Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Kovo 16–25


7 MD

Share |
M. Mayenburgo „Akmuo“ Nacionaliniame dramos teatre

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

16 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys

18 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI. Dir. – A. Šulčys

20 d. 18.30 Kamerinėje salėje – „SKIRTINGI OPEROS VEIDAI. Kamerinės muzikos koncertas – knygos „Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose“ pristatymas. Dainuoja N. Masevičius, V. Gerasimovas, J. Gedmintaitė, E. Dauskurdis, R. Šilinskaitė, R. Karpis

21 d. 18.30 – A. Šenderovo „DEZDEMONA“. Dir. – R. Šervenikas

22d. 18.30 – operos solisto V. Kuprio jubiliejui. G. Verdi „OTELAS“. Dir. – G. Rinkevičius

23 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

24 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

25 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

17 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas

18 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

22 d. 18.30 – Premjera! J. Giraudoux „IR VĖL VISKAS BUS GERAI“. Rež. – C. Graužinis

23 d. 18 val. – W. Shakespeare‘o „OTELAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

24 d. 17 val. – F. Dostojevskio „IDIOTAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

25 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

16, 17, 23, 24 d. 19 val. – Premjera! M. Mayenburgo „AKMUO“. Rež. – A. Jankevičius

18 d. 19 val. – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga

20–22 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross

25 d. 16 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS. Rež. – V. Masalskis

Studija

23 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

Fojė

16 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

OKT/Vilniaus miesto teatras
21, 22 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – W. Shakespeare’o „MIRANDA“. Rež. – O. Koršunovas
Vilniaus mažasis teatras

16 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

17 d. 18.30 – PREMJERA! „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

18 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

20 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“ („Rūtos“ draugijos renginys)

21 d. 20 val. – disko vakaras teatro fojė „BOOGIE NIGHTS“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas, G. Tuminaitė, P. Ignatavičius, R. Balsevičiūtė

23 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

24 d. 18.30 – PREMJERA! „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

25 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

Valstybinis jaunimo teatras

16 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – C. Graužinis

17 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

17 d. 18 val. – T. Williamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO“. Rež. – A. Jankevičius

18 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

18 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

20 d. 18val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

22 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

23d. 18 val. – H. Ibsenas „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

24 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

24 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

25 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

25 d. 18 val. – M. Normano „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

Rusų dramos teatras

16 d. 18 val. – „SVEIKAS, ČARLI!“. Dir. – D. Zlotnikas (Klaipėdos muzikinis teatras)

17 d. 18 val. – PREMJERA! A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus

18 d. 12 val. – Premjera! „MUSĖ – VILKO PUSĖ“ (K. Čiukovskio pasakos motyvais). Rež. – A. ir J. Popovai

18 d. 15 val., 21 d. 15, 18 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

18 d. 18val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!“. Rež. – J. Ščiuckis

22 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

23 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

24 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

25 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

25 d. 18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

Teatras „Lėlė“

Didžioji salė

16, 17 d. 18.30 – PREMJERA! G. Apollinaire'o „TEIRESIJO KRŪTYS“. Rež. – G. Varnas, dail. – J. Skuratova, komp. – V. Bartulis

18 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ (V. Bonzelso knygos „Bitė Maja ir jos nuotykiai“ motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

24 d. 12 val. SSiudikos PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS. Rež. AMikutis

25 d. 12 val. Just. Marcinkevičiaus GRYBŲ KARAS. Rež. AMikutis

Mažoji salė

17 d. 12 ir 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

18 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

24 d. 14 val. NIndriūnaitės COLIUKĖ (H.ChAnderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. RDriežis

24 d. 18.30 – V.V. Landsbergio VILIS. Rež. V.V. Landsbergis

25 d. 14 val. RMikučio LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. AGrybauskaitė

„Menų spaustuvė“

16 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „MARKO“ (pagal A. Melkūnaitės pjesę). Rež. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

17 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

17 d. 19 val. Stiklinėje II – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

18 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „GEISMAS“. Kūrybinė grupė G. Malinauskaitė, A. Teresiūtė, M. Vaidotas, D. Stončius (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

21 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

21 d. 19 val. – Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „TETOS“. Rež. – J. Javaitis (aktorių ansamblis „Degam“)

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė

24 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J. Vilius Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

24 d. 14 val. Juodojoje salėje – „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, T. Chmelevskis

24 d. 19 val. Stiklinėje II – „TOPOR SOSI“. Aktorius ir režisierius B. Šarka (teatro trupai „Gliukai“)

25 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAMPAVORIS“. Kūrėjos S. Mikalauskaitė, I. Pačėsaitė (teatras „Dansema“)

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas (teatras „Utopia“)

„Raganiukės teatras“

17 d. 12 val. – „Karlsonas ir Mažylis“ (pagal A. Lindgrend). Rež. – R. Urbonavičiūtė

17 d. 17 val. – PREMJERA! „Trys paršiukai“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

18 d. 12 val. – PREMJERA! „Matilda“ (pagal R. Dahl). Rež. – R. Urbonavičiūtė

24 d. 12 val. – ,,Katinėlis ir Gaidelis“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

24 d. 15 val. – „Vilko ir Lapės ,,draugystė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

25 d. 12 val. – ,,Teatro žaidimų skrynelė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

16 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

16 d. 19 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

17 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

17 d. 18 val. Penktojoje salėje – G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus („Mens publica“)

18 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

20 d. 18 val. Mažojoje scenoje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

21 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

22 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle'io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

23, 25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! F. von Schillerio „PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima

24 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

24 d. 18 val., 25 d. 15 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis

Kauno muzikinis teatras

16 d. 18 val. – Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“. Dir. – J. Geniušas

17 d. 18 val. – F. Leharo „Paganinis“. Dir. – J. Geniušas

18 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

18 d. 18 val. – L. AdomaičioDulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

21 d. 17 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

22 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice'o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

23 d. 18 val. I. Kálmáno „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

24 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

25 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

25 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

16 d. 19 val. – PREMJERA! M. Fratti „SESUO“. Rež. – A. Žukauskas

17 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

18 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

18 d. 12 val. – B. Srbljanovič „Belgrado trilogija“. Rež. – D. Rabašauskas

Kauno kamerinis teatras

16 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – S. Rubinovas

17 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

18 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. – A. Dilytė

22 d. 18 val. – E. Radzinskio „KOBA“. Rež. – S. Rubinovas

23 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas

24 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

25 d. 18 val. – D. Fo, F. Rame „VIENA NAMUOSE“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

16 d. 18 val. – dainos spektaklis „Justinui Marcinkevičiui – 7-oji meilės elegija“. Atlikėjas A. Lipskas (gitara, vokalas)

17 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

18 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

20 d. 10 val. – „KARALAITĖS BUČINYS. Rež. – A. Stankevičius

23 d. 18 val. – D. Čepauskaitės, V. Mazūro „JŪRATĖ IR KASTAUTAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras (Vilniaus teatras „Lėlė“)

24 d. 12 val. – Premjera! „UNDINĖLĖ“ (pagal H. K. Anderseno pasaką). Rež. – O. Žiugžda

24 d. 18 val. – „MEDINĖS ŽVAIGŽDĖS“. Rrež. – A. Žiurauskas

25 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

16 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“ (Rusų dramos teatras)

18 d. 15 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA“

24 d. 18.30 – PREMJERA! G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“

Klaipėdos lėlių teatras

17 d. 12 val. – „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

18 d. 12 val. – „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“. Rež. – R. Bunikytė

24 d. 12 val. – „Kiškio pasakos“ Rež. – J. Januškevičiūtė

25 d. 12 val. – „APAPA“ Rež. – G. Radvilavičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

16 d. 18 val. – R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – N. Mirončikaitė

17 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

18 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Inscenizacijos aut. ir rež. – I. Norkutė

18 d. 18 val. – P. Cheneau Į SVEIKATĄ, PONE!“. Rež. – N. Mirončikaitė

25 d. 18 val. – premjera! A. Rapp „INERTIŠKOS DUJOS“. Rež. – T. Jašinskas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

17, 18, 24, 25 d. 17 val., 21 d. 18.30PREMJERA! A. Ostrovskio „KATERINA“. Rež. – V. Tertelis

22 d. 15 val.M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

22 d. 19 val. Žvejų kultūros rūmuose – V. Nobokovo „KRITIMAS Į TAMSĄ“. Rež. – S. Varnas

22 d. 18 val.A. Mamontovo koncertasElektroninis Dievas

23 d. 18 val.J. JokelosFUNDAMENTALISTAI. Rež. – J. Vaitkus (Nacionalinis dramos teatras)

23 d. 18.30 N. GogolioVEDYBOS. Rež. – R. Augustinas A.


„7 meno dienos“ Nr.11 (979), 2012-03-16

Versija spausdinimui

Komentarai

Q8g3HVUUh3ud, 2017-03-22 06:50

hi eveoyrne,just got back from Tunisia, and now enjoying some sausages on the grill while I drink a beer with my pal Julio.Tunisia is always an interesting place. Last time I was there in the mid 80s, a rogue outfit seeded by your loving set off some unusual packages.next thing we know in retaliation, some knucklehead is throwing Mr. Klinghoffer overboard, and I got F-14 Tomcat overhead.oh well, what can you do?SAS

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti