Koncertai ir vakarai

7 MD

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

4 d. 19 val., 5 d. 14 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – IX tarptautinis B. Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurso finalas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. – M. Staškus

5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – IX tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurso uždarymas, laureatų apdovanojimas ir koncertas

6 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Teatralizuotas koncertas „Aš myliu Mamytę“. Vilniaus „Ąžuoliuko“ (meno vad. – V. Miškinis) muzikos mokyklos chorai. Dir. – E. Čigriejūtė-Strolienė, E. Narmontienė, D. Leipuvienė, R. Kuncienė, E. Jauniškienė

6 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – ansamblis „4 Tango“: K. Žebrauskaitė (akordeonas), F. Zakrevskis (fortepijonas), B. Bagdonienė (altas), D. Bagurskas (kontrabosas). Solistė N. Malūnavičiūtė (vokalas)

9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas ir dir. – S. Roždestvenskis (smuikas). Solistas M. Zimkus (tenoras). Programoje A. Pärto, A. Martinaičio, J.S. Bacho, J. Haydno kūriniai

12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje – orkestro muzikos koncertas 71-ojo sezono pabaigai. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė E. Rodrigues (fortepijonas). Dir. – J. Domarkas. Programoje S. Rachmaninovo, R. Strausso kūriniai

13 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Teatralizuotas koncertas „Draugystės traukinys“, skiriamas Europos dienai. Dalyvauja Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ chorai; Vilniaus kultūros centro teatro studija „Elementorius“ (vad. – E. Storpirštienė). Programoje L. Abario, Z. Bružaitės, O. Narbutaitės, M. Urbaičio, H.L. Hasslerio, D. Azurzos, R. Paulo kūriniai bei originalios ir harmonizuotos liaudies dainos įvairiomis Europos šalių kalbomis

13 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – ansamblis „Musica humana juventus“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda), choras „Jauna muzika“ (meno vad. ir dir. – V. Augustinas). Solistas V. Giedraitis (klarnetas). Dalyvauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. Programa „Mozartas ir Viena“

13 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – Popietė su Mozartu. Valstybinis Vilniaus kvartetas. M. Gecevičius ir V. Vidzbelis (valtornos). Dalyvauja Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Stasio Vainiūno namuose

9 d. 17 val. – Koncertuoja jaunieji vilniečiai. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojų R. Dikčiuvienės ir E. Jelesinos fortepijono klasės mokinių koncertas „Pavasario mozaika“

9 d. 18 val. – knygos „Saulės miesto veidas“ 4 tomų leidinio pristatymas. Dalyvauja autorius V. Puronas

11 d. 17 val. – V. Algirdo muzikos mokyklos smuiko mokytojos metodininkės A. Dainienės mokinių koncertas „Vaikystės spalvos“

Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“

8 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje – R. Butvila (smuikas, Lietuva, Venesuela),

A. Banaitytė (fortepijonas, Lietuva)

9 d. 15 val. M. Romerio universitete – V. Gurstis (fleita, Lietuva, D. Britanija), S. Liamo (sopranas), V. Smilinskas (fortepijonas)

13 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – R. Lamsodis (vargonai, Lietuva, Norvegija), V. Gurstis (fleita), S. Liamo (sopranas)

13 d. 16 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje – V. Barkauskas (vargonai, Lietuva, JAV), L. Norvaišas (bosas), R. Beinaris (obojus), V. Juodpusis (muzikologas)


Vilnius

Kongresų rūmai

4, 5 d. 19 val. – PREMJERA! G. Puccini „MANON LESKO“. Dir. – G. Rinkevičius

13 d. 19 val. – tarptautinio rusų sakralinės muzikos festivalio koncertas. Metropolito Ilariono „Pasijos pagal Matą“ skaitovui, solistams, chorui ir orkestrui. Dalyvauja V.  Seliavko (skaitovas), S. Janušaitė (sopranas), N. Petročenko (mecosopranas), A. Janutas (tenoras), L. Mikalauskas (bosas), Kauno valstybinis choras (vad. – P. Bingelis), Valstybinis choras „Vilnius“ (vad. – P. Gylys ), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Didžiojoje salėje

4 d. 17 val. – LMTA Mišrus choras (vad. ir dir. – D. Puišys, dir. – G. Venislovas). Akompanuoja A. Anusauskas (fortepijonas). Dalyvauja I. Anankaitė (sopranas, prof. I. Laurušienės dainavimo kl.), A. Bartkus (tenoras, doc. A. Januto dainavimo kl.), M. Jankūnas (bosas–baritonas). Diriguoja LMTA Choro dirigavimo katedros magistrantai: S. Bielskytė (prof. J. Kalco kl.), E. Mozerytė (prof. T. Šumsko kl.), A. Zakšauskienė (doc. D. Puišio kl.), A. Šumskis (prof. V. Miškinio kl.). Koncertą veda A. Rauktytė. Programoje C. Monteverdi, F. Schuberto, F. Mendelssohno, F. von Suppe, G. Mahlerio, I. Pizzetti, E. Rautavaara, J. Tamulionio, V. Augustino kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

4 d. 19 val. – „Vienos muzika“. Atlieka Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – J. Meisslas (Austrija). Programoje J. Haydno, A. Schoenbergo, A. Zemlinskio kūriniai

5 d. 19 val. – Jungtinis JAV ir Lietuvos projektas džiazo ritmu

6 d. 13 val. – Motinos dienos proga. Vidudienis visai šeimai. Dalyvauja „LT Identity“ dizainerės J. Rimkutė ir I. Ševiakovaitė (naujos kolekcijos pristatymas), aktorė G. Latvėnaitė, Kričenų šeimyna ir jų mokyklėlė „Strazdanėlės“, dainininkė V. Povilionienė, Vaicenavičių šeimyna.

8 d. 19 val. – XIV Tarptautinio rusų sakralinės muzikos festivalio atidarymas. Dalyvauja Baltarusijos kamerinis choras „Salutaris“, Sankt Peterburgo metropolijos Dvasininkų vyrų choras (Rusija)

11 d. 19 val. – „Metų švyturys“. Solistai S. Stonytė (sopranas), J. Karnavičius (fortepijonas), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. –D. Katkus. Programoje G.F. Händelio, W.A. Mozarto, G. Puccini, P. Čaikovskio kūriniai

Nacionalinė dailės galerija

7 d. 18 val. – O. Narbutienės ir V. Landsbergio premijų už ryškiausius 2011 m. muzikologijos darbus teikimo ceremonija. Renginio metu koncertuos Čiurlionio kvartetas

Kaunas

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

8 d. 15 val. – VDU muzikos akademijos Fortepijono katedros lektorės B. Andriuškevičienės koncertmeisterio klasės studentės A. Dumčiuvienė ir E. Bojadžian. Dalyvauja R. Skučienė (sopranas), G. Prunskus (baritonas), A. Striogaitė (smuikas), A. Bagdžiūtė (altas) ir V. Andriuškevičius (klarnetas)

Kauno menininkų namai

4 d. 17 val. – Kauno 1-osios muzikos mokyklos ir „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos kanklių mokytojos metodininkės O. Auškalnytės-Šikšnienės kūrybinės ir pedagoginės veiklos 35-mečiui skirtas koncertas

9 d. 18 val. – „Muzika, kurią mėgo Rūta Staliliūnaitė“. Atlieka S. Martinaitytė, L. Mikalauskas, A. Apšega, E. Bavikinas, M. Gacevičius bei pianistė A. Eitmanavičiūtė


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

11 d. 17 val. – poetų G. Bleizgio eilėraščių knygos „Sodas“ ir R. Stankevičiaus eilėraščių knygos „Ryšys su vadaviete“ sutiktuvės. Dalyvauja poetai G. Blizgys, R. Stankevičius, A. Marčėnas, D. Razauskas

Šv. Jonų bažnyčia

9 d. 17 val. – „Konstantino Sirvydo valanda“. Dalyvauja Vilniaus šv. Jonų bažnyčios rektorius kunigas S. Kazėnas SJ, J. Zabarskaitė, D. Kuolys, aktorius A. Latėnas, Lietuvos edukologijos universiteto mišrus choras „Ave vita“ (vad. – K. Barisas)

Nacionalinė dailės galerija

4 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių] fondas. Pokalbių cikle „Modernieji paveldai“A. Bronovitskajos paskaita

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

4 d. 17 val.knygų „Lietuvių literatūros istorija. XX amžiaus I-oji pusė“ (I ir II knygos) sutiktuvės. Dalyvauja sudarytojas R. Skeivys, autoriai R. Dragenytė, E. Keturakienė, D. Kuizinienė, A. Mykolaitytė, S. Rakutienė, I. Stepukonienė, E. Žmuida, pianistė B. Vingraitė

Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

6 d. 12 val. – projektas „Dialogas – žodis ir spalva“. Aktorius S. Čiučelis, tekstilės grupės „Esame“ kūrybos paroda


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.