Spektakliai

7 MD

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

24 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS. Dir. – M. Staškus

25, 26 d. 12 val. – J. Gaižausko BURATINAS. Dir. – M. Jauniškis

25 d. 18.30 – F. Leharo LINKSMOJI NAŠLĖ. Dir. – J. Geniušas

26 d. 18 val. – M. Theodorakio GRAIKAS ZORBA. Dir. – M. Staškus

III. 2, 3 d. 18.35 – PREMJERA! L. Bernsteino „KANDIDAS“. Dir. – M. Staškus. Dainuoja E. Seilius, J. Gedmintaitė, V. Juozapaitis, L. Jonutytė, R. Šilinskaitė, A. Rubežius, A. Malikėnas, E. Dauskurdis, R. Karpis, L. Norvaišas

4 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

24, 25, III. 1 d. 18.30 – Premjera! J. Giraudoux „IR VĖL VISKAS BUS GERAI“. Rež. – C. Graužinis

26 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

III. 2 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

3 d. 18.30 – A. Čechovo DĖDĖ VANIA. Rež. – E. Lacascade'as (Prancūzija)

Mažoji salė

25 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

26 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

III. 1 d. 19 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

2 d. 19 val. M.F. Marsot LAUKIM SKAMBUČIO. Rež. – V. Masalskis

3, 4 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – V. Masalskis

4 d. 17 val. – NUTOLĘ TOLIAI (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis (teatras „Cezario grupė“)

Studija

25 d. 16 val. – „MURKŠLINAS IR TURKŠLINAS“ (pagal U. Starko apysaką). Rež. – E. Jaras

Fojė

III. 4 d. 19val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

24 d. 18.30 – „SELAVY!“ (N. Narmontaitės spektaklis)

25 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas   

26 d. 12 val. – MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

28 d. 18.30 – B. Slade „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

29 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. – R. Tuminas

III. 1 d. 18 val. – Š. Džianašvili solinis koncertas „Mano širdies muzika“

2 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

3 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

24 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

26 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

26 d. 18 val. – PREMJERA! „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. aut. ir rež. – B. Mar

28 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

29 d. 18 val. – A. Novikovo trumposios prozos knygos „Nemiegantys“ pristatymas (Salė 99)

III. 2 d. 18 val. – „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (J. Vaitkaus poetinė improvizacija pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus )

3 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

3 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

4 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

4 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius (Salė 99)

Rusų dramos teatras

24 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

25 d. 18 val. – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus

26 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Uteganovas (Rusija)

26 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

29 d. 18 val. – L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

III. 1 d. 18 val. – R. Cooney „Nr.13“. Rež. – E. Murašovas

2 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

4 d. 12 val. – Premjera! „MUSĖ – VILKO PUSĖ“ (K. Čiukovskio pasakos motyvais). Rež. – A. ir J. Popovai

4 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

Oskaro Koršunovo teatras

29, III. 1, 2 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas

3 d. 19 val. OKT studijoje – K. Marčiulyno-Bo Haeng „AUKSINĖ ŠVENTYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė ir K. Marčiulynas-Bo Haeng

„Menų spaustuvė“

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AR AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU? “. Choreogr. – B. Letukaitė

(Kauno šokio teatras „Aura“ )

24 d. 19 val. Stiklinėje II – „TOPOR SOSI“. Aktorius ir rež. – B. Šarka (teatro trupai „Gliukai“)

25 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatro laboratorija Atviras ratas)

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SIBILĖ“. Choreogr. – L. Juodkaitė

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

III. 1 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatro laboratorija „Atviras ratas“)

2 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Palubenko koncertas

3 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „VĖJŲ MOTĖ“. Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juozapaitis („Stalo teatras“)

4 d. 19 val. Juodojoje salėje – „8 KVADRATINIAI METRAI“. Choreogr. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

Anželikos Cholinos teatras

28 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre – „ANA KARENINA“ (pagal A. Schnittke's muziką, L. Tolstojaus romano motyvais). Choreogr. – A. Cholina

Vilniaus kamerinis teatras

25 d. 13 val. – „Baūūūbai“ (pagal H. Ullrich knygą). Rež. – R. Vikšraitis

„Raganiukės teatras“

25 d. 12 val. – ,,Miegančioji Gražuolė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

25 d. 16 val. – „Pelenė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

26 d. 12 val. – knygos „Mažojo dinozauriuko istorija“ pristatymas–spektaklis. Rež. – R. Urbonavičiūtė

3 d. 12 val. – Klaipėdos Žvejų rūmų jaunimo teatras „Be durų“

4 d. 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“ (pagal O. Wilde‘ą. Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

24, III. 4 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

25 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

25 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis

25 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

26 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

26 d. 17 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

26 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

29 d. 18 val. Penktojoje salėje – G. Padegimo „JAH“. Rež. – G. Padegimas

III. 1, 2 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

1 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! B. Frielo „STEBUKLINGASIS TENESIS“. Rež. – G. Padegimas

2 d. 19 val. Penktojoje salėje – K. Marčiulyno „AUKSINĖ ŠVENTYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė ir K. Marčiulynas (teatras „Jaja“)

3 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI. Rež. – R. Atkočiūnas

4 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

Kauno muzikinis teatras

24 d. 18 val. – C. Coleman „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

25 d. 18 val. – I. Kálmáno „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

26 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Choreogr. – A. Jankauskas

26 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi „Atila“. Muzikinis vad. – E. Pehkas, dir. – V. Visockis

29 d. 17 val. – G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai“. Dir. – J. Vilnonis

III. 1 d. 18 val. E. Johno, T. Rice'o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

2 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

3 d. 18 val. – G. Verdi „Traviata“. Dir. – J. Geniušas

4 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

4 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

Kauno mažasis teatras

24 d. 19 val. – G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

25 d.18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

26 d. 14 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

26 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

28 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

Kauno kamerinis teatras

24 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

2, III. 3 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

26 d. 18 val. – C. Fréchette „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. – S. Rubinovas

28 d. 18 val. Premjera! Y. Rezos „TRYS GYVENIMO VERSIJOS“. Rež. – A. Jankevičius. Vaidina J. Onaitytė, G. Piktytė, D. Svobonas, S. Šidlauskas, V. Gasiliūnas (teatras „Mens publica“ ir VDU teatras)

29, III. 4 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

III. 1, 2 d. 16 val. – D. Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

25 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. – A. Stankevičius

26 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

26 d. 16 val. – A. Menchelio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – G. Urmonaitė (Tauragės asociacijos „Mažoji scena“ teatro spektaklis)

Šokio teatras „Aura“

III. 1 d. 19 val. Kaune, „Girstutyje“, 2 d. 19 val. Vilniuje, Šokio teatre, – „MEDĖJOS“. Rež. ir choreogr. – B. Letukaitė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

24 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“

25 d. 18.30 – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT STOGO

26 d. 17 val. Kolonų salėje – koncertas „Iš mano svajonių“

3 d. 18.30 – PREMJERA! „SVEIKAS, ČARLI!“

4 d. 15 val. Kolonų salėje – F. Poulenco „DRAMBLIUKO BABARO ISTORIJA“

Klaipėdos lėlių teatras

25 d. 12 val. – „Kiškio pasakos“ . Rež. – J. Januškevičiūtė

26 d. 12 val. – „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

24 d. 18 val. – J. Švarco „Šešėlis“. Rež. – N. Ogaj-Ramer                         

25 d. 18 val. – P. Cheneau Į SVEIKATĄ, PONE!“. Rež. – N. Mirončikaitė

26 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas                                    26 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

III. 1 d. 16 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

2 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

3 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

4 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

4 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas  

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

24 d. 18 val. – A. Hackett, F. Goodricho „VISADA TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas  

25 d. 17 val. N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.

26 d. 17 val. M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.