Bibliografijos žinios

7 MD

MENAS. FOTOGRAFIJA

 

Coco Chanel : [prancūzų drabužių dizainerės] legenda ir gyvenimas / Justine Picardie. – Vilnius : Didlaukiai, [2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 343, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-95217-1-8 (įr.)

 

Estetika ir prasmė / Žibartas Jackūnas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 230, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-5-420-01702-9

 

Inveniens quaero = Ieškoti, rasti, nenurimti : academico illustrissimo et potentissimo, viro nobilissimo, homini serenissimo Algirdo Gaezhuti septuagenneliis hic liber dedicatus est : [mokslo straipsnių rinkinys / sudarytojai Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas ; redakcinės kolegijos pirmininkė Grasilda Blažienė]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 988, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Str. liet., angl., lenk., rus., vok. – Santr. angl., vok. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-20-655-2 (įr.)

 

Vieno projekto apkalta : VEKS 2009 viešųjų erdvių humanizavimo programos Neries krantinės skulptūrų istorija / AICA Lietuvos sekcija, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, Vilniaus dailės akademija. UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra ; surinko Elona Lubytė. – Vilnius : Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcija, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 287, [1] p. : iliustr., faks. – Santr. angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-9429-7-9

 

XX a. Lietuvos fotografijos antologija = Anthology of the 20th century Lithuanian photography / [redkolegija: Algimantas Aleksandravičius … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas [i.e. Lietuvos fotomenininkų sąjunga], 2011-    . – (Įr.)

 

[T.] 1 / [sudarytojas Stanislovas Žvirgždas ; vertėja Violeta Stankūnienė]. – 2011 ([Vilnius] : Draugų studija). – 211, [1] p. : iliustr., portr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-438-52-6

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

Ar tai ne akivaizdu? : [verslo romanas] / Eliyahu M. Goldratt su Ilan Eshkoli ir Joe Brownleer ; [vertė Leonas Ramutis Tamošiūnas]. – Vilnius : Eugrimas, [2011] (Kaunas : Aušra). – 223, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-437-095-3 (įr.)

 

Artimos sielos : [romanas] / Elizabeth Chandler ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 236, [2] p. – Ciklo "Angelo pabučiuota" 3-ioji knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0245-9 (įr.)

 

Aš, Mona Liza : romanas / Jeanne Kalogridis ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Kepenienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 478, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-351-0

 

Atsispindintys medžiai : romanas / Algis Kuklys. – Vilnius : RDI grupė, 2011. – 138, [2] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-8042-06-1

 

Bitelė Baublyje : antologija [skirta XIX a. pirmosios pusės Žemaitijos šviesuolio, poeto ir mokslininko D. Poškos (apie 1765-1830) atminimui] / Šilalės rajono savivaldybė, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Šilalės rajono savivaldybės Bijotų seniūnija ; sudarė Stasys Skrodenis. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011 (Vilnius : Grafija). – 229, [1] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., lenk. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-20-634-7 (įr.)

 

Gėlių pranašystės : istorinis romanas / Petra Durst-Benning ; iš vokiečių kalbos vertė Eglė Bukantytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 333, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-16-365-7

 

Išbarstytos erškėtrožių uogos : [eilėraščiai] / Romualdas Alekna ; [knygoje panaudoti S. Eidrigevičiaus, K. Ramono, J.D. Plikonytės, L. Gutausko darbai]. – Vilnius : [Vilniaus menininkų "Plekšnės" klubas], 2011 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 127, [2] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-615-13-2

 

Man nereikia likimo kito : prisiminimų ir apmąstymų labirintai / Rimantas Greičius. – 2-oji laida, patais. – Klaipėda : Refresh Design, 2012 ([Kaunas] : Indigo print). – 372, [3] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-95325-3-0

 

Mergaitės istorija : [romanas] / Sara Zarr ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 190, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0218-3 (įr.)

 

Pilnatis : [2011 m.] Kretingos rajono literatų kūrybos almanachas / [sudarytojas Algis Kuklys]. – Vilnius : RDI grupė, 2011. – 180, [3] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-8042-07-8

 

Prieš mirtį norisi švelnaus : trumpų tekstų knyga / Sigitas Parulskis. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 245, [2] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9955-38-926-2 (įr.)

 

Smulki kritikos rasa : literatūros kritika / Kęstutis Keblys ; [sudarytoja Dalia Kuizinienė] ; Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvių išeivijos institutas. – Vilnius : Versus aureus, [2011] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 430, [2] p. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-34-337-0 (įr.)

 

Šuns tikslas : [romanas] / W. Bruce Cameron ; iš anglų kalbos vertė Aušra Lapinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 276, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0226-8 (įr.)

 

Teksto slėpiniai = Implied meanings : lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai : mokslo straipsnių tęstinis rinkinys / Vilniaus pedagoginis universitetas ; atsakingasis redaktorius Vytautas Martinkus. – Vilnius : Edukologija, 2011. – ISSN 1648-6390

 

[Nr.] 14. – 2011 (Vilnius : Edukologija). – 167, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas 150 egz.

 

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

 

Melas : [romanas] / Michael Grant ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Aušra). – 381, [1] p. : schem. – Ciklo "Išnykę" 3-ioji knyga. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0244-2 (įr.)

 

Sužeistoji : [apysaka] / P.C. Cast ir Kristin Cast ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 348, [2] p. – Ciklo "Nakties namai" 7-oji knyga. – Tiražas 2300 egz. – ISBN 978-609-01-0225-1 (įr.)


 

 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.