Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Vasario 17–26


7 MD

Share |
„Motina (Vasa Železnova)“ Vilniaus mažajames teatre. D.Matvejevo nuotr.

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

17 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.). Dir. – R. Šervenikas

18 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

19, 21 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – A. Šulčys

22 d. 18.30 – G. Verdi „OTELAS“. Dir. – G. Rinkevičius

24 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS. Dir. – M. Staškus

25, 26 d. 12 val. – J. Gaižausko BURATINAS . Dir. – M. Jauniškis

25 d. 18.30 – F. Leharo LINKSMOJI NAŠLĖ. Dir. – J. Geniušas

26 d. 18 val. – M. Theodorakio GRAIKAS ZORBA. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

24, 25 d. 18.30 – Premjera! J. Giraudoux „IR VĖL VISKAS BUS GERAI“. Rež. – C. Graužinis

26 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

17 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross

18, 19 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – V. Masalskis

22 d. 19 val. – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga

25 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

26 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

Studija

23 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

25 d. 16 val. – „MURKŠLINAS IR TURKŠLINAS“ (pagal U. Starko apysaką). Rež. – E. Jaras

Fojė

21 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

17 d. 18.30 – „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS) “ („Rūtos“ draugijos renginys)  

18 d. 18.30 – PREMJERA! „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

19 d. 12, 15 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

21 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“ („Rūtos“ draugijos renginys)

22 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

23 d. 18.30 – „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“ (VšĮ „Mens Publica“)

24 d. 18.30 – „SELAVY!“ (N. Narmontaitės spektaklis)

25 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas   

26 d. 12 val. – MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

Valstybinis jaunimo teatras

17 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

18 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

18 d. 18 val. – H. Melville’io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. autorius – R. Kazlas

19 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

19 d. 18 val. – T. Williamso „KATĖ ANT ĮKAITUSIO SKARDINIO STOGO“. Rež. – A. Jankevičius

21 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

22 d. 18 val. – P.E. Landi „STRIP MAN SHOW – VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – P.E. Landi

23 d. 18 val. – M. Normano „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

24 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

26 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

26 d. 18 val. PREMJERA! „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. aut. ir rež. – B. Mar

Rusų dramos teatras

18, 19 d. 18 val. – A. Turanosova-Arba „ŽIEMA, VARDU ANA…“. Rež. – D. Abras (Belgija)

19 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina

22 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)

23 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!“. Rež. – J. Ščiuckis

24 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

25 d. 18 val. – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus

26 d. 12val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Uteganovas (Rusija)

26 d.18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

Oskaro Koršunovo teatras

23 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapnas“. Rež. – O. Koršunovas  

„Menų spaustuvė“

17 d. 12 val. Juodojoje salėje – „STEBUKLINGAS MEDIS“. Kūrybinė grupė M. Markevičius, A. Balionis, M. Sučyla, T. Chmelevskis

18, 19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FOBIJOS“. Rež. ir choreogr. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – elektroninės muzikos programa 70+1. „Dissc Orchestra“: M. Bialobžeskis, J. Jurkūnas, V.V. Jurgutis, A. Jasenka, D. Katinas

23 d. 18 val. Infotekoje – klubas „Prie arbatos“. Susitikimas su aktoriais N. Savičenko ir D. Meškausku

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AR AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU? “. Choreogr. – B. Letukaitė

(Kauno šokio teatras „Aura“ )

24 d. 19 val. Stiklinėje II – „TOPOR SOSI“. Aktorius ir rež. – B. Šarka (teatro trupai „Gliukai“)

25 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

Vilniaus kamerinis teatras

19 d. 13 val. – „Strakaliukas ir Makaliukas“. Rež. – R. Boravskis

25 d. 13 val. – „Baūūūbai“ (pagal H. Ullrich knygą). Rež. – R. Vikšraitis

„Raganiukės teatras“

18 d. 12 val. – PREMJERA! „Trys paršiukai“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

18 d. 16 val. – „Gražuolė ir pabaisa“. Rež. – A. Pakulevičius

19 d. 12 val. – „Gaidelis@Katinėlis“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

25 d. 12 val. – ,,Miegančioji Gražuolė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

25 d. 16 val. – „Pelenė“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

26 d. 12 val. – knygos „Mažojo dinozauriuko istorija“ pristatymas–spektaklis. Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

17, 18, 19 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! B. Frielo „STEBUKLINGOJI TENESY“. Rež. – G. Padegimas

18 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

18 d. 17 val. Mažojoje scenoje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

19 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

19 d. 17 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

21 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Morgan „MAŽUTIS DINAMITAS“. Rež. – G. Varnas

21 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

22 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

22 d. 19 val. 29 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

23 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

23 d. 19 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

24 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

25 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

25 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis

25 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

26 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

26 d. 17 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

26 d. 18 val. Rūtos salėje – V. Bartulio „PAMOKSLAS ŽUVIMS“. Rež. – V. Bartulis

Kauno muzikinis teatras

17, 18 d. 18 val. – G. Donizetti „Liučija di Lamermur“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas

19 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. – J. Geniušas

22 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice'o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

23 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

24 d. 18 val. – C. Coleman „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

25 d. 18 val. – I. Kálmáno „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

26 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Choreogr. – A. Jankauskas

26 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi „Atila“. Muzikinis vad. – E. Pehkas, dir. – V. Visockis

Kauno mažasis teatras

17, 26 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

19 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

24 d. 19 val. – G. Burke „GAGARINO GATVĖ“. Rež. – V. Balsys

25 d.18val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

26 d. 14 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

Kauno kamerinis teatras

17 d. 18 val. – D.Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas

18 d. 18 val. – K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

19 d. 18 val. – L.S.Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – S. Rubinovas

21 d. 10, 12 val. – D. Čepauskaitės „LAPĖ IR VIŠTA“

23, 24 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

25 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

26 d. 18 val. – C. Fréchette „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

18 d. 12 val. – „UMA – UMA“. Rež. – A. Žiurauskas

19 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

21 d. 18 val. – V.V. Landsbergio „ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU ARBA – VISIŠKAS RUDNOSIUKAS“. Rež. – V.V. Landsbergis

22 d. 18 val. – „KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

25 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. – A. Stankevičius

26 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

26 d. 16 val. – A. Menchelio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – G. Urmonaitė (Tauragės asociacijos „Mažoji scena“ teatro spektaklis)

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

17, 18 d. 18.30 – R. Paulo „Sesuo Kerė

19 d. 15 val. – B. Pavlovskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“

23 d. 18.30 – „Meilės uostas

24 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“

25 d. 18.30 – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT STOGO

26 d. 17 val. Kolonų salėje – koncertas „Iš mano svajonių“

Klaipėdos lėlių teatras

18 d. 12 val. – „Suraskim pasaką“ . Rež. – L. Beržinienė

19 d. 12 val. – „APAPA“ . Rež. – G. Radvilavičiūtė

25 d. 12 val. – „Kiškio pasakos“ . Rež. – J. Januškevičiūtė

26 d. 12 val. – „Stebuklingas Pelenės laikas“ . Rež. – G. Radvilavičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

17 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas                      

18 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas

19 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio baladės“). Insc. aut. ir rež. I. Norkutė

19 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

23 d. 18 val. – „KITAS KAMPAS“ (Improvizacijos teatras)

24 d. 18 val. – J. Švarco „Šešėlis“. Rež. – N. Ogaj-Ramer                         

25 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

26 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas                                    26 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

18 d. 17 val. – E. de Fillipo „MANO ŠEIMA“ („BERNIUKAS – TAU, MERGAITĖ – MAN“).

Rež. – R. Rimeikis

18 d. 17.30 – „KAS ŠITĄ VĖJĄ PAVADINO LIKIMU“. Idėjos aut. ir rež. – G. Storpirštis

19 d. 17 val. – E. Kauzaitės „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“. Rež. – K. Smoriginas

22 d. 18 val. – D. Pletniovo „TIK KŪDIKIAI GIMSTA DORI“. Rež. – A. Žirgulis („Kitoks teatras“)

24 d. 18 val. – A. Hackett, F. Goodricho „VISADA TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas  

25 d. 17 val. N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.

26 d. 17 val. M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris


Marijampolė

Marijampolės miesto teatras

21 d. 18 val. – „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

22 d. 18 val. – F. Kafkos „METAMORFOZĖ“. Rež. – A. Kinderis (Alytaus miesto teatras)

 

Anželikos Cholinos teatro gastrolės

21 d. 19 val. Alytaus miesto teatre, 22 d. 19val. Radviliškio kultūros centre – „VYRAI IR MOTERYS“. Choreogr. – A. Cholina

23 d. 18 val. Kauno valstybiniame muzikos teatre – L. Fall „MADAM POMPADUR“. Choreogr. – A. Cholina


„7 meno dienos“ Nr.7 (975), 2012-02-17

Versija spausdinimui

Komentarai

BcYSHjdsuITRAJIPFVq, 2012-03-16 21:57

I would suggest that maybe you stop vweireing movies. You might want to actually watch a movie or do a little research on it before you start to actually type. I don't really see how any real movie fan would take the time to read your site since it's filled with so much inaccurate details. Intellectual department i think not.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti