Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Vasario 3–12


7 MD

Share |
Dirigentas Olivier Grangean
D. Matvejevo nuotr.

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

3 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje, 4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras. Solistė A. Krikščiūnaitė (sopranas). Dir. – O. Grangeanas. Programoje W.A. Mozarto, J. Haydno, F. Poulenco kūriniai

5 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Teatralizuotas koncertas „Operos paštetas“. Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. – M. Pitrėnas. Solistai D. Tiškovaitė (sopranas), A. Sabulytė (sopranas), J. Sakalauskas (baritonas). Koncerto režisierė A. Griciūtė

5 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – Liaudies instrumentų ansamblis „Vaivora“. Vad. – L. Naikelienė. Dalyvauja I. Milkevičiūtė (sopranas), aktorius A. Latėnas. Programoje V. Juozapaičio, A. Budriūno, J. Tallat Kelpšos, V. Jakubėno, A. Kačanausko, B. Dvariono, E. Balsio, G. Puccini, G. Verdi, V. Bellini kūriniai

9 d. 13 val. Viešvilės pagrindinėje mokykloje, 9 d. 15.30 val. Jurbarko A. Sodeikos meno mokykloje, 9 d. 18 val. Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje – „Popietė su Mozartu“. Valstybinis Vilniaus kvartetas ir J. Gedmintaitė (sopranas)

10 d. 11.10 val. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje, 10 d. 13.30 val. Šėtos gimnazijoje, 10 d. 17 val. Kėdainių Daugiakultūriame centreČiurlionio kvartetas ir J. Leitaitė (mecosopranas). Programa „Gražiausia kino filmų muzika“

12 d. 17 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centreBaltijos šalių muzikinių mainų programos „Baltic Concerts Express“ dalis. Čiurlionio kvartetas ir I. Zahharenkova (fortepijonas, Estija). Programoje W.A. Mozarto, F. Latėno, J. Brahmso kūriniai

11 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda), valstybinis choras „Vilnius“  (meno vad. ir dir. – P. Gylys). Solistai J. Stupnianek (sopranas), K. Alčauskis (tenoras), I. Misiūra (bosas), U. Čaplikaitė (fleita), A. Baliunytė (arfa), G. Kviklys (vargonai). Programa „Mozartas ir Prancūzijos baroko muzika“

12 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. „Svečiuose – animacinių filmų herojai 2“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. – M. Pitrėnas

Vilnius

Kongresų rūmai

11 d. 12 val. – koncertas vaikams „Cirkas atvažiavo!“ Dalyvauja Lietuvos cirko fokusininkas, žonglierius, akrobatai, burtininkas. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – R. Šumila

14 d. 19 val. – J. Milius, E. Sašenko. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

Dir. – G. Rinkevičius

Šv. Jonų bažnyčia

4 d. 18 val. – V. Pinkevičiaus koncertas „Ispanijos ir Portugalijos Renesanso vargonų muzika“ (iš ciklo „Septyni vargonų muzikos šimtmečiai“). Programoje A. de Cabezono ir M.R. Coelho kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

5 d. 13 val. – koncertų ciklas, skirtas Vargonų klasės Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje atkūrimo 50 – mečiui. Vargonuoja R. Skurulskaitė, D. Sverdiolas. Programoje G. Firlingerio, F. Schmidto, P. Hindemith o kūriniai

Vilniaus paveikslų galerija

9 d. 18 val. – kunigų solistų „Servi Domini Cantores“ (Lenkija) koncertas „Muzika artima širdžiai“. Programoje G. Bizet, G. Puccini, G. Verdi, St. Moniuszko ir kt. kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

6 d. 18 val. Šv. Jonų bažnyčioje – „Metai be Justino Marcinkevičiaus“. Dalyvauja vargonininkas L. Digrys, Vilniaus universiteto rektorius akademikas B. Juodka, literatūrologė V. Daujotytė, aktorė G. Urbonaitė

Kaunas

Kauno menininkų namai

4 ir 5 d. 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje – J. Vilnonio atliekami varpų muzikos koncertai. XX amžiaus muzika.


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

3 d. 17 val. – „Lokio seilė“ – aktorių B. Mar ir A. Latėno improvizacijos rašytojos B. Jonuškaitės knygos „Užsagstyk mane“ novelių tema bei vokalinis muzikinis kūrinys solistams ir elektronikai „Kregždėlaiškis“: kompozitorius  – M. Salynas. Atlieka choro „Brevis“ solistai (vad. ir dir. – G. Venislovas. Dalyvauja rašytoja E. Kurklietytė, literatūros kritikė J. Riškutė ir kt.

8 d. 17.30 – rašytojo A. Zurbos jubiliejinis vakaras. Dalyvauja rašytojai V. Bubnys, A. Karosaitė, literatūrologai P. Bražėnas, K. Urba, aktorė G. Urbonaitė, Biržų rajono savivaldybės merė I. Varzienė, Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešosios bibliotekos direktorius V. Muralis ir kiti Biržų krašto žmonės, Vilniaus biržiečių klubo „Krivulė“ pirmininkas A. Kregždė. Gros fortepijoninis ansamblis „AmberTrio“: V. Makrickienė (smuikas), M. Makrickas (altas), E.  Kižytė-Ramonienė (fortepijonas) 

10 d. 17 val. – poeto, literatūros kritiko, publicisto V. Kukulo poezijos knygų „Saulėlydis mano giesmė“ (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla) ir „Antausis sienai“ (išleido leidykla „Homo liber“) pristatymas. Dalyvauja poetai A. Baltakis, A. Kaziliūnaitė, M. Martinaitis, A. Šimkus, literatūrologas M. Šidlauskas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiasis redaktorius V. Sventickas, leidyklos „Homo liber“ vadovas V. Gužauskis, aktorius R. Bagdzevičius

14 d. 17.30 – J. Kubiliaus knygos „Prasmė – kaip gyvybė. /Straipsniai, esė, etiudai/ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius J. Kubilius, literatūrologas P. Bražėnas, literatūros kritikė J. Riškutė, Nepriklausomybės akto signataras M. Laurinkus. Vakarą veda leidyklos „Versus aureus“ redaktorė O. Gudžiūnienė

Vilniaus mokytojų namai

3 d. 18 val. Svetainėje – grupės „Delčia“ kompaktinės plokštelės „20 metų kūrybinės neveiklos“ pristatymas

6 d. 18 val. 215 auditorijoje – A. Žarskaus paskaita „Pagrindiniai virsmo dėsningumai. Virsmas kasdienybėje“

7 d. 17 val. Didžiojoje salėje – vakaras „Viskas apie meilę“. Programoje knygų T. Ilčenkos „Likimo pulsas“ ir . Achtajevos „Mylėti pasaulį ir būti savimi“ pristatymas; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų E. Maslakovos, J. Suchanovo bei studentų M. Miuler ir kt. koncertas.  Vakare taip pat dalyvauja V. Aparin ir A. Samokina. Vakarą veda J. Bachmetjeva

7 d. 18 val. Svetainėje – Dzūkų vakaras. Parodos „Pažinkime Kapčiamiesčio grožį“ atidarymas. Dalyvauja Kapčiamiesčio (Lazdijų r.) miškininkų ir pedagogų folkloro ansamblis „Atgaiva“ (vad. – B.  Stacevičienė), Kapčiamiesčio bendruomenės vokalinis ansamblis (vad. – L.  Juškaitis), armonikierius J.  Valenta, Kapčiamiesčio seniūnijos seniūnas V. Dambrauskas ir kt.

9 d. 18 val. Svetainėje – vakaras „Pažiūrėk kaip nuostabu aplinkui“, skirtas S. Jesenino poezijai. Dalyvauja skaitovas J. Šalkauskas, poezijos knygų sudarytojas Julius Jasaitis, literatūros kritikas, leidyklos „Žuvėdra“ vadovas Stasys Lipskis.

Vakaro metu bus pristatyta naujai išleista S. Jesenino poezijos knyga iš serijos „ Iš meilės lyrikos lobyno“

9 d. 17 val. – vakaras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvauja filosofas B. Genzelis, Tautos namų santaros tarybos pirmininkas A. Gudelis, filosofas R. Ozolas, pianistas J. Karnavičius it kt.
Bažnytinio paveldo muziejus

9 d. 18 val. – knygos „Lietuvos sakralinė dailė“, t. II: „Šiaulių vyskupija“, d. 1: „Joniškio dekanatas“ pristatymas. Dalyvauja istorikė I. Vaišvilaitė, istorikas E. Raila, dailėtyrininkė A. Paliušytė ir knygos autoriai

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

3 d. 17 val. – J. Brėdikio knygos „Likimas leido...“ sutiktuvės. Dalyvauja psichologas Z. Streikus, istorikas M. Federavičius, kūrybą skaitys gydytojas APuodžiukynas ir gydytoja R. Jonkaitienė

Kauno menininkų namai

7 d. 18 val. – poezijos ir muzikos vakaras „Nusileisk, dangau, ant žemės“. Poeto V. Šimkaus eiles skaito aktorius R. Kazlas. Groja S. Auglys-Stanevičius (vibrafonas) ir G. Savkovas (akordeonas). Programoje J.S. Bacho, C. Debussy, C. Bollingo ir kt. kūriniai

Kauno Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

5 d. 12 val. – „Žodžio valandoje“ aktorė N. Nekrašiūtė. Grafiko, tapytojo, scenografo R. Krinicko ir skulptorės N. Luščinaitės-Krinickienės paroda

Klaipėda 

Klaipėdos etnokultūros centras

3 d. 16 val. – B. Kerbelytės knygos Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės pristatymas

Palanga

Ramybės kultūros centras

4 d. 16 val. – animacinio kino pamoka „Tapk animacinio kino personažu!“

4 d. 19 val. – J. Leitaitės ir S. Krinicino koncertas


„7 meno dienos“ Nr.5 (973), 2012-02-03

Versija spausdinimui

Komentarai

fTzTvA3wU, 2016-05-02 12:01

Eneightlning the world, one helpful article at a time.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti