Spektakliai

7 MD

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

9 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

10 d. 18.30 – G. Donizetti MEILĖS ELIKSYRAS. Dir. – M. Pitrėnas

14 d. 18.30 – P. Čaikovskio GULBIŲ EŽERAS. Dir. – R. Šervenikas

15 d. 18.30 – G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. – M. Staškus

16 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – A. Šulčys

17 d. 18.30 – G. Verdi REQUIEM. Dir. – R. Šervenikas . Solistai V. Urmana, A. Rachvelishvili (Gruzija), A. Nigro (Italija), R. Zanellato (Italija), dalyvauja Kauno valstybinis choras (vad. – P. Bingelis), LNOBT choras (vad. – Č. Radžiūnas), LNOBT simfoninis orkestras

18 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

10 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 19 val. – „MOTERŲ DAINOS“ (pagal M. Dietrich dainas). Choreogr. – A. Cholina (A|CH teatras)

15 d. 18.30 – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS. Rež. – J. Vaitkus

17 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas

18 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

16, 17 d. 19 val. – Premjera! M. Mayenburgo „AKMUO“. Rež. – A. Jankevičius

18 d. 19 val. – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga

Studija

9 d. 19 val. – „POETĖ (monospektaklis S. Nėries poezijos ir dienoraščių motyvais). Rež. – R. Garuolytė

10 d. 16 val. – „MURKŠLINAS IR TURKŠLINAS“ (pagal U. Starko apysaką). Rež. – E. Jaras

Fojė

9, 16 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

9 d. 18.30 – E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

10 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

13 d. 18.30 – B. Slade „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

14 d. 18 val. – Šorenos koncertas „Mano širdies muzika“ (VšĮ „Sąmoningas žmogus“)  

15 d. 14 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

16 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

17 d. 18.30 – PREMJERA! „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

18 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

Valstybinis jaunimo teatras

9 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

10 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

10 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

14 d. 18 val. – PREMJERA! „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. aut. ir rež. – B. Mar, scenogr. ir kost. dail. – I. Pačėsaitė, muzikinis apipavidalinimas – A. Kučinsko. Vaidina B. Mar, A. Kazanavičius, dalyvauja S. Rubis (smuikas) (Salė 99)

15 d. 18 val. – PREMJERA! A. Juozaičio „ŠIRDIS VILNIUJE“. Režisieriai – J. Vaitkus, A. Vidžiūnas, scenogr. ir kost. dail. – G. Brazytė, komp. – J. Mieželytė. Vaidina G. Storpirštis, A. Kazanavičius, N. Gadliauskas, V. Taukinaitis, S. Sipaitis, J. Matekonytė, D. Šilkaitytė, S. Storpirštis

16 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – C. Graužinis

17 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

17 d. 18 val. – T. Williamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO“. Rež. – A. Jankevičius

18 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)

18 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

Rusų dramos teatras

10 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

11 d. 12 val. – Premjera! „MUSĖ – VILKO PUSĖ“ (K. Čiukovskio pasakos motyvais). Rež. – A. ir J. Popovai

11, 18 d. 18val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!“. Rež. – J. Ščiuckis

Klaipėdos muzikinio teatro spektakliai

15 d. 18 val. – G. Puccini „SESUO ANDŽELIKA ir DŽANIS SKIKIS“. Rež. – Y. Ross, dir. – D. Pavilionis

16 d. 18 val. – SVEIKAS, ČARLI!. Dir. – D. Zlotnikas

17 d. 18 val. – PREMJERA! A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus

18 d. 12 val. – Premjera! „MUSĖ – VILKO PUSĖ“ (K. Čiukovskio pasakos motyvais). Rež. – A. ir J. Popovai

18 d. 15 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

Teatras „Lėlė“

15–17 d. 18.30 – PREMJERA! G. Apollinaire’o „Teiresijo krūtys“. Rež. – G. Varnas, dail. – J. Skuratova, komp. – V. Bartulis

„Menų spaustuvė“

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SALAMANDROS SAPNAS (PAVEIKSLAS)“. Aut. – L. Juodkaitė, V. Masalskis

10 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

10 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – Pasakų pirmadieniai mažyliams. Šešėlių pasakos. Pasakas seka S. Degutytė („Stalo teatras“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – D. Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas (Kauno kamerinis teatras)

16 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „MARKO“ (pagal A. Melkūnaitės pjesę). Rež. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

17 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

17 d. 19 val. Stiklinėje II – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

18 d. 12 val. Juodojoje salėje – „LAI LAI LAI“. Rež. – C. Graužinis

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „GEISMAS“. Kūrybinė grupė G. Malinauskaitė, A. Teresiūtė, M. Vaidotas, D. Stončius (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

„Raganiukės teatras“

10 d. 12 val. – PREMJERA! „Matilda“ (pagal R. Dahl). Rež. – R. Urbonavičiūtė

10 d. 16 val. – „Skraidantys meškučiai“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

11 d. 12 val. – PREMJERA! ,,Batuotas katinas“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

17 d. 12 val. – „Karlsonas ir Mažylis“ (pagal A. Lindgrend). Rež. – R. Urbonavičiūtė

17 d. 17 val. – PREMJERA! „Trys paršiukai“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

18 d. 12 val. – PREMJERA! „Matilda“ (pagal R. Dahl). Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

9 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

10, 18 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

10 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

13 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas

14 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

14 d. 19 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

15 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! B. Frielo „STEBUKLINGASIS TENESIS“. Rež. – G. Padegimas

16 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

16 d. 19 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

17 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

17 d. 18 val. Penktojoje salėje – G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus („Mens publica“)

18 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

Kauno muzikinis teatras

9 d. 18 val. – F. Leharo „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

11 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice'o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

16 d. 18 val. – Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“. Dir. – J. Geniušas

17 d. 18 val. – F. Leharo „Paganinis“. Dir. – J. Geniušas

18 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

18 d. 18 val. – L. AdomaičioDulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

Kauno mažasis teatras

13 d. 19 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

16 d. 19 val. – PREMJERA! M. Fratti „SESUO“. Rež. – A. Žukauskas

17 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

18 d. 12val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

18 d. 12val. – B. Srbljanovič „Belgrado trilogija“. Rež. – D. Rabašauskas

Kauno kamerinis teatras

9 d. 18 val. – A. Volodino „PENKI VAKARAI“. Rež. – A. Pociūnas

10 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

11 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „LAPĖ IR VIŠTA“

16 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – S. Rubinovas

17 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

18 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. – A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

10 d. 12 val. – „PASAKŲ KARALIAUS“ (H.K. Anderseno pasakų motyvais). Rež. – O. Žiugžda

10 d. 17 val. – Premjera! „SUDEGINTI NEGALIMA PASIGAILĖTI. JOANOS ARKIETĖS MANIFESTAS“ (G.B. Shaw pjesės „Šventoji Joana“ ir G. Verdi operos „Žana d‘Ark“ motyvais). Dalyvauja E. Tulevičiūtė (aktorė), N. Katilienė (solistė), E. Perkumaitė (pianistė), V. Šiugždinienė (violončelininkė), L. Šulskutė (fleitininkė)

11 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

16 d. 18 val. – dainos spektaklis „JUSTINUI MARCINKEVIČIUI – 7-OJI MEILĖS ELEGIJA“

Atlikėjas A. Lipskas (gitara, vokalas)

17 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

18 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

9 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“

10 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „VERONIKA“

Lietuvos rusų dramos teatro spektakliai

15 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!“

16 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“

18 d. 15 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA“

Klaipėdos lėlių teatras

9 d. 18 val. – „JUOBA“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

10 d. 12 val. – „Vištytė ir gaidelis“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

11 d. 12 val. – „Suraskim pasaką“. Rež. – L. Beržinienė

17 d. 12 val. – „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

18 d. 12 val. – „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“. Rež. – R. Bunikytė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

9 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

10 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas

16 d. 18 val. – R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – N. Mirončikaitė

17 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

18 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Inscenizacijos aut. ir rež. – I. Norkutė

18 d. 18 val. – P. Cheneau Į SVEIKATĄ, PONE!“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

10 d. 18 val. – „AUKSINĖ ŠVENTYKLA. Rež. – K. Marčiulynas-Bo-Haeng ir E. Mikulionytė (teatrasJaja“)

12 d. 18 val.S. Petronaičio kino retrospektyva

13 d. 11 val.Just. MarcinkevičiausGRYBŲ KARAS. Rež. – V. Masalskis (Nacionalinis dramos teatras)

13 d. 18 val. Kėdainių kultūros centre – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

17, 18 d. 17 val. – PREMJERA! A. Ostrovskio „KATERINA“. Rež. – V. Tertelis


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.