Tryliktasis Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas

7 MD
Lietuvos muzikos ir teatro akademija su Akademinio skautų sąjungos Vydūno fondu (Čikaga) jau trylikti metai rengia Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursą.

Šiais metais laureačių konkursas įvyks balandžio 13 d., penktadienį, 12 val., o koncertas ir premijų įteikimo iškilmės – 18 val. Konkursas ir koncertas vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje, Vilniuje, Gedimino pr. 42. Programoje bus atliekamos operų arijos ir lietuvių liaudies dainos. Įėjimas laisvas.

 

Dainininkės premiją įsteigė Akademinio Skautų sąjūdžio Vydūno fondas (Čikaga), norėdamas pagerbti kultūros veikloje pasižymėjusią Akademinio skautų sąjūdžio garbės narę. Vydūno fondas įkurtas 1952 m. Čikagoje, JAV. Fondas jau 60 metų remia lietuvius studentus, jaunimo organizacijas ir leidžia knygas istorinėmis temomis.

 

Vydūno fondo inf.


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.