Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 15 (983), 2012 balandžio 13 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Balandžio 13–22


7 MD

Share |
„Vaidinant auką“. D.Matvejevo nuotr.

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

13 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

14 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS. Dir. – M. Staškus

15 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – A. Šulčys

18 d. 18.30 – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“ (pagal L. van Beethoveno ir G. Mahlerio muz.)

19 d. 18.30 – G. Donizetti MEILĖS ELIKSYRAS. Dir. – M. Pitrėnas

20 d. 8 val. – R. Wagnerio „VALKIRIJA“. Dir. – M. Pitrėnas

21 d. 12 val. – J. Gaižausko BURATINAS . Dir. – M. Jauniškis

21 d. 18.30 – P. Čaikovskio GULBIŲ EŽERAS. Dir. – R. Šervenikas

22 d. 12 val. – modernaus ir klasikinio šokio kolektyvo „Polėkis“ jubiliejinis koncertas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

13 d. 18.30 – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“ Rež. – Y. Ross

14 d. 17 val. – T. Dorsto, U. Ehler NUSIAUBTA ŠALIS. Rež. – G. Varnas

15 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

13 d. 19 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

15 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

17, 18 d. 19 val. – J. Pommerat „ŠITAS VAIKAS“. Spektaklio aut. – V. Kuodytė, D. Gavenonis

19, 20 d. 19 val.M. Mayenburgo „AKMUO“. Rež. – A. Jankevičius

21 d. 19 val., 22 d. 16 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross

Fojė

18–21 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus Fojė

Vilniaus mažasis teatras

13 d. 18.30 – F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

15 d. 16 val. – „STIKLINIS ŽVĖRYNAS“ (VšĮ „Naujasis teatras“)

17 d. 20 val. – disko vakaras teatro fojė „BOOGIE NIGHTS“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas, G. Tuminaitė, P. Ignatavičius, R. Balsevičiūtė

18 d. 18.30 – „SELAVY!“ („Rūtos“ draugijos renginys)

19 d. 18.30 – B. Slade „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

20 d. 18.30 – „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“ („Rūtos“ draugijos renginys)  

21 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

22 d. 16 val. – „STIKLINIS ŽVĖRYNAS“ (VšĮ „Naujasis teatras“)

Valstybinis jaunimo teatras

14 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

15 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

15, 18 d. 18 val. – „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. aut. ir rež. – B. Mar

20–22 d. 18 val. – PREMJERA! O. Bogajevo „SLAPTOJI DVIRATININKŲ DRAUGIJA“. Rež. – A. Latėnas, scenogr. – G. Makarevičius, kost. dail. – S. Straukaitė, komp. – A. Kučinskas, judesio kompozicija – A. Jalianiausko. Vaidina S. Ivanovas, D. Morozovaitė, A. Bialobžeskis, G. Giedraitytė, R. Marazaitė, J. Dambrauskaitė, G. Arbačiauskas, N. Gagliauskas, L. Petrauskas, V. Taukinaitis, S. Sipaitis, I. Ciplijauskas, S. Storpirštis

21 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

22 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

Rusų dramos teatras

14 d. 12, 14 val. – Premjera! „MUSĖ – VILKO PUSĖ“ (K. Čiukovskio pasakos motyvais). Rež. – A. ir J. Popovai

20, 21 d. 18 val. – Premjera! I. Vyrypajevo „ILIUZIJOS“. Rež. – O. Kovrikovas

22 d. 12 val. – J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

22 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO! “. Rež. – J. Ščiuckis

Oskaro Koršunovo teatras

13 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – brolių Presniakovų „Vaidinant auką“. Rež. – O. Koršunovas

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

14 d. 12 val. – S. SiudikosTrys paršiukai“. Rež. – A. Mikutis

14 d. 18.30 – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

15 d. 12 val. – A.A. Jonyno „Cirkas yra cirkas“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

20 d. 18.30 – D. Čepauskaitės ir V. Mazūro „Jūratė ir KasTautas“. Rež. – V. Mazūras

21 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

22 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ (V. Bonzelso knygos „Bitė Maja ir jos nuotykiai“ motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

14 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą „Kiškių sukilimas“). Scenarijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis

21 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

22 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „EŽIUKAS RŪKE“. Rež. – T. Stirna (teatras „Trupė liūdi“)

12 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FOBIJOS“. Rež. ir choreogr. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras) 

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS)“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „VĖJŲ MOTĖ“. Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juozapaitis („Stalo teatras“)

15 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

16 d. 12 val. Kišeninėje salėje – Pasakų pirmadieniai mažyliams. „Peliuko namuose“. Pasakas seka S. Degutytė („Stalo teatras“) 

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

19 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

19 d. 19 val. Stiklinėje II – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

20 d. 19 val. Juodojoje salėje – ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatro laboratorija „Atviras ratas“)

21 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – koncertas „Kamanių šilelis“

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika (teatro judėjimas „No Theatre“)

Kaunas

Kauno dramos teatras

13 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

14 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę). Rež. – A. Areima

15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

15 d. 17 val. Penktojoje salėje – A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas

15 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas 

17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle'io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS! “. Rež. – R. Vitkaitis

18 d. 18 val. Mažojoje scenoje – F. Veber „VAKARIENĖ SU IDIOTU“. Rež. – R. Atkočiūnas. (Klaipėdos dramos teatras)

19 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

20 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

21 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

22 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

22 d. 17 val. Rūtos salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius

22 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

Kauno muzikinis teatras

13 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

14 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

15 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

15 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice'o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

16 d. 18 val. – Kauno choreografijos mokyklos moksleivių koncertas

18 d. 18 val. – L. Fallio „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

20 d. 18 val. I. Kálmáno „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

22 d. 18 val. – koncertas spektaklis „Galantiškasis Casanova’os barokas“. Dalyvauja Kauno valstybinio muzikinio teatro dainininkai, teatro simfoninis orkestras ir muzikologas V. Gerulaitis (Casanova). Idėjos autorius V. Prudnikovas, dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

13 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

14 d. 18 val. – PREMJERA! M. Fratti „SESUO“. Rež. – A. Žukauskas

15 d. 12 val. – „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

15 d. 18 val. – G. Burke’o „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

21 d. 18 val. – M. Fratti „SESUO“. Rež. – A. Žukauskas

22 d. 18 val. – PREMJERA! A. Slapovskio „NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. Rež. – D. Rabašauskas

Kauno kamerinis teatras

13 d. 18 val. J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

14 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

15 d. 18 val. – A. Volodino „PENKI VAKARAI“. Rež. – A. Pociūnas

18 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

20 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

21 d. 18 val. – D. Fo, F. Rame „VIENA NAMUOSE“. Rež. – S. Rubinovas

22 d. 18 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“. Rež. – T. Stirna („Trupė liūdi“) 

Kauno valstybinis lėlių teatras

14 d. 12 val. – „UNDINĖLĖ“ (pagal H.K. Anderseno pasaką). Rež. – O. Žiugžda

15 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

13 d. 18.30 – I. Kalmano „Čardašo karalienė

14 d. 18.30 – PREMJERA! „Sveikas, Čarli!“

15 d. 15 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka

18 d. 18.30 Kolonų salėje – V. Pupšio autorinis vakaras

22 d. 15 val. – PREMJERA! V. Konstantinovo „Šimtas princesės pabučiavimų

Klaipėdos lėlių teatras

14 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

15 d. 12 val. – „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“. Rež. – R. Bunikytė

20 d. 12 val. – PREMJERA! „Šalia“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

21 d. 18 val. – „Žirafa su kojinėm“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

22 d. 12 val. – „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

14, 15 d. 18 val. – premjera! Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

18 d. 16 val. – E. Rostand'o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

19 d. 12 val. – J. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – V. Masalskis (Nacionalinis dramos teatras)

20 d. 11 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

20 d. 18 val. – A. Rappo „INERTIŠKOS DUJOS“. Rež. – T. Jašinskas

21 d. 18 val. – J. Švarco „Šešėlis“. Rež. – N. Ogaj-Ramer

22 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

13 d. 18 val. – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris

14, 15 d. 17 val., 18, 19 d. 18 val. – PREMJERA! L. Gersche's „LAISVIEJI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas   

17 d. 18 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross (Nacionalinis dramos teatras)

18 d. 18 val. – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

20 d. 18 val. – B. Sleido „KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (Laimingi žmonės“)

21 d. 17 val. – PREMJERA! L. Gersche’s „LAISVIEJI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas  

22 d. 17 val. – PREMJERA! A. Ostrovskio „KATERINA“. Rež. – V. Tertelis


„7 meno dienos“ Nr.15 (983), 2012-04-13

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti