Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Kovo 9–18


7 MD

Share |
Violončelininkė Kristinė Blaumanė koncertuos kovo 10 d. Nacionalinėje filharmonijoje

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. – R. Šervenikas. Solistė K. Blaumanė (violončelė). Dalyvauja I. Kramarevas (trimitas). Programoje J. Haydno, O. Narbutaitės, J. Tavenerio kūriniai

11 d. 14 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose – Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. – R. Šervenikas. Solistė A. Krikščiūnaitė (sopranas). Dalyvauja muzikologė Z. Kelmickaitė. Programoje J. Naujalio, B. Dvariono, E. Griego, L. Boccherini, I. Albénizo, G. Bizet, B. Kutavičiaus kūriniai

11 d. 14 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje – Valstybinis Vilniaus kvartetas, L. Mikalauskas (bosas). Programoje 2012 m. P. Bugailiškio premijos teikimas, lietuvių kompozitorių muzikos koncertas

16 d. 14 val. Sedos kultūros centre, 16 d. 18 val. Plungės kultūros centre – Čiurlionio kvartetas, A. Novikas (klavišiniai), A. Noviko džiazo mokyklos jaunimo vokalinė grupė „Jazz Island“. Programoje A. Pärto, P. Vasko, M.K. Čiurlionioūriniai

17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė E. Puzaitė (fortepijonas). Dir. – C. Diederichas. Programoje G. Rossini, E. von Dohnanyi, H. Berliozo kūriniai

18 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Teatralizuotas koncertas „Gražuolė ir Pabaisa“. Vilniaus styginių kvintetas „Intermezzo“ (vad. – L. Treikauskas). Solistai E. Strumskytė (sopranas), B. Bieri (hangas, virštoninis vokalas), S. Petreikis (pučiamieji). Dalyvauja „Lėlės“ teatro aktoriai: I. Precas, E. Zėčiūtė, D. Sarapinas, K. Butvilas (rež. – A. Mikutis)

18 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – trio „FortVio“:

I. Rupaitė (smuikas), P. Jacunskas (violončelė), I. Baikštytė (fortepijonas). Programoje J. Juozapaičio, A. Arenskio, P. Vasko kūriniai

18 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. – M. Pitrėnas. Solistai R. Beinaris (obojus), Ž. Malikėnas (smuikas). Programoje G.F. Händelio, J.S. v, G. Holsto, B.H. Crusello, S. Barbero kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

9 d. 16 val. – LMTA mišrus choras (vad. – D. Puišys, G. Venislovas). Koncertmeisterės V. Blotnienė, N. Gedzevičienė. Dalyvauja G. Žukauskas (skrabalai). Diriguoja LMTA Choro dirigavimo katedros studentės: G. Karklelytė (L.V. Lopo kl.), R. Kavarzaitė (T. Šumsko kl.), A. Markevičiūtė (P. Gylio kl.), A. Rauktytė (P. Gylio kl.), I. Vagnoriūtė (D. Puišio kl.). Programoje L. Marenzio, J.H. Schein, F. Schuberto, G. Faure, F. Schmitto, E. Whitacre, J. Kačinsko, G. Kuprevičiaus, J. Tamulionio, A. Lapinsko kūriniai

9 d. 18 val. – fortepijoninis kvintetas „Efvioli“: P. Rudokas (fortepijonas), R. Grakauskaitė (I smuikas), J. Plauškaitė (II smuikas), K. Rudokas (altas), R. Vaitkevičius (violončelė), (prof. A.Vasiliausko kamerinio ansamblio klasė). Programoje S. Vainiūno, J. Brahmso kūriniai

12 d. 18 val. – koncertas „Šokis smuiko repertuare“. Dalyvauja U. Jagėlaitės smuiko klasės studentai, mokiniai ir absolventai: V. Bobin, R. Chijenaitė, I. Eidukonytė, K. Narkevič, D. Peseckas, F. Petraitis, D. Simaškaitė, M. Šernaitė, M. Šešelgytė, S. Venslovaitė ir G. Žarėnaitė. Koncertmeisterės K. Grigienė, E. Ramonienė, S. Lapėnaitė. Programoje J.S. Bacho, A. Bazini, C. Saint-Saenso, K. Shymanowskio, E. Ysaye, I. Straviskio, B. Bartoko, S. Prokofjevo, A. Piazzollos, F. Latėno kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

11 d. 13 val. – Lietuvos Nepriklausomybė atkūrimo dienai. Vargonuoja

J. Landsbergytė, D. Encienė. Programoje Z. Bružaitės, B. Kutavičiaus, D. Kairaitytės ir kt. kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

9 d. 19 val. – koncertas „Viskas, ko tavęs prašau...“. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (vad. – D. Katkus), E. Sašenko (mecosopranas) ir L. Mikalauskas (bosas) 

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

S. Vainiūno namuose

14 d. 17 val. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorės A. Juškevičienės kanklių klasės studentės B. Giraitytė ir A. Jonkutė. Dalyvauja A. Petručionytė (fortepijonas). Savo poeziją skaito I. Asinavičienė

15 d. 17 val. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos J. Punytės klasės mokiniai. Dalyvauja S. Radišauskaitė (sopranas) ir A. Šochas (smuikas). Programoje J.S. Bacho, B. Bartoko, J. Brahmso, P. Hindemitho, G. Sviridovo, A. Dvoržako, B. Dvariono, V. Klovos kūriniai

9 d. 10.30 Raseinių Blinstrubiškių senelių globos namuose – Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Credo“ (meno vad. ir solistė O. Matusevičiūtė) ir kapela „Bičiulis“ (vad. – L. Matusevičius)

11 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“ (meno vad. ir dir. – G. Vaišnoraitė, A. Liutkutė (sopranas), G. Kviklys (vargonai). Programoje L. Abariaus, S. Šimkaus, D. Fosterio, Ch. Gaunod ir kt. kūriniai

„Piano.lt“ koncertų salė

14 d. 19 val. – J. Nandayapa (marimba, Meksika), S. Auglys-Stanevičius (marimba), Būgnų ir perkusijos festivalio orkestras. Dir. – A. Šimelis

Kaunas

Kauno menininkų namai

10, 11 d. 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje – karilionieriaus J. Vilnonio varpų muzikos koncertai

11 d. 17 val. – literatūrinė muzikinė programa „Yra tiktai Tėvynė“, pagal Just. Marcinkevičiaus dramas, poemų fragmentus, eilėraščius, dainas Poeto tekstais. Dalyvauja aktorius P. Venslovas, solistė G. Juknevičiūtė-Beinarienė ir kt.

14 d. 18 val. – vakaras su smuikininku P. Kunca (kūrybinės veiklos 50-mečiui) ir dailininko R. Kuncos (1935–2011) tapyba. Dalyvauja styginių kvartetas „Akademija“: P. Kunca (I smuikas), D. Šešelgienė (II smuikas), R. Vitkauskas (altas), R. Kalnėnaitė (violončelė) ir M. Deksnys (klarnetas). Programoje J. Naujalio, A. Kubiliūno, W.A. Mozarto, C.M. von Weberio kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

9 d. 12 val. Šilutės r. Vainuto bibliotekoje ir 16 val. Šilutės r. savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje V. Sventicko knygos „Apie Justiną Marcinkevičių“ pristatymas. Renginiai iš ciklo „Kūrybos atodangos“.

Dalyvauja knygos autorius V. Sventickas, aktorius P. Venslovas, poetas M. Nastaravičius

12 d. 17.30 – poezijos vakaras „Pradėsim nuo skruzdės“. Vakare pristatytoma poeto, vertėjo G. Jefremovo lietuvių poezijos vertimų knyga „Β начале – мүравей“. Dalyvauja poetas, vertėjas G. Jefremovas, poetai A. Baltakis, V. Braziūnas, A. Bučys, D. Čepauskaitė, V. Jasukaitytė, A.A. Jonynas, A. Marčėnas, M. Martinaitis, D. Petrošius ir kt.

14 d. 17.30 – E. Ališankos esė knygos „Gatvė tarp dviejų bažnyčių“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius E. Ališanka, rašytojai A. Jakučiūnas, L. Jonušys, D. Kalinauskaitė, A. Marčėnas, poetas, bardas D. Razauskas, leidyklos „Tyto alba“ vadovė L. Varanavičienė

Vilniaus mokytojų namai

9 d. 17 val. Svetainėje – vakaras „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“, skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė A. Ruseckaitė, Prancūzijos švietimo ir kalbinio bendradarbiavimo atašė L. Aubry. Maironio eiles skaito LMTA II kurso studentai

11 d. 15 val. Svetainėje – Vilniaus kupiškėnai prisimena Kupiškio krašto žmones: U. Babickaitė-Graičiūnienė. Bus rodoma ištrauka iš B. Mar monospektaklio „Unė“

12 d. 18 val. Svetainėje – vakaras iš ciklo „Pažinkime Vilnių“. Tema: „Žvėryno kultūros paveldas“. Svečiuose Vilniaus Žvėryno bendruomenės narys, kino operatorius V. Domaševičius

12 d. 18 val. 215 auditorijoje – lektoriaus A. Žarskaus paskaita „Vestuvės ir rūtų vainiko simbolika“

13 d. 18 val. Svetainėje – vakaras „Pasidainavimai su Veronika“. Kompaktinės plokštelės „Dieveniškių krašto dainos“ pristatymas. Svečiuose Dieveniškių istorinio regioninio parko direktorius R. Jomantas, vyr. specialistė J. Jakimavičiūtė, Poškonių pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis

14 d. 17 val. Mažojoje salėje – Vilniaus vegetarų klube. Paskaita „Europos ir Lietuvos natūrapatijos istorija“. Pranešėjas J. Skonsmanas

14 d. 17 val. Svetainėje – dainininko A. Čekausko jubiliejinis vakaras.

Dalyvauja solistas A. Čekauskas, koncertmeisteris P. Jaraminas, Vilniaus B. Dvariono muzikos mokyklos ansamblis, A. Kiveris, muzikologė R. Aleknaitė-Bieliauskienė, styginių kvartetas „Credo“ (vad. – R. Vitkauskas)

Prancūzų institutas Lietuvoje
14 d. 18 val. – L. Janušytės romano „Korektūros klaida“ pristatymas. Dalyvauja literatūrologė S. Daugirdaitė, menotyrininkės L. Kreivytė ir G. Jankevičiūtė, aktorė A. Vilutytė

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

9 d. 12 val. J. Karoso salėje – „Kino ir medijų edukacija Lenkijoje“. Varšuvos universiteto Kino ir vizualios kultūros katedros vedėjos prof. I. Kurz paskaita

Palanga

„Ramybės“ kultūros centras

10 d. 13.30, 15, 17 val., 11 d. 14.30, 15.30 – tarptautinio moterų filmų festivalio „Šeršėliafam“ filmai

10 d. 20 val. – A. Kulikausko autorinių dainų vakaras


„7 meno dienos“ Nr.10 (978), 2012-03-09

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti