Spektakliai

7 MD

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

11, 12 d. 18.30 – G. Bizet KARMEN. Dir. – R. Šervenikas

13 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

14 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS. Dir. – M. Staškus

15 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

10 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

12 d. 18.30 – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

13 d. 18.30 – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“ Rež. – Y. Ross

14 d. 17 val. – T. Dorsto, U. Ehler NUSIAUBTA ŠALIS. Rež. – G. Varnas

15 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

10 d. 19 val. – M. Duras „MEILUŽIS“. Rež. – B. Mar

11 d. 19 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

12 d. 19 val. – M.F. Marsot LAUKIM SKAMBUČIO. Rež. – V. Masalskis

13 d. 19 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

15 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

Studija

12 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija) Studija

Fojė

Vilniaus mažasis teatras

10 d. 18.30 – „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“ (VšĮ „Mens Publica“)

11 d. 18.30 – PREMJERA! „SUDEGINTI NEGALIMA PASIGAILĖTI. Joanos Arkietės Manifestas“ (VšĮ „Meno ekspansija“)

12 d. 18 val. – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Sąmoningas žmogus“)

13 d. 18.30 – F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

15 d. 16 val. – „STIKLINIS ŽVĖRYNAS“ (VšĮ „Naujasis teatras“)

Valstybinis jaunimo teatras

6 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

10 d. 18 val. – A. Juozaičio „ŠIRDIS VILNIUJE“. Režisieriai – J. Vaitkus, A. Vidžiūnas

11 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

12 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

14 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

15 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

15, 18 d. 18 val. – „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. aut. ir rež. – B. Mar

Rusų dramos teatras

6 d. 18 val. – A. Turanosovos-Arbos „ŽIEMA, VARDU ANA…“. Rež. – D. Abras (Belgija)

7 d. 12 val., 14 d. 12, 14 val. – Premjera „MUSĖ – VILKO PUSĖ“ (K. Čiukovskio pasakos motyvais). Rež. – A. ir J. Popovai

Oskaro Koršunovo teatras

Ūkio banko teatro arenoje

10 d. 19 val. – „MIRANDA“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – O. Koršunovas

12 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas

13 d. 19 val. – brolių Presniakovų „Vaidinant auką“. Rež. – O. Koršunovas

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

6, 7 d. 18. 30 – PREMJERA! G. Apollinaire'o „TEIRESIJO KRŪTYS“. Rež. – G. Varnas, dail. – J. Skuratova, komp. – V. Bartulis

14 d. 12 val. – S. SiudikosTrys paršiukai“. Rež. – A. Mikutis

14 d. 18.30 – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

15 d. 12 val. – A.A. Jonyno „Cirkas yra cirkas“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

14 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą „Kiškių sukilimas“). Scenarijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

6 d. 19 val. Studijoje II – forumo teatro spektaklis. Interaktyvus pastatymas, sukurtas F. Rifkin (Jungtinė Karalystė) seminaro metu

7 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KOKIA ČIA TEISYBĖ?“ („Trupė liūdi“)

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „TETOS“. Rež. – J. Javaitis (aktorių ansamblis „Degam“)

12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „EŽIUKAS RŪKE“. Rež. – T. Stirna (teatras „Trupė liūdi“)

12 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FOBIJOS“. Rež. ir choreogr. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras) 

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS)“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „VĖJŲ MOTĖ“. Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juozapaitis („Stalo teatras“)

15 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

Keistuolių teatras

10 d. 19 val.G. GrekovoHANANA, KELKIS IR EIK. Rež. – R. Augustinas A.

Užupio teatras

11 d. 19 val. Ūkio banko teatro Arenoje – „Bomba, arba Ariel“ (pagal J. Ivanauskaitę). Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

6, 13 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

7 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

7, 11 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! F. von Schillerio „PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima

10 d. 18 val. Penktojoje salėje – G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

11 d. 18 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

12 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! B. Frielo „STEBUKLINGASIS TENESIS“. Rež. – G. Padegimas

12 d. 18 val. Mažojoje scenoje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

14 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę). Rež. – A. Areima

15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

15 d. 17 val. Penktojoje salėje – A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas

15 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas 

Kauno muzikinis teatras

9 d. 18 val. – G. Donizetti „Liučija di Lamermur“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas

11 d. 17 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

12 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

13 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

14 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

15 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

15 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice'o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

6 d. 19 val. – PREMJERA! A. Slapovskio „NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. Rež. – D. Rabašauskas

13 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

14 d. 18 val. – PREMJERA! M. Fratti „SESUO“. Rež. – A. Žukauskas

15 d. 12 val. – „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

15 d. 18 val. – G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

Kauno kamerinis teatras

12 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas

13 d. 18 val. J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

14 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

15 d. 18 val. – A. Volodino „PENKI VAKARAI“. Rež. – A. Pociūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

9 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

14 d. 12 val. – „UNDINĖLĖ“ (pagal H.K. Anderseno pasaką). Rež. – O. Žiugžda

15 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

13 d. 18.30 – I. Kalmano „Čardašo karalienė

14 d. 18.30 – PREMJERA! „Sveikas, Čarli!“

15 d. 15 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka

Klaipėdos lėlių teatras

14 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

15 d. 12 val. – „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“. Rež. – R. Bunikytė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

14, 15 d. 18 val. – premjera! Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

6 d. 18.30 – S. Sinclairo, A. McCarteno „STRIPTIZO ERELIAI“. Rež. – A. Jakubikas („Domino teatras“)

7 d. 16 val. – PREMJERA! A. Ostrovskio „KATERINA“. Rež. – V. Tertelis

13 d. 18 val. – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris

14, 15 d. 17 val. – PREMJERA! L. Gersche's „LAISVIEJI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas  


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.