto choras „Virgo“, Klaipėdos universiteto menų fakulteto merginų choras ir Liepojos universiteto merginų choras „Atbalss“. Solistės V. Vadoklienė, A. Dromantaitė ir N. Urnikienė. Akompanuoja VU kamerinis orkestras (vad. – P.B. Koncė). Dir. – R. Gelgotienė. Programoje J.M. Haidno „Šv. Aloyzo mišios“
12 d. 18 val. – VU chorai „Gaudemus“ ir „Pro musica“, valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“. Dir. – J. Purinis (Latvija). Programoje Sh. Woodborne’o „Rohrau mišios“, Latvijos ir pasaulio kompozitorių klasikinė muzika

Šv. Kotrynos bažnyčia

11 d. 19 val. – „Metų švyturys“. Solistai S. Stonytė (sopranas), J. Karnavičius (fortepijonas), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – D. Katkus. Programoje G.F. Händelio, W.A. Mozarto, G. Puccini, P. Čaikovskio kūriniai

Piano.lt koncertų salė

17 d. 19 val. – „Geringas ir draugai“. D. Geringas (violončelė), J. Karnavičius (fortepijonas), A. Krikščiūnaitė (sopranas), E. Daunytė (violončelė), J. Kulikauskas (violončelė), syginių kvartetas „Art Vio“

Jašos Heifeco salė

15 d. 18 val. – susitikimas-koncertas su D. Geringu. Renginyje dalyvauja profesorė S. Sondeckienė, smuikininkas, dirigentas, orkestrų vadovas, profesorius S. Sondeckis, pedagogė, dėstytoja ir pianistė I. Baikštytė

Kaunas

Kauno menininkų namai

12 d. 11 val. – šeimyninio muzikavimo festivalis „Muzikuojame šeimoje – 2012“

14 d. 18 val. – VDU Muzikos akademijos dėstytojos J. Bukauskaitės magistrantės M. Sakalauskaitės (sopranas) rečitalis, koncertmeisteris D. Kepežinskas. Programoje arijos iš operų ir operečių, romansai, J.S. Bacho, G.F. Handelio, W.A. Mozarto, G. Puccini, G. Gershwino, S. Rachmaninovo, B. Dvariono kūriniai

17 d. 18 val. – M. Šinkūno ir S. Aoki (Japonija) muzikinis projektas „Mallet duo“. Programoje K. Jarretto, C. Coreos, A.C. Jobimo, B. Godmano, S. Swallow bei japonų kompozitorių kūriniai

Kauno paveikslų galerija

16 d. 18 val. – Lotynų festivalio atidarymas. Akordeonų trio „Chillout“: R. Morkūnas (akordeonas), L. Salijus (akordeonas) ir A. Pazniokas (bosinis akordeonas) 


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

11 d. 17 val. – poetų G. Bleizgio eilėraščių knygos „Sodas“ ir R. Stankevičiaus eilėraščių knygos „Ryšys su vadaviete“ sutiktuvės. Dalyvauja poetai G. Blizgys, R. Stankevičius, A. Marčėnas, D. Razauskas

Vilniaus mokytojų namai

14 d. 18.45 kiemelyje – R. Kalantos atminimui skirtas muzikos ir poezijos vakaras. Dalyvauja G. Storpirštis, P. Vyšniauskas, A. Kulikauskas, D. Razauskas, R. Radzevičius, V.V. Landsbergis, A.A. Jonynas, G. Laurinavičius, R. Stankevičius, K. Platelis, L. Jakimavičius ir kiti.

14 d. 18 val. Svetainėje – vakaras iš ciklo „Pažinkime Vilnių“. Tema: „Užupio paslaptys“. Svečiuose S. Pilinkus

14 d. 18 val. 215 auditorijoje – lektoriaus A. Žarskaus paskaita „Vestuvinio virsmo grasa: laumės ir raganos, bubilas ir aitvaras“

15 d. 18 val. Svetainėje – Žemaičių kultūros draugijos vakaras „Kur šniokščia Jūros rėvos“. Istoriko V. Almonaičio leidinio „Vėl šniokščia rėvos“ pristatymas. Renginyje dalyvauja autorius, viena iš leidinio rengėjų J. Almonaitienė, Keliautojų sąjungos pirmininkas A. Jucevičius, LR Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja I. Seliukaitė. Muzikuoja A. Batavičius ir I. Petrošius. Vakarą veda draugijos pirmininkė D. Juodkaitė-Dirgėlienė

17 d. 18 val. Didžiojoje salėje – tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ vakaras-koncertas – R. Skučaitės poezija muzikoje „Mes vėl pasimatysim“.

Dalyvauja poetė R. Skučaitė bei mergaičių choras „Liepaitės“

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka

16 d. 18 val. – literatūros ir muzikos šventė, skirta Maironio metams. Programoje Maironio, Just. Marcinkevičiaus, A.A.  Jonyno, M. Martinaičio eilės, Maironio laiškai, V. Mykolaičio-Putino, K. Skebėros, J. Tumo–Vaižganto prisiminimai, V. Bagdono, V. Mikalausko, R. Žigaičio, A. Kulikausko muzika. Programą atlieka aktorė D. Jankauskaitė, K. Mikiška (birbynė), A. Kulikauskas (klavišiniai, balsas)

Nacionalinė dailės galerija

13 d. 17 val. – „Poezijos pavasario 2012“ atidarymas. Dalyvauja A.A. Jonynas, D. Kajokas, G. Grajauskas, saksofonininkas P. Vyšniauskas, trimitininkas D. Vyšniauskas

16 d. 19 val. – festivalio „Druskomanija“ koncertas. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. – D. Katkus). Dir. – M. Jauniškis, K. Variakojis. Programoje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos bakalaurantų darbai ir O. Balakausko kūriniai

Kaunas

Kauno apskrities viešoji biblioteka

16 d. 17.30 – susitikimas su dramaturge D. Čepauskaite ir Kauno kamerinio teatro spektaklio „Diena ir naktis“ kūrėjais. Dalyvauja D. Čepauskaitė, režisierius S. Rubinovas ir aktorius A. Rubinovas


„7 meno dienos“ Nr.19 (987), 2012-05-11

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti