Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Balandžio 27–gegužės 6


7 MD

Share |
Dirigentas Aleksandras Markovičius. Nuotrauka iš LNF archyvo

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – koncertų ciklas „Pasaulinės žvaigždės Lietuvoje“. P. Amoyalis (smuikas), J.-M. Luisada (fortepijonas). Programoje W.A. Mozarto, F. Kreislerio, J. Massenet, C. Francko kūriniai

27 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje, 28 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė R. Lipinaitytė (smuikas). Dir. – A. Markovičius. Programoje M. Balakirevo, A. Chačaturiano, A. Skriabino kūriniai

29 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Premjera! Teatralizuotas koncertas pagal V. Palčinskaitės knygą „Muzika Troliui“. Dalyvauja: autorė V. Palčinskaitė; aktoriai M. Žiemelytė ir M. Cegelskas; pianistės N. Valuntonytė, M. Daržinkevičiūtė; multiinstrumentininkas S.  Petreikis (armėniškas dudukas, afrikietiška mbira, slovakiška fujara, keltiškos švilpynės, fleita, birbynė, ragai, trimitas, lūpinė armonikėlė ir kt.). Dail. – A. Tornau, rež. – D. Storyk. Programoje E. Griego muzika

29 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – Čiurlionio kvartetas. Solistas A. Kassikas (violončelė). Programoje L. van Beethoveno, J.S. Bacho, F. Schuberto, P. Čaikovskio, V. Tormis, A. Borodino, G. Grigorjevos, P. Casalso kūriniai

V. 4 d. 19 val., 5 d. 14 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – IX tarptautinis B. Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurso finalas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. – M. Staškus

5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – IX tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurso uždarymas, laureatų apdovanojimas ir koncertas

6 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Teatralizuotas koncertas „Aš myliu Mamytę“. Vilniaus „Ąžuoliuko“ (meno vad. – V. Miškinis) muzikos mokyklos chorai. Dir. – E. Čigriejūtė-Strolienė, E. Narmontienė, D. Leipuvienė, R. Kuncienė, E. Jauniškienė

6 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – ansamblis „4 Tango“: K. Žebrauskaitė (akordeonas), F. Zakrevskis (fortepijonas), B. Bagdonienė (altas), D. Bagurskas (kontrabosas). Solistė N. Malūnavičiūtė (vokalas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Stasio Vainiūno namuose

27 d. 18 val. – „Pasveikinkime pavasarį“. Koncertuoja Nemenčinės muzikos mokyklos mokiniai

V. l d. 18 val. – „Koncertas Mamai“. Dalyvauja A. Lukaitė (sopranas), Z. Lukošiūnaitė (sopranas), koncertmeisterės G. Zalatorienė ir S. Skučienė
Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“

V. 2 d. 18 val. S. Vainiūno namuose, 3 d. 14 val. Strėvininkų socialinės globos namuose, 4 d. 14.30 Gerontologijos ir reabilitacijos centre – operos solistės S. Valiukienės (JAV) kūrybos vakaras. Dalyvauja A. Liutkutė (sopranas), M. Lukošiūtė (mecosopranas), A. Vizbaras (fortepijonas), V. Juodpusis (muzikologas)


Vilnius

Kongresų rūmai

27 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Bel canto“. L. Gubaidulina (sopranas),

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – Y.-min Parkas (Pietų Korėja)

Programoje V. Bellini, F. Cilea, G. Verdi, G. Puccini, P. Čaikovskio A. Dvoržako kūriniai

29 d. 19 val. – Rusijos valstybinis kamerinis orkestras „Maskvos virtuozai“. Dir. – V. Spivakovas

V. 2, 4, 5 d. 19 val. – PREMJERA! G. Puccini „MANON LESKO“. Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė

„Baltijos baleto grupė“

V. 2 d. 19 val. „Šokio teatre“ (T. Kosciuškos g. 11) – „Diagnozė: Vyras“. Choreogr. – M.S. Šimulynaitė

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Didžiojoje salėje

27 d. 16 val. – Pučiamųjų instrumentų orkestro baigiamasis koncertas – egzaminas.

Dalyvauja LMTA pučiamųjų instrumentų okrestras (vad. – U. Vaiginis), LMTA mišrus choras (vad. D. Puišys, G. Venislovas). Diriguoja IV kurso studentai J. Jasinskis ir S. Vaškys (M. Pitrėno dirigavimo klasė)

28 d. 18 val. – tarptautinio projekto „Nordplus IP muzikos laboratorija Procesas“, kurį koordinuoja LMTA ir kuriame dalyvauja dvylika Šiaurės ir Baltijos šalių aukštųjų muzikos mokyklų, baigiamasis koncertas

30 d. 18 val. – Styginių instrumentų katedros studentai ir magistrantai: V. Andriūnaitė, J. Auškelytė, G. Baranauskaitė, L. Kmieliauskaitė, A. Kmieliauskas (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivis), P.G. Krištaponis, K. Rudokas, R. Vaitkevičius. Dalyvauja M. Bilinska, K. Jaskytė-Šliapikienė, I. Vyšniauskaitė (fortepijonas)

II (Kongresų) rūmų Kamerinėje salėje (Tilto g. 16)

27 d. 18 val. – Kamerinio ansamblio katedros studentų koncertas. Dalyvauja D. Balsytės, P. Kuncos, A. Pšibilskienės, I. Rupaitės kamerinio ansamblio klasių studentai

Taikomosios dailės muziejus

27 d. 18 val. – tarptautinio projekto „Nordplus IP muzikos laboratorija Procesas“ baigiamasis koncertas. Atlieka styginių kvartetas „ReDo“ (Latvija)

Šv. Jonų bažnyčia

28 d. 18 val. – Vilniaus universiteto kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. – P.B. Koncė). Koncertmeisteriai R. Bautronytė, J. Karaliūtė ir M. Vitas.

Dalyvauja LMTA studentės A. Dudaitė ir O. Damanskaitė (valtornos) ,VU studentė K. Šiaudkulytė (trimitas), ISM studentas S. Čepėnas (fleita). Solistai Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivis B. Sokolovas (fortepijonas), Ąžuoliuko muzikos mokyklos moksleivis A. Traubas fortepijonas) ir B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleiviai I. Sokolovaitė (sopranas), G. Lokominaitė (smuikas), R. Ribinskaitė (smuikas), J. Traubaitė (fortepijonas)

Piano.lt koncertų salė

27 d. 19 val. – P. Geniušo (fortepijonas) ir L. Mockūno (saksofonas) projektas „Jūra miške“

Kaunas

Kauno menininkų namai

27 d. 18 val. – III tarptautinis obojininkų festivalis. Obojininko R. Beinario rečitalis. Koncertmeisteris G. Cinauskas. Koncerto svečiai M. Zduniewicz (obojus, Lenkija), E. Toczydłowska (fortepijonas, Lenkija), E. Paškevičius (meilės obojus)

V. 3 d. 18 val. „Neužmirštamos akordeono melodijos“. G. Savkovas (akordeonas)

Maironio lietuvių literatūros muziejus

27 d. 17 val. – koncertas, skirtas Maironio metams. Atlikėjai Kauno J. Gruodžio konservatorijos choras (vad. – D. Jakūbonis) ir styginių orkestras (vad. – K. Domarkienė)


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

27 d. 17 val. – vakaras „Atabradai: Albinui Žukauskui 100“. Dalyvauja literatūrologė A. Lapinskienė, literatūrologas K. Urba, poetai A. Baltakis, M. Martinaitis, poeto A. Žukausko duktė G. Žukauskaitė-Nogienė. Poeto kūrybos programą atliks LMTA studentai G. Glemžaitė, G. Zapalskis, M. Zemleckas. Dzūkų liaudies dainas dainuos V. Povilionienė

30 d. 17 val. – S. Birgelio eilėraščių knygos „Septintas nakty“ pristatymas. Knygos pristatyme dalyvauja autorius S. Birgelis, rašytojai V. Braziūnas, A.A. Jonynas, B. Jonuškaitė, M. Karčiauskas, M. Martinaitis, S. Stacevičius, skaitovas J. Šalkauskas  

V. 3 d. 17.30 – literatūros kritiko Kęstučio Keblio kūrybos vakaras su knyga „Smulki kritikos rasa“. Vakare dalyvauja knygos autorius K. Keblys, literatūrologai D. Kuizinienė, R. Skeivys, skaitovas J. Šalkauskas, fortepijoninis trio A. Strimaitis (smuikas), M. Rutkauskas (violončelė), Ž. Arapova (fortepijonas). Vakarą veda literatūrologas V. Gasiliūnas

Vilniaus mokytojų namai

27 d. 18 val. Svetainėje – „Vienišo vilko klube“. Nuotaikingų apie gyvenimą dainų koncertas „Šiam pasauly visko būna...“. Dalyvauja V. Juronis („Kertukai“), Š. Mačiulis su „Vilkais“, „Trys Grantai“, „Dinozaurai“, studija „Vybor“ ir kt.

27 d. 18 val. Didžiojoje salėje – R. Dambrausko koncertas

28 d. 16 val. Didžiojoje salėje B. Petrulionio turistų klubo 62-ojo sezono atidarymo vakaras – koncertas. Dalyvauja aktorius T. Vaisieta, choras „Indraja“ (vad. – R. Vaiginis), Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos moksleivių ir dėstytojų vokalinis ansamblis (vad. – V. Butkanskienė), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos styginių kvartetas „Archi Quartett“ (vad. – M. Makrickas)

30 d. 18 val. 215 auditorijoje – A. Žarskaus paskaita „Atskirimas – vienuma. Našlaitė ar sirata? Grasa ir apsauga“

Nacionalinė dailės galerija

4 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių] fondas. Pokalbių cikle „Modernieji paveldai“A. Bronovitskajos paskaita

Lietuvos nacionalinis muziejus
27 d. 16 val. – kalbos vakaras, skirtas Muziejų metams

Lietuvos teatro sąjunga

30 d. 18 val. – R. Ramanausko literatūrinis vakaras „Vilniaus Romenas Gari“

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

28 d. 14 val. – monografijos „Liudas Vailionis“ sutiktuvės. Kartu su knygos autore D. Vailionyte dalyvauja A. Butkuvienė, profesorius R. Baltrušis, knygos redaktorė R. Vaitiekūnaitė, aktorė B. Mar


„7 meno dienos“ Nr.17 (985), 2012-04-27

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti