Spektakliai

7 MD

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

28 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.). Dir. – R. Šervenikas

29 d. 12 val. – I. Morozovo DAKTARAS AISKAUDA. Dir. – A. Šulčys

V. 2 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS. Dir. – M. Staškus

3 d. 18.30 – J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. – M. Staškus

4 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

27 d. 17 val. – PREMJERA! Dante Alighieri „DIEVIŠKOJI KOMEDIJA“. Rež. – E. Nekrošius

28 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas

29 d. 18.30 – J. Giraudoux „IR VĖL VISKAS BUS GERAI“. Rež. – C. Graužinis

Mažoji salė

27 d. 14 val. – – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross Ma

28 d. 14 val. – M. Mayenburgo „AKMUO“. Rež. – A. Jankevičius

29 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – V. Masalskis

V.3 d. 19 val. – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją) Rež. – C. Graužinis (teatras „Cezario grupė“)

Vilniaus mažasis teatras

27 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

28 d. 18.30 – „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

29 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

V. 1 d. 18 val. – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Sąmoningas žmogus“)

2 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

3 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

5 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

6 d. 16 val. – „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

Valstybinis jaunimo teatras

27 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

28 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

28 d. 18 val. – P.E. Landi „STRIP MAN SHOW – VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – P.E. Landi

29 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

29 d. 18 val. – H. Melville’io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

Rusų dramos teatras

27 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

29 d. 12 val. – J. Švarco „PELENĖ“. Rež. ir scenogr. – J. Popovas

29 d. 18 val. –  M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

29 d. 15 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

Sankt Peterburgo dramos teatro „Na Vasiljevskom“ spektakliai

V. 1 d. 18 val. – A. Čechovo „VODEVILIAI“. Rež. – A. Bubenas

2 d. 18 val. – М. Gorkio „SAULĖS VAIKAI“. Rež. – V. Tumanovas

3 d. 18 val. – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT) “. Rež. – M. Poliščiukas

4 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

5 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO! “. Rež. – J. Ščiuckis

6 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

6 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

28 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

29 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

V. 5 d. 18.30 – D. Čepauskaitės ir V. Mazūro „Jūratė ir KasTautas“. Rež. – V. Mazūras

Mažoji salė

27 d. 18.30 – „Pasvydo“ (pagal A. Strazdo eilėraščius). Rež. ir dail. – A. Bagočoiūnaitė-Paukštienė

28 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

29 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

V. 5 d. 16 val. – „Šalia“ (pagal M. Valiuko pjesę). Rež. ir dail. – G. Radvilavičiūtė

„Menų spaustuvė“

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

27 d. 17, 20 val., 28 d. 16, 19 val. Stiklinėje salėje II ir Studijoje II – „STILL/LIFE“. Kuratorė, idėjos aut. – A. Ivanova- Brashinskaya (jaunieji Lietuvos scenografai , „TIP-Connection“, Suomija)

28 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

28 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J. Vilius Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

29 d. 14 val. Juodojoje salėje – „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, T. Chmelevskis

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SIBILĖ“. Choreogr. – L. Juodkaitė

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „BALSAS YRA GAUSMAS“ (nepriklausoma kūrybinė grupė „Operomanija“)

Festivalis „Naujasis Baltijos šokis ’12“

2 d. 17 val. Menų spaustuvėje – „The Forsythe Company“ (Vokietija). Skaitmeninių projektų pristatymas. Pranešėjas Ch. Roman

2 d. 18.30 Lietuvos nacionaliniamedramos teatre – „zero visibility corp.“ (Norvegija). „(ne)įmanoma“. Choreogr. – I.Ch. Johannessen

2 d. 20.30 Menų spaustuvėje – „Granhøj Dans“ (Danija). „Aline ne viena“. Choreogr. – P. Granhøj

2, 3 d. 22 val. Šiuolaikinio meno centre – „Compagnie Retouramont“ (Prancūzija). „Tas neaprėpiamas intymumas“. Choreogr. – F. Guillot

3 d. 19 val. Menų spaustuvėje – „Granhøj Dans“ (Danija). „Noriu, kad viskas būtų taip gerai“ – Anne Eisensee portretas“. Choreogr. – P. Granhøj

Kaunas

Kauno dramos teatras

27, V. 3 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

28, V. 5 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

29 d. 15 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

29 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! Y. Reza „TRYS GYVENIMO VERSIJOS“. Rež. – A. Jankevičius (VDU teatras, „Mens publica“)

4 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

Kauno mažasis teatras

27 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

28 d. 18 val. – B. Srbljanovič „Belgrado trilogija“ („SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“). Rež. – D. Rabašauskas

29 d. 12 val. A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

29 d. 19 val. – PREMJERA! A. Slapovskio „NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. Rež. – D. Rabašauskas

V. 2 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! B. Frielo „STEBUKLINGASIS TENESIS“. Rež. – G. Padegimas

Kauno kamerinis teatras

27, 28 d. 18 val. – PREMJERA! E. Ionesco „PLIKAGALVĖ DAINININKĖ“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

28 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ“. Rež. – E. Žekienė

29 d. 12, 14 val. MEŠKIUKO GIMTADIENIS. Rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

28 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“

29 d. 17 val. – teatralizuotas koncertas „Didysis kankanas“

Klaipėdos lėlių teatras

28 d. 12 val. – „Labas, mažyli“. Rež. – K. Jurkštaitė

29 d. 12 val. – „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. – premjera! Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

28 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

28 d. 18 val. – E. de Fillipo „MANO ŠEIMA“ („BERNIUKAS – TAU, MERGAITĖ – MAN“). Rež. – R. Rimeikis

29 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.

V. 3 d. 18 val. – N. Simono „SAUGOKITE FLORĄ“. Rež. – A. Lebeliūnas (Klaipėdos dramos teatras)

5 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas

6 d. 13 val. – muzikos studija „Niekio Tokio“

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

Šiaulių dramos teatro spektakliai

28 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas

29 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

29 d. 18 val. – premjera! Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

V. 2 d. 18 val. – A. Ostrovskio „KATERINA“. Rež. – V. Tertelis

4 d. 18 val. – G. Grekovo „Hanana, kelkis ir eik“. Rež. – R. Augustinas A.

5 d. 17 val. – J. Puare „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Režisierius Albinas Kėleris

6 d. 18.30 S.  Sinclairo, A. McCartenoSTRIPTIZO ERELIAI. Rež. – A. Jakubikas („Dominoteatras)


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.