Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gegužės 4–13


7 MD

Share |
Jekaterina Oleinik ir Igoris Yebra LNOBT spektaklyje „Don Kichotas“. Nuotrauka iš LNOBT archyvo

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

4 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys

5 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

8 d. 19 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

10 d. 18.30 – J. Giraudoux „IR VĖL VISKAS BUS GERAI“. Rež. – C. Graužinis

11 d. 18 val. – W. Shakespeare‘o „HAMLETAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

Mažoji salė

10 d. 21 val. – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga

11 d.16 val., 12 d. 21 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross

13 d. 16 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

Studija

13 d. 16val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija) Studija

Vilniaus mažasis teatras

5 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

6 d. 16 val. – „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

Debiutų festivalis „Tylos!“

7 d. 18 val. – „Rusų klasikų monologai“. Pedagogės A. Čepaitė ir A. Vilutytė (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II kino aktorių kurso studentų darbas)

7 d. 19.30 – „Pupi Pipa Pupi“. Rež. – E. Mikulionytė (LMTA I vaidybos magistrantūros kurso studentų darbas, kurso vad. – J. Javaitis)  

8 d. 18.30 – D. Gieselmanno „Ponas Kolpertas“. Rež. – A. Jankevičius (LMTA II vaidybos magistrantūros kurso studentų darbas, kurso vad. – A. Jankevičius)

9 d. 18 val. – „Lietuviška istorija“. Rež. – R. Cicėnas (Vilniaus kolegijos III vaidybos kurso studentai, kurso vad. – E. Gabrėnaitė)  

9 d. 19.30 – F. Dostojevskio „Broliai Karamazovai“. Rež. – S. Krivickienė (LMTA IV vaidybos kurso studentų darbas, kurso vad. – S. Krivickienė ir D. Storyk)  ...

10 d. 18.30 – H. Gulbis „Teateina visi pas mane“. Rež. – T. Montrimas (LMTA I vaidybos kurso studentai)

11 d. 18.30 – „Lisistratė“. Rež. – R. Cicėnas (Vilniaus kolegijos III vaidybos kurso studentai, kurso vad. – E. Gabrėnaitė)  

12 d. 18 val. – J. Pommerat „Šitas vaikas“. Rež. – V. Kuodytė ir D. Gavenonis (LMTA II kino aktorių kurso studentų darbas)

Valstybinis jaunimo teatras

11 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

12 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

12 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

13 d. 18 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

Rusų dramos teatras

4 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

5 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!“. Rež. – J. Ščiuckis

6 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

6 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

9 d. 18 val. – koncertas „Vien tik tau“. Dainuoja T. Vaitkus (tenoras)

10 d. 19 val. – „SULAMITA“ (choreografinių projektų teatras „Vilniaus baletas“)

11 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

12 d. 18 val. – Premjera! I. Vyrypajevo „ILIUZIJOS“. Rež. – O. Kovrikovas

12 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Uteganovas (Rusija)

13 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

13 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

5 d. 18.30 – D. Čepauskaitės ir V. Mazūro „Jūratė ir KasTautas“. Rež. – V. Mazūras

13 d. 12 val. – S. SiudikosTrys paršiukai“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

5 d. 16 val. – „Šalia“ (pagal M. Valiuko pjesę). Rež. ir dail. – G. Radvilavičiūtė

12 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

13 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

12 d. 19 val. Juodojoje salėje HERAKLIS IR AUGĖJO TVARTAI. Rež. – G. Liutkevičius (LMTA diplominis darbas)

13 d. 14 val. Juodojoje salėje ZITA – PELYTĖ. Rež. – A. Vidžiūnas (aktorių ansamblis „Degam“)

13 d. 20 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

Festivalis „Naujasis Baltijos šokis ’12“

4 d. 18.30 Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Didžiojoje salėje, – „Provincialnyje tancy“, Valstybinis choras „Vilnius“ (Rusija, Lietuva)

5 d. 17val. LNDT, Mažojoje salėje, – „Dejas anatomija“ (Latvija)

5 d. 20 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „Public in Private“ (Vokietija)

5 d. 21 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – „Kopėčios“. Choreogr. – E. Vizbaraitė; „Lietuva brangi“ (eskizas). Choreogr. – A. Vilkaitytė

6 d. 15, 16.30, 18 val. prekybos centre „Europa“ – menininkų grupė „Žuvies akis“

6 d. 16, 17.30 prekybos centre „Europa“ – „ Silke Z./resistdance“ (C. Simon, A. Cabrita, B.A. Gomes, C. Gonçalves, Vokietija)

6 d. 18.30 LNDT, Didžiojoje salėje, – Premjera! „Jūra“. Choreogr. – B. Letukaitė (Kauno šokio teatras „Aura“)

6 d. 20 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „Feel Link“. Choreogr. – A. Gudaitė, L. Žakevičius

7 d. 18.30 LNDT, Didžiojoje salėje, – „Silke Z./resistdance“ (Vokietija)

7 d. 20.30 „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „Judantys taikiniai“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras); „Aikštelėje laisvų vietų nėra“. Choreogr. – A. Šeiko (menininkų grupė „Žuvies akis“)

8 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – A. Mikutėno šokio filmas „Lora“. Susitikimas su kūrėjais A. Mikutėnu ir L. Juodkaite

9 d. 18.30 LNDT, Didžiojoje salėj,e – „cie. toula limnaios“ (Vokietija)

20.30 „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – festivalio uždarymas „Balerūnų diskoteka“

4–31 d. „Menų spaustuvės“ Infotekoje – „The Forsythe Company“ (Vokietija) skaitmeniniai projektai

Užupio teatras

10 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – J. Ivanauskaitės „BOMBA, arba Ariel“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

4 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

5 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

8 d. 18 val. Penktojoje salėje – G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

9 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę). Rež. – A. Areima

10 d. 18 val. Mažojoje scenoje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

10 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! F. von Schillerio „PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima

11 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

11 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

12 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

12 d. 18 val. Penktojoje salėje – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus („Mens publica“)

13 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

Kauno mažasis teatras

5, 8 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

9 d. 19 val. – PREMJERA! A. Slapovskio „NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. Rež. – D. Rabašauskas

11 d.19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

13 d. 18 val. – G. Burke’o „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

Kauno kamerinis teatras

4 d. 18 val. PREMJERA! E. Jonesko „PLIKAGALVĖ DAINININKĖ“. Rež. – S. Rubinovas

5 d. 18 val. F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

9–13 d. – trečiasis tarptautinis vieno aktoriaus teatro festivalis „Monobaltija“

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

13 d. 17 val. – koncertas, skirtas teatro 25 metų jubiliejui

Klaipėdos lėlių teatras

5 d. 12 val. – „Vilkas ir ožiukai“. Rež. – L. Zubė (teatras „Lino lėlės“)

6 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

10 d. 18 val. – susitikimų-pokalbių ciklas „Reveransas: Klaipėdos lėlių teatro žmonės“ (I). Vakaras su Klaipėdos lėlių teatro įkūrėjais

12 d. 12 val. ir 14 val. – koncertas-koliažas LĖLIŲ TEATRO ŽVAIGŽDĖS“. Rež. GRadvilavičiūtė

13 d. 12 val. – „Trys paršiukai“. Rež. – S. Bartulytė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

5 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas

6 d. 13 val. – muzikos studija „Niekio Tokio“

10 d. 18 val. – B. Sleido „KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (Laimingi žmonės“)

11 d. 18 val. – A. Rappo „INERTIŠKOS DUJOS“. Rež. – T. Jašinskas

12 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

13 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

4 d. 18 val. – G. Grekovo „Hanana, kelkis ir eik“. Rež. – R. Augustinas A.

5 d. 17 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

6 d. 18.30 – S. Sinclairo, A. McCarteno „STRIPTIZO ERELIAI“. Rež. – A. Jakubikas („Domino“ teatras)

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

11 d. 18 val. – E.E. Schmitto „OSKARAS IR PONIA ROŽĖ“. Rež. – P. Gaidys

12 d. 17 val. – E. Kišono „EI, DŽULJETA!“. Rež. – A. Vizgirda

 

13 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

13 d. 17 val. – N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.


„7 meno dienos“ Nr.18 (986), 2012-05-04

Versija spausdinimui

Komentarai

ZZEsYYSFI, 2012-08-14 22:06

Totally kick ass job on this wedding!!! Love the dreffient take on city hall, cause you know we've all seen that place a million times! Awesome work.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti