Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Kovo 30–balandžio 8


7 MD

Share |
Dalia Kuznecovaitė.
M. Raškovskio nuotr.

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

31 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas M. Rostropovičiaus atminimui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė D. Kuznecovaitė (smuikas). Dir. – R. Šervenikas. Programoje A. Martinaičio, D. Šostakovičiaus, S. Rachmaninovo kūriniai

IV. 1 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Premjera! Teatralizuotas koncertas pagal V. Palčinskaitės knygą „Muzika Troliui“. Dalyvauja knygos „Muzika Troliui“ autorė V. Palčinskaitė; aktoriai M. Žiemelytė, M. Cegelskas; pianistės N. Valuntonytė, M. Daržinkevičiūtė; multiinstrumentininkas S. Petreikis (armėniškas dudukas, afrikietiška mbira, slovakiška fujara, keltiškos švilpynės, fleita, birbynė, ragai, trimitas, lūpinė armonikėlė ir kt.). Dailininkė A. Tornau. Režisierė D. Storyk. Programoje E. Griego muzika

1 d. 16 val. Vilniaus arkikatedroje – Valstybinis Vilniaus kvartetas. Programoje J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“. Skaitomas tekstas iš V.A. Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“

4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – D. Tagliente (Italija, vargonai). Programoje vargonais įgarsintas kino filmas „Kristus“ (1916 m., rež. G. Antamoro)


Vilnius

Kongresų rūmai

IV. 3, 4, 6, 7 d. 19 val. – PREMJERA! G. Puccini opera „Manon Lesko“. Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė, scenogr. – D. Birdas, kost. dail. – J. Statkevičius. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, LNOBT choras (vad. – Č. Radžiūnas). Solistai A. Grigorian ir K. Bendiktas (balandžio 3 ir 7 d.), S. Janušaitė ir G. Oniani (balandžio 4 ir 6 d.), L. Pautienius, D. Stumbras, E. Dauskurdis, T. Girininkas, A. Rubežius, L. Zigmantaitė ir LNOBT choro artistai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

30 d. 18 val. – iš ciklo „Koncertmeisterio katedros 25-mečiui“. Koncertmeisterio katedros absolventų koncertas. Dalyvauja A. Krikščiūnaitė (sopranas) ir U. Antanavičiūtė (fortepijonas), R. Tallat-Kelpšaitė (sopranas), A. Taločka (klarnetas) ir G. Cinauskas (fortepijonas), J. Leitaitė (mecosopranas) ir R. Mikelaitytė-Kašubienė (fortepijonas), R. Suchocka (mecosopranas) ir N. Baranauskaitė (fortepijonas),

S. Skjervoldas (baritonas) ir G. Muralytė-Eriksonė (fortepijonas), A. Jusionytė (smuikas) ir E. Andrejevaitė (fortepijonas), „Duo Strimaitis“: A. Strimaitis (smuikas) ir E. Kasteckaitė-Strimaitienė (fortepijonas), L. Baublytė (fleita) ir K. Gediminaitė (fortepijonas), V. Zabrodaitė (fleita) ir V. Vaičiulienė (fortepijonas), P. Vyšniauskas (saksofonas) ir L. Šatkutė (fortepijonas). Koncertą veda J. Jankauskaitė. Programoje A. Vivaldi, F. Schuberto, G. Rossini–M. Castelnuovo-Tedesco, J. Brahmso, R. Strausso, M. Ravelio, A.F. Dopplerio, O. Messiaeno, R. Ščedrino, B. Fomino, B. Prozorovskio, J. Miliutino, A. Piazzollos, Z. Virkšo, F. Latėno kūriniai

IV. 2 d. 18 val. – vakaras-koncertas, skirtas pianisto prof. J. Karnavičiaus (1912–2001) 100-osioms gimimo metinėms pažymėti. Dalyvauja buvę prof. J. Karnavičiaus mokiniai pianistai: P. Geniušas, Ibelhauptų fortepijoninis duetas, sūnus J. Karnavičius, R. Zubovas. Vakarą veda muzikologas E. Gedgaudas. Programoje F. Chopino, F. Liszto, A. Skriabino kūriniai

3 d. 18 val. – Styginių instrumentų katedros studentų ir magistrantų koncertas. Griežia L. Abromaitis, A. Birvydaitė, K. Narkevič, U. Petrauskaitė, I. Pikalavičiūtė, G. Samolytė, S. Tankevičius, E. Vanagaitė. Dalyvauja E. Andrejevaitė, K. Grigienė, G. Macijauskaitė, I. Vyšniauskaitė (fortepijonas). Programoje J.S. Bacho, L. Boccherini, J. Brahmso, M. Castenuovo-Tedesco, A. Piazzollos, H. Wieniawskio, B. Dvariono kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

IV. 1 d. 13 val. – J. Haydno „Septyni Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“. Atlieka choras „Vilnius“ (vad. ir dir. – P. Gylys), R. Marcinkutė Lesieur (vargonai)

Šv. Kotrynos bažnyčia

IV. 1 d. 18 val. – „Miestai ir lėktuvai“. Atlikėjai Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“, vyrų vokalo grupė „Quorum“(vad. – V. Neugasimovas). Dir. – V. Augustinas. Programoje E. Whitacre, G. Jacksono, D. Zakaro, B. Chilcotto kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

IV. 2 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje – „Muzikos viražai“.

S. Auglys-Stanevičius (marimba, vibrofonas), F. Savickaitė (mecosopranas), A. Vizbaraitė (smuikas), A. Vizbaras (fortepijonas)

4 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje – festivalis „Sugrįžimai“. A. Urba (fortepijonas, Vokietija), S. Urba (fortepijonas, Vokietija)

Bažnytinio paveldo muziejus

31 d. 16 val. – koncertas „Prancūziškas eskizas“. Senosios muzikos ansamblis „Affectus“ ir kamerinis choras „Aidija“ (vad. – R. Gražinis). Programoje M.-A. Charpentier, C. Debussy, C. Saint-Saënso, F. Poulenco, O. Messiaeno kūriniai

„Piano.lt“ koncertų salė

31 d. 19 val. – džiazo duetas M. Tamburini (trimitas, Italija), A. Anusauskas (fortepijonas)

Užutrakio rūmai

IV 1 d. 16 val. – koncertas „Muzikiniai pokštai“.Dalyvauja V. Mončytė (sopranas), R. Jurkonis (fortepijonas), R. Lukošius (fortepijonas). Programoje G.F. Handelio,

H. Purcellio, G. Puccini, W.A. Mozarto kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

IV. 3 d. 17.30 – D. Molytės-Lukauskienės autorinis vakaras ir naujos eilėraščių knygos „Baltojo kiro giesmynai“ pristatymas. Dalyvauja rašytoja, dailininkė D. Molytė-Lukauskienė, literatūrologė D. Kuizinienė, pianistės J. Rušinskytė, M. Kalvaitytė

4 d. 14 val. Birštono savivaldybės viešojoje bibliotekoje – rašytojo V.V. Landsbergio autorinis vakaras

5 d. 17.30 – M. Martinaičio autorinis vakaras. Dalyvauja literatūros kritikas V. Sventickas, saksofonininkas P. Vyšniauskas 

Vilniaus mokytojų namai

30 d. 18 val. Svetainėje – koncertas „Gėlių vaikų dainos“. Dalyvauja V. Juronis („Kertukai“), Š. Mačiulis su „Vilkais“, „Trys Grantai“, „Dinozaurai“ ir kt. 

31 d. 16 val. Didžiojoje salėje – folkloro ansamblio „Radasta“ (vad. – A. Vakarinienė), kūrybinės veiklos 35-mečio koncertas

IV. 2 d. 18 val. 215 auditorijoje – lektoriaus A. Žarskaus paskaita „Marčios marinimas. Tyla ir tiltas. Tiltininkai“

3 d. 17 val. Didžiojoje salėje – vakaras „Pavasario balsai“. Programoje fotografijų parodos „Visaginiečiai Rusijoje ir apie Rusiją“ pristatymas; liaudies ir lyrinių dainų, romansų bei fragmentų iš operų koncertas. Atlikėjai Visagino kultūros centro vokalinis ansamblis „Orfėjas“, moterų choras „Banga“ (vad. ir akomponiatorė – A. Tarakanova), vokalinis liaudies dainų ansamblis „Rodnik“ (vad. – T. Turočkina), akompaniatorė S. Basistaja

3 d. 18 val. Svetainėje – dzūkų vakaras „Kur tus šalcinėlis“. Svečiuose Alytaus dzūkų draugė

4 d. 18 val. Svetainėje – diskusija „Du mokslininkai, dvi knygos ir visuomeninis interesas“ bei knygų: D. Tamošaitytės „Sena ir nauja“, J.A. Krištopaičio „Nepakartojamos akimirkos“ pristatymas. Dalyvauja D. Tamošaitytė, istorikas J.A. Krištopaitis. Diskusiją veda žurnalo „Naujoji Romuva“ vyr. redaktorius A. Konickis

5 d. 18 val. Svetainėje – dainuojamosios poezijos koncertas iš ciklo „Jubiliejinio festivalio „Tai – aš“ aidai“. Dalyvauja D. McLaughlin (Š. Airija), S. Petreikis

Nacionalinė dailės galerija

IV. 2 d. 19 val. – R. Levulio eksperimentinio filmo „дискотека“ premjera

Vilniaus paveikslų galerija

IV. 3 d. 18 val. – „Sapiegos ir sakralinis menas. Vilniaus Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia“. Pranešimą pristatys S. Maslauskaitė. Programoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vakarų Europos kompozitorių senoji sakralinė muzika

Prancūzų institutas Lietuvoje

IV. 3 d. 18 val. – režisieriaus E. Rohmerio filmų retrospektyva

Kaunas

Kauno Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
IV. 1 d. 12 val. – projektas „Dialogas – Žodis ir Spalva“. Dalyvauja aktorė V. Grigaitytė, M. Juodžio tapybos darbų paroda

Palanga

„Ramybės“ kultūros centras

30 d. 19 val. – vakaras, skirtas Palangos grąžinimo Lietuvai datai paminėti

31 d. 16 val. – animacinio kino pamoka „Tapk animacinio kino personažu!“

31 d. 20 val. – džiazo trio A. Gotesmanas (mušamieji), T. Razmus (saksofonas) ir A. Mikalkėnas (klavišiniai)


„7 meno dienos“ Nr.13 (981), 2012-03-30

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti