Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Kovo 23–balandžio 1


7 MD

Share |
„Otelas“ D. Matvejevo nuotr.

Vilnius 

Nacionalinis operos ir baleto teatras

23 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

24 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

25 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys

29, 30 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. – D. Rustioni (Italija)

31 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

IV. 1 d. 12val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

23 d. 18 val. – W. Shakespeare‘o „OTELAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

24 d. 17 val. – F. Dostojevskio „IDIOTAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

25 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

28 d. 19 val. – A. Mamontovo koncertas „Elektroninis Dievas“

30 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas

31 d. 17 val.T. Dorsto, U. Ehler NUSIAUBTA ŠALIS. Rež. – G. Varnas

IV. 1 d. 12 val. A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

23, 24 d. 19 val. – Premjera! M. Mayenburgo „AKMUO“. Rež. – A. Jankevičius

25 d. 16 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS. Rež. – V. Masalskis

28 d. 16 val. – B. Mar „UNĖ“ (aktorės U. Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

30 d. 16 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

31 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

IV. 1 d. 19 val. – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga

Studija

23 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

Vilniaus mažasis teatras

23 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

24 d. 18.30 – PREMJERA! „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

25 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

28 d. 18.30 – „SELAVY!“ (N. Narmontaitės spektaklis)

29 d. 18.30 – „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS) “ („Rūtos“ draugijos renginys)  

30 d. 18.30 – A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

31 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

IV.1 d. 12 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

Valstybinis jaunimo teatras

23 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

24 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

24 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

25 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

25 d. 18 val. – M. Normano „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

27 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

28 d. 18 val. – P.E. Landi „STRIP MAN SHOW – VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – P.E. Landi

30 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

31 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

31 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

IV. 1 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

1 d. 18 val. – T. Williamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO“. Rež. – A. Jankevičius

Rusų dramos teatras

23 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

24 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

25 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

25 d. 18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

29 d. 18 val. – L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

30 d. 18 val. – V. Klimo „VILTIES KABARETAS“. Rež.– D. Turčaninovas

31 d. 17 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

24 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

25 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

31 d. 12 val. – R. Kundroto „MERĖ POPINS“ (pagal P. Travers kūrinius). Rež. – A. Žukauskas

Mažoji salė

24 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

24 d. 18.30 – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

25 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

31 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė

24 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J. Vilius Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

24 d. 14 val. Juodojoje salėje – „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, T. Chmelevskis

24 d. 19 val. Stiklinėje II – „TOPOR SOSI“. Aktorius ir režisierius B. Šarka (teatro trupai „Gliukai“)

25 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAMPAVORIS“. Kūrėjos S. Mikalauskaitė, I. Pačėsaitė (teatras „Dansema“)

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas (teatras „Utopia“)

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatro laboratorija „Atviras ratas“)

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PAUKŠČIAI“. Choreogr. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

31 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

31 d. 19 val. Juodojoje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

„Raganiukės teatras“

24 d. 12 val. – ,,Katinėlis ir Gaidelis“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

24 d. 15 val. – „Vilko ir Lapės ,,draugystė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

25 d. 12 val. – ,,Teatro žaidimų skrynelė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

31 d. 12 val. – „Pifo nuotykiai“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

31 d. 16 val. – „Pelenė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

23, 25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! F. von Schillerio „PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima

24 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

24 d. 18 val., 25 d. 15 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis

28, 29 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

29 d. 19 val. Rūtos salėje – „AR AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU?“. Choreogr. – B. Letukaitė (Kauno šokio teatras „Aura“)

30 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

31 d. 15 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

31 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis

IV. 1 d. 17 val. Rūtos salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius

1 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

Kauno muzikinis teatras

23 d. 18 val. I. Kálmáno „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

24 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

25 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

25 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen. Dir. – J. Geniušas

28 d. 17 val. – G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai“. Dir. – J. Vilnonis

29 d. 18 val. – C. Coleman „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

30 d. 18 val. – Ch. Gounod „Margarita“. Dir. – J. Geniušas

31 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

23 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

25 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

25 d. 18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

30 d. 19 val., 31 d. 18 val. – PREMJERA! M. Fratti „SESUO“. Rež. – A. Žukauskas

Kauno kamerinis teatras

23 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas

24 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

25 d. 18 val. – D. Fo, F. Rame „VIENA NAMUOSE“. Rež. – S. Rubinovas

29 d. 18 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

30 d. 18 val. – K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

31 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

23 d. 18 val. – D. Čepauskaitės, V. Mazūro „Jūratė ir KasTautas“. Rež. ir dail. – V. Mazūras (Vilniaus teatras „Lėlė“)

24 d. 12 val. – Premjera! „UNDINĖLĖ“ (pagal H.K. Anderseno pasaką). Rež. – O. Žiugžda

24 d. 18 val. – „MEDINĖS ŽVAIGŽDĖS“. Rrež. – A. Žiurauskas

25 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

26 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU ARBA – VISIŠKAS RUDNOSIUKAS“. Rež. – V.V. Landsbergis

31 d. 12, 14 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

IV. 1 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

24, 27 d. 18.30 – PREMJERA! G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“

30 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“

31 d. 18.30 – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT STOGO

Klaipėdos lėlių teatras

24 d. 12 val. – „Kiškio pasakos“. Rež. – J. Januškevičiūtė

25 d. 12 val. – „APAPA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

30 d. 18 val. – PREMJERA! „ŠALIA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

31 d. 12 val. – „Labas, mažyli“. Rež. – K. Jurkštaitė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

25, 31 d. 18 val. – premjera! A. Rappo „INERTIŠKOS DUJOS“. Rež. – T. Jašinskas

27 d. 18 val. – LLKC nominacijos "Aukso paukštė" įteikimo Šiaulių miesto moksleivių meno kolektyvams šventė

Alytaus miesto teatro spektakliai

29 d. 12 val. –MEDINUKO, VARDU PINOKIS, PAMOKANČIOS ISTORIJOS“. Rež. ir insc. aut. – L. Liausaitė

29 d. 18 val. – „TŪLA ARBA ESAME OKUPUOTA ŠALIS“ (pagal J. Kunčino romaną „Tūla“). Rež. ir insc. aut. – L. Liausaitė

IV.1 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką ). Rež. – N. Mirončikaitė

1 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

23 d. 18 val.J. JokelosFUNDAMENTALISTAI. Rež. – J. Vaitkus (Nacionalinis dramos teatras)

23 d. 18.30 N. GogolioVEDYBOS. Rež. – R. Augustinas A.

24, 25 d. 17 val. – PREMJERA! A. Ostrovskio „KATERINA“. Rež. – V. Tertelis

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

29 d. 18 val.F. Veber „VAKARIENĖ SU IDIOTU“. Rež. – R. Atkočiūnas

30 d. 18 val.A. Strindbergo „ŠMĖKLŲ SONATA“. Rež. – G. Varnas

31 d. 17 val. – P. BeaumarchaisFIGARO VEDYBOS. Rež. – A. Pociūnas


„7 meno dienos“ Nr.12 (980), 2012-03-23

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti