Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Vasario 3–12


7 MD

Share |
„Eglutė pas Ivanovus”

Vilnius 

Nacionalinis operos ir baleto teatras

3 d. 18.30 – L.A. Minkaus BAJADERĖ. Dir. – M. Staškus

4 d. 18.30 – G. Donizetti MEILĖS ELIKSYRAS. Dir. – M. Pitrėnas

5 d. 12 val. – S. Prokofjevo PELENĖ. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

9, 10 d. 18.30 – G. Bizet KARMEN. Dir. – R. Šervenikas

11 d. 18.30 – A. Adamo ŽIZEL. Dir. – R. Šervenikas

12 d. 12 val. – I. Morozovo DAKTARAS AISKAUDA. Dir. – A. Šulčys

12 d. 19 val. – Klaipėdos universiteto pramoginių šokių kolektyvo „Žuvėdra“ koncertas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas

10 d. 18 val.W. Shakespeare‘o HAMLETAS. Rež. ENekrošius („Meno fortas“)

11 d. 17 val.F. Dostojevskio IDIOTAS. Rež. ENekrošius („Meno fortas“)

Mažoji salė

3 d. 19 val. – Premjera! J. Pommerat „ŠITAS VAIKAS“. Spektaklio aut. – V. Kuodytė ir D. Gavenonis

4 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

5 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

9 d. 16 val.B. Mar UNĖ (aktorės UBabickaitės dienoraščių motyvais) Rež. BMar

10 d. 16 val. A. Škėmos SAULĖTOS DIENOS. Rež. RKudzmanaitė

11 d. 16 val. – brolių Presniakovų HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS). Rež. RKudzmanaitė

12 d. 16 val.M.F. Marsot LAUKIM SKAMBUČIO. Rež. VMasalskis

Studija

4, 11 d. 16 val. – „MURKŠLINAS IR TURKŠLINAS“ (pagal U. Starko apysaką). Rež. – E. Jaras

5 d. 16 val. – „POETĖ“ (S. Nėries dienoraščių ir eilėraščių motyvais) Rež. – R. Garuolytė

12 d. 16 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

Fojė

8, 9 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

3 d. 18.30 – PREMJERA! „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

5 d. 12 val. – MANO BATAI BUVO DU. Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

7 d. 18.30 – PRIE BARJERO (VšĮ „Laimingi žmonės“)

9 d. 18 val. – KITAS KAMPAS (VšĮ „Sąmoningas žmogus“)

10 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

11, 14 d. 20 val. – disko vakaras teatro fojė „BOOGIE NIGHTS“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas, G. Tuminaitė, P. Ignatavičius, R. Balsevičiūtė

12 d. 11 val. – PREMJERA! „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

Valstybinis jaunimo teatras

3 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

4 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

4 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir keturvėjininkų kūrybą). Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

5 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)5 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius (Salė 99)

10, 11 d. 18 val. – PREMJERA! A. Juozaičio „ŠIRDIS VILNIUJE“. Režisieriai – J. Vaitkus, A. Vidžiūnas, scenogr. ir kost. dail. – G. Brazytė, komp. – J. Mieželytė. Vaidina G. Storpirštis, A. Kazanavičius, N. Gadliauskas, V. Taukinaitis, S. Sipaitis, J. Matekonytė, D. Šilkaitytė, S. Storpirštis

11 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

12 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

12 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

Rusų dramos teatras

4, 5 d. – PREMJERA! A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus

8 d. 18 val. – Y. Ronen „PAMIŠĖLĖ“. Rež. – L. Adomaitienė

9 d. 18 val. – A. Čechovo „PAS PAŽĮSTAMUS…“. Rež. – L. Adomaitienė

10 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva

11 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

12 d. 12 val. – J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. – J. Ščiuckis

12 d. 18 val. – V. Mucharjamovo „AČIŪ, MARGO!“. Rež. – J. Ščiuckis

Oskaro Koršunovo teatras

2, 3 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – „MIRANDA“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – O. Koršunovas

7 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – „PRAKEIKTIEJI“ (pagal E. O’Neillą). Rež. – A. Areima

8 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas

9 d. 19 val. Menų spaustuvėje – M. von Mayenburgo „UGNIES VEIDAS“. Rež. – O. Koršunovas

„Menų spaustuvė“

3 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „GEISMAS“. Kūrybinė grupė G. Malinauskaitė, A. Teresiūtė, M. Vaidotas, D. Stončius (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

3 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JUODRAŠTIS“. A. Giniočio autorinių dainų vakaras

4, 5 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „VĖJŲ MOTĖ“. Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juozapaitis („Stalo teatras“)

5 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „EŽIUKAS RŪKE“. Rež. – T. Stirna (teatras „Trupė liūdi“)

9 d. 18 val. Infotekoje – klubas „Prie arbatos“. Susitikimas su aktoriumi ir režisieriumi V. Bareikiu

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. von Mayenburgo „UGNIES VEIDAS“. Rež. – O. Koršunovas (O. Koršunovo teatras)

9 d. 19 val. Stiklinėje II – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „JUDANTYS TAIKINIAI“. Choreogr. – V. Jankauskas

(V. Jankausko šokio teatras)

11 d. 10–18 val. Juodojoje, Kišeninėje salėse – konferencija „BALTIJOS ELEKTRONIKA‘12“

12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J. Vilius Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

12 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) “. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

Vilniaus kamerinis teatras

4 d. 13 val. – „Plėšikas Hocenplocas“ (pagal O. Preusslerio apysaką). Rež. – E. Jaras

5 d. 13 val. – „Nulėpausio gimtadienis“ (pagal A.A. Milno knygą). – R. Vikšraitis

8 d. 18 val. Šiaulių kultūros centre, 24 d. 18.30 Vilniaus kameriniame teatre – „Kai žmonės vaidino Dievą...!“ (pagal F. Goodrch, A. Hacketto ir W. Kesselman pjesę „Anos Frank dienoraštis“). Režisieriai – A. Gian (JAV), M. Mačiulis

Kaunas

Kauno dramos teatras

3 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh'aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

4 d. 18 val. Rūtos salėje – Y. Mishimos „MARKIZĖ DE SAD“. Rež. – A. Areima

5 d. 12 val. Penktojoje salėje – L. Carrollio „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Adaptacijos aut. ir rež. – E. Piotrowska

5 d. 17 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ. Rež. – R. Atkočiūnas

5 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Aksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

7 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

8 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis

9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI. Rež. – R. Atkočiūnas

9 d. 18 val. Penktojoje salėje – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus („Mens publica“)

10 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

11 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

12 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

12 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI. Rež. – A. Jankevičius

Kauno muzikinis teatras

3 d. 18 val. – J.  Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

5 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

5 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen. Dir. – J. Geniušas

8 d. 17 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

9 d. 18 val. – L. AdomaičioDulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

10 d. 18 val. – C. Porter „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

11 d. 18 val. – K. Millöckerio „Studentas elgeta“. Dir. – V. Visockis

12 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

12 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

5 d. 18 val. – B. Srbljanovič „Belgrado trilogija“. Rež. – D. Rabašauskas

9, 10 d. 19 val., 12 d. 18 val. – PREMJERA! M. Fratti „SESUO“. Rež. – A. Žukauskas

Kauno kamerinis teatras

3 d. 18 val. – E. Radzinskio „KOBA“. Rež. – S. Rubinovas

Režisierius S.Rubinovas

4 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Rež. – S. Rubinovas

5 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

9, 11 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „DIENA IR NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas

12 d. 18 val. – A. Volodino „PENKI VAKARAI“. Rež. – A. Pociūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

4 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

5 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – A. Stankevičius

11, 12 d. 12 val. – premjera! „UNDINĖLĖ (pagal H.Ch. Anderseno pasaką). Aut. ir rež. – O. Žiugžda, dail. – V. Račkovskis, kost. dail. – N. Jakovleva, komp. – V. Bartulis

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

3 d. 18.30 – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“

4 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“

10 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „VERONIKA“

11 d. 18.30 – „KRUVINOS VESTUVĖS“ (pagal A. Piazzollosmuziką)

Klaipėdos lėlių teatras

4 d. 12 val. – „Katinėlis ir gaidelis“. Rež. – D. Armanavičius

5 d. 12 val. – „Trys paršiukai“ . Rež. – S. Bartulytė

10 d. 18 val. – PREMJERA! „Šalia“ . Rež. – G. Radvilavičiūtė

11 d. 12 val. – „Labas, mažyli“ . Rež. – K. Jurkštaitė

12 d. 12 val. – „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“ . Rež. – R. Bunikytė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

3 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

4 d. 18 val. – E.M. Remarque'o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė

5 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką ). Rež. – N. Mirončikaitė

5 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

9 d. 16 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

10 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

11 d. 18 val. – R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – N. Mirončikaitė

12 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

12 d. 18 val. – Moliere'o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

3 d. 19 val. – J. Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas

4 d. 17 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

5 d. 17 val. – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris

Alytaus miesto teatro spektakliai 

7 d. 11 val. – "MEDINUKO, VARDU PINOKIS, PAMOKANČIOS ISTORIJOS". Rež. – L. Liausaitė

7 d. 18 val. – Moliere‘o „TARTIUFAS“. Rež. – D. Kimantaitė

 

9 d. 18 val. – Keistuolių teatro intymių vyrų trupė „ERELIS“

10 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. – G. Gabrėnas

11 d. 17 val. – N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. – R. Augustinas A.

12 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“. Rež. ir pjesės aut. – V. Kupšys

12 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

Marijampolė 

Marijampolės miesto teatras

9 d. 18 val. – F. Calo „KETURIESE VIDURNAKTĮ“. Rež. – R. Kučiauskas


„7 meno dienos“ Nr.5 (973), 2012-02-03

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti