Parodos

7 MD

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

„Nuo kalvystės iki auksakalystės. 1960–1990 m. metalo plastika Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose“

Tarptautinė paroda „Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai“

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Paroda „Europos dailė XVI-XIX a.“

Paroda „Sankt Peterburgo imperatoriškasis porcelianas“ 

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Paroda „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“

Paroda „Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai“

Paroda „Nuo mini iki maksi. Septintojo dešimtmečio mada“ (iš Aleksandro Vasiljevo Paryžiaus kolekcijos)

 

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

Gedimino Petraičio rinkinys „Tradicinė lietuvių skulptūra“

„Algimanto Miškinio dovana“

Senasis arsenalas       

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

Paroda „Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 150“

 

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 16 44

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda „Vilniaus sakralinė auksakalystė“

 

*  *  *

Vilniaus dailės akademijos galerijos

Galerija „Akademija“

Pilies g. 44/2

iki 18 d. – Vinco Norkaus (1927–2006) tapybos darbų paroda

Sauliaus Paukščio aktų paroda „Kūno faktai“

Parodų salės „Titanikas“

Maironio g. 3

Henriko Čerapo ir Algimanto Černiausko paroda „Jauno gitaristo meilės darželis“

Šiaurės ir Baltijos šalių dizaino paroda „16 žingsnių artyn“

Tekstilės galerija „Artifex“

Gaono g. 1

Laimos Oržekauskienės personalinė paroda

„ARgenTum“ galerija

Latako g. 2

iki 21 d. – paroda „Karštoji vitrina“

nuo 21 d. – Aistės Kisarauskaitės projektas „Kieno miške kankorėžiai?“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Dailininkų Tamošaičių kūryba

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno rinkiniai

iki 19 d. – paroda „In memoriam Juozas Balčikonis“

 

*  *  *

 

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Paroda „Pokyčių karta. Šiuolaikinis Indijos menas“

Antano Gerliko filmas „Pasivaikščiojimas“

nuo 17 d. – Alex Cecchetti paroda „Baimėj ir nuostaboj“

Rossella Biscotti paroda „Pirma antraštinė dalis: Bendrijos uždaviniai“

„Lietuvos aido“ galerija

Trakų g. 13

iki 23 d. – Vytenio Lingio tapybos paroda 

Galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki 18 d. – Eglės Vertelkaitės paroda „Mergaitė su kirviu“

nuo 20 d. – Milenos Liutkutės ir Agnės Kananaitienės kūrybos paroda „Treniruotė“

nuo 21 d. – Marijos Teresės Rožanskaitės piešinių paroda

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko ir Frederico Chaubino paroda „Sovietinės architektūros fotografijų albumai“

„Arkos“ galerija

Aušros Vartų g. 7

iki 18 d. – apžvalginė Vilniaus tapytojų paroda „Menininkas ir miestas“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Romualdo Augūno paroda „Sapnuoju Lietuvą“

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

Kauno skulptorių mažosios plastikos apžvalginė paroda „Kūrybos mainai“

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

nuo 21 d. – Vlado Braziūno fotoportretų paroda „pa(si)matymai“ 

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

iki 25 d. – Konstantino Gaitanži paroda „Dead Rock Star“

LDS Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

Broniaus Gražio tapybos paroda „Medžio metai“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Pilies g. 40

J. Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios Vilnios filialo mokinių keramikos darbų parodą „Mūsų pati gražiausia vėliava“

Kazio Venclovo „Cepelinas“ (vieno kūrinio paroda muziejaus kiemelyje)

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Paroda „Spalvos ir šokio paviliota“, skirta baletmeisterės, šokio pedagogės ir teatro dailininkės Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės 120-osioms gimimo metinėms

iki 20 d. – paroda „Lietuviški kino plakatai (1953–2010)“

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Galerija AV17

Aušros Vartų g. 17

Menininkų grupės OTSE (Nilsas Hintas, Annika Kedelauk ir Raineris Kaasikas-Aaslavas, Estija) paroda „Asmeninis velnias“

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

iki 23 d. – Raimondo Savicko tapybos paroda „Atgarsiai“

Prancūzų institutas Lietuvoje

Didžioji g. 1

Pierre'o Etaixo paroda „Etaixas piešia Tati“

Vaclovo Šiugždinio 100-mečiu skirta paroda

Galerija „Actus magnus“

Pilies g. 36-44

Fotografės Izabelos Nowak (Varšuva) projektas „Kairę, dešinę“

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Gynėjų g. 14

Audriaus Naujokaičio ir Daliaus Naujo-Naujokaičio paroda „Nereikia nerimauti. Gyvenimas tik prasideda“

Senamiesčio menininkų galerija

Totorių g. 22–4

Algirdo Jako, Eriko Perlikovskio paroda „Forma“

Galerija „Kristina Norvilaitė ir Edita Suchockytė“

Užupio g. 1

Grafikių Kristinos Norvilaitės ir Editos Suchockytės paroda

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6

iki 25 d. – Ingos Dargužytės ir jos mokinių grafikos darbų paroda „Portretas“

Seimo parodų galerija

Gedimino pr. 53

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų darbų ekspozicija: prof. Vytauto Landsbergio ir Henriko Algio Čigriejaus autorinių knygų paroda; Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo poetiški atspindžiai“ ir Kęstučio Grigaliūno istorinės atminties erdvinė vaizdo instaliacija

Fotografijų paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“

Lietuviškų mokyklų užsienyje vaikų piešinių paroda „Mano Lietuva“

Paroda „Skulptoriai skaito Donelaitį“

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Nuotraukų ir faksimilių ekspozicija „Mano senas drauge…“, skirta poetės Elenos Mezginaitės 70-ties metų sukakčiai

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

iki 21 d. – Lietuvos dailininkų Stasio Vainiūno namams dovanotų paveikslų paroda

nuo 22 d. – Romualdo Kuncos tapybos darbų paroda

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Paroda „Jie atėjo tam, kad pasiliktų. Lenkijos žydai“

Samuelio Bako kūrinių paroda „Gyvenimo stotys“

Žydų kultūros ir informacijos centras

Mėsinių g. 3A/5

Rimanto Dichavičiaus paroda „Paminklas paminklui“

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „Musica sacra et profana (Bažnytinė ir pasaulietinė muzika)“, skirta Europos akademinio paveldo dienai ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams

Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Trakų g. 10

nuo 21 d. – Jūratės Buožienės tekstilės darbų paroda „Dingę prūsai“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto 6

Romo Žmuidzinavičiaus tapybos paroda „Atsivėrimai“

Vilmanto Ladygos tapybos paroda „Prieverpstės“

Rolando Butkevičiaus  tapybos paroda „Mano gyvenimo epizodai“

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Laimos Baltrūnienės tapybos ant šilko paroda „Nuotaikos“

Pylimo galerija

Pylimo g. 30

Paroda „Visada šiuolaikiškas modernizmas“ (Adomo Galdiko, Broniaus Murino, Vytauto Kasiulio, Algirdo Petrulio, Aloyzo Stasiulevičiaus, Leonardo Tuleiko, Rimo Bičiūno ir kt. darbai)

„Dailininkų menė“

Šeimyniškių g. 23

Leonardo Gutausko tapybos darbų paroda

Galerija „Kunstkamera“

Ligoninės g. 4

Prano Lapės kūrybos paroda „Smėlio metamorfozės“

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

Lino Giedrimo medžio drožiniai ir pastelės

Parodų erdvė „The Gardens“

Konstitucijos pr. 12A (Vilniaus planetariumo patalpose)

Marko Geffriaud paroda „Opening“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Paroda „Mirábile Visu / Nuostabu matyti“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

iki 19 d. – paroda „Geriausias 2011-ųjų kūrinys“

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Putvinskio g. 64

Antano Žmuidzinavičiaus 135-osioms gimimo metinėms skirta paroda

iki 26 d. – paroda „Peizažas tapyboje: nuo Antano Žmuidzinavičiaus iki XXI a. dailininkų“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

Eimučio Markūno paroda „Paralelinės realybės“

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

„Sugrįžimai“ (skirta išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais)

„Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: rašytoja, pedagogė, politikė“ (1861–1943)

„Man patiko tik vandenys  gilūs…“ (Vytautui Mačerniui 90)

„Poezija – man pasaulis“ (Julijai Švabaitei – 90)

„Pasaulis – tarsi įstabi pasaka“ (paroda skirta Juliui Viktorui Kaupui)

„Muziejaus istorijos fragmentai“ (paroda skirta muziejaus 75-mečio jubiliejui)

Paroda  „Visą kraštą užsėsiu eilėraščiais... (Albinui Žukauskui – 100)“

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Janinos Šmidtaitės kūrybos paroda

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Tekstilininkės Ramintos Baltrušytės kūrinių paroda „Išbalinti“

Ryšių istorijos muziejus

Rotušės a. 19

Martyno Gaubo tapybos ir skulptūrų paroda

Kauno fotografijos galerija

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

Gyčio Skudžinsko fotografijų paroda „Regėjimo pratimai“

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Žilvino Valeikos fotografijų paroda

iki 24 d. – Kauno tautinės kultūros centro auklėtinių paroda „Džiaugsmeliai“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

Kauno dailininkų klubų „Sfinksas“ ir „Meno sparnai“ dailės darbų paroda „Atgimimas“

Galerija „Aukso pjūvis“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

Mikalojaus Šalkausko ir Alfonso Vilpišausko tapybos paroda iš ciklo „Duetai“

iki 24 d. – Dalios Stalauskienės tapybos ant stiklo paroda „Tolimi dangūs čia pat“

iki 20 d. – Remigijaus Sederevičiaus kūrybos paroda „Grandininė reakcija“

Kauno įvairių tautų kultūrų centras

Šv. Gertrūdos g. 58

iki 18 d. – Anatolijaus Michailovo-Klošaro paroda „Rusų pasakų ypatumai“

VDU menų galerija „101“

Laisvės al. 53

iki 24 d. – Artūro Morozovo fotografijų paroda „Gruzija. 08.08.08“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

„Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Česlovo Janušo (1907–1993) paroda „Prie Baltijos ir prie Atlanto“

Tarptautinė kaligrafijos ir rašto meno paroda „Kaligrafija ant burių“

KKKC parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

iki 26 d. – paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“

Baroti galerija

Aukštoji g. 3/3a

nuo 17 d. – paroda „Juslinėpseudoplastinėgaltapyba“

Klaipėdos galerija

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Vytauto Mockaičio kūrybos paroda

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

iki 23 d. – Michel Morlet – brolio Mykolo tapybos darbų paroda

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

„Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“

„Valstiečių buitis ir būtis“

iki 25 d. – Šiaulių miesto lopšelių-darželių pedagogų fotografijų paroda „Rugio varpa duonele pavirsta“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Nuolatinės ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“, neregiams ir silpnaregiams skirta ekspozicija „Daiktai, kurie kalba“

Šiaulių senamiesčio maketo paroda, skirta miesto savivaldos 220-mečiui „Prarasto miesto beieškant...“

Poeto Jovaro namas

Vytauto g. 116

Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir atnaujinta poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)

Radijo ir televizijos muziejus

Vilniaus g. 174

Lietuvos radijo 85-mečiui skirta paroda „Pasaulis, telpantis dėžutėje“

Šiaurės Lietuvos kolegija 

Tilžės g. 22

Algirdo Musneckio fotografijų paroda „Gelbėkime musę!“

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyba

Architektų g. 73

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Duonos istorija“

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

iki 19 d. – paroda „Jurga Ivanauskaitė (1961-2007). Sankryžos“

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 26 d. – „Lietuvos spaudos fotografija 2011“

„A galerija“

Respublikos g.33

Valentino Pečinino fotografijų paroda „Saukų šeimos portretas“

Druskininkai

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

Paroda „V.K. Jonynas pasaulio meridianuose: grafika, tapyba, vitražai, skulptūra“

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Gintaro ekspozicija

Istorinių rūmų interjerų ekspozicija

„Ramybės“ galerija

Vytauto g. 35

Paroda „Zimbabvės skulptūros meistrai“

Dusetos

Dailės galerija

K. Būgos g. 31 a

Jono Kazlausko ir Edvīno Krūminio paroda „Žirgas dailėje“

Ukmergė

Kultūros centras

Kauno g. 8

iki 22 d. – Albinos Žiupsnytės, Laimos Mačiulaitytės, Antano Andziulio paroda „Tylos ir spalvos giesmės“

Rokiškio krašto muziejus

Tyzenhauzų al. 5

Lietuvos dailininkų sąjungos kolekcija (iš parodų ciklo „Lietuvos profesionaliosios dailės sklaida“)

Mažeikiai

Mažeikių muziejus

Burbos g. 9

Paroda „Mažeikių kraštas tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“

Varėna

Kultūros centro kino ir parodų salė

J. Basanavičiaus g. 17

Jono Daniliausko tapyba


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.