Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Kovo 30–balandžio 8


7 MD

Share |
Joana Gedmintaitė ir Sigutė Stonytė operoje „Figaro vedybos“.
Nuotrauka iš LNOBT archyvo

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

30 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. – D. Rustioni (Italija)

31 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

IV. 1 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

4 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

5 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir kt. muziką). Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

30, IV. 4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas

31 d. 17 val. T. Dorsto, U. Ehler NUSIAUBTA ŠALIS. Rež. – G. Varnas

IV. 1 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

5 d. 18.30 – Premjera! J. Giraudoux „IR VĖL VISKAS BUS GERAI“. Rež. – C. Graužinis

Mažoji salė

30 d. 16 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

31 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

IV. 1 d. 19 val. – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga

Vilniaus mažasis teatras

30 d. 18.30 – A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

31 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

IV. 1 d. 12 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

3 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. – R. Tuminas

4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

30 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

31 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

31 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

IV. 1 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

1 d. 18 val. – T. Williamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO“. Rež. – A. Jankevičius

3 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkį). Rež. – Tomas Jašinskas (Salė 99)           

4 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

5 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

6 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

Rusų dramos teatras

30 d. 18 val. – V. Klimo „VILTIES KABARETAS“. Rež.– D. Turčaninovas

31 d. 17 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

IV. 1 d. 18 val. – PREMJERA! A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus

4 d. 18 val. – Y. Ronen „PAMIŠĖLĖ“. Rež. – L. Adomaitienė

5 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!“. Rež. – J. Ščiuckis

6 d. 18 val. – A. Turanosovos-Arbos „ŽIEMA, VARDU ANA…“. Rež. – D. Abras (Belgija)

7 d. 12 val. – Premjera! „MUSĖ – VILKO PUSĖ“ (K. Čiukovskio pasakos motyvais). Rež. – A. ir J. Popovai

Oskaro Koršunovo teatras

IV. 4, 5 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – „MIRANDA“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – O. Koršunovas

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

31 d. 12 val. – R. Kundroto „MERĖ POPINS“ (pagal P. Travers kūrinius). Rež. – A. Žukauskas

IV. 5–7 d. 18.30 – PREMJERA! G. Apollinaire'o „TEIRESIJO KRŪTYS“. Rež. – G. Varnas, dail. – J. Skuratova, komp. – V. Bartulis

Mažoji salė

31 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PAUKŠČIAI“. Choreogr. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

31 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

31 d. 19 val. Juodojoje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

IV. 1 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

3 d. 19 val. Juodojoje salėje – „APIE MUS“. Choreogr. – A.M. Krysiak (Kauno šokio teatras „Aura“)

4 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SOLO ansamblis“ (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

6 d. 19 val. Studijoje II – Forumo teatro spektaklis. Interaktyvus pastatymas, sukurtas F. Rifkin (Jungtinė Karalystė) seminaro metu

7 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

„Raganiukės teatras“

31 d. 12 val. – „Pifo nuotykiai“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

31 d. 16 val. – „Pelenė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

30 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

31 d. 15 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

31 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis

IV. 1 d. 17 val. Rūtos salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius

1 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

3, 4 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

4 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! B. Frielo „STEBUKLINGASIS TENESIS“. Rež. – G. Padegimas

5 d. 18 val. Penktojoje salėje – G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

6 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

7 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

7 d. 18 val. – PREMJERA! F. von Schillerio „PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima

Kauno muzikinis teatras

30 d. 18 val. – Ch. Gounod „Margarita“. Dir. – J. Geniušas

31 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

IV. 1 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

5 d. 18 val. – L. Adomaičio „Dulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

Kauno mažasis teatras

30 d. 19 val., 31 d. 18 val. – PREMJERA! M. Fratti „SESUO“. Rež. – A. Žukauskas

IV. 5 d. 19 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

5 d. 19 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

6 d. 19 val. – PREMJERA! A. Slapovskio „NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. Rež. – D. Rabašauskas

Kauno kamerinis teatras

30 d. 18 val. – K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

31 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

IV. 1 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

5 d. 18 val. – L. Andrejevo „JUDAS ISKARIJOTAS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

31 d. 12, 14 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

IV. 1 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

1 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

30 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“

31 d. 18.30 – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT STOGO“

Klaipėdos lėlių teatras

30 d. 18 val. – PREMJERA! „ŠALIA“ Rež. – G. Radvilavičiūtė

31 d. 12 val. – „Labas, mažyli“ Rež. – K. Jurkštaitė

IV. 1 d. 12 val. – „Trys paršiukai“. Rež. – S. Bartulytė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

31 d. 18 val. – premjera! A. Rapp „INERTIŠKOS DUJOS“. Rež. – T. Jašinskas

4 d. 18 val. – „URVINIS ŽMOGUS“. Vaidina D. Meškauskas („Idio teatras“)

5 d. 18 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

30 d. 18 val. – A. Strindbergo „ŠMĖKLŲ SONATA“. Rež. – G. Varnas (Klaipėdos dramos teatras)

31 d. 17 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

IV.1 d. 12 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

1 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmeno „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. – V. Kupšys

6 d. 18.30 – S. Sinclairo, A. McCarteno „STRIPTIZO ERELIAI“. Rež. – A. Jakubikas („Domino teatras)

7 d. 16 val. – PREMJERA! A. Ostrovskio „KATERINA“. Rež. – V. Tertelis


„7 meno dienos“ Nr.13 (981), 2012-03-30

Versija spausdinimui

Komentarai

NVtSHJNOtmKOH, 2012-08-14 08:21

- Oh I love them!!!!!! I have been playing aruond with a Diana F+ and can't wait to get the film developed. It is so hard not knowing what you got when you are used to the instant gratification of digital.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti