Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Balandžio 27 – gegužės 3 d.


7 MD

Share |
„Dantė”

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

28 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.). Dir. – R. Šervenikas

29 d. 12 val. – I. Morozovo DAKTARAS AISKAUDA. Dir. – A. Šulčys

V. 2 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS. Dir. – M. Staškus

3 d. 18.30 – J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. – M. Staškus

4 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

27 d. 17 val. – PREMJERA! Dante Alighieri „DIEVIŠKOJI KOMEDIJA“. Rež. – E. Nekrošius

28 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas

29 d. 18.30 – J. Giraudoux „IR VĖL VISKAS BUS GERAI“. Rež. – C. Graužinis

Mažoji salė

27 d. 14 val. – – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross Ma

28 d. 14 val. – M. Mayenburgo „AKMUO“. Rež. – A. Jankevičius

29 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – V. Masalskis

V.3 d. 19 val. – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją) Rež. – C. Graužinis (teatras „Cezario grupė“)

Vilniaus mažasis teatras

27 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

28 d. 18.30 – „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

29 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

V. 1 d. 18 val. – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Sąmoningas žmogus“)

2 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

3 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

5 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

6 d. 16 val. – „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

Valstybinis jaunimo teatras

27 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

28 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

28 d. 18 val. – P.E. Landi „STRIP MAN SHOW – VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – P.E. Landi

29 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

29 d. 18 val. – H. Melville’io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

Rusų dramos teatras

27 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

29 d. 12 val. – J. Švarco „PELENĖ“. Rež. ir scenogr. – J. Popovas

29 d. 18 val. –  M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

29 d. 15 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

Sankt Peterburgo dramos teatro „Na Vasiljevskom“ spektakliai

V. 1 d. 18 val. – A. Čechovo „VODEVILIAI“. Rež. – A. Bubenas

2 d. 18 val. – М. Gorkio „SAULĖS VAIKAI“. Rež. – V. Tumanovas

3 d. 18 val. – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT) “. Rež. – M. Poliščiukas

4 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

5 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO! “. Rež. – J. Ščiuckis

6 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

6 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

28 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

29 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

V. 5 d. 18.30 – D. Čepauskaitės ir V. Mazūro „Jūratė ir KasTautas“. Rež. – V. Mazūras

Mažoji salė

27 d. 18.30 – „Pasvydo“ (pagal A. Strazdo eilėraščius). Rež. ir dail. – A. Bagočoiūnaitė-Paukštienė

28 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

29 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

V. 5 d. 16 val. – „Šalia“ (pagal M. Valiuko pjesę). Rež. ir dail. – G. Radvilavičiūtė

„Menų spaustuvė“

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

27 d. 17, 20 val., 28 d. 16, 19 val. Stiklinėje salėje II ir Studijoje II – „STILL/LIFE“. Kuratorė, idėjos aut. – A. Ivanova- Brashinskaya (jaunieji Lietuvos scenografai , „TIP-Connection“, Suomija)

28 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

28 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J. Vilius Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

29 d. 14 val. Juodojoje salėje – „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, T. Chmelevskis

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SIBILĖ“. Choreogr. – L. Juodkaitė

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „BALSAS YRA GAUSMAS“ (nepriklausoma kūrybinė grupė „Operomanija“)

Festivalis „Naujasis Baltijos šokis ’12“

2 d. 17 val. Menų spaustuvėje – „The Forsythe Company“ (Vokietija). Skaitmeninių projektų pristatymas. Pranešėjas Ch. Roman

2 d. 18.30 Lietuvos nacionaliniamedramos teatre – „zero visibility corp.“ (Norvegija). „(ne)įmanoma“. Choreogr. – I.Ch. Johannessen

2 d. 20.30 Menų spaustuvėje – „Granhøj Dans“ (Danija). „Aline ne viena“. Choreogr. – P. Granhøj

2, 3 d. 22 val. Šiuolaikinio meno centre – „Compagnie Retouramont“ (Prancūzija). „Tas neaprėpiamas intymumas“. Choreogr. – F. Guillot

3 d. 19 val. Menų spaustuvėje – „Granhøj Dans“ (Danija). „Noriu, kad viskas būtų taip gerai“ – Anne Eisensee portretas“. Choreogr. – P. Granhøj

Kaunas

Kauno dramos teatras

27, V. 3 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

28, V. 5 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

29 d. 15 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

29 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! Y. Reza „TRYS GYVENIMO VERSIJOS“. Rež. – A. Jankevičius (VDU teatras, „Mens publica“)

4 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

Kauno mažasis teatras

27 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

28 d. 18 val. – B. Srbljanovič „Belgrado trilogija“ („SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“). Rež. – D. Rabašauskas

29 d. 12 val. A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

29 d. 19 val. – PREMJERA! A. Slapovskio „NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. Rež. – D. Rabašauskas

V. 2 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! B. Frielo „STEBUKLINGASIS TENESIS“. Rež. – G. Padegimas

Kauno kamerinis teatras

27, 28 d. 18 val. – PREMJERA! E. Ionesco „PLIKAGALVĖ DAINININKĖ“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

28 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ“. Rež. – E. Žekienė

29 d. 12, 14 val. MEŠKIUKO GIMTADIENIS. Rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

28 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“

29 d. 17 val. – teatralizuotas koncertas „Didysis kankanas“

Klaipėdos lėlių teatras

28 d. 12 val. – „Labas, mažyli“. Rež. – K. Jurkštaitė

29 d. 12 val. – „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. – premjera! Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

28 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

28 d. 18 val. – E. de Fillipo „MANO ŠEIMA“ („BERNIUKAS – TAU, MERGAITĖ – MAN“). Rež. – R. Rimeikis

29 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.

V. 3 d. 18 val. – N. Simono „SAUGOKITE FLORĄ“. Rež. – A. Lebeliūnas (Klaipėdos dramos teatras)

5 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas

6 d. 13 val. – muzikos studija „Niekio Tokio“

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

Šiaulių dramos teatro spektakliai

28 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas

29 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

29 d. 18 val. – premjera! Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

V. 2 d. 18 val. – A. Ostrovskio „KATERINA“. Rež. – V. Tertelis

4 d. 18 val. – G. Grekovo „Hanana, kelkis ir eik“. Rež. – R. Augustinas A.

5 d. 17 val. – J. Puare „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Režisierius Albinas Kėleris

6 d. 18.30 S.  Sinclairo, A. McCartenoSTRIPTIZO ERELIAI. Rež. – A. Jakubikas („Dominoteatras)


„7 meno dienos“ Nr.17 (985), 2012-04-27

Versija spausdinimui

Komentarai

EzSgkNiuDLlbwqlVwaN, 2012-08-14 20:47

take advantage of this sceaipl offer just click here to use PayPal to purchase the number of tickets you would like. We'll contact you within 48 hours to let you know how

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti